בית פורומים בחדרי חרדים

(כל) התירוצים עבור קושית "הבית יוסף"

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-29/11/2007 12:16 לינק ישיר 
(כל) התירוצים עבור קושית "הבית יוסף"

(כל) התירוצים עבור קושית "הבית יוסף"
אני מאמין שכבר היה כזה אשכול
 אך משום שאנו כבר קרוב לחנוכה ועדיין לא ראיתי זאת העליתי שוב מחדש.
בתקווה לשיתוף פעולה תורני!
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:18 לינק ישיר 

דאם היה רק 7 ימים היו צריכים להדליק במנורה כמו בבית המקדש
ואסור לחכות כלי המקדש

מפי השמועהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:24 לינק ישיר 

שמעתי בשם יענקל מילר 

"חנוכה"  זה חנו - כה  ואם יהיה רק 7 ימים היו קוראים ליו"ט הזה זנוכה! ולא חנוכה
נא איך זה היה נראה. 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:31 לינק ישיר 

את הפך האחד חילקו לשמונה חלקים עבור שמונה ימים. הנס ארע כיוון שכל חלק קטן (1/8 מהפך האחד הספיק לדלוק יום שלם.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:31 לינק ישיר 

בלילה הראשון שמילאו את המנורה עם כל השמן שיהיה בפך. הנס ארע ביום הראשון לאחר שדלקה כל הלילה התמלאה המנורה שוב בשמן, וכך בכל לילה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:31 לינק ישיר 

מיד כשמילאו את המנורה בשמן התמלא הפך שוב.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:43 לינק ישיר 

 

 

פרי חדש או"ח סי' תר"ע סק"א

יומא קמא היה בשביל הנצחון נגד אויביהם דאין סברא שיקבעו ז' ימים מכ"ו ואילך ועיקר יום הנצחון שהוא כ"ה לא יקבעוהו לדורות, ואילולי נס הנרות היו קובעים לדורות יום א' ליו"ט בהלל והודאה אלא שבשביל נס של פך השמן קבעו ח' ימים לדורות.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:44 לינק ישיר 

 

ט"ז סי' תר"ע סק"א

מפני דלמפרע אנו רואים שגם בלילה הראשונה היה נס דמצינו בס' הזוהר על פסוק מה יש ליכי בבית שאין הוא ית' עושה נס ליתן ברכה אלא במה שיש כבר בעולם ואפי' הוא דבר מועט אז הוא ית' נותן ברכה להרבות המעט, משא"כ בדבר ריקן אין שייך בו ברכה לעשות בריה חדשה, ע"כ ניחא כאן דאלו נדלק כל מה שהיה בלילה הראשון לא היה מקום לנס לחול על שום דבר אלא ודאי דגם בלילה הראשון נשתייר ממה שהיה ראוי לה וממנה נשתייר ועל אותו השיור באה הברכה שנעשה שם נס להרבות אותו וא"כ ראינו שגם בלילה הראשונה נעשה נס.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 12:45 לינק ישיר 

מה זכה יענקל מילר להיות מן ה"תירוצים".. הראשונים?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/11/2007 13:47 לינק ישיר 

התירוץ הראשון שהבאת
"כדי שלא יכשלו לעשות מנורה בעלת שבע קנים שיש איסור בדבר"
מובא בספר "טעמא דקרא" להגר"ח קניבסקי שליט"א
ובסיום דבריו מביא ששוב שמע כן בשם חמיו הגריש"א שליט"אדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 15:23 לינק ישיר 


מי אמר שצריך כל כך הרבה תירוצים לשאלה זו ? יש שאלה, יש תשובה, יופי !

לכל השאלות של הבית יוסף מחפשים כל כך הרבה תירוצים ?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/11/2007 16:55 לינק ישיר 

נסביר לך!

היות שחנוכה הוא יו"ט שמותר במלאכות והוא רק כמו חוה"מ אך בפחות ענינים

ויש כזה קשיא שרוב כלל ישראל מגדול ועד קטן מתעסק עם התירוצים

נראה לי שיש בזה חן מסויםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 19:29 לינק ישיר 

קיבלתי באישי

קראתי באיזה ספר בשם בשם ר' שמחה בונים מפשיסחא:

תוס' מקשים על כל העניין של נס פח השמן מה הועיל לחשמונאים שפח השמן היה חתום, הרי גויים מטמאים בהיסט ומי יאמר לנו שהיוונים לא נגעו באותו פח? ותירוצם, אם אני זוכר נכון,  שהיה ניכר שאף אחד לא נגע בפח הזה. (וגם הר"ן כמדומני דן בשאלה הזאת ותירץ משהו אחר)   
ועל זה אמר ר' שמחה בונים שעכשיו יש לו תירוץ לקושייית הבית יוסף, ושהנס ביום הראשון היה שהחשמונאים לא חשבו על קושיית התוס'דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/11/2007 19:38 לינק ישיר 


א' התירוצים היא
 שניתוספה  בכמות השמן
(1)או שמצאו הפך מלא כבתחילה
2)או שמצאו הנרות מלאים שמן)

תירוץ אחר שהנס הי' באיכות השמן
שהכמות שמן שע"פ טבע דולק רק יום אחד דלק 8 ימים

פי' שבכל יום נשרף רק חלק שמיני מהשמן שבפך

(1)או כמו שכתב הב"י שבכל יום נתנו רק חלק שמיני מהשמן
2)או כפי' הפר"ח שנתנו כל השמן  ורק נשרף חלק שמיני)

אך על שני האופנים ישנם קושיות ידועות

לפי האופן שניתוסף בכמות השמן
הרי זה שמן נס ולא שמן זית?
(וצריכים לענות שהפירוש שמן זית שיש לו התכונות של זית
הגם שלפועל אין זה משמן זית)

ולפי האופן שבכל יום נשרף רק חלק שמיני
הרי כתוב "תן לה כמידתה שתהא דולקת מערב עד בוקר"
ושיערו חכמים חצי לוג

לפי הביאור שבכל יום נשרף רק חלק שמיני
הרי ביום שני לא קיימו תן לה כמידתה
ולא היו להנרות "שיעור שלם הצריך לדבר"

וגם אם תסתכל על זה מהצד השני
שבכל יום נשרף רק חלק שמיני
הרי הי' בכל יום (חוף מיום השמיני)
שמונה פעמים מה שצריך להמידה
"שתהא דולקת מערב עד בוקר"

אלא הרבי מליובאוויטש מסביר שמה שנאמר
"נתנו כל השמן בנרות ..ובבוקר מצאו הנרות מלאים שמן"

שהי' כאן נס גדול שהשמן נשרף אך לא נחסר שום דבר
כליון ואי כליון בבת אחת

כמו "מקום הארון אינו מן המדה"
שהארון הי' לו מדה "אמתים וחצי ארכו"
אך ביחד עם זה "אינו מן המדה"
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/11/2007 00:50 לינק ישיר 

ישנו ספר שנקרא "נר למאה"
מהרב ירחמיאל זעלצער

ובו מאה תירוצים לשאלה זודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/11/2007 02:24 לינק ישיר 

קיבלתי באישי מ"המעתיק"
 תירוץ לקו' הבית יוסף

אשמח אם תפרסם בפורום בשמי.

הרבה שנים התעסקתי בסוגיא של חנוכה וכל ימי גידלתי בין החכמים, ודווקא השנה מצאתי חידוש גדול מצד אחד, אך מצד שני מאוד פשוט, וזה קרה לי דווקא כשלמדתי את הסוגיא דחנוכה עם חברותא שכמעט ואין לו רקע תלמודי, (לא גדל בבית דתי בכלל)

סיפרתי לחברותא שלי על קו' הבית יוסף שהוא מקשה למה שמונה ימים חנוכה ולא שבעה, כי הרי ביום הראשון לא היה נס.
ומתרץ בכמה אופנים, או שפח התמלא מיד, ועל זה הדרך גם שהמנורה נשארה מלאה, או שחליקו את השמן בהתחלה לשמונה חלקים, ועל זה הדרך שבכל לילה אזל רק שמינית מהשמן.

משם המשכנו לסוגיא של מהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים ביום הראשון מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים ביום הראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך.

והתחלנו לדון במה יכול להיות המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, והחברותא שלי העלה רעיון שאולי נחלקו באיך קרה הנס,
 והיינו שבית שמאי סברו או שהם חילקו את זה לשמונה או שכל יום אזל שמינית הרי שבכל יום שעובר יש לי פחות "שמן ניסי"
ובית הלל סוברים שהנס היה שהפח התמלא כל פעם מחדש, הרי שכל יום שעובר יש לנו עוד שמן ניסי.

אני נורא התלהבתי מדברי החברותא שלי, ואיך אני לא חשבתי ולא שמעתי על זה קודם, אבל אמרנו שזה כזה פשוט חייב להיות שמישהו כבר חשב על זה, ואכן מצאתי בחידושי אגדות למהרש"א שעושה הקישור הזה, וברוך שכוונת...

אשמח אם תפרסם בשמי, ואם בזכות זה אקבל רשיון כתיבה בפורום, והיה זה שכרי..
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > (כל) התירוצים עבור קושית "הבית יוסף"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.