בית פורומים נבואות ואקטואליה באחרית הימים

התחזקות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-9/5/2006 23:13 לינק ישיר 
התחזקות

בס"ד


בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א) אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו הדברים הבאים, כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא:
''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא.
(כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו'.''
להלן הרב יעקב סגל.
הנה חז"ל ידעו הרבה פעמים דברים מעל ומעבר לידיעת דורם. וכרשב"י שכתבנו. (ורמוז כבר בפסוק באיוב : תולה ארץ על בלימה). גם ידעו שהעולם עגול ולא שטוח עי' ירוש' ע"ז פרק ג' "שהעולם עשוי ככדור", ומזה יוצא הלכה גבי צורת ע"ז אסורה. וכ"ה בזוהר המפורסם בויקרא ח"ג דף י' ע"א לפי תרגום הסולם: כי כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה וכו' וע"כ יש מקום בישוב שבעת שמאיר לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור, ונמצא שלאלו יום ולאלו לילה". ושהעולם עגול מצוי ברמב"ם והרבה ראשונים, אך הזוהר גם חידש שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, וזה שגורם ליום ולילה, עד שבאינצ' עברית כרך ד' עמ' 819 מתפעל מ"פיסקה מפליאה" זו שהקדימה את קופרניקוס במאות שנים! ואף שהיתה השערה של אריסטארכוס היווני באמצע זמן בית שני שהשמש במרכז העולם, הרי אף אחד לא קיבל שיטה זו, ופתולימיאוס שהיה 500 שנה אחריו ונחשב לאחרון האסטרונומים היוונים הגדולים, סבר בפשטות שהארץ במרכז. גם לא מוזכר בשמו מה שכותב הזוהר שהארץ סובב על צירו!.
עוד ידיעה על טבעית מספר הזוהר: פרשת וארא, שמות ל''ב) : ''ווי על הזמן ההוא שנולד ישמעאל ונימול. מה עשה הקב''ה (כלפי טענת שרו השמימי של ישמעאל- טענה שנלמד עליה בהמשך), הרחיק את בני ישמעאל מדביקות בעליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בשביל המילה שבהם.''
לפני כ- 1,800 שנה חזה רבי שמעון בר יוחאי את שהתרחש במאות השנים האחרונות: ''ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה וכו', והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל'' (זוהר, שמות לב).
http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=8454&Catogory=14&SubID=7146

עוד נבואה שכתובה בזוהר.

הזוהר הקדוש (ח"א קיז, א), שאומר שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי (שנת ת"ר), יפתחו שערי החכמה. בחכמות העולם אכן כך קרה. חכמת המדע התפתחה מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתחה באלפי השנים שקודם לכן.

בשבח אמירת ולמוד הזוהר "עתידין ישראל לטעום מעץ החיים שהוא ספר- הזוהר, ולצאת בזכותו מן הגלות ברחמים" (זוהר ח"ג קכ"ד). ו"כמה בני אדם יתפרנסו (ויקבלו חיות) מספר הזוהר כשיתגלה בסוף הימים בדור האחרון" (תקוני זו

עוד נבואה שכתובה בזוהר:


''ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה וכו', והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל'' (זוהר, שמות לב).
http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=8454&Catogory=14&SubID=7146


http://www.haemet.net/Amitut/Nevooha/B17.HTM


זו לא כותרת בעתון! אלה דברי הזוהר הקדוש:
"ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כשהיא ריקה מהכל זמן רב, כמו שהמילה שלהם ריקנית בלי שלמות, והם יעכבו לבני ישראל מלשוב למקומם עד שתכלה זכות ההיא של בני ישמעאל, ועתידים בני ישמעאל (הערבים) לעורר מלחמות חזקות בעולם ויתאספו בני אדום (הנוצרים) עליהם ויתגרו מלחמה בהם, אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים וישלטו אלה באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום".

''ויזדמנו כל העמים שיעשו עצת שלום ביניהם, ויתהפכו לישראל להשמיד (אותם) מפני שהקימו להם מלכות, ותהא עת צרה ליעקב, אומנם לא יבואו לשבר אלא ממנה יוושע". (רמ''ק על הזוהר קי''ט).


"למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקב''ה לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ''ישמעאל'' שנאמר ''ישמע
א-ל ויענם''. (פרקי דרבי אליעזר פרק ל''ב).
"ובני ישמעאל בזמן ההוא יעוררו את עמי העולם לבוא על ירושלים, דכתיב 'ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה' וכו' (זכריה יד, ב)".

זוהר, וירא, בראשית, קיט

בזכות שבני ישמעאל נימולים, הם זכו בארץ כל זמן שעם ישראל בגלות. אך הארץ תהיה ריקה ושוממה תחת שלטונם (כפי שאכן היה ארץ ישראל תחת שלטונם), מפני שהמילה שלהם ריקנית (ללא פריעה, שהיא חלק מן המילה היהודית).

מעניין. ספר 'הזוהר' נכתב לפני כ1850- שנה לפחות, בזמן שעדיין לא היה שלטון ערבי בארץ ישראל. רק לאחר 600 שנים שבהן שלטו הרומאים והביזנטים כבשו הערבים את ארץ ישראל. למעשה בזמן כתיבת 'הזוהר', לא היו בני ישמעאל אפילו קבוצה אתנית מאוחדת. 500 שנה לפחות אחרי שנכתב 'הזוהר' נוסד האיסלאם, שאיחד את השבטים הערביים הרבים לכדי קבוצה אחת, לכדי עם.
http://www.manof.org.il/Index.asp?ArticleID=64&CategoryID=81&Page=2


http://www.olam-jew.com/word/galia.doc

ובזכות ספרא הדין דאיהו האי ספר הזהר יפקון בנ"י מן גלותא ברחמי", כלומר: בזכות הספר הזה שהוא ספר הזוהר - יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, אכי"ר.


http://www.shemayisrael.com/orhaganuz/chova.shtml

http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7808&Catogory=11&SubID=7134


http://www.tora.us.fm/tnk1/nvia/tryasr/zk-1214.html

אני רוצה להוסיף עוד משהו כל פעם האתאיסטים טוענים "היוונים ידעו לפני" וכל מיני שטויות בסגנון, עכשיו נגיד שהיוונים ידעו שהכדור עגול אבל הם לא ידעו שיש מקום בעולם שלא אבל היוונים לא ידעו את זה:

"ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'."

יש פה גילוי של הקוטב הצפוני! ואת זה היוונים גם ידעו? מידע על הקוטב צפוני (מתוך ויקיפדיה)

http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1869831

לסיכום.
הזהר שנכתב לפני אלפי שנים ידע ידיעות ונבואות שלא היו יכולים לדעת בני אדם. זה מראה שיש בורא שרק הוא היה יכול לדעת ידיעות אלו.אני עובד על מאמר חשוב נוסף מהזוהר, בקרוב מקווה לפרסמו.
דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-9/5/2006 23:16 לינק ישיר 

בס"ד

על הזוהר הקדוש
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/hazohar-2.htm

http://www.shevanet.org.il/09/09-05.htm


http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7208&Catogory=5&SubID=6774
http://www.pnimi.org.il/yesodot/matchilim/mahiKabala.asp

http://kabbalah.info/hebkab/sheelot_rishonot/sheelot_rishonot.htm#6

http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=6464&codeStat=24

להלן קישור לספר הזהר עם פרוש הסולם.

http://www.kabbalahmedia.info/PDF/pdf/zohar/b13.pdf

יש 350 דפים גש לדף 52.
לפי השיטה הפתולומאית הארץ נחה. לא סובבת סביב השמש ואף לא סובבת סביב צירה. הכל סובב סביבה. הזהר טוען שכדור הארץ מתגלגל=סובב ובזה הוא מגלה ידע על טבעי לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. שיבחר.
היתה ידועה בעולם הדעה היוונית על סיבוב כדור הארץ. אולם שיטה זו לא היתה מקובלת בעולם המדעי כהסבר המקובל הטוב בתקופת ימי הבינים. אז היתה מקובלת הדעה האסטרונומית הבתולומאית. בהיות הזהר מקבל את הדעה העתיקה היינו הליוצנטריות. הרי אז מסתבר אחת מן השנים. או שהזהר מגלה ידע על אנושי לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל.

http://milon.morfix.co.il/default.aspx?q=גולגל

חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.
הערה שלי: אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה.

קישור שמראה שהרעיון שכדור הארץ מסתובב סביב
עצמו לא שלט בתקופה של הרב משה.

http://www.britannica.com/eb/article?eu=40943
שופר:
http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=6464

גם אם נאמר שהרב משה כתב את הזהר הוא חי בערך לפני 480 שנה
איך הוא יכל לדעת את הפרטים הבאים:
"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור)
איך הוא ידע שהכדור מסתובב.
אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה)
איך הוא ידע שיש אנשים בצד השני של הכדור.?
וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו´, - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום.
"אולם עומדים הם כשאר בני אדם"
איך הוא ידע על כוח המשיכה?.

ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה.
ד. על אף הדמיון והשוויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו´ שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו´).
ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום.
ז.ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא.
ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט
דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו´."
לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון. תרגום מילה במילה: ויש מקום כולו "יממא" ולא יימצא בו "ליליא" אלא בשעה אחת קטנה/זמן מועט. משמעויות עיקריות למילה "יום" בעברית:
1. יממה, 24 שעות, יום ולילה.
2. יום בניגוד ללילה, זמן האור ביממה ,זמן מזריחה עד שקיעה.
המילה "יומם" בעברית- מילה נרדפת ל"יום" במשמעות 2 בלבד.
יומם בארמית "יממא"(כך מתרגמים מתרגמי התנ"ך לארמית).
לילה- ההיפך מיומם. זמן החושך ביממה. זמן משקיעה עד זריחה.
ליליא- ארמית "לילה" לכל הדעות.
בגלל שהזוהר מדבר על יחס של יומם ולילה, הוא בהכרח מדבר על זמנים בתוך היממה.
יממא- זמן מזריחה עד שקיעה.
ליליא- זמן משקיעה עד זריחה.
" ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא"


http://web.macam.ac.il/~etzion_a/climate/seasons/bbb.htm

http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/aklim_orbit.htm
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-9/5/2006 23:27 לינק ישיר 

בס"ד

חלק מהראיות לאמיתות התורה
הכרת כל הדגים בעולם
סימני הדגים המותרים באכילה, מבוארים בתורה שבכתב. וכך נאמר
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו (דברים יד')
וקיבלנו בתורה שבעל פה משנה מסכת נדה פרק ו, ט.
"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קשקשת"
נותן התורה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע בבריאה: כל דג או יצור מים אחר, אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת.
עתה נתבונן. אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים של דגים ושאר יצורי המים. האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים, בעל שם עולמי ככל שיהיה, אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה:
"כל (דג) שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת".
האם יש מי שיעז?!
התורה שבעל פה הועלתה על הכתב לפני כאלפיים שנה. והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר חכמי התורה קיבלוהו - יחד עם שאר פרטי התורה שבעל פה - איש מפי איש עד משה רבינו, אשר קיבלו ממי שאמר והיה העולם.
לא יפלא אפוא, שכל הדגים ושאר יצורי המים - בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים מפעם לפעם עד עצם היום הזה - כולם ממש, ללא יוצא מן הכלל, מתאימים לחוק - סוד טבע זה.
האם יש אי מי אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, מלבד בורא העולם??

 

דבש דבורים

דבורים נחשבות לשיקוץ, כמו החרקים האחרים, ואינן כשרות. אולם הדבורה יוצאת דופן: היא אמנם אסורה באכילה, אך הדבש שלה כשר, להבדיל מתוצריהן הגופניים של בהמות לא כשרות. מה שנלקח מגוף טמא נחשב לטמא על פי ההלכה היהודית, אך הדבורה אינה מעכלת את הצוף.
למרבה הפלא", בתורה שבעל פה קיבלו חז"ל ואבותיהם מאבותיהם, עד משה רבינו ע"ה, את המשפט הקצר והנמרץ הבא המופיע בתלמוד (בכורות ז, ב.)
כך כתוב: "דבש דבורים, מותר. מפני שמכניסות אותו לגופן, ואין ממצות אותו מגופן". .
מי יכול היה לדעת לפני אלפי שנים סוד טבע זה הנוגד את ההגיון הפשוט ואת הדמיון המוחלט לחלב, ואף לומר זאת בביטחון גמור עם השלכה הלכתית משמעותית, אם לא שבורא העולם הוא אשר גילה זאת לצורך ידיעת ההלכה??

חז"ל ידעו שכדור הארץ מתגלגל סביב עצמו וידעו שיש אנשים בצד השני של כדור הארץ.
בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א), כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא:
"כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור)(וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם).(ועל כן יש מקום בעולם) (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) (ויש מקום בעולם שמואר זמן ארוך ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'.
תרגום: ויש מקום כולו "יממא" ולא יימצא בו "ליליא" אלא בשעה אחת קטנה/זמן מועט.
דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו'."
חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.


מספר הכוכבים
ד"ר נ. וידאל . לשעבר אסטרונום בכיר במצפה המלכותי גריניץ, אנגליה אסטרונום במצפה הלאומי, אוסטרליה פרופסור אורח במרכז לאסטרופיזיקה באוניברסיטת הרוורד, ארה"ב פרופסור אורח באוניברסיטת וושינגטון, סיאטל, ארה"ב אסטרונום במצפה הכוכבים ע" וויז, מצפה רמון , ישראל
וידאל דר ניסים בית וגן 81 ירושלים 6434506 02
אמר לי שמספר הכוכבים הכתוב בגמרא קרוב מאוד בסדר גודלו למספרי הכוכבים שניתן לצפות בטלסקופים הגדולים כיום, דהיינו מדובר על מיליארדי מיליארדי כוכבים!
מצורף קישורים לתמונות מהספר "צבא השמים" נא לקרוא איך חז"ל מתארים גם תמונה של סדר קוסמי ועתה מתברר תמונה מופלאה של סדר קוסמי גדול השורר בין הכוכבים ...כיום ברור היטב לאסטרונומים כי אכן הכוכבים אינם מפוזרים סתם כך בחלל בצורה אקראית, אלא ישנן מערכות..בדיוק כפי שחז"ל תיארו בגמרא. 

כך כתוב בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך.
"אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן-השמיים השמיעך את-קולו, לייסרך; ועל-הארץ, הראך את-אישו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את-אבותיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוציאך בפניו בכוחו הגדול, ממצריים. להוריש, גויים גדולים ועצומים ממך--מפניך; להביאך, לתת-לך את-ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל-הארץ מתחת: אין, עוד.
(דברים ד, ל"ב-ל"ט)

מטרתן של מכות מצרים.

כל העולם כל היקום. זה הפרוש. אין בכל היקום אין עוד מלבדו.

והוא ענין הכתוב (ירמיה כג, כד) "ירמיהו פרק כג
האלהי מקרב אני, נאם-ה': ולא אלהי, מרחק. אם-יסתר איש במסתרים ואני לא-אראנו, נאם-ה': הלוא את-השמים ואת-הארץ אני מלא, נאם ה'.
"אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו" והוא ממש כמשמעו, שאין עוד מלבדו יתברך כלל, בשום בחינה ונקודה פרטית שבכל העולמות, עליונים ותחתונים והבריות כלם, רק עצמות אחדותו הפשוט יתברך שמו לבד:


לסיכום
1. אין אף דת עם בורא המראה שליטה בבריאה ואומר זאת לעם לפני מתן תורה, חוץ מספר התורה. צריך שיהיה בדת בורא השולט בבריאה ניסים ברמה שהיו בעשר המכות וארבעים שנה במדבר) ואומר זאת לעם. ושיהיה לפני מתן תורה.

2. נותן התורה ידע שאין אף דת כזאת מאז בריאת העולם בכל היקום ובכל הגלקסיות, זאת ידיעה שלא היה יכול לדעת בן אדם. אפילו לפני אלף שנה.
3. זה לא הגיוני שהוא ניחש זאת, כי לא יתכן שהוא יאמר דבר שעלול להפריך לו את התורה.
4. אדם לא יכול לשכנע אנשים להחדיר ספר כזה, כי יאמרו לו תראה לנו שאתה שולט בבריאה.
5. אם התורה הוחדרה על ידי אדם, מדוע אין עוד אחד שהחדיר ספר דומה בתקופה כל כך ארוכה? הרי לפי דעתכם העולם קיים מיליארדי שנים. כל אחד היה רוצה להחדיר ספר כזה, שהרי אין עוד מישהו בעולם שגרם לכל כך הרבה אנשים בכל כך הרבה דורות להסכים לקיים כמות גדולה של מצוות.
בעוד הדתות מספרות לנו על איזה רופא אליל/ישו/בודהה ששמע את הבורא באיזה מערה - בתורה כתוב על עדות של מיליונים אשר נכחו במאורע ושמיעת השם הגדול והנורא. זה מה שלא מצאנו בשום דת אחרת, ולזה אין תקדים בהיסטוריה האנושית.

אין דת עם בורא וניסים שמראים שליטה בבריאה, ארבעים שנה מן, מים ועמוד אש מלווה מיליוני אנשים.

נצרות, איסלאם, בודהיזם

מכאן ראיה שנותן התורה הוא בורא העולם.


  
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-12/12/2010 10:54 לינק ישיר 
קישורים לספר של ד"ר נ. וידאל

 

כיום ברור היטב לאסטרונומים כי אכן הכוכבים אינם מפוזרים סתם כך בחלל בצורה אקראית, אלא ישנן מערכות..בדיוק כפי שחז"ל תיארו בגמרא.

http://img.tapuz.co.il/forums/21809564.doc


http://img.tapuz.co.il/forums/21809773.doc


ההמשך נא לקרוא באתר


http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7101&Catogory=5&SubID=6774
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/12/2010 07:49 לינק ישיר 

בס"ד

* xcodebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab" height="444" width="625" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" > <*

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
   
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר