בית פורומים בחדרי חרדים

הריסת בית הקברות בבית שמש - אשכול מתעדכן

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/8/2013 15:22 לינק ישיר 

מרן גאב"ד ירושלים שליט"א שוחח אמש עם הגר"א פוזן והודיע לו שבלעדי שאריה גולובנציץ לא חותם על הסכם ציות ואין כולם.

וכעת מחכים לחתימתו של חתן הפשע איש העסקים הנוכל אריה גולובנציץ דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/8/2013 15:30 לינק ישיר 

ידעתי וכולם ידעו וכתבו, שמידל ימצא דרך, איך להמשיך את המחלוקת ולגרום לפיצוץ ההסכם שזרק אותו, ואת ארגון אתרא קדישא לאשפה של ההיסטוריה.
רק להזכירך שרק לפני שעה כתבת שגולבנציץ עומד לחתום על ההסכם.
אז ידידי המסכן, אתה וחבריך לא תחזרו למתחם בית שמש לעולם, חוץ אם יוחלט להקצות פינה בצד לבית קברות ותשלמו עבור חלקה מחיר טוב.

שבת שלום.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/8/2013 15:34 לינק ישיר 

ביושר_בינל כתב:
לפי השמועה איש העסקים הנוכל אריה גולובנציץ הולך להיכנע היום, ולבגוד ביענקי פלאי מארגון "ארץ החיים", ולקחת את הפיקוח של הגר"א פוזן אשר יעשה ככל אשר יורה הגר"ד שמידל.


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/8/2013 15:51 לינק ישיר 

ביושר_בינל כתב:
עדכון: מדיווחים שאני מקבל כעת מתברר שהצד השני המזוהה עם משפחת גולובנציץ ויענקי פלאי ניסתה לשחד עורן דין ולהניא אותו מפעולה מסויימת שייעשה בימים הקרובים בכדי לעצור את חילול הקברים, וכשאוכל אפרסם יותר פרטים


מחכים במתח לפרטיםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 02:44 לינק ישיר 

ארץהחיים כתב:
ידעתי וכולם ידעו וכתבו, שמידל ימצא דרך, איך להמשיך את המחלוקת ולגרום לפיצוץ ההסכם שזרק אותו, ואת ארגון אתרא קדישא לאשפה של ההיסטוריה.
רק להזכירך שרק לפני שעה כתבת שגולבנציץ עומד לחתום על ההסכם.
אז ידידי המסכן, אתה וחבריך לא תחזרו למתחם בית שמש לעולם, חוץ אם יוחלט להקצות פינה בצד לבית קברות ותשלמו עבור חלקה מחיר טוב.

שבת שלום.


מה קורה "ארץ החיים"

גולובנציץ חתם או לא חתםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 15:03 לינק ישיר 
חוברת שיצא בימים אלו

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 15:37 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 15:37 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 20:57 לינק ישיר 

חשיפה: על מי מסתמך הגר"מ שטרנבוך להיתר הריסת הקברים?

על גברת זו.

פרטים בהמשך

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 21:04 לינק ישיר 

פושע, שקרן, מטיל דופי בקדשים, חתיכת תת אדם, מי אתה מנובל אחד, מי אתה שתדבר נגד גדול כמו הראב"ד שליט"א.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/9/2013 21:16 לינק ישיר 

התמונה היתה של הארכיאלוגית קתלין קניון

מי היא? קתליון קניון?

במכתבו של מרן הראב״ד שליט״א, אודות החפירה בבית שמש, מעלה מרן שליט״א את צדדי ההיתר, ולהלן עיקר דבריו:

גם אם שדה המערות הם מערות קבורה, עדיין יש להסתפק אם מדובר במערות קבורה ישראלים או נכרים. ואף על גב דאיכא רוב לברר את הספק מאחר ורוב תושבי ארץ ישראל יהודים הם, וכמו שפסק הגר״י אברמסקי ז״ל, מכל מקום בנידון דידן יש לסמוך על דברי הארכיאולוגים שקבעו בספרי המדע שלא מדובר בקברי ישראל, ומאחר וארכיאולוגים אלו סחו דברים אלו לפי תומם נאמנים הם להעמיד הספק על מקומו שלא לילך בתר רוב, מכוח נאמנות ״מסיח לפי תומו״, ובפרט באיסור פינוי שאינו אלא מדרבנן לדברי הבית יוסף, ובספק קברי עכו״ם התיר בשו״ת באר שבע לפנות. וביותר יש לסמוך על דברי הרב קורן הי״ו שהסכים לדבריהם.

וז״ל מרן הראב״ד בתשובה:

וכן מסיחין לפי תומן בספרי מדע שחיברו כללים בעניינים אלו - שתאריך מערות אלה בבית שמש הוא מתקופה קדומה מאוד, ועכו׳׳ם נאמן במסיח לפי תומו, וגם לא מרע אומנתו, ובפרט באיסור פינוי שאינו אלא מדרבנן וכבמבואר בבית יוסף סימן שע״ד בוודאי נאמן, ואם עוד חוששים, הנה לפנינו אישור יהודי נאמן ה״ה הרב זלמן קורן שיחי׳ שבעל המנחת יצחק זצ״ל מעיד שיש לסמוך עליו, שיש לםמוך לעניין פינוי שהם מזמן קדום, ואין לחשוש כלל.

וביותר אני מוסיף אפילו נתעקש ונימא שהדבר אינו ברור הלא לכולי עלמא וודאי אינו אלא ספק, ומפורש בשו׳׳ת באר שבע בסוף תשובת הגר׳׳ד אופנהיימר זצ״ל וז״ל: ״וזה ברור בש"ס דאם הוא ספק עכו׳׳ם אין להם שכונת קברות כלל ואין להם תפוסה ופשיטא דמותר

לפנות", ודבריו ברורים ומפורשים שבספק עכו״ם לא איתחזק שכונת קברות ולא חל חובת בדיקה.

בהמשך הדברים כותב מרן שליט״א: דוודאי בחשש שמא הם של עכו״ם לא נוכל להתיר בעלמא וכפי שכבר העלה הג״ר יחזקאל אברמסקי זצ״ל שרוב תושבי ארץ ישראל היו יהודים כל זמן שבית המקדש קיים, ומן הדין אסור ואין בכוחנו להתיר ולתלות בספק עכו״ם, אבל כאן איכא דררא שמא הם מתקופה שלא היו יהודים, והוא צד מבוסס מאוד ונשאר ספק. ע״כ מתשובת מרן.

וכך הם פני הדברים, כפי אשר הרב קורן עצמו כותב במכתב ארוך:

וז״ל: הארכיאולוג פרופסור דן בהט, שביקר במקום והודרך ע"׳ ר' חזקיהו קלמנוביץ, כתב במכתבו כי שדה מערות זה, דומה לשדה מערות קבורה שהיה ביריחו ואשר נחקר ביסודיות ע״י הארכיאולוגית הבריטית המפורסמת גב' קתילין קניון שחפרה ביריחו בשנים תשי״ג - תשי״ח, תחת שלטון ירדן, אשר על כן הלכתי למכון לארכיאולוגיה ובדקתי בדו״חות החפירה שהיא פרסמה, בעיקר בכרך השני של הדו״חות (שי"ל בשנת תשכ״ה) שהוא כרך עב כרס שעוסק בקברים ביריחו. (הדו״חות הם באנגלית אך לאחרונה גם יצא ספר עברי מקוצר שמכיל את תמצית חפירותיה ומסקנותיה, בו גם פרק קצר העוסק בקברים מתקופה שמוגדרת על ידה כתקופת ביניים בין הברונזה הקדומה לברונזה התיכונה, וגם בו יש תצלומים, אך מובן שיש שם פחות נתונים, וכמעט אין בו שרטוטים מלאים

של הקברים. עכ"ל.

בשורה התחתונה, כל הבסיס ההלכתי מסתמך על דכרי ״ארכיאולוגים״!!! אשר גם הם אינם מדברים על אותו השטח גבית שמש, אלא על שטח ביריחו, אשר הרב קורן בהסתמך על דברי ארכיאולוג בהט בבית שמש ועל דברי הארכיאולוגית קניון ביריחו, לא רק מסתמך על מסקנותיה של קניון אלא גם מעתיק אותם לבית שמש.

אך חומר די מעניין נעלם מעיני הרבנים והציבור:

ארכיאולוגית זו, גבי קתילין מרי קניון, אשר עליה מסתמך הרב קורן, אכן ידועה ומפורסמת מאוד, קביעותיה ומסקנותיה לא רק התייחסו לפרטים מקומיים ונקודתיים כי אם היו מחוללי שינוי בשיטות ארכיאולוגיות ידועות וקדומות. היא גם מפורסמת אודות שיטותיה הרבות השנויות במחלוקת, ואשר גדולי ארכיאולוגיה לא הסכימו אתה בהרבה מקומות וברבים משיטותיה. כאשר היא עצמה דבקותה בשיטתה הייתה לה לרועץ, כאשר ביצעה חפירה בשטח מצומצם, והכרי7ה בפסקנות כי אין בגבעה מסוימת כל עדות לאכלוס יהודי בתקופת בית ראשון, טענה אחר כך שהופרכה לחלוטין עם חפירותיו של נחמן אביגד מספר שנים לאחר מכן. היא גם ידועה אודות שיטתה הכללית בארכיאולוגיה הנוגדת את תורתנו הקדושה, ולמרות היותה מודה לממצאים ארכיאולוגים המוזכרים בתנ״ך היא הייתה חולקת על פרטים שונים, כמו באורוות הסוסים של שלמה המלך טענה היא כי בלתי א9שר> כי המקום היה מיועד להחזקת הסוסים, וכן בנפילת יריחו, אשר על פי מחקריה היא הסיקה כי התורה "טעתה" (עפ"ל) בתאריך, ולדעתה החומה נפלה בכמאה וחמישים שנה לפני שיהושע כבשה. ידועה היא גם באשר להיותה אנטי - תנ״ך ובכל מסקנותיה מנסה למצוא ראיה לכך, כשאר ארכיאולוגים מן הסוג הזה.

רשימת החולקים עליה גדולה ובראשם נמצא הארכיאולוג האמריקאי הידוע מר בריינט ווד (החי כהיום), אשר מאמין באמינות ובדייקנות התנ״ך.

גם ידועה היא בעולם בזכות ממצאיה בעיר יריחו, שם היא המציאה "חידוש" שעמיתיה וקודמיה לא מצאו, וזה אשר בין תקופת הברונזה הקדומה לבין תקופה הברונזה התיכונה קיימת תקופת ברונזה ביניימית. אשר גם זה שנוי במחלוקת.

כאשר הרב קורן מסתמך ללא שום פקפוק על דעת ארכיאולוגית מוטב היה שיברר אם יש על מה לסמוך...
תוקן על ידי ביושר_בינל ב- 01/09/2013 21:19:38
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/9/2013 21:49 לינק ישיר 

אתרא קדישא שכרה את שירותיו של הארכיאולוג מר דן בהט, בכדי שיכתוב שהשטח של גולובנצ'יץ מלא בקברים. בחוות דעתו של מר בהט, הוא כותב, שממצאי השטח דומים לממצאים שנחשפו בחפירות ביריחו, על ידי הארכיאולוגית קתלין קניון. הרב קורן בכדי לבדוק מה היה בחפירות ביריחו, מצא שהחפירות ביריחו בוצעה על ידי הארכיאולוגית קתלין קניון, ואז הרב קורן ניתח את ממצאיה שם ביריחו, והגיע למסקנה, ששם ביריחו מדובר בקברים שאינם יהודיים. הרב קורן מזדקק למה שמר דן בהט כותב, למרות שהוא חולק על מר בהט על עצם ההשוואה, הוא צועד גם עם התיזה של בהט, ומוכיח מתוך ממצאיה של קניון, שמדובר בקברי עכו"ם. ביודעין לקחת חצאי דברים, ומתוך כך להשמיץ את הראב"ד, זה מעשה נבלה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/9/2013 01:07 לינק ישיר 

גערעכט כתב:
אתרא קדישא שכרה את שירותיו של הארכיאולוג מר דן בהט, בכדי שיכתוב שהשטח של גולובנצ'יץ מלא בקברים. בחוות דעתו של מר בהט, הוא כותב, שממצאי השטח דומים לממצאים שנחשפו בחפירות ביריחו, על ידי הארכיאולוגית קתלין קניון. הרב קורן בכדי לבדוק מה היה בחפירות ביריחו, מצא שהחפירות ביריחו בוצעה על ידי הארכיאולוגית קתלין קניון, ואז הרב קורן ניתח את ממצאיה שם ביריחו, והגיע למסקנה, ששם ביריחו מדובר בקברים שאינם יהודיים. הרב קורן מזדקק למה שמר דן בהט כותב, למרות שהוא חולק על מר בהט על עצם ההשוואה, הוא צועד גם עם התיזה של בהט, ומוכיח מתוך ממצאיה של קניון, שמדובר בקברי עכו"ם. ביודעין לקחת חצאי דברים, ומתוך כך להשמיץ את הראב"ד, זה מעשה נבלה.
\

לפני שאתייחס לגופה של מימצאיה של קתלין קניון, אתייחס לשקרים שלך, שאתה בעצם מדקלם את זלמן קורן.


א. מאיפה הראיה של זלמן קורן שאתרא קדישא הוא זאת שהביא את הארכיאולוג דן בהט לשטח בגולובנציץ

ב. והאם זלמן קורן מקבל גם את החלק הראשון של דן בהט שקובע שזה בית קברות, או שעדיין מחזיק שזה בורות תבואה , לכל היותר, בית קברות של כלבים כפי שקורן מסתפק בכך במכתבו.

ג. והאם גם ביריחו כתבה קתלין קניון שהעצמות הם עצמות כלבים, כי הרי קורן עושה השוואה בין בית שמש ליריחו, אז למה לא לעשות את כל ההשוואה.

ד. ולמה אתה משמיט קטעים ממכתבו של בהט שזה לא נעים לך, הרי בהט כותב גם זה, ואני מצטט: "מספרם הרב של הפירים הללו הזכיר לי מיד את חר' קעקיר ואת דאהר מירזבנה שבשומרון", השאלה הנשאלת האם גם שם היו קברי נוכרים בוודאות.

ה. ועל מה אתה מסלף את דברי דן בהט לגבי הקברים ביריחו, האם כותב בהט שצורת הפירים או מימצאי הפירים מזכירים לו את בית הקברות ביריחו או שכותב לשון אחר לגמרי ש"מימדי" בית הקברות כאן מזכיר לו את מימדי בית הקברות ביריחו, שזה פירוש ותובנה אחרת לגמרי.ולגופו של ענין אכתוב שתי עובדות.

א. אתה מודה שהגר"מ שטרנבוך מסתמך על הרב קורן שמסתמך על שני ארכיאולוגים, ואתה לא מתבייש להתגאות בזה, שזאת הוא דעת תורה.

ב. אתה מודה שזה בית קברות בהסתמכותך על הארכיאולוגים.

ג. אתה לא מוצא בדברי הארכיאולוגים שום ביסוס עובדתי או תיעודי שהם יכולים להציג שמוכיח שזה בית קברות נכרי, אלא הכל השערות.

אז צדקתי במה שכתבתי שכל הפסיקה ההלכתית של  הגר"מ שטרנבוך מבוסס על גויה ועל כופר בשכר ובעונש


אוי לאותה בושה! אוי לאותה כלימה!
תוקן על ידי ביושר_בינל ב- 02/09/2013 01:18:07
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/9/2013 01:29 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/9/2013 01:31 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > הריסת בית הקברות בבית שמש - אשכול מתעדכן
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 25 26 27 28 לדף הבא סך הכל 28 דפים.