בית · פורומים · הרשם · התחברות · כניסה למנהלים
בית · פורומים · ספרים וסופרים ·

הרב יעקב רייפמאן - מי מכיר ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-4/11/2008 00:32 לינק ישיר 
הרב יעקב רייפמאן - מי מכיר ?

ב"אוצר החכמה" , נתקלתי בחוברת של הרב יעקב רייפמאן בשם "איגרת ביקורת" על הגדה של פסח.

הוא כותב בצורה יפה ומעניינת, וכתיבתו  - כתיבה בקורתית, בדרכו של רבי צבי הירש חיות , שנראה שהיה עמו בידידות.

נראה שהיה ת"ח  ואדם משכיל . נראה שהעריץ מאד את רבי שי"ר ואף הקדיש ספר לחתנו של שי"ר, בשם "תולדות משפחת רפופורט".

למי יש עוד פרטים עליו ועל חיבוריו, אם ישנם כאלה ?
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2008 00:57 לינק ישיר 

כתב  כו"כ מחקרים ומאמרים
אולי מחמת משכילותו, מציג היברובוקס רק אחד
http://www.hebrewbooks.org/6393
[איך להחליפו בר"י פריימן ממקיצי נרדמים, שהו"ל מכת"י לקט יושר ועוד]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2008 01:51 לינק ישיר 

כיצד חולפת לה תהילת עולם... אין לך אנציקלופדיה יהודית שלא הקדישה ל"רב" רייפמאן ערך, החל מאוצר ישראל (ושם איחרו את שנת לידתו בשלושים שנה).

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2008 15:58 לינק ישיר 

תמונותו מתוך האוטביוגרפיה שבמאסף כנסת ישראל לשפ"ר שנה ג' עמ 173


סיכום נאה לתולדותיו והליכותיו כתב מאיר הרשקוביץ בהדרום גליון יח [תשרי תשכ"ד] עמ' 35 והלאה.
בגליון שאחרי זה נוספו כמה ידיעות חשובות אודותיו [וכן כמה ממכתביו]. הרשקוביץ פירסם מהגותו וחידושיו בבמות שונות. [ראה למשל "הקשורים ליעקב" הדרום כג ניסן תשכ"ו עמ' 126. ובסיני סו עמ' רנג.]
בסיני כרך קיב [עמ' קצג] מפרסם דב היימן כמה התכתבוית של רייפמן ובראשם סיכום תולדותיו.

בעבר יחסו כאן לרייפמן את "ההגה" בדברי המקובלים האוסרים ללכת ד"א בלא נט"י. ויש לציין כי  בספר מגדולי התורה והחסידות בכרך [יג] המספר את תולדות מהר"ש איגר ובנו רבי ליבלה. מספר [עמ' קב] שרבי ליבלה אמר לאשתו של רייפמן שכל עוד בעלה מדקדק בנט"י שחרית אינה צריכה לחשוש על חינוך בנה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2008 21:44 לינק ישיר 

בנם היה דיין בלובלין והתעלם מקיומו של אביו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2008 23:04 לינק ישיר 

[איני רוצה להפריע, אבל שלום, לבנוני, וברוך שובך ].
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/11/2008 12:39 לינק ישיר 

הסיפור אודות ר"ל אייגר, אשת רייפמן נטילת ידים. מוזכר אצל הרשקוביץ בהדרום [יח עמ' 52 הערה 171] בשם נ. שמן בספרו לובלין. הרשקוביף כותב כי שמע מעשיה זו בסגנון אחר ולפיה המשיב היה אחד מרבני בעלז.
יש להשוות לדברי י.ל פרץ הכותב על הסתירות באישיותו של רייפמן [מובא בהדרום שם עמ' 50] ה"מוצא שיבושים בתנ"ך יותר ממה שאנו מוצאים ר"ת בפמ"ג ואין הוא נוטל ידיו מתוך נטלה שנסדקה שפתה"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/11/2008 16:47 לינק ישיר לבנוני,
מה הכוונה 'התעלם מקיומו של אביו'? לא דיבר איתו? לא ישב עליו שבעה? לא הזכיר אותו בספר חידושיו? ציוה שלא יכתבו את שמו על מצבתו.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/11/2008 01:52 לינק ישיר 

יעקב רייפמאן היה כפי שכותבים כולם אישיות בעלת ניגודים רבים, שמרנות מחד וביקרות חפשית מאידך.  חומר רב עליו אסף הרשקוביץ בהדרום כפי שציינו כאן מכבר. רייפמאן גם  היה מתכתב עם הרבה מחכמי דורו, ביניהם ר' נתן אדלר שגם תמך בו כספית, (ריפ' היה עני מרוד וכל חייו היה חי בדלי דלות) ור' עזריאל הילדסהיימר שפרסם קריאה בעיתונות לעמוד לימינו (בנוסח מענין שאליו צירף הסתייגות ממכלול שיטתו: 'ואנחנו מעירים במפורש שבשום אופן אין אנו מזדהים תמיד עם התוצאות של ביקרתו, אדרבה,  במקרים די רבים הם נראים בעיניו כנועזים או כבלתי מבוססים די הצורך'. - תרגום מגרמנית פורסם אצל הרשקוביץ), גם הגאון משאוול רי"ז שטרן החליף איתו תשובות, שנפסו בזכר יהוסף (אבל השמיט את שמו בפתח התשובה, ראה סיני קי"ב עמ' 207 מעמודי האוצר).

 יש תח"י  העתק ממכתבים רבים שכתב לו האדר"ת, ומתוכם למדנו שהם החליפו בינהם מכתבים רבים בדברי תורה,המכתבים מלאים בדברים מרתקים (יחס האדר"ת לחסידות, הקראים שבפוניבז', ביקורת על ספרים, ועוד צימוקים רבים שבהם רייפמאן אהב להתעסק...) מפליא לראות בין המכתבים גם את ליבו הרחום של האדר"ת שעל אף היותו בעצמו עני ואביון וכל ימיו מחסור (כמתואר בסדר אליהו) ובכ"ז חלק מממונו הדל כדי לתמוך ברייפמאן האומלל.  

 אגב האדר"ת שלא הכיר את רייפמאן אישית, לא עמד על אישיותו המורכבת, וזאת ראיתי מתוך שבאיזה מכתב מעיר לרייפמאן על שכתב שלא בדרך כבוד על הפמ"ג... ומובן שאם היה יודע כי רייפמאן מסוגל לבקר גדולים מהפמ"ג לא היה טורח להעיר לו על כגון זה.

 מצ"ב קטע קצר שערוך עמי מכבר, מתוך אחד המכתבים של האדר"ת, בו מגיב האדר"ת עמש"כ רייפמאן כנגד דבריחז"ס אודות נס פך השמן, והרבה יש ללמוד ממנו על רייפמאן ה'קנאי'.  הערות השולים מבארות על מה נסובים הדברים..

 וכך כותב לו האדר"ת:        

 "....הנני למלא רצונו להגיד לו דעתי על מאמרו הערות בעניני חנוכה[1], כי כל דבריו כנים ונאמנים ובדבר הזה הייתי בר מזלי', וחלילה לעלות על הדעת כי הרמב"ם לא האמין כלל בגוף נס השמן, וראיותיו צודקות ונאמנות, והחושב על הכהנים מחשבת פיגול[2], במומו פוסל, כפי שידענו מן התורה נביאים וכתובים היו הכהנים העומדים בראש כל ישראל ומהם יצאה תורה לכל העם כולו והם הם שהיו המורים והשופטים[3], ובכל זאת עליהם היו ממונים סנהדרין גדולה ששפטה אותם, ושטות ואולת גדולה לחשוב מה שכתב פלוני על אודות החשמונאים, והיא רק שיחה קלה להשיב לקלי דעת המאמינים לכל דבר ולא לתורתינו ועבדי' חכמי התלמוד הנאמנים לד' ולתורתו, אין ספק שמידי מעתיקי הרמב"ם בא אשמת החסרון בדבריו, ואין לדון מאומה מדברי ידידי מעכ"ת שי' שהר"מ ז"ל האמין בלבבו הטהורה פשוטו כמשמעו, ככל המון בית ישראל, כפשטות ד' הגמ', וחלילה לנו להשליך דברי אלקים חיים מבעלי התלמוד אשר מימיהם אנו שותים אחרי גיוינו ולנוע אחרי ספרים חיצונים[4] אשר לא בא זכרם בתלמוד הקדוש ומוקדש קודש הקדשים, ואין המאמר שוה להפסיד העת בבקורתו ילך לו בעל המאמר בשיטתו ואנחנו בשם אלקינו ועבדיו נזכיר אנחנו ובנינו אותו נעבוד כל ימינו לטוב לנו סלה".

 [1]בשנת תרנ"ב פרסם חיים זעליג סלומיאנסקי (חז"ס)  -  אשר זקנותו ביישה את ילדותו - מאמר בהצפירה (תרנ"ב גליון 278) הנקרא 'מאי חנוכה', בו יצא להכחיש נס פך השמן המוזכר בגמ' שבת כא, א. ותלה עצמו בדברי הרמב"ם (פ"ג ה"ב) שלא הזכיר שהיה נס בריבוי השמן, מאמר זה עורר סערה בחוגים רחבים ומחו ליה מאה עוכלא בעוכלי. (כנגד דברי חז"ס נתחברו הקונטרסים הבאים: אמונת חכמים ווילנא תרנ"ב; נס פך השמן ווילנא תרנ"ג; דרך אמונה ווארשא תרנ"ה). ראה מש"כ על פרשיה זו רבי יעקב ליפשיץ  בזכרונותיו (זכרון יעקב ח"ג עמ' 204 'נס חנוכה')  וראה גם סקירה מפורטת בסיני ק' עמ' ר"ב ואילך, אכן שמו של רייפמאן לא נזכר בפולמוס הנ"ל ולא מצינו שהביע את עמדתו במכת"ע בתקופה ההיא. אמנם בקובץ אור המזרח (י"ח תשרי תשכ"ט עמ' 104) פרסם הרב מאיר הרשקוביץ ז"ל מכתב מאת רייפמאן אל רבי נפתלי אדלר הרב דלונדון, כאשר אל המכתב צירף רייפמאן מאמר ובו השגות חריפות ביותר על דבריו הנפסדים של חז"ס. מתוך דברי האדר"ת כאן נראה שמאמר זה שלח רייפאן גם אל רבינו, ועליו יסובו דבריו         

[2] חז"ס כתב כי נס  ריבוי השמן לא  היה אפשר שידעוהו רק הכהנים לבדם 'ומי העיד עמהם על הנס?', על דברי רשע אלו כותב רייפמאן (שם עמ' 98): 'הדברים האלה  מורים גם לגברא  דלא ידע  מאי דמחוי ליה במחוג  מחשבת פיגול אשר  בעליהם חושבים  על הכהנים  והוא כי עדותם לבד לא נאמנה  וצדק לא ילין בה, ולפעמים בודאים  מלב אשר לא היה ולא נברא אוי  לעינים  שככה רואות  וללב שככה מבין. על נקלה מדלת הארץ אמרו רז"ל אין אדם חוטא ולא  לו והכהנים  אשר צדק  וקדש אזור חלציהם  יחטאו ולא להם?'    

[3] עיין תורת הנביאים למהרצ"ח סי' א', בהשגת החת"ס שבהוספות בסוף הספר, (ובשינו"ס קצת בתשו' חת"ס או"ח סי' ר"ח).

[4] כנראה רומז על דברי חז"ס שנסמך גם על השמטת הנס בספר חשמונאים, עיין תגובת רייפמאן ע"ז שם עמ'  96.תוקן על ידי מציץומליץ ב- 14/11/2008 1:51:30
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/11/2008 14:59 לינק ישיר 

חבל שאין כמעט מספרי רייפמאן באוצר החכמה. האם הספרים - קונטרסים צולמו פעם מחדש?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/11/2008 18:23 לינק ישיר 

http://ishimshitos.blogspot.com/2008/10/r-yaakov-reifmann-on-origin-of-
kapores.html


מציץ

האם אתה עומד להדפיס את המכתבים להאדר"ת?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/11/2008 18:34 לינק ישיר 

עוד לא מצאתי את הבמה המתאימה, יש תכנית להוציא (במסגרת הוצאת כל כתבי האדר"ת) ליקוט מכתבים והסכמות  של האדר"ת (הסכמותיו של האדר"ת מעוטרות תמיד בדברי תורה, ואמרים שתבנית זו היא שעמדה לפני הגרצ"פ בהסכמותיו) כרך של מכתבים, ואלי שם יקנו את מקומם. 

והנה עוד  קטע ממכתב אחר של האדר"ת בנוגע לתכניותיו של רייפמאן להו"ל את ספר הישר לר"ת, והתמהמהותו בשל חוסר תקציב.   המאלף ביותר הוא הקטע האחרון שבמכתב, שם מבקר האדר"ת בכמה מילים את ספר הישר שההדיר הגאון בעל ערוך השולחן עם פירוש 'אור לישרים', (זיטומיר תרכ"ט) כיום כאשר עבודות ההדרה חשובות  נמסרות לידי גאונים נפלאים (ללא מרכאות !) אשר אין להם דבר מן הידע והתכונות הנדרשות למהדיר בעבודתו, ראוי לשים בראש דבריו של האדר"ת:

ואלו דברי האדר"ת במכתבו: 

    בראותי בתולדות הרז"ה כתוב לאמר (בהערה צ"ג) כי הפיץ אור גדול על פני כל הספר הישר כו' ותכלית תקון תיקן אותו, לא אוכל לתאר עלי גליון השמחה והעוצב בלבבי אשר קננו בלבבי ע"י דבריו אלה שמחתי בתיקונו כי נמצא גואל להספר הנפלא ומשובש מאוד שאין כמוהו [עוד יותר מס' בעל העיטור] ונעצבתי כי עוד לא ראיתיו, וכפי אשר בינותי עוד לא הוציאו לאור עולם.

 

 נשבר לבי בקרבי על סכלות עגלי הזהב והמתיימרים בהשכלתם העוסקים בהדפסת הבלי השירים לפלוני ופלוני ואך מי אשר לא לעזר ולא לתועלת ואינם שמים על לב זכרון מעכת"ר ת"ח גדול יושב ועוסק בתורת הראשונים מנעוריו אשר הפליא לעשות ומה מאוד הי' מאיר עינים בהוציאו לאור החיבור הזה על ספר הישר אשר ישישו לקראתו כל רבני הדור וכל חכמי התורה בצמא ישתו את דבריו אנא אהובי יודיעני אם עוד לא נדפס וכמה הוא בכמותו ואיכותו אולי יוכל עוד להדפיסו אם ימעוט הוצאות הדפוס ואם נדרש לזה הוצאות רבות לדעתי ועצתי יפרסם במכ"ע הצפירה והמליץ והמגיד כי ירצה להדפיס את הספר הישר עם הגהותיו וביאורו.

 

ולא אפונה כי כל יודע שמו [ומי לא ידע אותו, מאז שעומד לכהן פאר יותר מחמשים שנה יאריך ד' ימו"ש והיו ימיו מאה ועשרים שנה בשיבה טובה בכל טוב] יתנו יד לרצונו ובנקל לאסוף פראנומעהאנטין איזה מאות חתימות בלא כסף עדיין רק שיבטיחו לקבל ועל סמך זה יוכל להדפיס, ואם יקבל עצתי הנני מוכן להיות הראש וראשון לסייע את כת"ר שי' בזה כפי היכולת שבידי, ולכתוב סך נדבתי ע"ז בהצפירה ולא אפונה כי ימצאו אחרי איזה מאות רבנים הי"ו אשר ישתתפו בזה, ואולי כדאי לכתוב לחברי חברת מקיצי נרדמים שהם ידפיסו או ישתתפו לזה, או יעזרו את כת"ר במשען כסף ע"ז, - או לכתוב לחברא מפיצי השכלה בישראל אשר בראשם הבאראן הצעיר הר"ר דוד גינצבורג איש תלמודי המייקר שם מחברים ואולי יסייע ע"ז גם הרב הנודע בלשונות הקדם הד"ר הארקאווי שי' ושניהם בלי תפונה יוקירו מאוד את מעכת"ר ותורתו וזקנותו הי"ו, ואם רצון כבודו בזה ישיבני דבר עצתו ואעשה איה"ש ככל היכולת בידי, ובדעתי לדבר במכתב עם יד"נ הררי"צ סובאלסקי העורך כעת ס' כנה"ג, אודות זה כי יקבל ע"ע הוא הדפסת הס' הישר עם באור והגהות מעכת"ר שי', ואני אהא הראשון להסכים על הדפסתו להעיר במכה"ע נחיצותו וטובו לטובת התלמודיים כי יאיר עינינו בתורתו של ר"ת.

וכבר ניסה רב א' מליטא לחבר עליו והדפיס מקצתו אבל לא השכיל בדרכו, ולספר משובש כמוהו צריך בעל דעה ישרה ורוח בקורת בשכל הישר אשר לא כל אדם מוכשר לזה, מובטחני כי מעכת"ר קלע אל המטרה כפי אשר ידענוהו מאז.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/11/2008 09:53 לינק ישיר 

במקבציאל האחרון (עמ' תר"מ) כותב עליו רבי יעקב חייםסופר  בזללול בוטה.'וזההכותב רי"ר  הנ"ל שבכל התורה היהקל להגיה למחוק ולסרס כנודע, כאן טעה בדבר משנה'דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/11/2008 09:28 לינק ישיר 

באישי, קיבלתי הפניה בנידון לאגרות האדר"ת אליו. 

אגרות אלו מצויות באוסף שניאורסאהן (של אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש) במוסקבה.

צילומים נמצאים בבית הספרים הלאומי - הספריה הלאומית בעיר הקודש.

וברשת:
http://aleph518.huji.ac.il/F/AHXBMFJ2M33UM5BX26XU88V9AQ54ADPJ14AHL3PGG1AKBERQ2P-05269?func=find-acc&acc_sequence=002110947

ומי שלא מצליח להיכנס בלינק, אפשר להגיע בדרך הבאה.

בקטלוג הספריה, להיכנס לכתבי יד. מחבר - לכתוב רבינוביץ תאומים, ובאחת האפשרויות יש את הכותר הבא:

<>   <>  <>*--  <>*-- <>*--  <>*-- 
מספר מערכת ‬ 


‫ כותר ‬ 


‫ דפוסת ‬ 


‫ מס' א"ק כ"י ‬ 


‫ ספרית מקור ‬ 
 


‫ סוג כתיבה ‬ 


תוקן על ידי היסטוריון1 ב- 23/11/2008 9:25:02
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/11/2008 10:29 לינק ישיר 

הגהות מר' יעקב רייפמאן ז"ל על ספר חסידים נדפסו לאחרונה בספר חסידים מהדורת אוצר הפוסקים.

מהדורה זו משובשת ביותר (לפחות הראשונה, איני יודע אם קיימת מהדורה שניה). וכפי שהעיר מציץ ומליץ, תלמידי חכמים נפלאים לא בהכרח שהבנתם בעריכת ספרים רבה היא.
יש שם טעיות הגהה רבות, חוסר הבנה בסיסי בביליוגרפיה ובמהדורות ספרים וכהנה וכהנה. בידי יש רשימת טעיות שמצאתי כלאחר יד לפני איזה שלש שנים לערך, כשהספר נדפס.
כמו כן ההגהות שבסוף הספר, הן מהדורה קמא ולא מהדורה בתרא. ודוק היטב.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/11/2008 12:44 לינק ישיר 

ועי"ש שהמו"ל של ס"ח הנדמ"ח הכתיר את ר' יעקב רייפמאן כגאב"ד פוזנא. לא פחות !
אגב בניגוד למשתמע מדברי היסטוריון צילום המכתבים אינו נמצא ברשת אלא במכון לתצלכ"י כמובן.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > הרב יעקב רייפמאן - מי מכיר ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.