פתח ונהל פורום משלך

כעת גם באפשרותך להפוך למנהל פורום! באמצעות התהליך הבא תוכל להקים פורום בבחדרי חרדים ולהיות המנהל הבלעדי שלו.
זכויות המנהל כוללות בין היתר הקמת פורומים, שינוי הגדרות הפורום,מחיקה ושינוי הודעות וסגירת נושאים.
על מנת להפוך למנהל פורום ולהקים פורומים חדשים, עליך להיות חבר באתר בחדרי חרדים.

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש, פתיחת פורום משמעותה כי הינך מסכים/ה לתנאי שימוש אלו.

 1. מערכת הפורומים של בחדרי חרדים מאפשרת לכל משתמש לפתוח פורום בנושא מסוים ולנהל אותו, בכפוף לחוקי מדינת ישראל ולתקנון האתר.
  פורומים שיפתחו למטרות שעומדות בסתירה לחוקי המדינה ו/או תקנון האתר, כגון לשון הרע נגד אדם או למטרות סחר בסמים ו/או כדומה, ייסגרו ללא כל התראה מוקדמת.
 2. מנהל הפורום, אם ירצה, יקבע תקנון לפורום, ותקנון הפורום יחייב את כל הכותבים אצלו. פורום שאין לו תקנון, ינוהל לפי התקנון של בחדרי חרדים.
  רצוי לקבוע תקנון שאינו מחמיר ואינו גורם עוול למשתמשים כגון מחיקה אוטומטית של הודעות שאינם לפי הכללים בתקנון.
 3. על מנהל הפורום לעקוב אחר ההודעות הנכתבות אצלו בפורום ובמידה ויש חשש לעבירה ומנהל הפורום יודע על כך, עליו למחוק את ההודעה. במידה וידע מנהל הפורום על אותה הודעה ולא מחק אותה, עליו לשאת באחריות לכל נזק שיגרם למערכת הפורומים של בחדרי חרדים כתוצאה מאי מחיקת ההודעה.
 4. מנהל הפורום יקפיד לשמור על אנונימיות הכותבים אצלו, אלא אם כן ניתנה רשותם של אותם כותבים לפרסם פרטים רלוונטיים שלהם.
 5. מנהל הפורום ימנע ככל האפשר מחסימת משתמשים בפורום על רקע חילוקי דעות, על מנת לקיים את חופש הביטוי שכל גולש בבחדרי חרדים זכאי לו, כל עוד אינו עומד בסתירה לחוקי מדינת ישראל ו/או תקנון האתר.
 6. מנהל הפורום ימנע ככל האפשר משינוי תוכנם של הודעות של כותבים אחרים אצלו בפורום, על מנת לקיים את חופש הביטוי שכל גולש בבחדרי חרדים זכאי לו, כל עוד אינו עומד בסתירה לחוקי מדינת ישראל, לכללי הפורום ו/או תקנון האתר.
 7. לפי חוקי מדינת ישראל, ישנן עבירות שעשויות להיות מיוחסות למפרסם הודעה בפורום, ועל מנהל הפורום לשים לב לכך. להלן מספר דוגמאות:
  א. לשון הרע- השמצת אדם, חברה או קבוצת אוכלוסיה וייחוס להם מעשים שאינם עשו. בכל מקרה, הגנה טובה נגד לשון הרע היא" אמת דיברתי."
  ב. עבירת צנזורה- פרסום מידע שנאסר ע"י הצנזורה של מדינת ישראל, ולכן גם לא יכול להתפרסם בכלי תקשורת אחרים. הגנה טובה לעבירה כזו היא "ציטוט מקור זר" תוך מתן קישור לאותה הודעה.
  ג. מסחר ברכוש גנוב- הודעות מכירה או קנייה של רכוש גנוב היא עבירה על החוק.
  ד. מסחר בסמים- הודעות מכירה או קנייה של סמים הנחשבים לפי חוקי מדינת ישראל כסמים אסורים לשימוש בפקודת הסמים.
  ה. זכויות יוצרים- העלאת קבצים לשרת של בחדרי חרדים או מתן קישור לשרת אחר שמחזיק חומר שיש עליו זכויות יוצרים כגון תוכנה, תמונה, קול או יצירה ששמורה כמסמך כתוב נחשבת כעבירה על פי חוקי מדינת ישראל.
  ו. עבירה על חוק המחשבים- פריצה לחשבון של משתמש, כתיבה בשמו של משתמש, ניצול פרצות בתוכנת הפורום, פריצה לשרת המערכת, קריאת תוכנן של תיבות דואר פרטיות של משתמשי הפורום. זיוף ושיבוש פלט מחשב, נחשב גם הוא לעבירה על חוק המחשבים.
 8. מנהל פורום שירצה לסיים את תפקידו ו/או להעבירו לאחר, יודיע על כך להנהלת בחדרי חרדים על מנת לבצע את השינויים הנדרשים במערכת הפורומים.
 9. מנהל פורום מתחייב בעת שליחת הטופס לעיל שלא להסיר את כל הודעות הפורום במטרה להביא לסגירת הפורום או לשם מטרה אחרת.
  אי עמידה בסעיף זה תוביל להפקעה מידית של הפורום מידי מנהל הפורום ולשחזור כל הודעות הפורום.
 10. בכל נושא או עניין שאינו ברור למנהל הפורום, יוכל מנהל הפורום להתייעץ עם הנהלת בחדרי חרדים.
 11. בכל מקרה בחדרי חרדים שומרת לעצמה את הזכויות הבאות:
  א. הסרת/הפקעת פורום (מידי מנהלו) הנוגד את חוקי המדינה/תקנון האתר/ההוראות לעיל ללא התראה מוקדמת.
  ב. הסרת פורום במקרה של פורום שאינו פעיל.
  ג. הסרת פורומים כפולים.
  ד. מתן התראה לפני כניסה לפורום וסימון הפורום כמכיל תכנים המיועדים למבוגרים בלבד.
  ה. מחיקת הודעות שאינן עולות בקנה אחד עם חוקי המדינה ו/או תקנון האתר.
  ו. חסימת משתמש שפרסם הודעות המנוגדות לחוקי המדינה ו/או תקנון האתר.
 12. הכתוב בעמוד זה הינו בכפוף לתקנון האתר ובנוסף לו.
  בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף זה לבין תקנון האתר, יגבר תקנון האתר על האמור בדף זה.

שמור ומלא אוטומטית את הפרטים שלי בכל מקום רלבנטי.
שכחתי את הסיסמה