close
הפוך לדף הבית גמ"ח קופונים
 
לרשימת המאורסים המלאה >>
יעקב רבלין - דין וחשבון
אבי בלום - בית ספר לפוליטיקה
לכל המבזקים
חדשות אחרונות חדשות אחרונות

באלפי דולרים: נמכר מכתב נגד זלזול ברבי מסאטמר

מכתב מחאה נגד זלזול באדמו"ר מסאטמר זצ"ל, בחתימת ראשי העדה החרדית בירושלים - נמכר בקרוב ל-14 אלף דולר

22
הדפס
הרבי בעל ה''ויואל משה' מסאטמר זצ
הרבי בעל ה''ויואל משה' מסאטמר זצ"ל

מכתב יקר: מכתב מחאה חריף נגד זלזול ב'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל, בחתימת ראשי העדה החרדית, שנכתב בכ"ו במרחשוון תשמ"ב - נמכר בקרוב ל-14 אלף דולר.

מדובר במכתב שבזמנו הסעיר את היהדות החרדית, ובו נאמר: "ואוי לדור שכך עלתה בימיו לשמוע דברי בלע על גאון ישראל רשכבה"ג קדוש ה' כ"ק מרן יואל טייטלבוים הגאב"ד זיע"א ולגלוג על גאוני קמאי נ"ע... והננו קוראים לקהילות אחב"י החרדים לדבר ה', להתחזק באמונת אומן דרך הקודש של רבותינו ולא ללכת אחר משאות שווא ומדוחים של העו"ז...".

החתומים בכתב ידם: דייני הבד"ץ: רבי משה ארי' פריינד אב"ד פה עיר הקודש הנ"ל ת"ו. רבי ישראל משה בלאאמו"ר הגה"ץ מהרש"ז זצוק"ל דושינסקי, רבי ישראל יעקב פישר. רבי בנימין ראבינואוויץ. רבי אברהם דוד הורוויץ. רבי אברהם יצחק קאהן, אדמו"ר מתולדות אהרן.

למכתב נוספו שבע שורות בכתב יד ובחתימתו של הגאב"ד רבי יצחק יעקב וייס: "הנני בזה למלא אחרי דברי הגה"צ הבד"צ שליט"א הנאמרים למען כבוד וחיזוק תורה"ק, ויה"ר...". בסוף הדברים חתימת ידו: "יצחק יעקב וייס רב ואב"ד פעה"ק ת"ו".

המכתב עורר בזמנו סערה גדולה והביא להמשך המתח בין חסידות בעלזא להעדה החרדית ולהקמת מערכת הכשרות של בעלזא ועוד, המכתב נמכר בבית המכירות ירושלים של זהב בשבוע האחרון.

המכתב הנדיר שנמכר. צילום: בית המכירות ירושלים של זהבאולי יעניין אותך גם
פתח את כל התגובות   הוסף תגובה
תגובות    
HISTORY  
ANORMALE 20:12 11/01/2017

ITS ALMOST LIKE THE BONES IN BETH SHEMESH 1 BIG JOKE THE KASHRUS WAS OPENED 3 YRS BEFORE

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
1
 
כשזוכים נטהרים מקליפת המרגלים. טומאתן וזוהמתן שבכל דור ודור. (ל”ת)
 20:17 11/01/2017
2
 
     הבעלזער נעשה כמו מצורע  (ל”ת)
 05:53 12/01/2017
 
הא הא הציונים הצילו. (ל”ת)
 20:24 11/01/2017
3
 
לומדים "אם הבנים שמחה" [הרה"ק טייכטל זצ"ל זי"ע הי"ד] ומטהרים הנפש. (ל”ת)
 20:27 11/01/2017
4
 
לומדים את האריז"ל על הפסוק וגאלתיך אנוכי חי ה' שכבי עד הבקר. ומבינים היטיב שצדיקי האמת לא מפספסים אפי' לא ביום. שנה. ומצב רוחני של העם. (ל”ת)
רק צדיקי האמת. 20:36 11/01/2017
5
 
     מעניין איך קלע בול לאותו יום. לא אמר ד' אייר לא אמר ו' אייר. אלא דווקא-יסוד שבתפארת..ולא אמר ה.תשט. ולא אמר התשז...אלא דווקא שכבי עד הבקר... (ל”ת)
 22:41 11/01/2017
 
     מדהים לראות את הנבואה? רוה"ק המדויק. של האריז"ל. לומר לפני 500 שנה, מתי הזמן האחרון לראשית צמיחת גאולתינו ? ועוד שבועה ע"כ בשם ה' ? חי (ל”ת)
 23:28 11/01/2017
 
מסכנים היו חיבים לחתום בעל כורחם  
גרשון 20:43 11/01/2017

גרשון כתב והם היו חיבים לחתום בעל כורחם ונגד רצונם.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
6
 
ארבעת הרועים והתקופה הגדולה. אור חדש על ציון תאיר. מאיר בחשכת חטא המרגלים. (ל”ת)
 20:46 11/01/2017
7
 
וודאי שהרבה דברים במדינה צריכים תיקון שינוי ושיפור. וזו עבודה ואחריות גדולה. אך ברור שאיננו מבעטים ח"ו בטובתו של מקום. ומודים שהנחיל לאבותינו ולנ (ל”ת)
השקופע. 20:49 11/01/2017
8
 
גם אדונינו הגר"א ביקש מתלמידיו העולים לציון. להשתדל להכנס לארץ ישראל, דווקא ביום ה' באייר, כי הוא הוא יום ראשית צמיחת גאולתינו.. קול ה  
ומי בז ליום קטנות ???????????????? 20:59 11/01/2017
9
 
בעלזא-בילגוריא (ל”ת)
שירה 21:02 11/01/2017
10
 
בדברי יואל סוף בלק סותר הויואל משה מכל וכל. ולא מותיר ולו פתח.? שמא לא אמר הויואל אלא לפנים ? (ל”ת)
מי יודע ? ישוב וניחם ?.?????.????.?. 21:08 11/01/2017
11
 
לומדים אוה"ח הק' על וקם שבט מישראל...ו אדום ירשה..וישר עושה חייל...בדר הטבע..וכדר האומות...ו מלכותם..בד הטבע...בדר הטבע...וכד ה  
 21:14 11/01/2017

ותחי ראשית צמיחת גאולתינו.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
12
 
לומדים ויואל משה עם "ה" ביאור "עלה נעלה" [הג'ר, מ. ציון שליט"א] ומאירים הנפש. (ל”ת)
 21:23 11/01/2017
13
 
אפשר ראוי וצריך לעשות תשובה מחטא המרגלים. (ל”ת)
 21:30 11/01/2017
14
 
היתה שם מכירה חזקה מאוד  
איש פוזנא 21:52 11/01/2017

מכרו גם את המשקפיים של החזון איש ואת גביע הקידוש של הרב כדורי

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
15
 
איזה ממלכה בעלזא לעומת עדה  
 01:28 12/01/2017

ראו מה בין בני וכו׳

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
16
 
יש אנשים שכסף זה נייר טואלט בשבילם  
כסף 18:32 12/01/2017

כמה כסף מיותר צריך להיות לאדם בשביל שהוא יקנה פשקוויל ירושלמי טיפוסי.. שגעון גמור, נייר טואלט לפחות רך ונוח לשימוש, מה יעשה אם כתב יד ירושלמי? הזוי!

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
17
 
ופעם הספידו את הבלזער שהיום גדול  
 13:23 13/01/2017

וחסידות בעלז שמה בכיס הקטן את כל המלעיזים

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
18
 
הדיוטים בבעלז שלא מחו ע"כ (ל”ת)
שיף 13:23 13/01/2017
19