בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · ספרים וסופרים ·

הערוה"ש ו'אור לישרים' - כת"י בלתי ידוע של 'ספר הישר'?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-11/2/2009 00:17 לינק ישיר 
הערוה"ש ו'אור לישרים' - כת"י בלתי ידוע של 'ספר הישר'?

האם השתמש הערוה"ש בכתב יד בלתי ידוע של 'ספר הישר'?

זה זמן רב רשומה אצלי תעלומה קטנה בעניין ספר הישר של רבנו תם והפירוש עליו 'אור לישרים' מאת בעל 'ערוך השלחן', ולאחרונה נתקלתי שוב ברישום זה, ועתה כשישנו ב"ה פורום נכבד זה, אמצא מקום לשטוח את הדבר, אולי תעלה כאן ארוכה לתעלומתי.


רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין בעל 'ערוך השלחן', הדפיס בז'יטומיר תרכ"ט את חיבורו הראשון, פירוש 'אור לישרים' על ספר הישר של רבנו תם. החלק שנדפס הוא רק על סדר נשים (עד סימן קס"ג), וממילא מדובר, כפי שכתב הערוה"ש בעצמו, בשישית בלבד מן החיבור המלא, וידוע לנו לפחות על חלק אחד נוסף שנכתב בפועל, אך לא נדפס, בשעתו מפני סגירת הדפוס בז'יטומיר, ובסך הכל מפני חוסר תקציב (וכנראה אבד מן העולם בשואה).
פירוש 'אור לישרים', המבוסס על 'ספר הישר' מהדורת ווינה תקע"ז, מוזכר כמה וכמה פעמים בחיבורו הגדול של הרי"מ עפשטיין, 'ערוך השלחן', ובחלק מן האזכורים מדובר בהפנייה לחלקים מן הפירוש שאינם מצויים בכרך שלפנינו. והנה, באבן העזר סימן י"ז אות ר"ג דן הערוה"ש בדברי רבנו תם בסימן תשצ"א, וכותב בסיום "בס' אור לישרים שם הארכנו". אולם לפנינו ספר הישר מגיע רק עד סימן תש"צ, ואף זאת רק במהדורה שנדפסה בתשי"ט, ואילו בדפוס ווינה, עליו כאמור התבסס הערוה"ש, מגיע הספר רק עד סימן תרס"ט!
ההנחה הנפוצה במקרים כגון אלו, היא שמדובר בסך הכל בטעות-סופר שנפלה בציון הסימן; ואמנם קשה לומר זאת כן, הן מפני שאם מדובר בטעות אזי היא נפלה לפחות בשתי אותיות מתוך הארבע (שהרי גם סימן תרצ"א אין במהדורת ווינה), והן מפני שהערוה"ש בעצמו טרח על הדפסת הספר ועל העברתו מכתב היד אל הדפוס. הנחה נפוצה אחרת היא שזכרונו של הכותב הטעהו בציון הסימן; ואמנם אף זאת קשה לומר, שכן היכן מצאנו מחבר שטעה בהפנייה לסימן שהוא ומאה ועשרים הסימנים שלפניו כלל אינם קיימים?
ועדיין, מידי ספק כמובן לא יצאנו, וסוף סוף התמיהה זקוקה לפיתרון, ועל כן הלכתי ובדקתי בספר הישר שלפנינו היכן נמצא הנידון עליו מדבר הערוה"ש שם. ואכן נמצא בספר הישר נידון זה, והריהו בחלק התשובות סימן צ"ב (עיי"ש). דא עקא, חלק זה נדפס רק בברלין תרנ"ח! (בהוצאת מקיצי נרדמים) ולמיטב ידיעתי התוכן שבסימן צ"ב עדיין לא היה קיים בדפוס בשנת תרכ"ט בה הדפיס הערוה"ש את ח"א של 'אור לישרים', וגם לא בשנת תרנ"א בה לכל המאוחר סיים את כתיבת 'ערוך השלחן' אבן העזר, וגם אם נניח - באופן בלתי סביר בעליל - שכשהופיע מדור התשובות הנ"ל מיהר הערוה"ש לכתוב עליו 'אור לישרים', ואחר כך הספיק להכניס הפנייה לכך לפני הדפסת הכרך הראשון של 'ערוך השלחן' אבן העזר בתרס"ה, סוף סוף שם מדובר בסי' צ"ב, לא תשצ"א, ובחלק התשובות ולא בחלק הרגיל (ולענ"ד קשה גם להניח שהערוה"ש כתב בפועל 'אור לישרים' על תשצ"א סימנים!).


התעלומה איפוא גדולה, וברשום עמי סיימתי ב'צעג"מ', ועתה אולי יחכימני מי מחכמי הפורום בהסבר ופיתרון. האם ייתכן שבמהלך כתיבת 'אור לישרים' השתמש הערוה"ש בין השאר בכתב יד של 'ספר הישר' שאיננו מוכר לנו, ושבו היו סימנים המגיעים לסכומים של תשצ"א וכדומה, באופן שאיננו מוכר לנו משום כת"י או דפוס? (אך מאידך, בחלק שנדפס אין ספק שהשתמש בדפוס ווינה ולא עשה שום שימוש בכת"י שונה. אבל על כל פנים, בשעה שכתב את 'ערוך השלחן' אבה"ע, וכאמור היה זה לפני שנדפס "חלק התשובות" של 'ספר הישר' [וא"א לומר אחרת מפני שגם היה לו 'אור לישרים' ע"ז!], כבר הכיר הערוה"ש דברי רבנו תם שלא היו קיימים במהדורת ווינה תקע"ז שהיתה לפניו!). או שמא ישנו הסבר אחר, אלמנטרי, שנשמט ממני?תוקן על ידי תכלת_דומה ב- 11/02/2009 0:18:06
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/2/2009 00:32 לינק ישיר 

אכן תעלומה.
אודיעך דבר שמצאתי גם בספר גנת ורדים (חלק אבן העזר כלל ג סימן יח) מזכיר את ספר הישר מכ"י, ומציין גם לדפי הספר! כנראה דפי כתב היד שהיה לפניו.
אולי זה יעזור לך במשהו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/2/2009 02:04 לינק ישיר 

חוששני שיש טעות בהנחתך שהתוכן דסי' צ"ב לא היה בדפוס קודם תרנ"ח. שכן במהדורת תרנ"ח מובאות עליו הגהות ראז"ם, וכפי שהבנתי מקופיא מן המבוא, ראז"ם הגיה בטופס ספר הישר שלו מהוצאת ר"ד פרוסטיץ.
צריך אפוא לבדוק מהו הספר שהגיה ראז"ם. יתכן ששם מופיעים הדברים בסי' צ"א וא"כ השתרבבה הטעות מ"תשו' צ"א". [ואח"כ נוספה המלה "סימן"]  ויתכן גם שמצ"א לצ"ב טעי אינשי. 

ועכ"פ ודאי כוונתו לספר מודפס, כמבואר למעיין שם בסעיף רו, שתלה אי הבנתם של אחרים את דברי ר"ת, בכך שס' הישר לא נדפס בימיהם.

[כמו"כ, אם ציין שהאריך ב"אור לישרים" על סימן מסויים, אין זה אומר בהכרח שהוא כתב את פירושו בשיטתיות עד לאותו סימן. מסתבר יותר שמתי שהתחדש לו דבר כתבו. ולפי שהתעתד להדפיס הדברים, לאחר שישלים בשיטתיות, וידע כי מה שכבר כתב בודאי יכלל באור לישרים, ציין מראש ששם האריך]
 
אגב, מנין תאריך גמר חלק אבן העזר?

תוקן על ידי צלצח ב- 11/02/2009 2:03:55
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/2/2009 21:33 לינק ישיר 

תאריך גמר 'ערוך השלחן' על אבן העזר (לכל המאוחר) - ברישום המופיע במהדורה המקורית של 'ערוך השלחן' יורה דעה הל' שחיטה וטריפות, שנדפס בתרנ"א (ואינו מופיע במהדורות הצילום וכמובן לא במהדורות המודרניות), כותב הרי"מ הלוי עפשטיין שאין ביכולתו עדיין להדפיס את החלק השני של חושן משפט, בשל ההוצאה הכלכלית הגדולה הכרוכה בהוצאת כרך עבה שכזה, ומאותה סיבה אינו יכול עדיין להוציא את 'ערוך השלחן' "על אבן העזר, המסודר אצלי מראשיתו עד אחריתו".

-----

לדבריך:

א. אין מקום לטעות בסגון "תשו' צ"א" = "תשצ"א", מפני שהציטוט השלם הוא: "המתבאר לנו מדברי רבינו תם עצמו שבספר הישר סי' תשצ"א וביאור הדברים כן הוא...".

ב. לגוף ההשערה, היא מבוססת על יותר מדי ספקולציות: שמא נדפס חלק מספר הישר במהדורה שלישית בחיי הערוה"ש, ושמא כבר כתב עליו חידושים 'אור לישרים' אע"פ שאינו כסדר ואיננו יודעים כלל שהוסיף לעסוק בחיבור זה לאחר מעברו לנובהרדוק, ושמא טעה בציון ההפניה, וכו'.

ג. ובעיקר: לא ידוע לי על מהדורה אחרת של ספר הישר (או חלק ממנו) שהיתה קיימת בחיי הערוה"ש, מלבד מהד' ווינה תקע"א (כך צ"ל ולא תקע"ז כפי שכתבתי למעלה), וברלין תרנ"ח (וכמובן ההדפסה החוזרת ב'אור לישרים', שאמנם מבוססת על מהדורת ווינה). לא מצאתי רמז למהדורות אחרות בקטלוג בית הספרים ובמפעל הביבליוגרפיה, וכדומה. מהדורת הר"ד פרוסטיץ הלא היא מהדורת ווינה - הוא היה המו"ל (כך שהדברים במבוא נאמרו על דרך הכלל - ראז"מ הגיה ממהדורת ווינה, אבל אם יש לו הערות על חלק התשובות סי' צ"ב בהכרח אינן ממהדורת ווינה, שכן התוכן שבסימן זה לא נדפס בה, וכן אלה שעליהם העיר שלא ראו את ספר הישר, כוונתו למהדורה זו). א"כ, אם תמצא מהדורה כזו יהיה מהיכן להמשיך לדון, אבל בינתיים לא ידוע ביסוס כלשהו לכיוון זה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/2/2009 22:45 לינק ישיר 

אמנם, בכל זאת, אפשרות שתיתכן בדוחק, מבלעדי הסבר טוב יותר, היא שאכן הערוה"ש כתב את 'אור לישרים' על הסי' הנ"ל של ספר הישר רק לאחר שהופיע בתרנ"ח (דוחק מס' 1), ואף הוסיף את הבירור הנ"ל כסעיף שלם ב'ערוך השלחן' אבן העזר [וממילא שינה את כל סדר הסעיפים הקיים - מדובר אגב בסימן הכי ארוך ב'ערוך השלחן' מבחינת מספר הסעיפים שבו!], ולקינוח הוסיף אזכור לקיום הפירוש הארוך שחידש זה עתה ב'אור לישרים' (דוחק מס' 2), ומה שכתוב "בספר הישר סי' תשצ"א" הוא טעות דפוס וטעות זיכרון גם יחד, שבמקור היה כתוב "בספר הישר תשו' [=דהיינו, מדור התשובות] סי' צ"א", ובשעת ההכנה לדפוס כבר לא זכר הערוה"ש את הסימן המדוייק ואיכשהו נשתבשו הדברים בזמן ההעתקה מן הכת"י, בשיכול-מילים ובט"ס, ל"ספר הישר סי' תשצ"א" (דוחק מס' 3).תוקן על ידי תכלת_דומה ב- 11/02/2009 22:43:44
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/2/2009 09:52 לינק ישיר 

זהירות, אתה הולך ונעשה ספקולנט כמוני... ההפרש בין סי' צ"א לתשצ"א גדול מאד כזכור.. [ומנין לך שהערוה"ש עצמו העתיק/ הכין את כתב היד לדפוס, עד שתצטרך לדחוק שהוא עצמו לא זכר? לדידי מסתבר יותר ש"תלמיד טועה" או סגנו של בחור זעצער כלשהו, הוא שלא פיענח נכון את ה"תשו' צ"א" או "תשו' סי' צ"א" לגירסתך]

תוכל לוותר עם חלק מהדוחקים אם תפתח עיניך לראות שתשובה צ"ב - כמו כל סה"י חלק התשובות - ודאי הופיעה בדפוס קודם תרנ"ח. מהדיר מהדו' תרנ"ח משווה לאורך כל הספר [כולל בתשו' צב] את גירסתו לגירסת הדפוס, שעליה יש גם הגהות ראז"מ. ולפי התעקשותך, נמצא  שר' פייש ראזענטהאל [המהדיר דתרנ"ח] בדה זאת מלבו, או שראז"מ הגיה אף הוא טופס כ"י והוא שהגיע לידי המהדיר שסבר בטעות שמדובר בעותק מודפס?

ובכן אם תקבל את הדברים, תישאר רק עם דוחק אחד: כיצד יתכן שמהדורת דפוס מסויימת [או: חלק שני של מהדורת וינא] נעלמה ואיננה בכל אוצרות הספרים.

[אלה שעליהם העיר הערוה"ש שלא נדפס ספר הישר בימיהם, היו קודם תקע"א. כגון חלקת מחוקק]

תוקן על ידי צלצח ב- 12/02/2009 9:52:26
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/2/2009 15:41 לינק ישיר 

אולי ישאר רק דוחק אחד, אבל דוחק כה גדול... שהרי אם כנים דבריך הרינו צריכים להניח לא רק שהיתה מהדורה כזו, אלא גם שמשום מה אף אחד אחר (חוץ מהערוה"ש) לא ראה אותה ולא דן בדברי רבנו תם שנדפסו בה, עד שנדפסו שוב בתרנ"ח!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/2/2009 15:50 לינק ישיר 

"אף אחד"?! והרי המהדיר דתרנ"ח מתיחס למהדורה זו, גם בתשובה זו, ואך מביא הגהות ראז"ם!

ועכ"פ, הצעתך שמא היה איזה כת"י לבעל ערוה"ש, אינה רק "דוחק" אלא מופרכת מדברי ערוה"ש עצמו. 

תוקן על ידי צלצח ב- 16/02/2009 15:48:50
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/2/2009 15:14 לינק ישיר 

תמהני על המבוכה שנבכו בה שני מופלגים גדולים.
כל מה שנמצא לפנינו מסה"י נדפס בשיבושים בוינה תקע"א  שאר המהדורות רק תקנו את השיבושים ע"פ כת"י וע"פ סברא.
גם הנידון בערוה"ש אבה"ע יז רג לגבי היתר עגונה ע"פ מציאת גוף שלם ללא חוטם. נמצא כבר בסה"י מהד' וינה הנ"ל.
לצערי אין במאגרים הפתוחים לפני את סה"י מהד ווינה אבל בשבת שעברה ראיתיהו בעיני ומצ"ב האיזכור במפתח הסימנים [כלול ב40 דפים החינמים שבאוצה"ח]

 
קשה לדעת מדוע קרא הערוה"ש לסי' זה סימן תשצ"א בשעה שמהדורת וינה הדפיסה את חלק השו"ת ללא מיספור סימנים. ויתכן שניתן להוכיח מזה שבמסגרת עבודתו בפירוש אור לישרים הוא עשה מיספור מחודש לסימני הספר. [מהד' ברלין מתחילה מסי' תקפ"ב של מהד' וינה הוי אומר שסי' צב' הוא סי' תרע"ד. וכנראה שבעבודתו הוא חילק את הספר לסימנים נוספים.]
למען הדיוק יש להדגיש כי האור לישרים הנדפס כולל את סדר נשים ונדה

וכמה הערות בשולי הדברים.
מקור התיקונים במהדורת תרנ"ח הם כת"י שכפי הנראה הוא מדויק יותר מכתה"י שהיה לפני מדפיסי וינה. הערות רא"ז מרגליות שכפי שהעיר צלצח נכתבו ע"ג סה"י וינה. וכן הערות הרב שי"ר מפראג שנכתבו עה"ג.
הרב יהודה פליקס בסידרת מאמריו בסיני כרך לט אודות סה"י. מציין לכתב יד נוסף של ספר הישר[עמ' קח] ויתכן שמהד' שלזינגר [סה"י חי' תשמ"ה] מתבססת אף על כת"י זה.
[הוא מציין שכתה"י של רוזנטל נמצא בביה"ס הלאומי ומספרו  370 4 Hebr. משום מה איני מוצא אותו בקטלוג הספריה.]

מה שציין התעוררי לתשובת גינת ורדים. המעיין יראה שגם שם מדובר באותו ענין של היתר עגונה ע"פ טב"ע בגופו ומי שכתבי היד של סה"י נמצאים לפניו יוכל לבדוק ע"פ המיספור שציין הגינת ורדים איזה כתב יד היה תחת ידו
[נראה שהיה לפני חכמי מצרים כת"י של ספר הישר שכן בשטמ"ק לחולין [ב' א בסוגיא דממיר] מזכיר שהעתיק את דברי ר"ת מספר הישר במקורו*]

האפשרות שהעלה צלצח שהטעות "סי' תשצ"א" מקורה בתלמיד טועה שהכין את כתב היד של הערוה"ש לדפוס וטעה בפיענוח. לא מתאימה לדברי השבח הנהלבים של נכד הערוה"ש, ר"מ בר אילן. המתאר את השמחה שהיה לסַדַר האותיות בבית הדפוס עת הגיע לפניו גליונות כתה"י של הערוה"ש שכתיבתו כתיבה רהוטה ללא מחיקות ופגמים. [מוולאזין עד ירושלים מהד' ת"א תרצ"ט. ח"א עמ' רכח]

אגב. לפי אותה עדות שאר החלקים של האור לישרים הוחרמו בזמן שהיו מכונים לדפוס בבית הדפוס בז'יוטמיר ע"י הממשל הרוסי שעשה שם חיפוש מפני איזה חשד. [שם. עמוד רלו. ושם מספר שאף החלקים הנדפסים אינם שוים ובחלקם השמיטו "פטריוטי" נוורהדוק את דף ההסכמות]

ולאהבת השלמות אציין לביקורתו של האדר"ת על ערך ההדרה של ספר הישר עם האור לישרים.

* כוונת השטמ"ק שלא נסמך על הרמב"ן שמזכירו אלא העתיקו ממקורו. ולא כפי שהבין המהדיר במהד' אופק שלרב"א היה את סה"י המקורי כפי שיצא מתח"י רת"ם וכפי שהעיר ע"כ רי"ש שפיגל בישורון ד' עמ' תשמא

תוקן על ידי אלייעזר ב- 23/02/2009 15:19:16
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/7/2016 16:04 לינק ישיר 

מי יש מידע על ספר הישר חידושים (מלבד אסופת מחקרים של ישראל מ תא שמע) אני עושה עליו עבודת מחקר.

2 ה"גנת ורדים" הנ"ל מציין בספר הישר חלק התשובות (כלומר שהחזיק כת"י יש בו גם חידושים וגם תשובות) דף פ"ו וזה אצלנו בתשובה צ"ב כנ"ל.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > הערוה"ש ו'אור לישרים' - כת"י בלתי ידוע של 'ספר הישר'?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר