הדפס
 
הדפס עם תמונות  
חזור
 
בחצרות קודש:בחצרות חסידים
 
 
 
 
שבת מוקדמת: כל האירועים
כמידי שבוע מגיש אתר 'בחדרי חרדים' בשיתוף 'מוקד הציבור' את כל האירועים בחצרות האדמו"רים הרבנים וראשי הישיבות • והשבוע: עשרות אירועים מכל רחבי הארץ, אירועי החזנות, וזמני כניסת השבת בכל העולם
בחדרי חרדים 14:42 29/10/2010

בחצר הקודש בעלזא מציינים השבת את יומא דהילולא ה-84 של האדמו''ר רבי ישכר דוב מבעלזא זי''ע שנסתלק ביום כ''ב חשוון תרפ''ו, לרגל היארצייט ישהו אלפי חסידי בעלזא מכל רחבי הארץ במחיצת נכדו האדמו''ר מבעלזא, שיערוך את הטיש בליל שבת לזכרו של סביו הגדול בעל ההילולא המהרי''ד מבעלזא זי''ע.

ידידי ותומכי ישיבה לצעירים סערט ויז'ניץ בב''ב ישבתו לשבת היסטורית במלון חיספין ברמת הגולן בצלו של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ כאות הוקרה על עמידתם לימין הישיבה, השבת נקראית: 'דעם רבינ'ס ישיבה', את השבת ינעימו מקהלות של חסידות ויז'ניץ, סערט ויז'ניץ, ודושינסקיא.

כמאתיים אברכים חסידי גור ישבתו בפולין במסגרת וועידה וסיור בפולין במסע שימשך בן שלשה ימים לתורמים שתרמו כל אחד סך של – 25 אלף דולר לטובת 'איחוד מוסדות גור'.

הרה''צ מויז'ניץ שיצא אמש לארה''ב ישבות בפלטבוש, אכסניית הרה''צ בבית הנגיד הרבני ר' יוסף הערצאנו.

הרה''צ רבי מנחם מנדל הגר אב''ד קרית ויז'ניץ השוהה בארה''ב לטובת מוסדותיו ישבות בקאנטרי בהרי הקעטסקיליס יחד עם מס' מצומצם של מקורבים.

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שהגיע לביקור של חודש בארה''ב לטובת מוסדותיו בארץ, ישבות בויליאמסבורג.

בחצר הקודש באבוב בשדרה ה -48 בברא פארק שבארה''ב תתקיים השבת שבע ברכות לרגל נישואי נינת האדמו''ר רבי שלמה מבאבוב זי''ע, ונכדת הגאון רבי אליהו שטרנבוך ראב''ד אנטוורפן, אלפים צפויים לנהור לעריכת שולחנו של האדמו''ר מבאבוב בליל שבת.

מאות חסידי בית דושינסקיא מכל רחבי הארץ ישבתו בירושלים לרגל השבת שבע ברכות בנישואי בת הרה''צ רבי מרדכי יהודה דושינסקיא רב הקהילה בבית שמש, התפילות ועריכת השולחנות בליל שבת וסעודה שלישית במרכז החסידות בביהמ''ד הגדול היכל מהרי''ץ ברחוב שמואל הנביא, החסידים מרחבי הארץ יתאכסנו בבנין הישיבה 'בית יוסף צבי דושינסקיא'.

האדמו''ר מערלוי ישבות בעיר בני ברק לרגל שבת שבע ברכות בנישואי נכדתו, התפילות וסעודת השבת בבית האכסנייה של הנגיד הרבני ר' יעקב שלום פישר ברחוב הרב רוזובסקי בעיר.

האדמו''ר מקרעשטניף ירושלים ישבות בעיר אלעד לרגל ייסוד ביהמ''ד החדש דחסידי קרעטשניף בעיר, התפילות ועריכת השולחנות בבית המדרש ברחוב רבי יהונתן בן עוזיאל 42 בעיר.

האדמו''ר מקרעטשניף ארה''ב ישבות בירושלים, התפילות ועריכת הטישים בבית מדרשו ברחוב רפופורט 8 בעיר.

האדמו''ר מסלאנים ישבות בעיר בית שמש בקרב קהל חסידיו, התפילות ועריכת השולחנות בביהמ''ד סלאנים בקריה החרדית נחלה ומנוחה ברחוב הרב מבריסק בעיר.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד להגאון רבי משה ברנסדרופר רב ביהמ''ד 'היכל הוראה' ומו''ץ בהעדה''ח, בן לחתנו הרב מרדכי אהרן רוטנברג, ונכד להרה''צ רבי חיים שלמה רוטנברג, תתקיים בבית הסבא הרב רוטנברג ברחוב חגי 8 בירושלים.

האדמו"ר מסקווירא בורו פארק ישבות בטרונטו שבקנדה כמידי שנה בפרשת חיי שרה כמסורת מאביו האדמו''ר זצ''ל, האדמו''ר יערוך את התפילות והשולחנות במקום בקרב קהל חסידיו ומעריציו.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד להאדמו''ר מביאלה רמת אהרן, ונכד להגאון רבי סיני הלברשטאם רב ביהמ''ד דברי חיים בשכונת שיכון ג' בב''ב, בן להרב אברהם אביש רבינוביץ, תתקיים בהיכל ביהמ''ד ביאלה רמת אהרן ברחוב רוזנהיים בבני ברק.

הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה להאדמו"ר ממשכנות הרועים, נכדה לחתנו האדמו"ר מלאנצוט בית שמש. בת לבנו הרב משה וגשל מראשי ממלכת "עוז והדר" בבית שמש, השמחה תתקיים בביהמ''ד משכנות הרועים ברחוב מאה שערים 57 בירושלים, בשילוב שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו''ר.

השלום זכר לרגל הולדת הנין להאדמורי''ם מנדבורנא ונאראל, נכד להרה''צ רבי זלמן שפירא ראש הכוללים של נאראל, בן לחתנו הרב כהנא, תתקיים בביהמ''ד נאראל ברחוב רש''י בבני ברק.

האדמו''ר מבולחוב ישבות השבת באנטוורפן שבבלגיה שם שוהה לטובת מוסדותיו בבית שמש, הסעודות בבית האכסנייה של הנגיד הרבני ר' אלימלך פריד.

הרה''צ רבי יעקב סופר רב חסידי ערלוי בביתר עילית ישבות באשדוד ויערוך את התפילות והסעודות בהיכל ביהמ''ד דחסידי ערלוי בעיר.

השבת חל יומא דהילולא הראשון של האדמו''ר מסטניסלב זצ''ל, לרגל היארצייט יערכו בניו, אחיו וחתניו האדמורי''ם שליט''א את שולחנתיהם בבית מדרשם רחבי הארץ, במוצ''ש יערוך בנו האדמו''ר מלינסק סעודת הילולא בבית מדרשו בב''ב.

במרכז 'אש קודש' פיאסנצא ברחוב רש''י 8 בב''ב, בשעת רעוא דרעוין ימסור שיחת חיזוק הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות'.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד למקובל הגה''צ רבי דניאל פריש זצ''ל, בן לבנו הרב חיים יוסף פריש, תתקיים בבית הרבנית פריש שתבלחט''א ברחוב בתי אונגרין 507 בירושלים.

אלפים ישבתו בעיר קרית ארבע שבחברון כמידי שנה לרגל שבת חיי שרה, השנה לראשונה מאז הסכם חברון שנערך בשנת 97 תפתח שטח הקסבה של חברון ליהודים באופן מלא וחופשי.


השלום זכר לרגל הולדת הנין להגרמ''צ ברגמן, נכד להגאון רבי אשר הכהן דויטש מראשי ישיבת פוניבז', ולהרה''ג רבי אברהם ישעיהו ברגמן, בן להרב יהודה דויטש, תתקיים בבית הגר''א דויטש ברחוב בן זכאי 45 בבני ברק.

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' ישבות בעיר בני ברק, לרגל שבת שבע ברכות בנישואי נכדו, בן לבנו הרב הגאון רבי בן ציון אזרחי מראשי הישיבה, התפילות והסעודות במלון ויז'ניץ ציפורי קלאס ברחוב דמשק אליעזר בב''ב.

השלום זכר לרגל הולדת הנכד להגאון רבי אליהו אליעזר דסלר משגיח ישיבת פוניבז', בן לבנו הרב יצחק דסלר, תתקיים בבית הגרא''א דסלר ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק.

השלום זכר והברית לרגל הולדת הנכד להגאון רבי אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פוניבז', בן לבנו הרב יוסף שלמה כהנמן, השו''ז יתקיים בבית הרב כהנמן ברחוב הרב דסלר בבני ברק, הברית בהיכל ישיבת פוניבז'.

הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להגאון רבי חזקיהו קצבורג משגיח ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, ונכדה להרב הגאון רבי אהרן צבי קרפט משגיח ישיבת 'משך חכמה', בת להרב ברוך קצבורג, תתקיים בבית הרב קרפט ברחוב הרב מלצר 17 בבני ברק, החל מהשעה 10 בבוקר.


השלום זכור לנכד לנשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן בן לבנו הרה"ג יוסף כהנמן השלו' בביתו הרב יוסף כהנמן הברית בשבת בבוקר בהיכל הישיבה.

השלום לבנו של משגיח ישיבת פוניבז' הרה"ג אליהו אליעזר קלרמן תתקיים בביתו בירושלים.

הקידושא רבא לנכד הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ מרשי ישיבות פוניבז' וקמניץ בבית בנו הרב עוזיאל ליבבוביץ בירושלים.

העליה לתורה לרגל נישואי בן הרב הגאון רבי אברהם קאהן משגיח בישיבת סלבודקא, עם בת הרב הגאון רבי יחיאל מיכל טבאל ר''י שערי ציון לצעירים בב''ב, תתקיים בהיכל ישיבת סלבודקא בבני ברק.

הגאון רבי אברהם גניחובסקי ראש ישיבת כוכב מיעקב טשעבין ימסור בליל שבת בין קבל''ש למעריב שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'תפארת ציון' ברחוב ירושלים בבני ברק.

השלום זכר לרגל הולדת נכדו של הגאון רבי שמואל רבר מראשי ישיבת ים התורה בירושלים, תתקיים בביתו בשכונת רמות בירושלים.

השלום זכר לרגל הולדת הנין להגר''ז רוטברג זצ''ל ר''י בית מאיר, נכד לחתנו הרב הגאון רבי אליעזר מרקוביץ מראשי כולל בית מאיר, בן להרב שבתי מרקוביץ, תתקיים בבית משפ' מרקוביץ ברחוב הרב מלצר 10 בבני ברק.

סדרת שיעורים בהלכות מזוזה תתחיל השבת בהיכל ביהמ''ד קהל חוג חתם סופר ברחוב האדמו''ר מגור בב''ב השיעורים ימסרו ע''י הגאון רבי שלמה זלמן אולמן דומ''ץ בביה''ד זכרון מאיר השיעורים יתקיימו כל שבת בשבת אחרה''צ כשעה ועשר דקות לאחר הדלקת נרות.

ירושלים: בשכונת רמת שלמה ישהה החזן העולמי משה מולר ממנצס'טר ויופיע ויעבור לפני התיבה בביהכנ''ס יוצאי ישיבת חברון, שחרית בשעה 7:45. בביהכנ"ס הגדול יופיע ויעבור לפני התיבה כרגיל חזן ביהכנ''ס חיים אדלר, בליווי מקהלת ביהכנ''ס בניצוחו של הד''ר מרדכי סובול.

בני ברק: בביהכנ''ס 'יד נתן' שע''י בוגרי ישיבת 'כרם ביבנה' ברחוב אפשטיין (הגפן) יופיע ויעבור לפני התיבה החזן שלמה גליק, בליווי מקהלת 'רינת ישראל' בניצוחו של אופיר סובול, תפילת שחרית: בשעה 8:00.

ראשון לציון: בביהכנ''ס 'אור החיים' ברחוב החלמונית 9 בליל שבת בשעה 8:30 תתקיים 'שירת הבקשות' עם הפייטנים: מני כהן, ושמעון אילוז.

חדרה: בביהכנ''ס הגדול ברחוב הגיבורים (ליד הקניון) יופיע ויעבור לפני התיבה החזן צבי וייס, ליל שבת: בשעה 5:00, שחרית בשעה 8:00, קידושא רבא לאחר התפילה.

צפת: בביהכנ''ס 'אבוהב' תתקיים 'שירת הבקשות' לרגל ציון 30 שנה לחידוש המסורת, עם הפייטנים: יחיאל נהרי, משה דוואק, שמואל חדד, בן חיים, מאיר בן הרוש, בליווי מקהלת 'שירת הבקשות' בניצוחו של שלמה חדד, ובהשתתפות רבנים ואישי ציבור שיגיעו להשתתף במעמד המיוחד.


ירושלים: כניסת השבת: 4.17 יציאת השבת: 5.29 ר''ת: 6.09 חזו''א: 5.37
בני ברק כניסת השבת: 4.32 יציאת השבת: 5.31 ר''ת: 6.05 חזו''א: 5.40
מודיעין עילית: כניסת השבת: 4.25 יציאת השבת: 5.30 ר''ת: 6.07

ביתר עילית: כניסת השבת: 4.17 יציאת השבת: 5.29 ר''ת 6.09

אלעד: כניסת השבת: 4.23 יציאת השבת: 5.29

פתח תקוה: כניסת השבת: 4.31 יציאת השבת: 5.30 ר''ת: 6.05

חיפה: כניסת השבת: 4.22 יציאת השבת: 5.29 ר''ת: 6.06 חזו''א: 5.40

אשדוד: כניסת השבת: 4.32 יציאת השבת: 5.32 ר''ת 6.09

תל אביב: כניסת השבת: 4.32 יציאת השבת: 5.31 ר''ת: 6.09

נתניה: כניסת השבת: 4.23 יציאת השבת: 5.29

באר שבע: כניסת השבת: 4.35 יציאת השבת: 5.32 ר''ת: 6.09 חזו''א: 5.42

נתיבות-שדרות: כניסת השבת: 4.26 יציאת השבת: 17.32 ר''ת: 6.07

צפת: כניסת השבת: 4.19 יציאת השבת: 5.26 ר''ת: 6.16

קרית גת: כניסת השבת: 4.33 יציאת השבת: 5.31

ניו יורק: כניסת השבת: 5.38 יציאת השבת: 6.44

לונדון: כניסת השבת: 5.26 יציאת השבת: 6.30

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.04 יציאת השבת: 7.11

פאריז: כניסת השבת: 6:17 יציאת השבת: 7.24

מוסקווה: כניסת השבת: 5.39 יציאת השבת: 6.52


כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'מוקד הציבור': 03-616-2800

למשלוח עידכונים על אירועי השבת ואירועי אנ''ש למערכת, בכתובת: k90900@gmail.com


הדפס
 
הדפס עם תמונות  
חזור