בית · פורומים · הרשם · התחברות · פתח ונהל פורום · כניסה למנהלים
בית · פורומים · ספרים וסופרים ·

תיקוני "טעויות" מיותרים בגמרא "עוז והדר"

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/12/2008 08:46 לינק ישיר 
תיקוני "טעויות" מיותרים בגמרא "עוז והדר"

הרבה דברים במהדורת תלמוד בבלי של "עוז והדר" ו"מתיבתא" מוצא חן בעיני, אבל נדמה לי שהגזימו ב"תיקוני הטעויות" שציינו. והיה כדאי להם לדעת שלפני שנוגעים בנוסח צריך לשבת "שבעה נקיים" כלשון הנפוץ בזה, ואז היו מציינים רק המוכרחים ביותר.
ואציין בזה כמה דוגמאות ממסכת ביצה:
יד, ב תוס' ד"ה מפני: "כיון שנעשה אהל יש להם תורת כלי ומטמאים אף בולד", ובהגהות וציונים אות ע ציין: "צ"ל יש לו תורת כלי ומטמא", התיקון בא לשנות את הנוסח מלשון רבים ללשון יחיד. ואינו מוכרח כלל, ואף לא הביאו תיקון זה מאף מחבר שקדמם.
יח, א תוס' ד"ה כלי: "ומ"מ אין מטבילין אותו", ובהגהות וציונים אות ז ציינו בשם הרש"ש: "צ"ל מכל מקום בלא וי"ו", ואינו מוכרח.
יט, א רש"י ד"ה אבל לא עולות: "לפי שאין בה אכילת הדיוט", ובהגהות וציונים אות ח ציינו בשם הדבש תמר: "צ"ל לפי שאין בה אכילת אדם", ומה החילוק בין אדם להדיוט?
יט, ב רש"י ד"ה לא יאמר: "דממילא ידענא", ובהגהות וציונים אות ד ציינו בשם באה"מ: "נדצ"ל ממילא", ואינו מוכרח כלל.
נראה גם שאלו שהכינו את ביאורי הגמרא והתוספות במהדורת "מתיבתא" של "עוז והדר" לא לא השתמשו בגמרות מהדורת "עוז והדר" ולא הכירו את התיקונים שכבר נדפסו על הדף, ועל כן לפעמים אין הם משתמשים בתיקונים אלו, לפעמים מציינים הם תיקונים אלו שלא בשם אומרם אלא בשם אחר ולפעמים מדעת עצמם. ודוגמאות לזה אפשר לגלות בכל עמוד. וכגון התיקון לתוס' יד, ב דלעיל לא הכירו הם. ובדף יג, ריש ע"ב ברש"י נאמר: "אבא אלעזר בן גימל גרסינן", ובהגהות וציונים אות ג ציינו: "בדפו"ר ובכת"י בן גומל ובשמחת יו"ט כתב שצ"ל בן גמליאל", ואילו בהערה א לביאור הגמרא ציינו: "בתולדות יעקב גרס גמליאל".
וחמור יותר התיקון בדף כג, ב תוד"ה משום: "דקאמר בירושלמי כברה של סלתות", ומציונים והערות לביאורי התוספות אות תקסט מתברר שבכל הדפוסים נאמר "כברות", והחכמת מנוח מתקן ל"כברה", ובפנים התוספות שעל הדף תיקנו את זה בלי להעיר עליו.
ויש להאריך בכל זה, וציינתי רק כמה דוגמאות.

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/12/2008 03:00 לינק ישיר 

יש תיקונים מיותרים ומגוחכים להפליא. והמעצבן שזה מפריע ברצף הלימוד ללא צורך.
אבל מה שבעיקר מרגיז, זה השאלה לפי איזה כלל הם בחרו מה לתקן ומה לא.
הרבה תיקונים שוליים הם העתיקו ממינכען והרבה חשובים הם השמיטו.
כגון בפסחים דף ו ע"א [שו' 5 ברחבות] במקום המילים "משום היכר", במינכען כתוב "אמר רבא". ולמי שמונח שם בענינים יודע שהמחיקה מיישבת הרבה ראשונים [ר"ן בדעת ר"ת ועוד] שסברו שמחיצה על חמץ גוי אי"ז משום היכר אלא משום ייחוד מקום. וההוספה דוחה שטיקל שלם באור שמח וגם נוחה יותר בסוגיא [דאל"ה מה הוסיף רבא בחמץ הקדש אחר שרב עצמו כבר אמר כך בחמץ גוי אלא בהכרח שאת שניהם רבא אמר כ"מינכען" ואכמ"ל].
את החלק השני באמת אין לי תביעה אליהן שהם אמורים לדעת. אבל את גירסת הראשונים בסוגיא, מגוכך שלא עלו על זה, זה ברור שם לכל צורב.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > תיקוני "טעויות" מיותרים בגמרא "עוז והדר"
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר