בית פורומים בחדרי חרדים

האם בבעלזא יושנים בסוכה?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-10/10/2006 21:27 לינק ישיר 
האם בבעלזא יושנים בסוכה?

עד היום ידעתי שבחב"ד לא יושנים בסוכה, האם גם בעלז נוהגים כך?דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/10/2006 21:30 לינק ישיר 

כן.  בבעלזא כולם יושנים בסוכה.

מלבד בחו"ל שמחמת הקור מקילים, וכן נהגו בבעלזא העיירה בשנים קדמוניות. תוקן על ידי - שושנת_יעקב - 10/10/2006 21:31:34דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/10/2006 21:36 לינק ישיר 

וכן נהגו בבעלזא העיירה בשנים קדמוניות. לא הבנתי, נהגו לישון בסוכה או לא?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/10/2006 23:15 לינק ישיר 

קטע מתוך קובץ היכל הבעש"ט גליון האחרון (טז):

"בענין מנהג בעלזא בענין שינה בסוכה*:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ג) בהמשך למאמרו של הרב חיים ראפפורט בגליון ד-ה בענין שינה בסוכה, ברצוני לציין עובדא ששמעתי מהרה"ח ר' ישראל זושא הלוי הורביץ שליט"א רב דקהל איגוד אברכי חסידים בירושלים ששמע מהרב החסיד רבי יואל דייטש ז"ל מזקני חסידי זעוויל בירושלים שנכח בשעת משעה: שפעם נכנס מרן אדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע לסוכתו ומצא בחור אחד מהמשמשים נרדם בסוכה וראו החסידים שהרבי לא מרגיש בנוח, משהו כואב לו, לבסוף הגיש הבחור והרבי הפטיר "שילך לישן תחת הגג ולא בסוכה", שבצד הסוכה היה קטע קטן מהגג שנכנס בסוכה, ששם אינו סוכה כשרה."
וזה היה בארץ ישראל שאין קור גדול בסוכות.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/10/2006 00:53 לינק ישיר הדבר לא פשוט כל כך ...שאל זקניך ויאמרו לך, אכן אצל החסידים לא ידועה קפידא לא לישון בסוכה, אך אצל אדמו"רי בעלז (כידוע ליודעים) לפנים היתה קפידא בזה, הקור הכפור והקרח לא הי'ה מונע מהם מלישן בסוכה אם יש בזה ענין, מה שמנע מהם שינה בסוכה הי'ה ענין ה"קיסטא דחיותא" תחת ה"הייליגער סכך" כלשון מהר"ש  מבעלזא , וכבר דן בזה עפ"י קבלה בעל הרוקח בספרו.

מבחינה הלכתית אין ענין לישן בסוכה באופן חיובי (ולכן גם אינו חייב בברכה כמו באכילת כזית) רק יש ענין לא לישן חוץ לסוכה, והרי רבי אהרן מבעלז זצוקללה"ה בין כה לא ישן כשיעור שישים נשימות גם כל השנה, כך שממילא לא הי'ה צריך לסוכה. יצויין שגם האדמו"ר האחרון מליובאוויטש הקפיד לא לישן שיעור בימי הסוכות, אלא רק נים ולא נים. אכן כן מצינו אצל התנאים הק' על ימים אלו  "לא טעמנו טעם שינה". ובכל אופן ניתן להסתמך על דין מצטער ודברי הרמ"א שנהגו שלא לישן בסוכה, ולא חייבים לחלק בין קרקא לירושלים (דרך אגב, מזג האויר - למשל, הלילה סוכות שנת תשס"ז בקרקא הוא נהדר וכלל לא קר, די דומה לירושלים....)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/10/2006 14:42 לינק ישיר 

איפה הבלזאים כאן בפורום שזוכרים?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/10/2006 14:45 לינק ישיר 

שמעתי מאחד מחשובי חסידי בעלזא, הגרי"מ כהן שליט"א אב"ד פאריז ומחברי מועצת 'מרכז רבני אירופה' כי בבעלזא מקפידים לישון בסוכה.
לדבריו בעיירת בעלזא היו פעמים שמצד הקור לא הייתה אפשרות לישון בסוכה, וכן כיום בזמנים מסויימים בחו"ל, אך כאשר מזג האויר מאפשר, ישנים חסידי בעלזא בסוכה

תוקן על ידי - אירופהניוז - 11/10/2006 14:50:30
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/10/2006 15:06 לינק ישיר 

למיטב ידיעתי מפי חסידים זקנים--בפולין החסידים לא הקפידו לישון בסוכה,ולא בגלל הקור. וגם כאשר עלו לארץ
המשיכו בנוהג זה.,בסוף שנות ה-50 התחיל שינוי בנידון.כנראה בהשפעת הליטאים, אותו הדבר היה ביחס לאתרוגים מורכבים. אלה העובדות הידועות לי--למי שיש הסבר או ידיעות אחרות נשמח לשמוע. 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/10/2006 18:46 לינק ישיר 

הג"ר ר' יהושע כ"ץ זצ"ל רב דק"ק מאקאווע ובסעדריהל [שהי' זהיר טפי במצוות סוכה]  העיד (הובאו דבריו בהקדמת בניו לספרו "ויאמר יהושע" על חג הסוכות (ברוקלין, תשמ"ה) עמוד ז-ח.) ש"בבחרותו בעת נסע להסתופף על הימים הנוראים בצל רבו כ"ק אדמו"ר מרן מורנו הרב ר' אהרן זי"ע בעיר בעלז", ו"החסידים והתושבים דשם לא נהגו לישן בסוכה".

וראה דברי הגה"ק ממונקאטש זצ"ל בספרו "נימוקי אורח חיים" שם קובל על המתחסדים שנהגו שלא לישון בסוכה אף שלא היו מצטערים מחמת הקור, וז"ל: "ומכאן תוכחת מגולה לאותן המקילים... שאינם ישנים כלל בסוכה אם כי יש להם סוכות ותנורים בתוכם, ובפרט בתים גדולים ובנינים מרווחים ...וגם סוכות כנ"ל ולהשתמש בהם בכל השנה בתים קבועים חדרים נאים, אבל אין ישנים בהם לעולם אם כי יש להם תנורים שם וגם כרים וכסתות לרוב ולאין מספר וכו' ופשוט שאין להשגיח במעשיות...שלהם כי זקנו או זקנתו צותה לאביו או זקנו וכו' שלא לישון בסוכה כלל כי  . . . אין דנין מזמן לזמן ומגברא לגברא, כי הרי אנו רואין אותם בריאים וחזקים באבריהם... בכל מעשיהם". *:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

סתם ה"מנחת אלעזר" ולא פירש כנגד איזה צדיקים וחסידים יצא בסופה ובסערה בהתלוננו על מנהגם שלא לישן כלל בסוכה. אכן הדברים ידועים שכיוון לצדיקי וחסידי בעלז. [ראה גם: נימוקיו לסימן רפ"ד ס"א ד"ה וזהו וספרו "דברי תורה" מהדורא א' אות ח"י. ובמיוחד - בשו"ת מנחת אלעזר חלק ג' סימן ע"ו - במהדורות בלתי מצונזרות].
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/10/2006 22:14 לינק ישיר 

צדיקים וקדושי עליון כאדמו"רי בעלז הקור הוא הדבר האחרון שיניע אותם מלישון בסוכה. כנראה שזה שהם לא ישנו בסוכה הוא בגלל סיבה (ועל העובדה הזו אין חולק, ניתן לברר זאת מיידית ע"י בירור אצל הזקנים שזכו לשהות בצילו של ר"א כאן באה"ק).  תוקן על ידי - זלמן_משה - 12/10/2006 22:20:58דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/10/2006 22:42 לינק ישיר 

מי מדבר כאן על צדיקים וקדושי עליון כאדמו"רי בעלזא נבג"מ ויבדלחט"א עד ביאת משיח צדקנו??? השאלה היתה על "מנהג בעלזא" שזה כולל גם את חוטבי העצים ושואבי המים, חשמלאים וטכנאים חסידי בעלזא.

ובכן, בבעלזא שלא כמו בחב"ד, סתמו ולא פירשו.

הפירושים היחידים שיש על המנהג כולם בנויים על הנחות שונות של זקנים כמו זקנים פחות.

ההנחה הפשוטה ביותר היא אשר כתבנו לעיל. וכן נהוג היה בבעלזא לא להפליג לעולמות גבוהים נעלים ועלומים, אלא לבאר כל דבר בדרך הפשוט ביותר והקרוב ביותר אל השכל האנושי.

ובכן, מרן הרה"ק זצללה"ה לא ישן בסוכה, אבל מאז שהגיע לארץ הקודש עשה "שליח" מיוחד שיישן עבורו בסוכה. אחד מאלו שזכה להיות ה"שליח" הוא הרה"ח ר' מרדכי וובר שליט"א מירושלים.

גם אצל מרן הרה"ק שליט"א לא נהגו בתחילה להכין מיטה בסוכה. אולם ברבות השנים ציוה מרן שליט"א להכין מיטה בסוכה. מאז נוהגים החסידים לישון בסוכה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/10/2006 22:53 לינק ישיר 

בספר נטעי גבריאל מביא בשם הרב מבילגוריא זצ"ל (אבי האדמו"ר הנוכחי) ששמע מאביו מוהר"א זצ"ל בשם אביו מוהרי"ד זצ"ל - שאחד מג' הדברים שמשנה ממה שכתוב בשו"ע הוא שמקפיד שלא לישן בסוכה. - משמע שאפילו אם הדין לפי השו"ע הוא שצריכים לישן (כגון במזג אויר נעים שאינו מצטער בגשמיות) אעפ"כ לא הכריע למעשה בענין זה כדעת השו"ע.

דרך אגב יצויין שהרמ"א והמג"א שלפיהם פוסקים האשכנזים, הכריעו להלכה שאם אין אשתו לנה עימו בסוכה הרי שלא ישן בסוכה כי אין זה "מעין תדורו" וגם פוגע בשמחת יום טוב שלה שבעלה אינו עימה. ויש לברר מדוע אלו שישנים בסוכה לבדם אינם נוהגים לפי פסק הלכה זה המחייבם ללון בבית.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/10/2006 23:45 לינק ישיר 

תיקון קל
אביו של הרב מבילגוריא זצ"ל הוא מהרי"ד
והאם המהרי"ד שמע מאביו המהר"י?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/10/2006 01:24 לינק ישיר 

ממתי מועיל שליחות לחובת הגוף? ע"כ שזה היה ענין רוחני, אבל סוף סוף הוא לא ישן בסוכה, וזה היה מנהג בעלזא מאז ומתמיד שאין ישנים בסוכה, אלא שנשתנה העתים לאחרונה בבעלזא והתחילו לישן בסוכה. ונהרא נהרא ופשטיה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/10/2006 02:56 לינק ישיר 

סליחה , אכן כמובן טעות הקלדה, הרב מבילגוריא זצל אחי מוהר"א שמע מאביו מוהרי"ד שאמר על עצמו שבג' דברים שינה מהשו"ע וכו'דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/10/2006 03:09 לינק ישיר 

אמרי בינה,

הרמ"א עצמו מסיים שטוב להחמיר וישן בסוכה.וע"ש שהוא מציין שאפילו בזמנו המדקדקין במצוות ישנים למרות הצינה,למרות הטעם שהוא מביא כדי להסביר את המנהג בזמנו.וראה מה שמביא המשנ"ב בשם הגר"א ז"ל שאין פטור של "מצטער",וכותב שאף לפי המג"א הנ"ל,אינו תמיד פטור מלישן בסוכה.

אולי באמת עיקר הטעם שפטרו עצמם משינה בסוכה,הוא מפני הצינה.וזה שייך אולי אף בין במדקדקים במצוות בין בפשוטי העם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > האם בבעלזא יושנים בסוכה?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.