בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · כשרות ·

כרובית ברוקולי וכרוב ניצנים מחוץ לתחום !

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/2/2007 14:57 לינק ישיר 
כרובית ברוקולי וכרוב ניצנים מחוץ לתחום !הרב שמואל אליהו רב העיר צפת והרב מרדכי ביסטרצקי אחראי מחלקת הכשרות בעיר פירסמו מכתב למשגיחים ולמפקחים בעיר כי חל איסור מפורש להשתמש בכרובית ובברוקולי וכן בכרוב ניצנים המיוצרים ומשווקים על-ידי חברות הענק "סנפרוסט", "מילוטל", "פרי הגליל", ובודק"  הסיבה: צוות מומחים של הרבנות הראשית לישראל בדק את התוצרת וקבע כי היא נגועה בחרקים וזחלים שונים, חלקם נראים לעין  בעקבות כך, הודיעה הרבנות הראשית לישראל כי יש להורות לצרכנים, בתי מלון ובתי עסקים שלא להשתמש בתוצרת הנ"ל לא כ"כשר" ובוודאי שלא כ"מהדרין". בשולי המכתב נכתב כי "חובה לציין כי אין שום דרך לנקות את הסחורה מחרקים המסתתרים בין העלים מחמת קטנותם.

מקור הידיעה:
http://www.col.org.il/show_news.asp?27191


בהמשך האשכול מצ"ב מכתב מרבנות צפת, ודוח הועדה לבדיקת ירקות עלים שליד הרבנות הראשית.
תוקן על ידי - מסטוגי500 - 14/02/2007 10:11:44דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-13/2/2007 17:35 לינק ישיר 

הם נתנו לינק לפורום:

_________________

http://hydepark.hevre.co.il/forum.asp?forum_id=18615

http://hydepark.hevre.co.il/forum.asp?forum_id=12472
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-13/2/2007 19:05 לינק ישיר 

האומנם הרבנות הראשית הופכת למובילה בכשרות?

שנים ידענו שאם אנו מבקשים להיות רגועים בנוגע לכשרות המאכלים, חותם של הרבנות הראשית לא יספק לנו את זה.
אז לפתע פתאום, ביום בהיר, ללא כל הודעה מוקדמת, למצוא אותם בחוד החנית של מדקדקי הכשרות, מקדימים ביעף גופי כשרות ידועים וותיקים, מעורר לא מעט תהיות.
היכן הם היו עד כה?
מדוע בדיוק עכשיו הסיפור הזה יוצא ?
מה באשר לכל אותם נותני כשרות ידועים שלא טרחו לומר מילה וחצי מילה בעניין ?
מה דין הכלים שבושלו בהם בעבר ירקות אלו?

לינק לידיעה
http://bh.hevre.co.il/news_read.asp?id=2741&cat_id=1
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-13/2/2007 22:44 לינק ישיר 

האם זה אותו בודק שמגודל בארצות הברית?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/2/2007 02:12 לינק ישיר 
התאחדות הרבנים אסרה חלקית להשתמש בחנויותה במוצרי " בודק"

המיצרת הגדולה לקפואי ברוקלי כשרים.
החברה עשתה "ריקול" דהינו החזר לפרות יער קפואים של היצור האחרון לאחר שנמצאו בה חרקים.
ראיתי פרטים באתר באנגלית אתרגמו כשאתפנה,
בקישור שנתתם לאתר חבד מצאתי גם מאמר לגבי פירות, הנה:


נושא החרקים עלה באחרונה שוב לכותרות. אמנם הנושא אינו חדש, כבר לפני מאות שנים היתה בעיה זו בתוקפה  מצד אחד אי אפשר היה להזהר מחרקים, לא בפירות, לא בסלטים, ואפילו לא בקמח שאופים ממנו לחם. ומצד השני יש כאן איסור חמור ביותר. גדולי הדורות חיפשו לימוד זכות על בני ישראל שאינם נזהרים בזה די הצורך, ויחד עם זאת הורו הרבנים להזהר בזה עד כמה שהיד מגעת  למאמר  המלא

תורני ב-COL

נושא החרקים עלה באחרונה שוב לכותרות.

אמנם הנושא אינו חדש, כבר לפני מאות שנים היתה בעיה זו בתוקפה. מצד אחד אי אפשר היה להזהר מחרקים, לא בפירות, לא בסלטים, ואפילו לא בקמח שאופים ממנו לחם. ומצד השני יש כאן איסור חמור ביותר.

גדולי הדורות חיפשו לימוד זכות על בני ישראל שאינם נזהרים בזה די הצורך, ויחד עם זאת הורו הרבנים להזהר בזה עד כמה שהיד מגעת.

הרה"ק רבי יהונתן אייבשיץ חיפש ומצא כמה סיבות שלא יהי' בזה איסור גמור, וביארם בספרו כרתי ופלתי

עיקר ההיתרים בזה הם לומר שהחרקים בטלים באלף בפירות והקמח. ואם שזו לא ממש תערובת, שהרי הם שני מינים וע"י המישוש ועיון אפשר לבררם, ויתירה מזו שהם בריה שאינה בטלה אפילו באלף. למרות זאת סובר רבי יהונתן אייבשיץ שאין לחרקים אלו דין בריה, וגם אילו הם בריה ואינם בטלים עד אלף, הרי עכ"פ באלף הם בטלים. ויחד עם זאת מזהיר הוא שם את יראי השם להזהר בזה ככל האפשר.

המגיד ממעזריטש עיין בסוגיה ואמר לתלמידיו, שבפרט הזה כיוון רבי יהונתן אייבשיץ להלכה.

רבנו הזקן מבאר בשו"ע שלו ובתשובותיו, שכל דבר שאפשר לבררו ע"י המישוש אינו בטל אפילו באלף. ואפילו אם אינו יכול לבררו ע"י מישוש, לפעמים אינו בטל אפילו באלף. אבל מכל מקום הודיע לתלמידיו, מה ששמע מפי המגיד ממעזריטש, כי למעשה כיוון רבי יהונתן אייבשיץ להלכה, במציאת לימוד זכות זה.

הגאון החסיד ר' הלל מפאריטש, והגאון החסיד ר' אברהם דוד לאוואוט, ועוד מחסידי הדור ההוא, הודיעו את הדברים האלו בשם אדמו"ר הזקן, בשם הרב המגיד ממעזריטש.

גם אדמו"ר הצמח צדק דן בנושא הזה, מביא את החומרא הנזכרת בשם רבנו הזקן ודן בדבריו, ואח"כ מביא את טעמי הלימוד זכות הנ"ל של רבי יהונתן אייבשיץ.

*

כל האמור לעיל מבואר במועתק לקמן, שהוא תדפיס מתוך המהדורה החדשה של הספר "שאלות ותשובות אדמו"ר הזקן" (עומד להופיע לקראת חג הפסח בעזהי"ת), אשר בסופו מופיע "שער השמועה", שבו מלוקטים הדברים שנמסרו בשם רבנו הזקן.
הקטע הראשון שלפנינו מועתק מרשימת הגה"ח מוה"ר אברהם דוד לאוואוט (מח"ס קב נקי ועוד), ביגדיל תורה כג ע' תרכז. הקטע השני – מהנ"ל בספרו פסקי פרי מגדים ע' לג. החלק השלישי – מס' נחלת יהושע (זיטאמיר תר"ס) חיו"ד סי' יח. והחלק הרביעי – מתשובת הג"ר יצחק שלמה יואל אבד"ק ראוונא, בשדי חמד כללים (מערכת הבית, סי' כ).

בריה לא בטיל – מילבין

הכרתי ופלתי רוצה לומר דכל בריה שנברא בתלוש מהפרי לא מיקרי בריה, ולפי"ז יש להקל במילבי"ן כשידוע שנבראו מהפרי. וכל הפוסקים אוסרים במילבי"ן. ועוד דיש לחוש שמא המילבי"ן לא נבראו מהפרי אלא מעצמם (שמעתי מהרב החסיד ר' הילל מפאריץ ז"ל בשם אדמו"ר הזקן בשם המגיד ז"ל זי"ע דהלכה כהכו"פ).

*

קבלתי מרבנים מובהקים בשם הרב המגיד דק' מעזריטש, שהגם שהכרתי ופלתי כתב כן רק ללמד זכות על ישראל, כי מי יאמר חף אנכי מפשע ונזהר מן המילבין, אבל באמת כיוון הכרתי ופלתי להלכה.

*

שמעתי מהרב הגאון החסיד מוה"ר יוסף תומארקען אב"ד דק"ק קרימענצוק ז"ל, ששמע מאנשים נאמנים ששמעו מהרב הגאון הצדיק איש אלקים רש"ז מלאדי, אשר שמע ממורו המגיד הק', אשר אמר כי מן השמים הסכימו על ההיתר שכתב הכרתי ופלתי שבריה בטלה באלף (וזהו רק להגן מיום הדין, אבל לכתחלה ודאי אין לסמוך על זה, והצנועים מושכים ידיהם מזה, אבל אין למחות במי שאינו נזהר בזה).

*

שמעתי מפה קדוש מורי הרה"ק מוהר"ר הלל זל"ל מפארעץ שהיה תלמיד מובהק דהרה"ג הקדוש מוהרמ"ם ז"ל מליבאוויץ בעל הצמח צדק (בעוד היה הרב ר"ה אב"ד דבאברויסק) ואמר בשם הצמח צדק הנ"ל ששמע מזקנו (בעל שלחן ערוך הר"ז) ששמע ממורו הרה"ק מוהרר"ד מ"מ דמעזעריץ גדול שאמר לתלמידיו שהכרתי ופלתי [בהל' תערובות, סי' ק] לימד זכות על בני ישראל בדבר התולעים הנ"ל וכיון אל האמת.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2007 09:52 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-14/2/2007 10:01 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-14/2/2007 10:02 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-14/2/2007 10:14 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-14/2/2007 10:16 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-14/2/2007 22:44 לינק ישיר 

גם לפני כשנה הוציאה הרבנות הראשית איסור שמוש מחמת תולעים , וזה היה בעדכון השוטף והנה התברר תוך זמן קצר כי רבני הערים שבהם קימים המפעלים השונים הוציאו בהוראת כב' הרב הראשי הרב מצגר תעודת הנשר חדשה, מה שהיום לא קרה ואין כל הוראה חדשה מטעם הרבנות הראשית וכפי שנאמר היום לכב' הרב האזורי שלי ברבנות הראשית כי הכל פוליטקה מקומית , אז נא לא לבלבל את המשגיחים. יש גוף אחד ראשות הרב סבג והרב יוחאי שהם והם בלבד מוציאים את איסורי השימוש בשם הרבנות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/2/2007 12:32 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.מצ"ב ההודעה שעליה כתב קודמי.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-15/2/2007 12:33 לינק ישיר 

מצורף קובץ

.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-15/2/2007 12:42 לינק ישיר 

  מהיימנות חברת 'בודק'
  בס"ד

האם נכון הפרסום כי חברת הירקות 'בודק' המשווקת ירקות קפואים ללא תולעים אכן אינה אמינה ויש להפסיק את השימוש במוצריה? הבנתי שהרב שמואל אליהו הביע את דעתו בעניין ואסר על השימוש במוצר הנ''ל ואיני מוצאת התייחסות לכך בשום מקום.
בתודה מראש-
גלי שרון

שלום וברכת ד'

על פי הנחיות הרבנות הראשית לישראל אין להשתמש בברוקולי וכרובית וכרוב נצנים מכל תוצרת, כולל תוצרת של בודק.
ככלל אינני מתיחס לחברה מסוימת, כך שיכול להיות דברים אחרים שלהם שהם טובים, אולם לגבי מינים אלו ישנה התיחסות מפורטת שאין לאכלם.

בברכת התורה והארץ
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלוןדדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-15/2/2007 15:50 לינק ישיר 

למכון התורה והארץ
כל הפוסל במומו פוסל.
לא נראה שמכתב הרבנות הראשית לישראל כלל את חברת בודק אלא רק את החברות הישראליות.
כדאי לשאול את הרב משה ראוכברגר החתום על מכתב הרבנים בצוותא עם הרב שמואל אליהו.
רצוי למכון התורה והארץ להתעסק במוצריו ולדאוג שיהיו נקיים ממש ולא בערך...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/2/2007 16:04 לינק ישיר 

בדקתי את הכשרות של חברת בודק בישראל והתברר לי כי יש כשרות מהדרין
לכל התוצרת ע"י רבנות ירושלים מהדרין וע"י הרב אפרתי שליט"אדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > כשרות > כרובית ברוקולי וכרוב ניצנים מחוץ לתחום !
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.