בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · אידישע געדאנק ·

טרעגעדיע! דאס ערגסטע פון אלעס

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/6/2011 03:22 לינק ישיר 
טרעגעדיע! דאס ערגסטע פון אלעס

נאך אסאך ערגער פון דעם אז מ'מאכט זיך א עבודה זרה, נאך ערגער פון דעם אז מ'מאלעסטעט יונגע קינדער גילוי עריות מ'פארגיסט יודיש בלוט שפיכות דמים
דאס ערגסטע פון אלעס! מ'רעדט לשון הרע, מ'רייצט אן דאס מידת הדין אויף זיך אליין, און מ'איז מכשיל מיליאנע נשמות מיטן ערגסטן עבירה וואס איז גורם צרות צרורות
שומר פיו ולשונו שומר מצרת נפשו. פון יעצט און ווייטער זיי שטיל, גלייב נישט וואס דו האסט געהערט, ווייל אפילו ס'אמת איז נאך אלץ דא די שרעקליכע שרעקליכע מאנסטער פון לשון הרע, וואס איז ערגער ווי די הארבסטע עבירות שבתורה
א פחד א שרעק, ווי מיר האלטן, פון דאס ערגסטע זאלן מיר נישט אנטלויפן, שא שא. פון יעצטדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-23/6/2011 04:02 לינק ישיר 

אוי ווי ריכטיג! אוי ווי הייליג!
"נאר אשאד סנישט דא צו וועם דא צו רעדן"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2011 02:11 לינק ישיר 

בעזה"י, ר"ח תמוז, תרפ"ד, ראדין

.
אל כבוד הרבנים והאדמו"רים די בכל אתר ואתר, אולי יש בידם לתקן דבר, יהי שכרם רב מד'.
הנה יש לי צער גדול מפני עצם הענין וגם מתמיהת רבים, אף שכולם מאמינים שכל מה שמתהווה למטה בין לטוב בין למוטב, הכל הוא מאת הקב"ה, מכל מקום כל אחד עומד ומשתומם ופלא הוא בעיניו מפני מה נשתנה העתים כל כך לרעה, הלא מלבד מה שכל ישראל בכל מקום פזוריהם בין העמים כולם נעשו משועבדים, והיוקר הולך וגדול מיום ליום, והמיסים והארנוניות גם כן מתגדלים מאוד, על כולם עוד הגזירות שנסבבו על התורה ומצוותיה נורא מאוד, שהתינוקות של בית רבן בטלים במאות עיירות, גם מצב הפרנסה בכל מקום הוא רע מאוד, כלל הדבר עם ישראל הולכים ומתאוננים כל אחד ואחד על רוע מצבו.

והנה בשנים שלפנינו אף שהיו גם כן מצויות צרות וגזירות, מכל מקום מי שהיה בכלל תמימי לב היה יכול להתנחם בנפשו ולומר, הגם שבענינים החיצונים אינו מתנהג כרצונו, אבל בעניני הנפש הוא בוטח שאינו מרוחק מהקב"ה, ובודאי יעמוד הקב"ה לבסוף לימינו, וכמו שכתוב כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. אבל כהיום בעוונותינו הרבים מר לנו מאד מכל צד, כי כשהוא מביט בעצמו בעניני עולם הזה אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, וכשהוא מתבונן לאחריתו בעניני תורה ומצוות, גם אין לו שום הצלחה והגם שכל אחד מישראל מבקש מהקב"ה שישמע לבקשותיו וייטיב לו כרצונו, אין שומע לו, הלא דבר הוא.

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך וגו', (והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, הרי ביאר לנו הכתוב מפורש, שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו, וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו.


...כלל הדבר ה"מאדע" הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים... , וכמעט על ידי ה"מאדע" הגרועה הזו מבטלים בידים מאמרו של הקב"ה שאמר והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר.

והנה ידוע לכל, כשפרצה תבערה בכרם המלך והלהב גדול מאוד, הכרוז יוצא מגדולי המלך לאנשי העיר: התחזקו כולכם לכבות האש באיזו עצה שתוכלו, כי כרם המלך בוער באש, ואם תתעצלו בדבר תדעו כי בנפשכם הוא ח"ו, ומורדים תקראו, כי אינכם חוששים לכבודו. ואם תתחזקו כראוי ותכבו האש יקבל כל אחד שכרו ורוב כבוד לפי ערך התחזקותו, כן הדבר בעניננו, כי הנה ידוע שכל ישראל נקראים כרם ה', כמו שכתוב כי כרם ד' בית ישראל (ישעיהו ו'), ובעוונותינו הרבים תבערה גדולה נפלה בכרמו בכמה מקומות ע"י ה"מאדע" הזו, כי מתבצר כח הטומאה מאד על ידי זה, כמאמרם ז"ל על הפסוק, ונשמרת מכל דבר רע, אזהרה שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה, וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו, ונסבבו על ידי זה כל הצרות הרעות כמו שכתבו  בספרים הקדושים. על כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהג בפריצות ח"ו ויזכה עבור זה לצאת ממנו בנים ישרים וקדושי עליון, וביותר החוב מוטל על הרבנים ועל כל החרדים לדבר ד' שבכל עיר ועיר לדרוש ברבים מגודל הענין הזה, הנוגע לקיומנו ולהצלחתינו בגוף ובנפש בזה ובבא, ויתקיים בזה מאמר הכתוב והיה מחניך קדוש.

דברי הכותב לכבוד ד' ותורתו ומיצר בצרת עמו ישראל, המצפה לגאולה בב"א.
ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהןתוקן על ידי רשכבהגולם ב- 24/06/2011 02:16:50
תוקן על ידי רשכבהגולם ב- 24/06/2011 02:17:19
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2011 02:17 לינק ישיר 

דא האט איר וואס איז דאס ערגסטעדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2011 02:23 לינק ישיר 

אך מיעוט פעמים שלשון הרע מצווה.
1) כגון שני רשעים שנתייעצו לעשות רעה – מותר לגלות בלשון הרע, ולגרום שישנאו זה את זה ויעשו רע זה לזה, שלא יעשו רע לטובים.
2) וכן נואף מחזר אחר נואפת – מצוה לדבר לשון הרע, שלא יעשו העבירה.
ופעמים אפילו כשהחוטא רשע גמור – אין להכלימו ברבים במקום שיש לדאוג שמא יצא לתרבות רעה.
3) ומותר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת, שנאמר (מלכים א א יד): "ואני אבוא אחריך, ומלאתי את דבריך" (ירושלמי פאה א א).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2011 04:04 לינק ישיר 

עס איז נישט אויסגעהאלטן צו ברענגען לינקס צו טריפענע פלעצער. ההנהלה


תוקן על ידי מנהל_ניק ב- 24/06/2011 15:18:27

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2011 10:50 לינק ישיר 

ווער איז אינטערעסירט וואס דער מעשיגענער האט צושרייבן, קודם איז גיט אז מען ווייסט אז ער דרייט זיך דא, ער האט נישט עפעס בעסער וואס צו טוען, און דער אמת טיט וויי, קוקט וואס איז געשען ווען מער רעדט און גלייבט אלע לשון הרע, דער צידרייטער זיצט אונדערהיים קיינער וויל צו נעם נישט רעדען, און זיכט צו רעדן לשון הרע אונטערן מאנטעל פון מעלעסטשעישען, און עס איז א האקעלען ענין און קיינער וואגט זיך נישט אפצופרעגן, קיינער וויל נישט זיין ביין משוגענעם אופן צינג, זאגסט אנדערש ווי ער האלט מארגען ביסטו אויך א מאלעסטער, איי סאיז נישט אמת, אבער אז ער שרייט אזוי זיכער איז עפעס דא דערין,
מען דארף צוריק שטארקען חסידות, נישט רעדען לשון הרע, נישט גיין צו די גוים, און וואס בעסער ווייניגער שרייבען אויף די אינטערנעט אפילו אויף אידיש, ליידער אידישע שקצים זיכען צו טרעפן א פינטעלע שמיץ ביי אונז, און דאס אויפבלאזען און צישפרייטען,
אוין דער פאקט איז אז ווי משוגע ער איז האט ער טויזענטער ליינער אויף זיין וועב זייטעל און טויזענטער וואס הערן זיין האט ליין און דאס איז דער חורבן, מען הערט א געשמאק לשון הרע, און לאמיר זיך נישט נארען מען זאגט איבער אז ער רעדט דארט צוזאם אזעלעכע ניוול אז מען דארף שוין נישט גיין צו שלעכטע טעלעפוין אדער איך ווייס ווי, מען האט די געשמאקסטע ניוול אויף אידיש און מען דארף נישט אריין לייגען א קרעדיט קארד צו זעהן אויב די ביסט שוין 18


תוקן על ידי fido005 ב- 24/06/2011 10:53:04
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/6/2011 22:08 לינק ישיר 

ס'קוקט נישט אויס אז דער שרייבער איז יענער מנוול ומחלל שם שמים, ענדערש א סקווערער חסיד וואס שרייבט גראדע זייער מיושב'דיג און צו דער זאך..דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/6/2011 23:00 לינק ישיר 

עס קוקט אויס ווי פידא באציט זיך צו די לינק וואס קולגדול האט געברענגטדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/6/2011 21:24 לינק ישיר 

החפץ חיים בהלכות לשון הרע ח,ה כותב:

Cquote2.svg וְכָל זֶה הָאִסוּר שֶׁל לָשׁוֹן הָרָע הוּא דַּוְקָא עַל אִישׁ, שֶׁעַל פִּי דִּין תּוֹרָה הוּא עֲדַיִן בִּכְלַל עֲמִיתֶךָ דְּהַיְנוּ עַם שֶׁאִתְּךָ בַּתּוֹרָה וּבְמִצְּוֹת, אֲבָל אוֹתָן הָאֲנָשִׁים, שֶׁמַּכִּירָם, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם אֶפִּיקוֹרְסוּת, מִצְּוָה לְגַנּוֹתָם וּלְבַזּוֹתָם... וְאֶפִּיקוֹרֵס נִקְרָא הַכּוֹפֵר בַּתּוֹרָה וּבַנְּבוּאָה מִיִּשְׂרָאֵל, בֵּין בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב וּבֵין בַּתּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה, וַאֲפִלּוּ הוּא אוֹמֵר, כָּל הַתּוֹרָה מִן הַשָּׁמַיִם, חוּץ מִפָּסוּק אֶחָד אוֹ קַל וָחֹמֶר אֶחָד אוֹ גְּזֵרָה שָׁוָה אֶחָת אוֹ דִּקְדּוּק אֶחָד, גַּם הוּא בַּכְּלָל הַזֶּה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > אידישע געדאנק > טרעגעדיע! דאס ערגסטע פון אלעס
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר