בית פורומים ספרים וסופרים

"בסמאללה" ו "בס"ד" וכיו"ב בראש הכתיבה. חיפוש אחר מקור בחז"ל.

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-5/8/2011 15:52 לינק ישיר 
"בסמאללה" ו "בס"ד" וכיו"ב בראש הכתיבה. חיפוש אחר מקור בחז"ל.

בספרים האחרונים כתובים כל מיני הסברים למה כותבים בס"ד או בעזרת השם בראש המכתבים והספרים. כולם הסברים רטרואקטיביים. שמעתי מת"ח אחד בדורינו שנשאל בזה כי זהו מנהג מאוחר בן מספר מאות שנים בלבד.

החוקר ש.ד. גויטיין  כותב ( בספרו "האסלם של מוחמד" ) כי היה נהוג בקרב הפאגאנים לרשום בראש כל חוזה " בשמך האל", וכך גם מופיע בקוראן במכתבו ( המפוברק.מב"ש. ) של שלמה למלכת שבא, כך עשה מוחמד עצמו בראש החוזים שלו, וכך נמצא בכתובות שבאיות בסוף כל כתובת, ושכן נמצא במכתבים יהודיים מהמאה ה 10, ובפיוטים עתיקים הפותחים "בשמך רחמנא" , וכן בספרות המנדעית העתיקה. עד כאן דבריו. ( גויטיין ניסה להביא לכך מקור גם מהמקרא אך דבריו רחוקים ולא מסתברים לענ"ד)

כיון שמנהג זה היה מצוי באיזור ערב ובבל מן הסתם עלינו למצוא את עקבותיו גם בחז"ל בתלמוד הבבלי והמדרשים שנוצרו שם. האם יש למישהו ראיה שכך נהגו חז"ל ? או שמא יש להניח כי חז"ל נהגו כך ללא ציון , או נמנעו מכך מאיזו סיבה שולית או אפילו במתכוין ?דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/8/2011 04:41 לינק ישיר 

 

חז"ל מוסרים על חידוש מנהג כתיבת שם ה' בשטר, ועל ביטול מנהג זה.
ר"ה יח: ''בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא. שגזרה מלכות יון <גזרה> {שמד} שלא להזכיר שם שמים על פיהם. וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום, התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות. וכך היו כותבים, בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון, וכששמעו חכמים בדבר אמרו, למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה וביטלום. ואותו היום עשאוהו יו"ט".
ומשמע כי עד אז לא הזכירו שם ה' בשטרות כלל.

רס"ג פתח סידורו [דף י] בברכה לה' במילים "תבארך אללה אלה אסראיל פוק כל וצף וסבחאנה"
גם באמו"ד פתח בתהילה ארוכה לה' במילים "תבארך אללה אלה אסראיל וכו'''
ובעקבותיו, בהקדמת חובות הלבבות, פתיחה במילים דומות.

קישור לאמו"ד http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/kapah/hakdama-2.htm#1
ובהערה
2, שפתיחה זו היא בעקבות המחברים הערביים.

לאחר מכן פתיחתו הקבועה של הרמב"ם "בשם ה' אל עולם"
http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/more/a1-2.htm#1
ושם הערה
1.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/8/2011 08:23 לינק ישיר 

אף שהפתיחה מופיעה כאן:

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/more/a1-2.htm#1

[הערה למ"ש שם בהערה 1: אף אם אין היא העתקה מפתיחות המסולמים, איך זה סותר את הטענה שיש כאן השפעה מוסלמית.

היא הושמטה במהדורת המו"נ של שווארץ:

http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/chap_1_00E.htmתוקן על ידי נישטאיך ב- 07/08/2011 08:53:02
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/8/2011 11:26 לינק ישיר 

יש על זה תשובה מהרוגאטשובר, בטח יש שמה חומר.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/8/2011 14:42 לינק ישיר 

תשובת  הצ"פ  (מהדורת ורשא סימן קצו) היא תשובה קצרה העוסקות בכתיבת ב"ה בראשי מכתבים, ואין בה כל קשר לעניננו, ראה גם "שערי הלכה ומנהג" או"ח ח"ב עמוד שכ"א, מכתבו של האדמו"ר לרגצו'בי (מכת"י) בענין זה, וראה גם הקדמה לספר "אגן הסהר" (צימרמן) סוף עמ' XIII,  ושו"ת "יביע אומר" ח"ג יו"ד סימן ט אות ה.תוקן על ידי נישטאיך ב- 07/08/2011 14:33:41
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/8/2011 14:55 לינק ישיר 

מ.ב.ש. אפילו הגוים של ארה"ב הדפיסו על הדולר "בשם אנו בוטחים"... רק פה בארץ בשטרות שכחו ופרשו כפיהם לאל זר... העושים כספם אלוההם.. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/8/2011 14:57 לינק ישיר 

במכתבים ואגרות שלום מן הסתם ניתן לומר שחז"ל נמנעו מאיזכור שם האל אף שאינו שם מפורש אלא כינוי, זאת מפני החשש המוזכר לגבי שטרות. ( לפני מספר שמעתי מאיזה ת"ח שהתמרמר מאד על עלונים ודפי פרשת השבוע שבהם מוזכר שם האל, ואחר כך הם נזרקים או נופלים וכו'.שהם גורמים לחילול השם וכו'. ). אך מה לגבי ספרות חז"ל ? הרי שם החשש של שטרו לא קיים ומצוי כל כך, מדוע בספרים לא פתחו באזכרת שם השם ובקשת עזרה ממנו ? המשנה לא פותחת בשם ה', התלמוד לא פותח באיזכור שם ה' וכן לא המדרשים. אין זכר לצורה הזו בספרים הללו, לא בסד ולא "בשם האל הרחמן והרחום" וכיו"ב כפי שהיה נהוג אצל עמי האיזור.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/8/2011 07:54 לינק ישיר 

 מוטי

ה"שערי הלכה ומנהג" שאליו ציינתי לעיל הוא כאן:

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15833&st=&pgnum=316&hilite


<אך מה לגבי ספרות חז"ל ? הרי שם החשש של שטרו לא קיים ומצוי כל כך>

 ראה ה"אגן הסהר" כאן בראש העמוד:

 http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41127&st=&pgnum=7&hilite

 ... '' והנה בעגין מה שהביא מכתבי הרמ״א והדי״ם לכאורה צ״ע וכי חש הרמ״א או הדי״ם שיגהגו מנהג בזיון בכתביו מה שא״כ במכתבים (וכן בספרים הנדפסים במדינה זו) ואולי כוונת אדמו״ד מגור שגם מכתביו של הצפנת פענח ד״ת בהם ובודאי מקבליהם ישמרו אותם אבל הצפנת פענח נהג מנהג ענוה בעצמו".תוקן על ידי נישטאיך ב- 08/08/2011 07:58:27
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/8/2011 13:50 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/8/2011 13:54 לינק ישיר 

זוגארניטש:

 

באגרות משה כותב  ביורה דעה חלק ב' קלח
שאינו רואה טעם למה שיקפידו דוקא לכתוב בדבר שלא הוזכר בדברי רבותינו

ביחוה דעת ו סימן עח מביא מהגאון יצחק קארו בספרו תולדות יצחק (בפרשת מצורע בפסוק כי תבואו אל ארץ כנען)
שנהגו העם לכתוב ב"ה בתחילת כל כתיבה , והוא על שם הפסוק בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך

בלקוטי שיחות חלק ו' עמוד 190 כותב הרבי מליובאוויטש
בכלל אצל כל יהודי אפילו כשמדבר בדברי הרשות , אז "שם שמים שגור בפיו", ובודאי בכתיבה (_"מעשה רבה")
נהוג בתפוצות ישראל (שמנהג ישראל תורה הוא) שאפילו כשכותבים מכתב בעניני חול מתחילים בב"ה או כיוצא בזה


עין הקורא

אני זוכר שבשבט הלוי כותב שלא נהגו בזה בפולין בימיו, אולי יש למישהו אפשרות לחפש שם ויביא את התשובה.


מתפעל

יש בזה במכתבי תורה להאמרי אמת מגור, כמדומני שהוא המכתב הראשון שם.
מקשה על הרוגאטשובער שכתב שלא לכתוב ב"ה כי אחר כך יש חשש גדול של מוחק את השם.
ומביא שכך נהג אביו השפ"א לרשום ב"ה וכן הסבא החידושי הרי"מ, ולבסוף תמה שהרי הרוגטשובער בעצמו בהרבה ממכתביו כתב ב"ה.
כך זכור לי.
הרבה באמת נוהגים את הבס"ד, ששם אין חשש מחיקת השם.טאשקענטער

מכתב של הרבי זי"ע

ב"ה, יום א' ט"ו טבת ה'תרפ"ה
יעקאטרינאסלוו

כבוד הרה"ג סוע"ה טוביינא דחכימי חריף ומקשה תל תלפיות איש האשכולות וכו' וכו' מוהרר"י ראזין שליט"א

אחד"ש ושלום תורתו!

מכתבו בקצרה הגיעני ואף כי מה אני לחלוק עליו בכל זאת תורה היא וללמוד אני צריך ואהי' כדן לפני חכמים ובפרט כי קיצר בדבריו.

וזה הוא:

במכתבי הקודם שאלתי לפניו אם יש למצוא מקור למה שכותבין במכתבים "ב"ה" או "בעז"ה" וקצת ראי' להיפך בר"ה (יח:) וברש"י שם בקושי יכלו לבטל וכו' גם בסנהדרין (יא:) משמע כן. ואין להביא ראי' מסנהדרין (צו.) וחולין (צה:) וכמובן ובכל נוסחי שטרות לא נמצא כן גם יש להעיר מיבמות (צו:) אלעזר דורש סתם והכל יודעים וכו' ועוד. ולפלא שלא ענה לי כהדר"ג מאומה ע"ז.

כל זה נראה לפענ"ד ותקותי - אחרי בקשת סליחתו - כי יודיעני דעתו דעת תורה להלכה בכל זה.

כ"ד המחכה בכליון עינים לתשובתו ומכבדו כגודל ורום ערכו.

אחרי כתבי זא נזדמן לי בעברי בדרך סה"מ להרמב"ם וראיתי שפסק שם דלוקה מדאורייתא רק על דרוסה ולא על טריפות המקובלות ולא יכולתי לעיין בו כראוי כי ראיתי בהעברה בעלמא.

הכתובת

(הכתובת ברוסית)

נתעכב המכתב וספרו פה כי כהדר"ג העתיק דירתו לדווינסק אף כי אין אני יודע אדריסתו בדיוק, בכ"ז בודאי ימסר המכתב לידו גם כפי שכתבתי.

הערות העורך:

למה שכותבין במכתבים "ב"ה": באגרת הזאת אמנם כתב כ"ק אדמו,ר ב"ה, אבל באגרת שכתב לו בשנת תרפ"ח (אג"ק ח"א אגרת א. תצלום גוכתי"ק שם ע' 22) וכן באגרת ב דלקמן, שכתב בער"ה תרפ"ט, לא כתב בתחלתה "ב"ה". וראה מ"ש בזה בשו"ת צפנת פענח (ווארשא) סי' קצו- ז.

ר"ה (יח:): בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטרייא שגזרה מלכות יון גזרה שלא להזכיר שם שמים על פיהם וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהו מזכירין שם שמים אפילו בשטרות וכך היו כותבים שבשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון וכששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה וביטלום.

וברש"י שם: ד"ה בתלתא, ובקושי יכלו לבטל שכבר נהגו העם.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/8/2011 06:23 לינק ישיר 

טאשקענטער

<יש בזה במכתבי תורה להאמרי אמת מגור, כמדומני שהוא המכתב הראשון שם. מקשה על הרוגאטשובער שכתב שלא לכתוב ב"ה כי אחר כך יש חשש גדול של מוחק את השם. ומביא שכך נהג אביו השפ"א לרשום ב"ה וכן הסבא החידושי הרי"מ, ולבסוף תמה שהרי הרוגטשובער בעצמו בהרבה ממכתביו כתב ב"ה. כך זכור לי>

מובא בקישור שהבאתי לספר אגן הסהר מסוף העמוד שלפניו: 

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41127&st=&pgnum=6&hilite

המקור כאן בראש העמוד בד"ה ולמשל:

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1757&st=&pgnum=190&hiliteתוקן על ידי נישטאיך ב- 10/08/2011 06:58:43
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > "בסמאללה" ו "בס"ד" וכיו"ב בראש הכתיבה. חיפוש אחר מקור בחז"ל.
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר