בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · עדת תימן ·

ספר הלכות לנשים תימניות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/10/2007 14:23 לינק ישיר 
ספר הלכות לנשים תימניות

לק"י

לצערנו, לא קיים ספר מנהגים לנשים עפ"י נוסח תימן.
ואביא לך דוגמא, קיים ספר "בת מלך - אוצר הלכות והליכות לבת ישראל" בהוצאת מכון "פעולת צדיק" ברשותו של הרב יצחק רצאבי.
למרות שהרב יצחק רצאבי כותב בהסכמה: "לפי מנהגי אבותינו הקדושים והנאמנים ק"ק התימנים יע"א" (שם), אך הדברים הכתובים בספר רחוקים ממנהגי הנשים בתימן.
די שאצטט את ההלכה הראשונה שם, שכתוב: "בקומה משנתה תאמר: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך" - כדי שאוכיח שספר זה אינו כפי מנהג תימן.

ומאיפה לי לדעת שזה לא מנהג תימן ?
1. כותב הרה"ג עמרם קורח, הרב הראשי האחרון לגולת תימן, בספרו סערת תימן (עמ' קיח): "כל הנשים ואפילו נשי ת"ח, אינן מברכות בהמ"ז [יוצאות ידי חובה מבעליהן] ולא מתפללות, ואינן יודעות מנוסח התפלה ובהמ"ז אפילו תיבה אחת, כי אם בכל בקר כל אחת נותנת שבח לה' ומבקשת רחמים בלשון ערב, על מה שהיא צריכה, כפי צחות לשונה [כפי דין התורה]...".
2. למרות זאת, למה לא להצריך את האישה לומר "מודה אני לפניך..." - הרי זה מנהג יפה. ואענה לך, משתי סיבות:
א. אין לי שום דבר נגד מנהג זה, אך למה זה מוזכר בספר 'בת מלך' כהלכה מחייבת, ולא בלשון רשות או תוספת יפה (וכן אי שום הערה על כך) ?
ב. מעולם הגברים לא אמרו "מודה אני" בבוקר, ובתכאליל הקדומים של יהודי תימן והנוסח הסידור מחורבן בית המקדש - לא הזכירו משפט זה. איני מצפה מהנשים יותר מהגברים....דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/11/2007 19:23 לינק ישיר 

על 2 -א

כדאי ליצור קשר על הרב המחבר ולעדכנו בכללי ניסוח הפסק שלא ישתמע ממנו חובה במה שאינו אלא רשות.

עקרונית, דבריך מקובלים עליי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/11/2007 08:09 לינק ישיר 

לק"י

יש להעיר לאדם שכתב זאת בשוגג,אך לא לאדם שכתב את דבריו ב"מזיד"ולכתחילה.

לא צריך להתרגש מכל ספר שעל המדף בחנות הספרים...

 

 תוקן על ידי תמיר_רצון ב- 19/11/2007 9:04:08
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/11/2007 20:01 לינק ישיר 

לשון רכה תשבר גרם.

אל תמהר לדון לחומרא.

כף זכות להיכן נעלמה ?

דבר איתו דברים של טעם, בנעם מילים,בכבוד והערכה כיאות לכל אדם.

אז תראה נפלאות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/11/2007 08:19 לינק ישיר 

  לק"י

אינני חושב שאני מדבר בלשון תקיפה. בטוח לא כמו הרב משה פינשטיין זצ"ל שהתבטה בלשון תקיפה בדחיית דעה של ראשונים ואחרונים.

והרי לך תשעה מתוך עשרות (אם לא מאות) דוגמאות שפזורות בספריו :

1.      "ופלא גדולה על ראיית הב"ח וכו' איך פה קדוש אמר דברי הבל כאלו" (אגרות משה, יו"ד ח"ב סימן לח ד"ה "אבל עיקר", עמ' נב). 

2.      "וטעם הכ"מ וכו' לא מובן כלל וכו' ולכן צ"ע בטעם הרמב"ם" (שם, חלק קדשים וטהרות סי' א ד"ה "וטעם הראב"ד").  

3.       "והב"ח פסק כוותיה אף שראייתו אינה כלום מ"מ ראוי להחמיר" (שם, או"ח ח"א סימן קסו ד"ה "היוצא מזה", עמ' רצ). 

4.      "ואף שהראב"ד שם מביא ברייתא שר' יהושע בן קרחא סובר כהרמב"ם ופסק כמותו וכו' הוא דחוק טובא ולא נכון כלל אלא מוכרחין לומר כתירוץ הכ"מ" (שם, יו"ד ח"א סימן קצא ד"ה "והנה שיטת", עמ' שפו). 

5.      "אך מש"כ הנודע ביהודה שם וכו' הוא טעות" (שם, אה"ע ח"א סימן לב ד"ה "והנה יש", עמ' עא). 

6.      "וראיית החתם סופר וכו' אינה כלום" (שם, אה"ע ח"א סימן כו ד"ה "ומש"כ כתר"ה", עמ' סב).  

7.      "וצ"ע על הש"ך סק"ז שכתב גם על תוס' קידושין שהוא כתוס' יבמות וכו' ואי אפשר לומר כן כלל וכו' ולכן הנכון לעניות דעתי וכו' (שם, יו"ד ח"א סימן סה ד"ה "(וצ"ע על", עמ' קיז). 

8.      "ועיין במג"א סימן כ"ד סק"ז שתירץ וכו' אבל תמוה מנלן זה דמסברא ודאי אין לומר דבר כזה" (שם, או"ח ח"א סימן נז ד"ה "ועיין במג"א", עמ' קלג). 

9.      "ומש"כ שם הב"ש וכו' לא נכון כלל וכו' וצע"ג דברי הב"ש (שם, אה"ע ח"א סימן קסח ד"ה "ועיין בב"ש", עמ' שסה).

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/11/2007 08:27 לינק ישיר 

 לק"י

כן, גם בספר 'מענה לאיגרות' יש הרבה דוג' חריפות ביותר גם על עוד ראשונים, אבל כמדומה בעיניי שהר' קאפח לא רחוק ממנו, כי הבנתי שגם הוא אומר על כמה ראשונים לא נכון, והוא חולק עליהם וכד' 

 

 תוקן על ידי Dor_K_i ב- 20/11/2007 8:30:15
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/11/2007 09:36 לינק ישיר 

לק"י

אינני יודע את סגנונו של הגר"י קאפח כלפי שאר פוסקים, אך אני מכיר את סגנונו של רבנו הרמב"ם...

דרך לשונו של הרמב"ם לדחות סברות של שאר ראשונים ואפילו רבותיו בלשון חריפה ואפילו תקיפה, לדוגמא:

"הורו רבותי שאם התנו שיטול המתעסק ... וזה תימה גדול ודבר שאין הדעת סובלת אותו, ואין זה אצלי אלא כמו דברי חלום. אבל הדין והאמת שיראה לי ..." הלכות שלוחין ושותפין פ"ו ה"(ה)[יח-יט], עי"ש בהרחבה.     

ועיין הלכות שאילה ופקדון פ"ה ה"(ו)[יד], שם כתב מי הם רבותיו, וזה לשונו:"וכזה הורו רבותי רבי יוסף הלוי ורבו".

 

(אם ברצונך בעוד דוגמאות, ראה דברי הגר"י קאפח, בכתבים ב', "לשון תקיפה בדחיית דעה", עמ' 603-604).

 

גם על אביו חלק, ראה הלכות שחיטה פ"יא ה"(י)[ח] שכתב:

"יש מקומות שמנהגן אם מצאו סרכא מן האוזן לבשר ולעצם שבצלעות והסרכא דבוקה בשתיהן, אוסרין אותה. ואבא מרי מן האוסרין, ואני מן המתירין"1.

 

 

דור, אתה יודע למה רבנו הרמב"ם משתמש בלשון קשה כנגד ת"ח החולקים עליו ?...


 

 1  ראה גם דברי הגר"י קאפח, בכתבים ב', "על דרכו ומשנתו של הרמב"ם", "לשון תקיפה בדחיית דעה", עמ' 603. 

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/11/2007 09:56 לינק ישיר 

לק"י

תמיר בוקר טוב

אולי כדי לבסס את דעתו...

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/11/2007 10:45 לינק ישיר 

לק"י

יפה ענית... אך לא מושלם .

כגודל ערכו ורום מעלתו של בר הפלוגתא של רבנו, כך גודל חריפות ביקורתו כלפיו, ופעמים במלים בוטות (כ"כ הגר"י קאפח "בשער" ספרו של "רס"ג-הנבחר באמונות ובדעות", עמ' 12-13).אך יש עוד סיבה מהותית...

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/11/2007 11:34 לינק ישיר 

לק"י

נראה בעיניי, בגלל שרבינו סבל מדחיית דבריו לאור דברי קודמיו:

"ואני יודע כי מחלת הכל מחלה אחת כללית והיא שכל מי שמצא בדברי בכללים או בפרטים דבר שהוא נגד דברי אחד הגאונים או המפרשים עולה על ליבו שאני טעיתי"


 "כי כך היא דעת רוב "יחידי הסגולה" בזמננו זה שאין אמתת הדבר נבחנת בענינו אלא בהתאמתו לדברי מי שקדם בלי לבחון את הדבר הקודם וכל שכן ההמון"

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/11/2007 12:10 לינק ישיר 

לק"י

לכבוד דור היקר...

ממי העתקת את הציטוט ?...

.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/11/2007 14:11 לינק ישיר 

לק"י

לתמיר

ציטטתי מהמאמר הנפלא שלך תוספות לס' הולך תמים, רצית שאציין זאת ?, אם כן אז מחילה.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/11/2007 14:44 לינק ישיר 

לק"י

אז מה היא הסיבה המהותית שרבינו משתמש בלשון קשה ?...

 

 

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/11/2007 16:15 לינק ישיר 

לק"י

אם זה לא הנ"ל איני יודע.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/11/2007 16:50 לינק ישיר 

לק"י

פעם הבאה, אם אתה מצטט ממה שכתבתי בעבר - תזכיר אותי...

רבנו משתמש בלשון קשה כנגד דעות שגויות מכיוון שטעות בחשיבה כמוה כפגיעה ופגימה במהות האדם , ומכאן שחטאו הגדול ביותר של האדם כיצור בעל שכל אם הוא טועה בעיונו. וכך כתב הרמב"ם:

 

1.       "שגגת תלמוד עולה זדון (אבות פ"ד מי"ג), כלומר שמי שאינו לומד היטב ומורה ועושה כפי חוסר ידיעתו הרי הוא כמזיד [שהיה לו ללמוד]. " (מו"נ ח"ג פמ"א עמ' שע).

 

2.       "ואם יעלה בדעתך שיש ללמד זכות על מאמיני הגשמות בשל היותו חונך כך או מחמת סכלותו וקוצר השגתו, כך ראוי לך להיות בדעה בעובד עבודה זרה, שאינו עובד אלא מחמת סכלות או חנוך, מנהג אבותיהם בידיהם.ואם תאמר כי פשטי הכתובים הפילום בשיבושים אלו, כך תדע שעובד עבודה זרה לא הביאוהו לעבדה כי אם דמיונות ומושג ים גרועים. נמצא שאין התנצלות למי שאינו סומך על בעלי העיון האמתיים אם היה קצר יכולת עיונית..." (מו"נ ח"א פל"ו, עמ' נח והער' הגר"י קאפח 38. ראה דברי הגר"י קאפח בהלכות תשובה פ"ג ה"(ז)[טו] הער' לד, עמ' תרט. ראה הלכות ע"ז כל פ"א).

 

3.       "אבל החלק ההוגה הרי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר שימצא גם בזה הכח והמשמעת והמרי בהאמנת מחשבה נפסדת או בהאמנת מחשבה אמתית..." (הקדמה לפרקי אבות, פ"ב עמ' רמט-רנ).

 

4.       "וכבר הושגה להם השקפות בלתי נכונות, אם מחמת טעות חמורה שאירעה להם בזמן עיונם, או מפני שסמכו על מי שכבר טעה, והרי הם לעולם מחמת אותם ההשקפות כל מה שעוברים מוסיפים ריחוק מהמלך, ואלא יותר רעים מן הראשונים בהרבה, ואלא הם אשר גורם ההכרח במקצת הזמנים להריגתם ומחיית עקבות השקפותיהם, כדי שלא יתעו דרכי זולתם" (מו"נ ח"ג פנ"א עמ' תד והער' 16).

 

5.       "כל שלא חס על כבוד קונו, הכוונה בזה מי שלא חס על שכלו, כי השכל כבוד ה'" (פירושו המשנה, חגיגה פ"ב מ"א, עמ' רנא ).

מה אתה אומר על מה שכתבתי לך ?_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/11/2007 02:37 לינק ישיר 

אני מתייחס לתגובתך הראשונה.

ידוע לכל בר בי רב לשונות תקיפים ובוטים במחלוקתם.מה באת לחדש?

השאלה היא מה מטרתך?

לנגח?

תהנה מניגוח.

לתקן דבר טוב?

עשה כעצתי ,נסה ותראה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > עדת תימן > ספר הלכות לנשים תימניות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר