מבזקים

27 הרוגים בטבח שבוצע בשני מסגדים בניו זילנד

Print    יום שישי ח' אדר ב תשע"ט 07:36 15/03/2019

27 הרוגים בטבח שבוצע בשני מסגדים בניו זילנד