בית פורומים ספרים וסופרים

העורבים טעות סופר הוא?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-2/11/2008 06:48 לינק ישיר 
העורבים טעות סופר הוא?

אברהם יהושע השיל במאמרו "על רוח הקודש  בימי הביניים", (ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארקס, בית המדרש לרבנים באמריקה. תש"י, החלק העברי עמוד קפה) מביא כת"י מספר "אהל דוד" (שמקורו כת"י ששון), המפרש  את הפסוק "והעורבים מביאים לו לחם ובשר", (מלכים א יז ו), כך:

"יש מפרשים סוחרים. אברהם הנביא שאל לאליהו פירושו, ואמר לו: העורבים טעות סופר הוא, הרי"ש קודם הבית, אך דינו לכתוב והעוברים, כלומר אותם העוברים נותנים לו לחם ובשר".

היש עוד מי שאומר כן?

האם דבריו מזכירים את פירוש רבי יהודה החסיד לתנ"ך?

ראו שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קיד.תוקן על ידי נישטאיך ב- 02/11/2008 7:25:51
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/11/2008 12:56 לינק ישיר 

על ספרי נ"ך אין מסורה על התיבות ועל האותיות כמו שיש על התורה, ולפיכך אין משמעות כל כך לדיבורים מסוג הנ"ל.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/11/2008 14:30 לינק ישיר 

אם יש פירוש כזה, זה לא ברמה של ט"ס, אלא ברמה של הבנה כשאותיות השורש יכולות להתחלף ביניהן.

תוקן על ידי מלח_הארץ ב- 02/11/2008 15:11:49
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 01:23 לינק ישיר 

קבלתי באישי - בלי קשר לפירוש המובא - העשיל נמנה בין ה"נאורים" - ולכן לו יהא שפירוש זה נכון, אך מכיון שזה יצא מבית כבשונו יש לקחת דבר זה במידה הנכונה, הגם שפירוש זה מצא חן בעיני העשיל... דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 01:33 לינק ישיר 

מה הקשר להעשיל, והאם הוא נאור או לאו, שהלא הוא רק פרסם כת"י, ואינו רק "דוור".

מהו הכת"י "אהל דוד" ומיהו ר' אברהם הנביא? האם היה שייך לאסכולת חסידי אשכנז?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 05:50 לינק ישיר 

לפי השערתו של העשיל. הוא היה מחכמי אשכנז והיה ראש ישיבה בשפירא.

בקטלוג כתה"י של הספרה"ל מצוין כת"י אהל דוד מרשימת ששון [אין תצלום במכון] אלא שהמיספור אינו זהה למיספור שמציין העשיל. וצ"ע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 09:58 לינק ישיר 

אתנחתא

כתבתי:

אברהם יהושע השיל במאמרו "על רוח הקודש  בימי הביניים", (ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, בית המדרש לרבנים באמריקה. תש"י, החלק העברי עמוד קפה),  מביא כת"י מספר "אהל דוד" (שמקורו כת"י ששון),

תוכל לראות את שני הספרים במאגר "אוצר החכמה", הכת"י אינו בספר "אהל דוד" אלא מובא שם.
 
היה עלי לכתוב:"מביא מכת"י שבאוסף ששון, שהובא בספר "אהל דוד" לדוד בן סלימאן ששון",  ועם הקוראים הסליחה.
 
בהערה 55 הוא משייך אותו לחסידי אשכנז, ולכן הזכרתי את פירוש רבי יהודה החסיד לתנ"ך

______________________.

Soroity 
 

<קבלתי באישי - בלי קשר לפירוש המובא - העשיל נמנה בין ה"נאורים">

הדבר היה פשוט  בעיני.

בית המדרש לרבנים  אינו מדפיס דברי תורה של רעבעס, ולכן לא חשבתי שיהיה מי שיחליפו עם רעבע ששמו כשמו.תוקן על ידי נישטאיך ב- 03/11/2008 10:20:18
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 13:21 לינק ישיר 

אתנחתא טוען שאין קשר בין נאורות לבין פרסום כתבי יד.
אבל כששוטטתי בין אשכולות הפורום ראיתי שכמה מהם עסקו בערעור מהימנותם של כתבי יד שהובאו לדפוס ע"י נאורים.
מהאשכולות האלו למדתי שגם את המו"ל של ר"י החסיד חשדו בזיוף בגלל נאורותו.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 15:46 לינק ישיר 

באיזה אשכול ערערו על כת"י בגלל נאורות המו"ל? נא להביא לינק.

כמדומני שמו"ל של כתבי ר' יהודה החסיד, הוא איש שומר תורה ומצות. הגרמ"פ שערער על כתבי ר"י החסיד, ערער נגד תוכנו ולא נגד המו"ל. והרי טען גם נגד ספר ציוני, שנדפס טרם מלוך מלכי הנאורים בבני ישראל.  

והלא ההיפוך גם נכון, הרבה שזייפו כת"י היו גם משלומי אמוני ישראל.תוקן על ידי אתנחתא ב- 03/11/2008 15:43:34תוקן על ידי אתנחתא ב- 03/11/2008 15:44:14
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2008 17:25 לינק ישיר 

המומחים לחיפוש וללינקוק ימצאו יותר מאשכול אחד שעסקו בזה.
את המו"ל של ר"י החסיד האשימו בקובץ של חסידי קרלין שהוא זייף את כתב היד והביאו "הוכחות" לכך. אח"כ התנצלו שהם הוטעו ע"י שלומי אמוני ישראל שהעלילו על המו"ל.

בינתיים הצלחתי למצוא אשכול "המגיה אשר היה כופר". ושם תגובה לדוגמה מאת אתנחתא:

מכאן יש מקום לדון על ענין כללי. ידוע שקיימת הנחה קמאית כזאת אצל גדולים וטובים (והדבר בא לידי ביטוי בהערת הרוג' שלפנינו), שהמשכילים כמו חברת מקיצי נרדמים ואנשי מדע היהדות וכיוצא בהם שהרבה מהם היו משכילים ועסקו בהוצאת כתבי- יד ראשונים גנזוים וחסויים, שכאילו "יד זרה שלטה" בכתבים שהו"ל.

האם אכן יש תיעוד למקרים כאילו? האם אכן ניצלו המשכילים את כתבי יד והשחילו בתוכם מדעותיהם כפי שנחשדו? במובן מסויים יש לומר שהחשד מבוסס על מעשה ה"בשמים רא"ש" שאכן הי' אקט משכילי בעליל להכניס בפי ראשון דעות מזוייפות וזרות. האם ספר זה שימש כהתרעה מפני הכתבי-ייד שבהוצאת המשכילים?

ולכאורה מתברר מכאן שלפעמים החשדות כלל לא מבוססים, אלא מכיון שנתקלו במושג לא ידוע, מיד חשדו.

[אולי הבינו את מה שכתבתי למעלה, שבעלי האשכולות הם שערערו על כתבי היד. אבל אני התכוונתי שהאשכולות עסקו בנושא של מערערים על כתבי יד בגלל נאורות המו"לים].תוקן על ידי בליסטרא ב- 03/11/2008 17:32:58
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2008 04:13 לינק ישיר 

בליסטרא

הרי לפניך ממה שהיה כתוב לפני, וצא ולמד לעניננו: 

פעמים היתה האשמת סופרים טועים בפענוח ר"ת, לא כרצון לפתור "בעיה", אלא כמטרה ל"בלבל את האויב", וכפי שהוא בדברי התפארת ישראל, (כללי שמחות, גזירת ל' ב, שנדפס בראש המשניות, חלק מועד), שהתנגד למנהגם של הריפורמים להעמיד את החופה בבית הכנסת,  והוא כתב: "החדשים /הריפורמים/ אשר עליהם אנו בושים" (ע"פ דברי הגמ' בכתובות דף עח עמוד א: "על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלין עלינו הישנים"), אשר כל מגמתם לדמות אותם, למי שלא נוכל להדמות ואמרו דש"מ דכך יפה לנו לעשות החופה בבית הכנסת"... הנה תלו עצמם בקורי עכביש דכל מה שנזכר ברמ"א כאן, (שו"ע יורה דעה, סימן שצא סעיף ג, שכתב שם: "כל זה בבית שעושין החתונה ואוכלין ושותין ושמחין שם, אבל בחופה שעושין בבית הכנסת"),  בית הכנסת במקור מקומו טהור ליתא, לא בהגהות מיימוני שהביאה רב"י, דשם נזכר בבית הנישואין... ונראו שטעות הדפוס הוא, דהרי מימנו לא ראינו ולא שמענו נוהגין כן, לעשות החופה תוך בית הכנסת, אלא שבשניהם היה כתוב בב"ה, ור"ל בבית הנישואין,  או בחצר בית הכנסת, שהוא רחוב העיר, ועשה המדפיס ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, וכתב בבית הכנסת, ונכרין דברי אמת". ה"שדי חמד", (שגם הוא התנגד להעמדת החופה בבית הכנסת), מביא את דבריו במערכת חתן וכלה, בסוף הקטע הפותח את סימן א, ואינו מגיב עליהם, אף שכל המעיין בדברי המהרי"ל, (מנהגי המהרי"ל, הלכות נישואין, אות ג, מהדורת מכון ירושלים תשמט, עמ' תסו), שהם מקורם של דברי הרמ"א, יראה שדברי התפארת ישראל  הם הטעייה מכוונת, שהרי דבריו ברורים ללא כל צל של ספק, שבימיו היו מעמידים את החופה בבית הכנסת, וכבר כתב על דברי התפארת ישראל אלו בשו"ת יביע אומר (חלק ג- אה"ע סימן י ד"ה (א): "...ובאמת שדבריו לא יגהו מזור בדברי מהרי"ל ומהר"ם מינץ הנ"ל. ובקנה רצוץ דחה את המתחדשים, ומשום דאחסור דרי, וכל מטרתם של החדשים להדמות לעכו"ם, מצא לנכון לסתום פיהם בזה".

ויש לציין, שאף החתם סופר, שלחם נגד שינוי מנהגים ע"י המחדשים, כותב במפורש,
(שו"ת חלק ג (אה"ע א) סימן צח) שהחופה היתה בבית הכנסת, והוא כותב: "ויש לתמוה על מנהג אשכנז של עכשיו בזמנינו ... (ש)אין שום מקום בכל אשכנז שעושין חופה בבהכנ"ס", וראו בדבריו שם שהוא מחפש סיבה למדוע הפסיקו לעשות את החופה בבית הכנסת, אלא שדבריו לא מנעו  מהר"א גוטמאכר מלכתוב, (קובץ "נועם", כסלו תש"ל, מובא בספר "הנישואין כהלכתם", פרק ט הערה 91),שהחופה בזמנם היתה בחצר בית הכנסת, ולא בתוך בית הכנסת.


תוקן על ידי נישטאיך ב- 04/11/2008 4:21:51
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > העורבים טעות סופר הוא?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר