בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · ספרים וסופרים ·

יעקב איש כפר גיבוריא - חכם או מין ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/6/2009 00:29 לינק ישיר 
יעקב איש כפר גיבוריא - חכם או מין ?

המדרש (תנחומא ורבה) השבוע (פר' חקת) מביא כמה סיפורים על יעקב איש כפר גיבוריא .

אביא אחד לדוגמה: "הורה יעקב איש כפר גיבוריא בצור על הדגים שטעונין שחיטה ושמע ר' חגי שלח ואייתי' אמר ליה מנן הורית אמר לו מהכא ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף מה עוף טעון שחיטה אף דגים טוענין שחיטה אמר להו ארבעוניה דילקי אמר בר נש דאמר מילי דאורייתא לקי אמר ליה לא הורית טב אמר ליה מנן א"ל מהכא   הצאן ובקר ישחט להם ואם את כל דגי הים יאסף להם אלו טעונין שחיטה ואלו טעונין אסיפה אמר חבוט חביטך דהוא טבא בקילטא,"
 
משום מה נ"ל ללא שום ראיה שאותו יעקב איש כפר גיבוריא, לא היה חכם, אלא אדרבא היה מין מתלמידי הנוצרי, וזאת מחמת אופי "הלכותיו" והתגובה של ר' חגי.

האם האינטואיציה שלי נכונה, או שהיא באה רק מחמת דמיון השם ליעקב איש כפר סכניא המוזכר כ"פ בש"ס (ע"ז כז ע"ב ועוד) בתור תלמיד הנוצרי ?

אודה למי שיאיר את עיני בזה. תוקן על ידי בר_בי_רב ב- 28/06/2009 1:14:41
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/12/2013 12:35 לינק ישיר 

בר בי רב, אם כן חוזרת השאלה, מדוע להסתפק בהלקאה , והרי בר מוות הוא כדין מורידין ולא מעלין. ועוד חוזרת השאלה, איך זה שקילסוהו חכמים לפירושו ?  ועוד קשה כנ"ל. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/12/2013 09:13 לינק ישיר 

מהמדרש שהובא לעיל נראה שהיה קשור לנוצרים, כמו בני כפר נחום ועוד.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/12/2013 06:26 לינק ישיר 

זה עתה מצאתי אשכול ישן זה. אעיר דבר מעניין שקשור בענין הבאת דברי מינים ודיון אודותם. הגמ' בע"ז יח. מביאה ברייתא כשנתפס ר"א למינות וכו' והברייתא מביאה שאלה ששאל יעקב איש כפר סכניא מתלמידי ישו את רבי אליעזר בן הורקנוס, לא תביא אתנן זונה בית ה' אלוקיך, מהו לעשות אתנן זונה בית הכסא לכהן גדול. ואח"כ המשיך יעקב הנ"ל ומסדר חידוש משמו של ישו הנוצרי רבו, עיי"ש.
ופלא שהתוס' דן מה היתה השאלה, דודאי מדאורייתא שרי וכו'. והרי כל השאלה היה של המין, ומה נזקק תוס' לבאר. ואולי מפני שר"א שתק ולא ענה, וק' להתוס' למה לא ידע לענות, והתוס' מתרצי שאין באמת שאלה הלכתית, ולכן לא ענה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/7/2009 13:20 לינק ישיר 

מפליג_ברשת כתב:
 " אינני מבין את דברי פותח האשכול, כי לדעתו היה יעקב הנ"ל מתלמידי ישו הנוצרי מחמת אופי הלכותיו. האם ישו הורה לשחוט דגים או משהו דומה לזה? "
 
אופי הלכותיו מלמדות שלא היה אמון על הקבלה ומסורת חז"ל, או לחילופין, שניסה לדרוש דרשות המערערות את המסורת. ולכן היה נראה לי כמין.

זה גם מתרץ את שאלתך ממתי מלקים מי שמורה שלא כדין, כי אין מדובר כאן על טעות בהוראה בעלמא, כי אם על קריאת תיגר על חז"ל, וזה באמת בין הדברים  שיש"ו עשה בקבלו על הפרושים.


תוקן על ידי בר_בי_רב ב- 01/07/2009 13:18:13
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/7/2009 12:40 לינק ישיר 

מסתבר שלא הכל שחור לבן, יתכן שהיה מושפע משני הצדדיםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/7/2009 12:36 לינק ישיר 

כמה דברים תמוהים לי:

א - אם היה מין, איך הובאו ממנו דברי תורה בכלל וקילסו אותו כפי שהביא אליהוא?

ב - אם היה מין, מדוע רצו להלקותו מפני שהורה שלא כהלכה, הרי גדולה מזו, היה לנדותו כמין? או כל עונש חמור בהרבה.

ג - ממתי מלקים את מי שמורה שלא כהלכה ? אבל אולי זה היה עניין מקומי על כל הקופצים להורות נגד המקובל והידוע לכולם. מצד שני, אם זו הוראה כנגד הידוע לכולם, למה להסתפק בהלקאה?.

ד - אינני מבין את דברי פותח האשכול, כי לדעתו היה יעקב הנ"ל מתלמידי ישו הנוצרי מחמת אופי הלכותיו. האם ישו הורה לשחוט דגים או משהו דומה לזה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/6/2009 13:26 לינק ישיר 

עכ"ז במדרש שמואל פ"ז פ"ו קילסו פי' קרא ממנו, וע"ע בספר עלי תמר שכתב  שהושפע מדברי חיצוניפם בלא יודעים מכיון שלא היה בקי בהלכה וכ"ז צ"ע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/6/2009 10:04 לינק ישיר 

יעקב איש כפר נבוריא
חכם ארצישראלי בדור הרביעי לאמוראים, שלא הגיע להוראה ולא קיבל את התואר "רבי". מקומו כפר נבוריא הוא בגליל העליון, היום א-נברתין. פעם שאל מר' חגיי בהלכה (ירוש' שבת פי"ט ה"ה). דרשה אחת דרש בקסרין נגד המקבלים את התואר רבי בשביל תשלום כסף, ושיבח בה את ר' יצחק בר אלעזר (ירוש' בכורים פ"ג ה"ג ומקבילות). במקורות א"י מסופר על מקרים אחדים שיעקב אש כפר נבוריא הורה שלא כהלכה, כגון הוראתו שהורה בצור, שמותר למול בנה של נכרית בשבת, או שהדגים טעונים שחיטה, כבהמה חיה ועוף, וכששמע ר' חגיי אמר: יבא אלי לספוג מלקות, על שהורה שלא כהלכה (ירוש' יבמות פ"ב ה"ו; קה"ר ז כג, ומקבילות). כפי שנרמז במדרש אחד הקדיח תלמיד זה את תבשילו ונטה לצד מינות, ונמנה בשורה אחת עם אלישע בן אבויה ואחרים.
(אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, בעריכת מרדכי מרגליות, יבנה תשל"ו.)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/6/2009 09:38 לינק ישיר 

אולי הכוונה בקבר היא לרבי יהודה איש כפר גיבוריא?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/6/2009 09:20 לינק ישיר 

נבוריא=גיבוריא?
אם כך, וכדברי המדרש אכן מין היה, כמה משעשעת העובדה שהמקום הנחשב לקברו של איש נבוריא זה נמנה עם קברי הצדיקים שבגליל ומשמש אתר עליה לרגל.תוקן על ידי מרחביה ב- 28/06/2009 9:17:44
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/6/2009 09:06 לינק ישיר 


יש מחקר שפרסם ד"ר עודד עיר-שי על דמות זו:

"יעקב איש נבוריא: חכם שנכשל במינות', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב, ב (תשמ"ג), עמ' 168-153דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/6/2009 08:24 לינק ישיר 

ישר כח !דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/6/2009 01:27 לינק ישיר 

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז ד"ה ג אשר היא

טוב לפני האלהים ימלט ממנה זה יוסף וחוטא ילכד בה זה פוטיפר, דבר אחר טוב זה פנחס, וחוטא זה זמרי, דבר אחר טוב זה פלטי, וחוטא זה אמנון, ר' איסי דקיסרין פתר קרייה במינות, טוב זה ר' אלעזר, וחוטא זה יעקב איש כפר גבוריא, ד"א טוב זה אלעזר בן דמא, וחוטא זה יעקב איש כפר סאמא, ד"א טוב זה חנניא בן אחי ר' יהושע, וחוטא אלו בני כפר נחום, ד"א טוב זה יהודה בן נקוסא, וחוטא אלו המינים, ד"א טוב זה ר' נתן, וחוטא זה תלמידו, ד"א טוב זה ר' אליעזר ורבי יהושע, וחוטא זה אלישע.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > יעקב איש כפר גיבוריא - חכם או מין ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר