בית · פורומים · הרשם · התחברות · כניסה למנהלים
בית · פורומים · ספרים וסופרים ·

ישורון: האם עוד מכתב של בעל התניא מזויף?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-1/4/2009 21:21 לינק ישיר 
ישורון: האם עוד מכתב של בעל התניא מזויף?

הופיע כרך חדש של ישורון. הכרך אכן מלא גדוש ומעניין ויש חומר שיש לעבור עליו, אני אתמקד רק בדבר הקרוב אלי. החוקר דוד קמנצקי יש לו מאמר מפורט על מבנה הספר מעשה רב ומחבריו ובתוך דבריו הוא מעיר על מכתב של בעל התניא שזהו מזויף. לאחרונה נהפך קמנצקי למומחה גדול לשיטת בעל התניא ודרכי חשיבה ובהינף ידו על ידי קושיות שאינו עולות בקנה אחד עם השקפותיו או כמה קושיות שיש לו הוא מחליט על סמך תפיסתו הגדולה בתפיסת "הרש"ז" שמכתבים מסויימים אינן משקפים את ההיסטוריה כפי שהוא רוצה שיהיה. דבריו ממש מגוכחים ביותר.

כבר ב'ישורון' הקודם, הוא החליט על איזה מכתב אמין שנדפס גם על ידי הרד"צ הילמן (שאינו נחשד כחלק מן המנגנון החבדי המשומן לזייף מכתבים ואף הוא ראש וראשון למפריכי הגניזה החרסונית) שהינו מזוייף על סמך קושיות, שמלבד אחת מהן, אינם קשות כלל (והקושיא שכן קשה ניתן לתרצה בקל). כך דרכו להוציא מכתבים מחזקתם על סמך ריח שלו.

וכעת, בכרך זה הוא התלבש על עוד מכתב, אך בעוד שבמכבת הקודם ניתן בדוחק להצדיקו, הרי כאן דבריו הם מופרכים לגמרי וקושיותיו הן עורבא פרח מלבד שיסודו העקרי לגמרי בטל ומבוטל כעפרא דארעא.

לפני שאגש לדון במכתב עצמו אקדים שתי הקדמות קצרות.

1) קמניצקי מתגלה כאדם מאד מגמתי ופוליטי. השנאה שלו לחב"ד בולטת מכל כתביו גם כשזה נוגע לתחום המקצועי. נקח למשל אגרות בעל התניא. אגרות אלו כונסו בידי רד"צ הילמן בשנת תשי"ג, אך מאז נדפס מהדורה משוכללת בידי הרב שדב"ל ספרן ליובאוויטש. מי שמכיר את עבודותיו של רשדב"ל (מהדיר של השו"ע) יודע כמה יסודי וכמה זהיר הוא במלאכתו. ואכן מהדורת לוין הינה מהדורת מופת של בירור מקורות האגרות על כתבי יד שלהן, בירור הנסיבות וכיו"ב. אך קמניצקי מחמת שנאה המקלקלת את השורה אינו מכיר במהדורה זו. הוא מתעלם ממנו שהרי זה הופיע על ידי קהת וכל מה שמופיע בידי קהת לא קיים לדידו. אכן מקצעיות למופת!

2)כל מי שמתמחה בתחום הפקעת מכתב או או כתב-יד מחזקתו, הרי יודע שעל סמך כמה קושיות לא מפקייעים מכתבים וכתבים מחזקתם, אלא כאשר רואים שפשוט אין זה סגנון הכותב והשאלות הן כאלו הסותרות את כל המציאות הברורה והפשוטה בצורה שאין מקום לתרצה. אך הפקעת כתבים מחזקתם על סמך "לא ידוע" לא ידענו ושאר מקורות סתומים, אינה רק מעשה אינטרסנטים ולא פעולה מדעית.

מעתה אפן למכתב דנן.

המכתב דנן נדפס באגרות אדמוה"ז מהדורת לוין באות לד המכתב נכתב אל "אהובי אחי ורעי ..אנ"ש המנין דק"ק ווילנא" המכתב, שנכתב בחיי הגר"א בשנת תקנ"ז,  מתאר את הרקע של המחלוקת בינו לגר"א ומספר ש"מראשית כזאת הודענו והלכנו אל הגאון החסיד נ"י להתווכח עמו ולהסיר תלונותיו מעלינו בהיותי שם עם הרב החסיד המנוח מוהר"ר מענדיל האראסנר זצלה"ה וסגר הדלת בעדנו פעמים".

על מלים אלו יצא הקצף של קמנצקי. לדעתו עד למכתב לא ידענו על כך שבעל התניא התלווה לרמ"מ מוויטבעסק כשהלך לגאון. הוא מביא שני מקורות א)מזמיר העריצים שכותב "כשהי' הרב נו"ב מענדיל מממינסק בכאן בחורף העבר אצל הגאון" והנה לא הזכירו את בעל התניא. ומכאן שלהד"ם, המכתב של בעל התניא כאן מזויף! עוד מביא שרמ"מ בעצמו במכתבו מתאר שהוא היה בווילנא ואינו מזכיר את בעל התניא.

ועוד מקשה שהרי בעל התניא היה צעיר לימים למרות כשרונותיו, וכי למה לא הביא את ר"א מקאליסק?

והעיקר, מכתב זה נדפס לראשונה בספר וויכוחא רבא, וספר ההוא בעייתי ביותר ואם כן המכתב אף מזוייף.

עד כן תוכן קמניצקי.תוקן על ידי אתנחתא ב- 01/04/2009 21:19:50
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 21:35 לינק ישיר 

מעתה הבה נדון בשאלותיו:

על הקביעה העיקרית שהמכתב זויף בידי בעל וויכוחא רבא יש לציין שאלמלי היה מסתכל ב"מקורות והערות" של מהדורת לוין עמ' תל"ז היה רואה שלא מפי בעל וויכוחא רבא אנו חיים. למכתב זה יש הרבה כת"י לא תלויים זה בזה.

ועוד ועיקר, כפי מציין לוין יש כת"י הממוספר כת"י 582 "שנכתב בסמיכות להסתלקות רבינו [בחלקו הראשון של הכרך נזכר כמה פעמים בברכת החיים] מעתיק את כולה ומסיים "הועתק מגוף כתב אדמו"ר השלוחה לק"ק ווילנא ישראלים צדיקים וישרים". (דברי לוין)

הדברים פשוט מדהימים, ללא נסיון לברר מקורות הכת"י, רק בגלל שזה אינו עולה בקנה אחד עם ההיסטוריה הליטאית שקימנצקי עסק לבנות  מחדש, לכן המכתב בדוי! הזאת מחקר אמין?


וכעת לגוף השאלות:

ברור, שבעל התניא בהיותו צעיר ונלווה לרמ"מ - לא נזכר במקורות שכן העיקר היה רמ"מ ממינסק, ומה הפלא שלא הזכירו את המתלווה צעיר? וכי זו שאלה כזאת מפריכה?

מלבד זאת השאלה הבא מוכיחה עד כמה קמינצקי בקי בתולדות חב"ד. הוא מציע את רר' אברהם מקאליסק שהוא היה צריך ללכת לגר"א הרי באגרת אחרת של בעל התניא (שגם מציק לאנשים אחרים ורצו ל"זייפה" ) שנדפס בידי ר:י מונדשיין מן העתק שהיה בתיק המאסר אדה"ז מתאר שכל סיבת המחלוקת היתה בגלל ר' אברהם מקאליסק, ואם כן הכיצד ישלחו אותו לדבר עם הגר"א? אתמהה!

פשיטא, שבעל התניא בהיותו גאון עצום שכבר חיבר את השו"ע היה האדם המתאים ללוות את רבו למחצה רמ"מ ממינסק, אף בהיותו כמו חסיד לרבו לא הבליט את עצמו כאישיות עצמאית. והרי דבר זה פשוט ביותר ביותר.תוקן על ידי אתנחתא ב- 01/04/2009 21:34:04
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 21:49 לינק ישיר 

נקודה נוספת:

קמינצקי מעלה עוד טיעון נגד המכתב:

במכתב נאמר:

"ומי יתן ידעתיו ואנחהו וערכה לפניו משפטינו להסיר מעלינו כל תלונותיו וטענותציו הפילוסוספיות אשר הלך בעקבותיהם לפי דברי תלמידיו הנ"ל לחקור אלקות בשכל אנושי וכאשר קבלתי מרבותי נ"ע תשובה נצחת על כל דבריו".

ומקשה קמינצקי, הרי ידוע שהגר"א היה נגד פילוספיה בגלל הנדפס בשו"ע שלו (לא משנה שבימיו טרם נדפסו הדברים). אך כאן מגלה קמינצקי בורות בתחום המחשבה, ברור שבעל התניא לא סבר אל חקירות פילוספיות בדמות המורה נבוכים, הוא ידע היטב שהגר"א היה מקובל, רק הדיון היה על הבנת הקבלה לפי שכל אנושי על דרך הפשט או על ידי קבלת נאמנות האריז"ל וגילויים שמיימים. הבעל התניא הבים שהגר"א בהיותו מגיה וחולק על האריז"ל מישהו שמסתמך על שכלו להחליט בהבנת הקבלה ונגד זה יצר במכתב הנ"ל.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 21:50 לינק ישיר 

לא קראתי את הדברים בפנים, וגם איני חפץ לטמון ידי בריב לא לי (ואמנם הזכרתיו בעבר לגבי מאמר הר"ד קמנצקי ב'ישורון הקודם', אך רק בהקשר של הוויכוח סביב "ואינה תשובה"), ולכן אדלג ישר לסוף דבריך -
יורשה לי לציין שלכאורה, על פי הדברים שהבאת, הקושיה השניה מתרצת את הראשונה: היות שבעל התניא היה צעיר לימים, באמת מסתבר שמחברי הזמיר לא היכרוהו או לא ראוהו בשעתו כדמות חשובה מספיק לאזכור, משא"כ הרמ"מ מוויטבסק. ואפשר שמאותה סיבה לא הזכיר האחרון את הראשון באיגרתו הנ"ל לווילנא.
(וחלקה השני של הקושיה השניה, אינו קושיה. למה הביא אותו ולא את הר"א מקאליסק? לא יודע. אז מה?)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 22:34 לינק ישיר 

רד"צ הילמן הביע באזני את מורת רוחו ממאמרו של הרב קמינצקי. בלי קשר לטענות הצודקות שהועלו על ידי אתנחתא יש לי הרגשה שהפעם קמינצקי קלע את החץ ואחר כך מרח את העיגול. התמזל מזלו של קמינצקי שההסטוריה הרוויה של זיופי אגרות רש"ז תחפה על מאמרו המיותר.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 22:51 לינק ישיר 

אילפא,

למה לא שמעתי על "ההסטוריה הרוויה של זיופי אגרות רש"ז"?

איין רוויה ואין זיופים (זה עצמו קו שהתנחל בעולם הליטאי המתוחכם וד"ל) . יש האגרות של גניזה החרסונית שאליבא דאלו שטוענים שהם זיוף, הרי יש רוויה של הבעש"ט והמגיד וכל תלמידיהם. אין שם רוויה במיוחד של אגרות רש"ז.

עד היום לא שמעתי אף אחד שטועניים שהם זיופים שטוענים שחב"ד היתה לה יד בזה, רק העובדה היא שחב"ד היתה היחידה שטענה שהן אמיתיות למרות הבעיותיות שמודעות להן גם חב"ד. וגם בזה יש הבחנה ברורה במהדורת לוין בין האגרות שאליבא דכו"ע הן אותנטיות ויש להן מקורות בלתי תלויות כלל ומקורות אמינים, לבין הגנניזה שנדפסו באגרות אדמוה"ז במדור נפרד להבחין ביניהם (ואתה יכול להבין לבד שדבר כזה לא נעשה בלי הוראות האדמור).

רק עצלות כרוכה בטינה עמוקה (כפי שראינו אצל גליק וחבריו שעל אף שההי צילומי כתי"ק של הצ"צ עדיין אצלו הדבר בספק.... ממש בדיחה של חוקרים) יכולה להקים כל מאן דאמר ולהפריח שזה מזויף בגלל שלא נראה וגם זה מוייף בגלל נימוקים בדויים. 

הלא בחוקרים וידענים מדובר כאן, שאמורים להבחין בין שמועה, מסורה, מכתב אותנטי, כתי"ק ועוד כיו"ב ולא מדובר מעמא דבר.

(הלא בכל חסידות כולל ליטא יש אוצר סיפורים ושמועות שהרבה מהן בדותות או מסורות (כמו בדותות ריבלין הידועות) ולכן אין הידען יודע להבחין בין דברים?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 23:02 לינק ישיר 

גם האגרת של הרב בעה"ת לרמ"מ מיזליש הנדפסת בבית רבי מריחה זיוף גמור. רמ"מ מייזליש למי שאינו יודע היה 'מרגל' אצל נאפוליון בשליחות הצאר.... את מקור סיפור מופלא זה אנו יודעים ממכתבו שלו שהתפרסם בציון. לע"ע לא נמצאו מקורות חיצונים התומכים במעשה גבורה זה. עכ"פ אגרת הרב אליו חריגה בלשונה ומדיפה ניחוח עז של זיוף.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/4/2009 23:04 לינק ישיר 

כמובן שהתכוונתי לגניזה החרסונית. בכל מגזר ניתן למצוא המצאות וזיופים אלא שהגניזה החרסונית מסמלת במובן מסויים רף הונאה גבוה שהרי כמעט כל המומחים הודו שמדובר בטעות או בזיוף, ואף המכחישים יישבו את התמיהות הקשות בשיבושי העתקה.
אין בכוונתי להכנס לנושא הגניזה - יש כבר אשכול ע"ז. קבעתי כי קמינצקי עבר בגדר פרוצה, ואולי פירצה זו תחפה על מאמרו התמוה.

תוקן על ידי אילפא ב- 01/04/2009 23:01:44
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 00:45 לינק ישיר 

כעת אני רואה שבמאמר הבא על יחס ר' רפאל הכהן והגר"א הוא אכן מפריך אגרת נוספת של בעל התניא (האגרת היא על התנהגות רא"ק בבית המגיד ממעזריטש שלפתע הוא שקר למרות שמצאו אותו בתיק של המאסר ברוסיה!!!!) בדברי הבל ורעות רוח ממש. ומביא ראיות מוזרות על גבול הקונספרציה. אי"ה אביא את דבריו ואראה שהוא גם פלגיאט בנוסך לחלומותיו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 01:10 לינק ישיר 

צ"ל. מ' מייזליש ולא מ"מ. האגרת של ר"מ מייזליש נדפסה בציון ד' ירושלים תר"צ.  והנה נוסח האגרת המיוחסת לרב בעה"ת:

אהובי ידידי ר' משה נ"י.

 חי ד' וחי נפשי, כך הראוני לי במוסף ביום א' דר"ה, באם שינצח ב"פ [בונפארט] יורם קרן ישראל  וירבה העושר בישראל אבל יתפרדו ויתנתקו לבן של ישראל  מאביהם שבשמים, ובאם שינצח א' [אלכסנדר] יושפל קרן ישראל וירבה העוני בישראל אבל יתענגו ויתקשרו ויתחברו לבן של ישראל לאביהן שבשמים. וזה לכם האות שבקרב הימים יוטל מחמד עינכם ויתחילו ליקח אנשי חיל מאחינו בני ישראל, והוי זכור במה שנתפרדנו איש מעל רעהו בפעטרבורג בביאור ע"פ שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי.

 

ידידו שניאור זלמן.

 

ולמען השם לדון את האגרת בשריפה.         כמדומה שאין עוד מכתב של הרב בעה"ת הדומה בנוסחתו לאגרת זו , למעט האגרות הבדויות החרסניות.  שמעתי השערה פעם ממבין ענין, כי יתכן וזייפן הגניזה החרסונית, נטל אגרת  מופלאה זו והיא היתה לו אבטיפוס לזיופיו. תוקן על ידי לעת_עתה ב- 02/04/2009 1:14:36
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 01:30 לינק ישיר 

לדעתי אין הדבר פשוט כלל ועיקר. במסגרת המאבק שלו עם נפלואן חרג בעל התניא מכל הרגליו, ומכתבו של האמצעי לרמ"מ נכתבו על אביו ביחסו לנפלואון בסגנון המופלא של המכתב הנ"ל. וקשה מאד לומר שזה בדוי בגלל שינוי הסגנון.

אך בהחלט יש כאן שינוי סגנון ועל מכתב זה ניתן לדון בכלל אך לא מכתבים אחרים שחותמם המובהק של אדמור הזקן טבוע עליהם.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 17:16 לינק ישיר 

אתנחתא כתב:


אתנחתא כתבמלבד זאת השאלה הבא מוכיחה עד כמה קמינצקי בקי בתולדות חב"ד. הוא מציע את רר' אברהם מקאליסק שהוא היה צריך ללכת לגר"א הרי באגרת אחרת של בעל התניא (שגם מציק לאנשים אחרים ורצו ל"זייפה" ) שנדפס בידי ר:י מונדשיין מן העתק שהיה בתיק המאסר אדה"ז מתאר שכל סיבת המחלוקת היתה בגלל ר' אברהם מקאליסק, ואם כן הכיצד ישלחו אותו לדבר עם הגר"א? אתמהה!

פשיטא, שבעל התניא בהיותו גאון עצום שכבר חיבר את השו"ע היה האדם המתאים ללוות את רבו למחצה רמ"מ ממינסק, אף בהיותו כמו חסיד לרבו לא הבליט את עצמו כאישיות עצמאית. והרי דבר זה פשוט ביותר ביותר.תוקן על ידי אתנחתא ב- 01/04/2009 21:34:04

 

איזה כיתב הדפיס מונדשיין, הנחשד גם הוא בזיוף?   

ומי הם החושדים?

(היה לנו פעם ויכוח על מכתב מסויים, בפורום בחצרות חסידים,  האם כוונתך למכתב ההוא?)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/4/2009 18:43 לינק ישיר 

להלן על עוד אגרת שקמניצקי מנסה ל"זייפה".

מכתבו של בעל התניא

אגרות אדמור הזקן מהדורת לוין אות נא. (עמ' קכה-ו) משנת תקס"ה

"והנני מוסיף להפליא איך יכול החי להכחיש הידוע אשר נסעתי עמו יחד לק"ק ראונע לרבינו הגדול נ"ע בקיץ תקל"ב והיה מתירא מפני רבינו נ"ע ליסע לתוך העיר ממש ועמד לו בקצה העיר ואותי בקש להתראות עם הרב המנוח מוהרמ"מ אשר הי'  שם מכבר בק"ק הנ"ל לבקש מלפניו שימליץ טוב עבורו לפני רבנו הק' נ"ע לטיתן לו רשות לבוא אליו ותיכף הלך הרב המנוח לרבנו הק' נ"ע ופעל אצלו והלכתי תיכף לקצה העיר לקרוא לו והלכתי עמו ביחד  לחדר רבנו הגדול נ"ע ועיני רואי ואזני שמעו אשר דבר אתו קשות על רוע הנהגתו לאנ"ש  במדינת רוסיא (כי הרב המנוח הי' איתן מושבו בק"ק מינסק) אשר כל היום היתה שיחתם בהוללות וליצנות וגם להתלוצץ מכל הלומדים ולבזותם בכל מיני בזיונות בפריקות עול וקלות גדולה וגם להתפך תמיד בראש למטה וגל למעלה (שקורין קוליעען זיך) בשווקים וברחובות ונתחלל שם שמים בעיני ערלים וגם בשאר מיני שחוק והיתול ברחובות קאליסק ובחורף תקל"ב אחר הוויכוח שהי' בשקלאב לא מצא מענה על זה וכי"ב וכתבו חכמי ק"ק שקלאב להודיע להגאון המנוח דווילנא עד שהכניסו בלבו לדון דין מורידים ח"א וכדין אפיקורס מבזה ת"ח ועל ההיפוך ברגלים למעלה אמר שהוא מן פעור כו' וכתבו כן מווילנא לבראד והדפיסו שם קונטרס זמיר עריצים בקיץ הנ"ל והיתה מזה צרה גדולה לכל הצדיקים דוואלין ולא יכלו  לישב בבתיהם ונאספו כולם לק"ק ראוונא בעת ההיא לרבנו הגדול לטכס עצה ולזאת היתה יראתו לנסוע תוך העיר שלא יצא הקצף עליו ח"ו מרבנו הגדול וגם המגיד מזלאטשוב הי' שם בעת ההיא והמלית טוב עבורו אצל הה"מ נ"ע כידוע לי הכל".

קטע זה משום מה מרגיז רבים (כמו חסידי סלונים למשל) וכמו כן את קמניצקי ולפיכך החליט שאין זה אמת אליבא דקמניצקי, ונגד זה הוא מציג מספר שאלות שאינן מובנות אצלו, ומכיון שיש לו שאלות שאינן מובנות אצלו לכן על פי הבנות שלו יקום  או יפול דבר. כבר לא צריכים הוכחות מוצקות וראיות ברורות, אלא מספיק לטעון נגד אגרת שלא צמח מאיזה מרתף אפלולי, "שלא שמענו על כך", ובגלל טענה זו כבר אפשר להחליט שהמכתב שקר.

 

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 18:44 לינק ישיר 

פקפוקי קמנצקי

מעתה נביא שאלות קמנצקי (ישורון עמ' תתנה המשך מהערה 46) על קטע ההוא (למען הקיצור אני מביאם בלשוני, ורק מצטט קטעים נחוצים בלשונו במרכאות כמו כן  שאלותיו הכפולות אני מכניס תחת סעיף אחד).

א)בעל התניא היה כפוף כל השנים לר' אברהם מקאליסק שהיה יותר מבוגר ממנו, ואם כי אחרי שרא"ק התקיף בעל התניא בגלל ספרו התניא ושיטת חב"ד "פרצה מחלוקת ביניהם שגרמה פירוד לבבות בין שני מנהיגים אלו"

 

לפי האמור "האם בלשון זו יכתוב הרב לאחד שהוא עצמו העריך כרב חבר וביקש את הסכמתו  על מנהיגתו? הרי אפילו אחד מכתבו החריף של רבי אברהם  אל הגרש"ז עדיין מבקש הגרש"ז את הסכמת רבי אברהם.

 

[כאן מוסיף קמנצקי קטע מאד "חשוב" ומצחיק המוכיח את ידענותו הגדולה  בהווי החב"די:  "ומאז עד ימינו ניסו גורמים מסויימים להשפיל כבודו של רבי אברהם מקאליסק בגללל זה – ראה לדוגמא 'היכל הבעש"ט גליון כה (כסליו תשס"ט) עמ' קמט – כשכל תלמידי הרב מגיד ממעזריטש מוזכרים בתואר הרה"ק חוץ מהרה"ק מקאליסק שמתואר רק רבי".

שמעתם? קמניצקי יודע שיש "גורמים מסויימים" – ואינו מספר לנו מיהם בדיוק – שמאז ועד ימינו משפילים בכבודו של רא"ק! מיהם גורמים אפלים אלו? ההיכל הבעש"ט. מי ההיכל? האם הכותב "נח גרין" שהוא כתב את המאמר ההוא? או העורכים מטעם היכל מנחם? או שמא הכוונה לחב"ד כולה שמאז ועד ימינו משפילים בכבודות של הר"א? ומה הראי' איזכור יחיד של רבי במקום הרה"ק?

ובכן מעולם לא שמענו שחב"ד לא מתייחסים להרה"ק מקאליסק רק בשיא דרך ארץ כאחד מן הקדושים שבארץ המה. כולם מזכירים את שמו בסילודין כמו שמות ברי פלוגתא אחרים של אדמה"ז הרה"ק ר' ברוכל ממעזבוז ואחרים (בניגוד לברסלב למשל ששם עדיין נאבקים אם הסבא משפולא כאילו הוא בן דורינו. ואם תקח את ה"גורם" שהוא 'היכל הבעש"ט'  הרי היו כמה מאמרים שדנו או נגעו במחלוקת הרעיונית בין בעל התניא לרא"ק ועוד, ובכולם הוא הוזכר בתואר "הרה"ק" כמו שאר תלמידי המגיד (כגון לדוגמא בגליון ז עמ' מה ואילך שכל התוארים הם "הרה"ק" ונכתב עליו בשיא הכבוד האפשרי. ובגליון כג  עמ' מג וכמו כן מאמרים רבים אחרים) רק שם, מכיון שנזכרו הרה"ק רמ"מ מוויטעבסק ורא"ק כצמד וכזוג, לכן התואר הרה"ק שנצמד לרמ"מ קאי גם על רא"ק. והרי לפניכם דוגמא נאותה על דרכי המחקר הישרות והמופלאות של קמנצקי!!!] –

 

ב) "יש כאן רשימה של דברים שאין להם מקור אחר חוץ ממכתב זה ונרשום אותם אחד אחד". "לא ידוע על נזיפה שקיבל רבי אברהם מהרב המגיד". "לא ידוע כלל על חסידי קאליסק שנהגו שלא כשורה"

ד) "לא ידוע על ויכוח בשקלאוו בשנת תקל"ב". "לא ידוע חלקו של רבי אברהם בויכוח וגם שלא מצינו מענה".

ה) לא ידועה שהתנהגותם של חסידי קאליסק הביאה את המתנגדים להדפיס את הקונטרס זמיר ערצים. בכל כתבי הפולמוס ביו מצד המתנגדים ובין מצד החסידים שמו של ר' אברהם לא מוזכר כלל, והרי מוזכרים שאר צדיקים אך לא את שמו "לפי דברי המכתב שהוא היה הגורם לכל ההתנגדות היה צריך שרבי אברהם יוזכר בראש הרשימה של החסידים שנגדם יצאו המתנגדים.

ו)לא ידועה על שום התכנסות בראוונע אצל הרב המגיד לטכס עצה מה לעשות

ז)כיצד זה היה ממשיך בהנהגה החסידית אם בעקבותיו יצאה המחלוקת נגד החסידות? כיצד התמנה להיות ממשיך אחרי רמ"מ מוייטעבסק אחרי פטירתו?

כעת מגיעה המסקנה של קמניצקי.

"למעשה קטע זה לא נמצא אלא במקורות חבדיים הוא לא נמצא בכל אוספי מכתבים של ארץ ישראל והישוב הישן הראשון שמביאו הוא בעל בית רבי בשנת תרס"ב עמ' מג כל מה שהיה כתוב במכתב לא היה יודע כלל עד אז כלומר מאה שנה אחרי פטירת הגרש"ז".

מכאן הוא ממשיך לפקפק בכל ה"בית רבי". "הרבה דברים בבית רבי אינם מדוייקים כלל גם הוא ניזון מסיפורי בדים וכפי שרואים איך הוא מבלבל אפילו בתאריכים של העובדות".

ספר בית רבי נדון  כאן לספר לא אמין בגלל בלבולי תאריכים. על ראיה אלימתא זו נראה להלן)

עד כאן תוכן דבריו של קמנצקי, ובגלל זה, פוק תנא לברא, אגרת זו להד"ם.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 18:47 לינק ישיר 

תכלית הידוע שלא נדע

לפני שאני ניגש לטיעניו אומר מלה את כל גישתו:

על הפולמוס של החסידים ומתנגדים יש לנו את את קונטרסי הפולמוס של מתנגדי החסידות והחרמות שנדפסו על ווילנסקי בספרו 'חסידים ומתנגדים'. מן הצד החסידי יש לנו מעט מאד,  רובם מן תיק מאסרי אדמור הזקן ומכתביו ואגרותיו (ועוד אגרות מועטות ביותר שנכתבו בצורה מעורפלת של צדיקים אחרים) שהוא היה היחיד שנכנס בעובדי הדברים וכתב הרבה מכתבי הגנה. והרבה פרטים היסטוריים אנו יודעים רק ממנו. פשוט ביותר, שלא כל המארעות נרשמו שהרי לא כתב כאן מישהו יומן היסטורי מן המאורעות אלא ממה ששרד בחרמות ומכתבים אקראיים ביותר. לבנות בנין, שמכיון שלא שרד על מקרה מסויים בחרמות ולא נזכר שם לכן זה לא קרה. זה ממש גישיה אווילית ואי-היסטורית  בעליל. ועוד על סמך זה לבנות גורדי שחקים? גישה זו מצויה אצל קמנצקי שהוא מדבר כאילו היה פשוט נוכח בתקופה ההיא ומחליט שלא שמענו על מקרה זה וממילא זה לא היה. לא פחות ולא יותר! לדעתי דרושה מדה רבה של חוצפה לאמץ גישה הזויה כזו.

 

א)מעתה הבה נפן לשאלותיו. נתחיל בטענתו האחרונה שקטע זה של המכתב נוסף רק בבית רבי. לא ברור מדבריו "על קטע זה לא נמצא אלא במקורות חבדיים"  שרק קטע זה זייף בית רבי וחבריו החבדיים? או רק קטע הוסיפו בחב"ד אחרי מאה שנה שהמציאו סיפור שלם שאף אחד מעולם לא שמע על כך ולפתע בית רבו ושתפיו תפרו משהו יש מאין (ואם אכן כן היתה כזאת שמועה, הרי זה סימן שבמשך מאה שנה מאז פטירת בעל התניא אכן כן שמעו משהו על זה ועל זה יסוד זה "תפר" ה"זייפן" קטע נוסף למכתב, ואם אכן כן כיצד אפשר לפסול את האגרת על סמך שעד אז אף אחד לא שמע מאומה  על הסיפור בשעה שדוקא שמועה זו היא שהולידה את הזיוף?  (ממש מילכוד 22)

כמו כן לא הבנתי מה הפירוש שבין כל המתבים לא נמצא בין כל אוספי המכתבים של ארץ ישראל, כלום באמת בדק קמנצקי כיצד התגלגלו כת"י אלו בין כל אוספי ארץ ישראל? (כאשר הדפיסו אוספי אגרות ארץ ישראל בפרי הארץ הדפיסו רק מכתבי הרמ"מ והרא"ק ולא מכתבי בעל התניא) ועל יסוד זה קובע שאז בשנת תרס"ב לא היה מכתב זה נמצא באף אוסף? עד כדי כך הוא "יודע" הכל?

אגרת זו נדפסה אכן לראשונה בבית רבי אך רק קטע נדפס ולא כולה, וקשה להבין על מה הוא מדבר שקטע זה לא נמצא אלא במקורות חבדיים, דהיינו שהאגרת נדפסה שלאבמקורות חבדיים ושם לא נשמטה רק קטע זהב? אך הרי הבית רבי הדפיסה לראשונה? הלא כן? ומאידך אגרת זו במלואה נדפס במקורות לא חבדיים על פי כתבי-יד שלהם כגון בהשלח כרך ט אצל כהנא חסידות (וובדאי לא לקחו את האגרת מבית רבו שרק הדפיס קטעים ממנה. אז מהו בדיוק כוונתו בזריית חול לעיניים על חבדיות של הקטע?

מלבד זאת הבה נעיין במקורות המכתב במקורות והערות במהדורת הרב לוין (שקמנצקי אינו מכשיל את עצמו לעיין שם חלילה)בעמ'  תמ"ו ושם מציין כל המקורות איפה היא נדפסה וגם מספר כתבי-יד  שהאגרת מצוייה שם.

מלבד זאת המעיין באגרת ההיא המציין ומפנה לכמכתבים שכתב רא"ק הרי הדברים מקבלים סימוכים מלשונות מכתבים שבלתי אפשרי לזייפן, ואם כן רק הקטע ההוא מזוייף.

 

ב)לגבי קושייותו הגדולה הכיצד מאשים בעל התניא בסיפור שקרה כאשר היה כפוף אליו. כל מי שמכיר קצת את ההיסטוריה הסבוכה של בעל התניא עם רא"ק לא היה רואה סרך קושיא. בעל התניא היה בעיקר כפוף לרמ"מ מויטעבסק את רא"ק לא ראה כרבו אלא כאישיות נעלית שהתחברה לרמ"מ. עיקר הוא כיבד את רמ"מ. בסוף ימי רמ"מ (בשנת תקמ"ח) כבר מינו את בעל התניא כאדמור בזכות עצמו. חסידי רייסין ברוסיה לאט לאט עברו תחת הנהגתו.  כאשר פרצה המחלוקת הכפולה לגבי שיטת ואיסוף הכספים הרי כל מי שיקרא את המכתבים יראה כמה חריף היתה המחלוקת וכמה האשמות בוטות מאד יש שם, ודוקא תיאור מן מקרה שקרה בפועל בעת חיי המגיד הוא משהו שעובר את הגבול? מלבד זאת לא הבנתי מה הקושי, שאם אכן ננזף על ידי המגיד כיצד התכופף אצלו בעל התניא? הרי התכופף רק לרמ"מ ולא לרא"ק, (ואיני יודע איפה מצא שדרש להסכמות הרא"ק מלבד שביקש בעל מחלקותו יחדול מלטעון שדרך חבד היא זרה לחסידות, הזארת באמת נקראת בקשת הסכמה?)

אך עם זאת, כלום כך דרכה של תורה שבאם האדם ננזף בעד מקרה שגרם למחלוקת לכן כבר אי אפשר לסבור שהינו אדם צדיק? אך כעת כאשר רא"ק טען שבעל התניא סוטה מדרך המגיד, הזכיר לו בעל התניא נשכחות מי בדיוק הולך בדרכו הסלולה ומי ננטה מדרכו בעבר? (אין צריך לומר, שאירוע זה אינו דבר צדדי, אלא הוא תמצית המחלוקת בין שיטת בעל התניא שדרשה איפוק ושכליות לבין שיטת קאליסק שדרשה התפעלות. ואירוע ההוא היווה סמל לכל המחלוקת על מי הממשיך הנאמן).

 

ג)כאן עובר לשאול צרור שאלות ה"לא ידוע". אכן, כאמור כתבי החרמות אינם יומנים ואינם משקפים הכל, ולא חייבים לספר כל פרט ורק בדרך מקרה נודעים לנו פרטים שעלוטים בערפל הזמן. זה שלא ידוע חלקו של הנהגת רא"ק כ"טריגר" למחלוקת אינו מהווה שום ראי' לפסול עדות נאמנה. אך להוכיח כמה לא ראינו ולא ידענו אינו ראי', אביא דוגמא על אחת משאלותיו. אחד מטענותיו היא שלא יודע על אסיפה בבית המגיד בראוונע לטכס עצה. קמניצקי לא יודע וממילא הדבר לא קרה. אך דוקא במקרה זה יש לנו עדות שניה שנעלמה מקמנצקי.

הנה המקור הנוסף:

באגרות קודש ח"ב מהדורת לוין נדפס מכתב זה משנת תקנ"ח שנשלח לאנ"ש ווילנא בפרוץ הפולמוס מחדש אחרי פטירת הגר"א, מכתב זה מצינו מתיק המאסר של שנת תקנ"ט, כלומר מחיי בעל התניא שלקחו מביתו ומבית החסידים ואפילו הוזה  וקונספריטר כמו קמניצקי לא יטעון שזה מזוייף על ידי מחבר בית רבי (שהרי תיק זה נאמן גם אצל קמנצקי שמצטט מכתבים משם) . המכתב נדפס לראשונה בכרם חב"ד על ידי הר"י מונדשיין. (לכאורה קמנצקי לא נכשל רק במהדורת לוין, אך בכרם חב"ד שהוא עסק להפריכו, מה טעם לא בדק? תיקו)

והנה הפלא ופלא "הגרש"ז" מספר שם  גם על הוועידה שהיתה בבית המגיד שחוקרינו קמניצקי לא שמע עליה וממילא לא קיימת כביכול!  מוזר, איך לא שלחו הזמנה לקמניצקי לבוא לכנס ההוא שהרי כל אירוע שקרה ידוע לחוקרינו! ממש פלא.

והנה תיאור הדבר במכתב האמור:

 

"כשנעשה מעשה רב ועצום במאוד מהנעשה עתה דהיינו בשנת תקל"ב ק' בראד שהדפיסו הכרוז דמחנכם ועוד נוסף עליהם דברים רבים קשים כגידים ומרורות פתנים שקרים וכיזובים גדולים ועצומים על כמה ניירות ונשלחו הספרים בכל תפותות הגולה ממש לא יאומן כי יסופר גודל הבזיונות והיסורין שנעוש אז להצדיקים המפורסמים דוואלין עד שלא יכלו לשבת בבתיהם ובאו כולם לחסות בצל כנפיו של רבינו הגדול המנוח זלה"ה בק' ראוונע ולטכס עצה כדת מה לעשות והיו אז דרכים  הרבה....".

הרי משהו ש"לא ידוע" לקמנצקי המאשר בבירור קטע האמור ש"הושתל" בבית רבי! מעתה קטע זה כבר אמת (פלא שהזייפן ידע פרט זה שרק התגלה לאחרונה מתיק המאסר? הפלא ופלא)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/4/2009 19:49 לינק ישיר 

מתי כתב קמינצקי את דבריו על המכתב שנשלח לרא"ק?

יתכן שקמינצקי גולש בחצרות חסידים?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > ישורון: האם עוד מכתב של בעל התניא מזויף?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.