בית פורומים בחדרי חרדים

יעקב רבלין, את ה"השקפה" תשאיר לכתבי הפלס...

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-20/4/2015 16:00 לינק ישיר 
יעקב רבלין, את ה"השקפה" תשאיר לכתבי הפלס...

יעקב רבלין מנסה לסכם את הרב וואזנר מנקודת מבטו, אולם, הנ"ל הצליח להגחיך את עצמו, והייתי מציע לו לגשת ללמוד פרק בכתיבת "השקפה" אצל כתבי הפלס, שמומחים בקיצור הרחב ובהרחבת הקצר, אולם כמות כזו של שקרים בקטע עיתון אחד זה יותר מידי אפילו בשביל כתב ב"הפלס" אני חושב.

הנה הכתבה השגיאות באדום

היה זה בשלהי חורף תשס"ט (תשס"ב). חודשים ספורים (שנים ספורות) לאחר הקמת קואליציית הזהב של נתניהו (אהוד ברק/אריאל שרון) והחרדים. הצל היחיד שהעיב על האידיליה היה הדרישה הבג"צית לדון מחדש במסגרת פטור הגיוס של בני הישיבות. היה זה עוד קודם לפסיקתה של הנשיאה בייניש שפסלה את החוק מכול וכול, אבל העננים כבר התקדרו באופק. מי שמונה אז לטפל בנושא היה ח"כ יוסי כץ, שעמד בראש ועדה מיוחדת לדיון בהמשך תחולת החוק. הדיון האחרון למושב החורף נקבע ליום שנכפל בו כי טוב והמוזמן המרכזי לדיון היה יו"ר ועד הישיבות דאז, הרב אשר טננבוים ז"ל.

הכול ציפו לראות מה יביא איתו האיש שתחת ידו וחתימתו עברו מאות אלפי דיחויים של בני ישיבות שתורתם אומנותם. אבל זה העדיף שלא להופיע, כשעוזרו שהתייצב לפגישה הציג מכתב האוסר על מרשו להגיע. על המכתב היו חתומים מרנן הגר"ש וואזנר (שקר וכזב!! לא חתם!!), הגרמ"ש שפירא, הגרמ"י לפקוביץ, ויבדל"ח הגר"ש אויערבך. במכתבם של גדולי התורה נאמר: "באנו בשורות אלו להורות לפניו בעניין שהובא לפנינו כי מעלתו נקרא להופיע בפני ועדה הדנה בעניין בני הישיבות והרינו בדעה אחת לבל יופיע שם כלל וכלל".

בהמשך הדברים נאמר כי אסור לשנות כלל ועיקר ממה שהיה נהוג בארץ משנת תש"ט: "וכל הנוגע או משנה בנהוג מאז הרי זה כנוגע בבבת עינו ובעצם קיומנו וכבר גילינו כמה פעמים את דעתנו שפעולתם של הרוצים לשנות מעמידה בסכנה איומה את כל הישוב היהודי בארץ ישראל".

לאחר מספר דברי תורה במעשה חזקיהו המלך ומעלת לימוד התורה בטהרה, כופלים החותמים את ההוראה שלא להשתתף כלל ועיקר בדיונים שמטרתם לשנות ממה שהיה נהוג "כי אין נושא בני הישיבות ענין לדון בו כלל וכבר הורו זקני וחכמי ישראל כי באם ישנו שינוי כלשהו בצורת עולם התורה, הסדרי הדיחוי מצבא או ימציאו שירות אזרחי כלשהו, הרי זה בנפשנו רחמנא ליצלן. וכיון שרוצים לשנות וגם מביעים דעות בסדרי הישיבות ובודאי כל מגמתם להגיע אל הלומדים עצמם, כפי שאומרים וכותבים בכמה מקומות, רק פותחים בפה רך וסופו ידוע ה' ירחם".

הרב טננבוים לא הופיע. הוועדה ננעלה ללא מסקנות (הועדה התקיימה עם השתתפות נציג אחר מועד הישיבות, וחוקקה את חוק טל שהביא רגיעה של 10 שנים לבני הישיבות) וכל היתר היסטוריה עצובה. לימים שימש המכתב ככלי ניצוח במאבק בין הזרמים שתמכו בהמשך ההתדיינות עם הרשויות על נוסח חדש לחוק טל ובין השוללים זאת לחלוטין. במבט לאחור ניתן היום לקבוע שתחת ידם של צדיקים לא יצאה מכשלה. כלומר: התברר שלמרות הדיונים שהתקיימו בניגוד לדעתם של חותמי המכתב, לבסוף התקבל חוק שאי אפשר לחיות איתו כלל ועיקר. האופטימיות לקראת תיקונים שיתרחשו במהלך הקדנציה הנוכחית עדיין צריכה להוכיח את עצמה במבחן המציאות.

בקיצור, הכל בדיוק ההיפך ממה שכתב מר רבלין, ואכן, דעתו של הרב וואזנר הייתה זהה לדעתו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, להבחל"ח.

כידוע מרן הגר"ש וואזנר כיהן כנשיא ועד הישיבות, ומשכך, חלקו בעניין הפעילות לשחרור בני הישיבות מחובת הגיוס לצבא גדול מאוד, אם כי חלק גדול מפעילות זו נעשתה הרחק מאור הזרקורים.

כבר בפעילות "חוק טל" העסקנים היו עולים להיוועץ תמידים כסדרן עם מרן הגר"ש וואזר זצוק"ל, מרן אף קיבל בביתו את חברי "ועדת טל" החילוניים ונשא בפניהם דברים, ראה כאן: www.bhol.co.il/article_old.aspx?id=66685 , במטרה להסביר להם את חשיבות מתן הדיחוי לבני הישיבות. כאשר היו רבנים שהיו בפיהם טענות על הפעילות בנושא, כינסם מרן בביתו במטרה להסביר להם את אופן הטיפול בנושא.

כאשר עלה חוק טל להצבעה בכנסת, והיתה שאלה כיצד יצביעו חכ"י דגל התורה, הכריע מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כי יש לספור את דעתו של מרן הגר"ש בין דעות חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ומרן הגר"ש הכריע כדעת מרן הגראי"ל שליט"א שיבלחט"א.

גם כאשר התעוררה לאחרונה שוב סכנת גזירת גיוס בני הישיבות, נערכה אסיפה בביתו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, בה נשא דברים ואמר:

"זה דבר פשוט שהאסיפה היא אסיפה של צדיקים לשם שמים כדי לחזק את מעמדם של כל הישיבות וכל המוסדות של ועד הישיבות לאחר שהר"ר אשר טננבוים זצ"ל שבק חיים לכל ישראל, והי' לי הזכות שאני ישבתי עוד עם הגר"י אברמסקי והאדמו"ר מסלונים והאדמו"ר מגור ועם הרב שך וכל יתר הראשי ישיבות בועד הישיבות, ותמיד יכלו להבחין שכל הכונה היתה בלתי לה' לבדו מכ"ש בעת צרה כזאת כשיש חשש של גיוס בני הישיבות, צריך לחזק את הייצוג של בני הישיבות כלפי הצבא שיהי' בדרכי נועם בדרכי חסד ובדרכי שכל, ממילא הרגשתי חיוב להשתתף בכינוס לשם שמים בביתו של ידידי הגדול ה' יאריך ימיו ושנותיו, והקב"ה יעזור שיהיו דברינו נשמעים לעבודתו לזכות להעמיד את ועד הישיבות באופן כזה שגם במצב כזה יהי' החלק של הסגולה חלילה וחלילה שהבחורים יזכו שלא יצטרכו ללכת לגיוס, ובפרט שעומד על הפרק תורת אר"י כידוע מה שכתוב במדרש עה"פ זהב הארץ ההיא טוב שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ואני רוצה להזכיר שכאשר בזמן החת"ס זי"ע ועכ"י גזרו הגזירה על הגיוס, שכל בחור צריך ללכת לצבא, ושם הי' קשה מאד, נכנס החת"ס לביהמ"ד ופרץ את ארון הקודש ובכה ואמר מה לך אב שהגלה בניו, מה יש לך אבינו שבשמים בזה שהכנסתנו לגלות שכעת אנו מחויבים ללכת. וזה הי' בחו"ל בערך לפני 200 שנה. ומה נאמר ומה נדבר כשהגזירה תגיע מזרע אברהם יצחק ויעקב, הבנים שפרקו מעליהם עול מלכות שמים עאכו"כ, מבקשים אנו מהקב"ה שיהי' לנו הס"ד להעמיד הדת על תילה, ולחזק הישיבות והמוסדות השייכים לחוגים שלנו, ונקוה שבזכות זה נחזיק מעמד עד ביאת משיח צדקנו בב"א".

ההקלטה פה:
http://kvarhaya.blogspot.co.il/2014/02/blog-post_24.html

על מכתב אחד בנושא ההתנגדות לחוק טל חתם, כאשר הוא מסרב לתת למתנגדי הגראי"ל להסתמך על דעתו, ותולה אותה בדעת חברים אחרים בועד הישיבות:והנה המכתב שעליו "חתם" הרב וואזנר לדברי רבלין:
תוקן על ידי כברהיה ב- 20/04/2015 16:18:29תוקן על ידי כברהיה ב- 20/04/2015 16:37:33
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 17:53 לינק ישיר 

מקור לדברי כבר_היה (כמובן שהוא שכח לציין)

http://rotter.name/kolot/prime/60776.php

כברהיה כתב:
.

כאשר עלה חוק טל להצבעה בכנסת, והיתה שאלה כיצד יצביעו חכ"י דגל התורה, הכריע מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כי יש לספור את דעתו של מרן הגר"ש בין דעות חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ומרן הגר"ש הכריע כדעת מרן הגראי"ל שליט"א שיבלחט"א.

על מכתב אחד בנושא ההתנגדות לחוק טל חתם, כאשר הוא מסרב לתת למתנגדי הגראי"ל להסתמך על דעתו, ותולה אותה בדעת חברים אחרים בועד הישיבות:והנה המכתב שעליו "חתם" הרב וואזנר לדברי רבלין:תודה לכבר_היה שהוא מראה שוב ושוב לכולם

שהרב אוירבעך לא 'קיצוני' ולא המציא 'תורה חדשה'

אלא זאת הייתה הדרך מאז ומעולם!
כשהרב וואזנר מוסיף: שלא רק מי שלומד תורה פטור מהצבא
אלא פטור גורף לכל תלמיד ישיבה באשר הוא!!!!!
הפלס

תוקן על ידי קצרה ב- 20/04/2015 18:13:00
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 17:54 לינק ישיר 

http://www.kolhazman.co.il/24814


הפלס: "יתד נאמן ודגה"ת הפנו עורף למייסדם מרן הרב שך"

'הפלס' במאמר חריף שנכתב ע"פ הוראת הגר"ש אויערבאך: "דגל ויתד הפכו לעוקרי דרכו של מרן הרב שך; עסקנים פשרנים – אינם שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן" ■ העיתון טוען כי מדובר במגמות שהחלו עם הקמת הנח"ל החרדי והגיעו לשיאן מאז המהפך ביתד

ישראל גרינפלד א' שבט התשע"ה 11:02 21.01.2015
הפלס
הפלס

העיתון יתד נאמן ומפלגת דגל התורה הפנו עורף למייסדם מרן הרב שך עד כי הפכו לעוקרי דרכו – כך כותב היום עיתון 'הפלס'  במאמר חריף שנכתב ע"פ הוראת הגר"ש אויערבאך ומצטט מדבריו כי "עסקנים המנסים לעשות פשרות בקיום התורה והיהדות, אינם שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן".

המאמר פותח בהתייחסות למפנה שחל השבוע כאשר העיתון יתד נאמן והח"כים של דגל התורה ביצעו באופן פומבי מחווה כלפי תנועת חב"ד לאחר פטירתו של הרב אשכנזי, ומזכיר כי הקמת דגל התורה נעשתה על רקע סירובו של מרן הרב שך להיענות לדרישה כי יתד יפסיק למתוח ביקורת על חב"ד. הפלס מזכיר כי ח"כ הרב משה גפני ידע באופן אישי את הדברים, כמי "שכל הקריירה הפוליטית שלו החלה עם הצבתו כמועמד מטעם התנועה התורתית על רק תביעתו של מרן זצוק"ל לעמוד על משמר טהרת הרעיון התורתי בעניין זה", אך למרות זאת החליט לבצע צעד שמבטא פתיחת דף חדש עם חב"ד. "לא יאומן כי יסופר… איזו רפורמה מתחוללת כאן במלוא המרץ".

העיתון טוען כי מדובר במגמות שהחלו לפני כ-15 שנה, עם הקמת הנח"ל החרדי, כאשר הדבר נעשה במסגרת מו"מ עם הצבא שיביא לגיוס חרדים לשורותיו, והגיעו לשיאן מאז המהפך ביתד. "היו מי שהבחינו בכך כבר לפני חמש עשרה שנה ויותר, עוד בחיי חיותו של רבינו זי"ע, בשנותיו האחרונות כאשר כבר נחלשו כוחותיו ונוצר במידה מסוימת מצב של 'אזל גברא דמסתפו מיניה'. כבר אז, באותם ימים, קמו אי אלו גורמים ועסקנים והחלו בחתירה נמרצת תחת יסודותיו של עולם התורה, במגמה ברורה להחדיר אוירת שינוי ערכים שתהפוך את עקרונות היסוד שהנחיל מרן זצוק"ל למשהו אשר 'שייך להסטוריה' שאינו מתאים ל'דור החדש'. ההבדל היחיד היה, שאז ידעו כי בכוחם לפעול רק מחוץ למסגרות המימסדיות הרשמיות, באופן עצמאי וחצי-חשאי, וכיום הם עושים זאת מתוככי 'יתד נאמן' ו'דגל התורה'. החוצפה הגיעה לשיאה כאשר החלו 'לכבוש את המלכה עמי בבית'; מתוככי המפעלים הציבוריים אשר רבינו טיפח ובנה בדם לבו ובעשר אצבעותיו – מתוכם יורים ללא הרף חיצי רעל דוקרניים הנוקבים את רוחו הגדולה ואשר פוצעים את ליבם של מרביצי התורה ובני התורה המבינים בעם, אשר דבקים בדרכו במסירות נפש ומכריזים כי זאת התורה לא תהא מוחלפת".

בענין זה מצטט הפלס מדברי הגר"ש אויערבאך שכתב בשעתו, בעת הקמת הנח"ל החרדי, כי ישנם כאלה אשר מנסים "לעקור ח"ו כל אשר מסר נפשו גאון עוזנו מדברנא דאומתיה אשר לבו לב כל ישראל מרן רשכבה"ג בעל האבי עזרי, לגדור גדר ולעמוד בפרץ לבל יבולע ח"ו כל אשר קדוש לנו ויסודי היהדות", וכי "אנשים המכונים עסקנים הנוטלים על עצמם לנסות להתפשר בדברים העומדים ברומו של עולם, בקיום התורה והיהדות –  אין הם לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן".

והפלס מוסיף: "רבינו ראש הישיבה שליט"א, אשר רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זיע"א קבע אודותיו כי 'אין להרהר אחר דבריו' וכי 'פיו כפי וידו כידי' – עמד וזעק כבר אז מפני מגמה נוראה זו, ותבע לבלום את תהליך הכירסום שהיה רק בראשיתו".

"זה מה שאירע אז, לפני כ-15 שנה, והדברים ראויים לאיזכור בימים אלה. כי כל העשבים השוטים הצומחים בשולי המחנה ואשר מבקשים לשנות את פני הציבור התורתי ולמסד דרכים חדשות אשר לא שערום אבותינו, החלו להרים ראשם כבר אז, ואילולא זכינו בחסדי שמים לקולם הצלול של מרנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבדל"א העומדים בפרץ לבל לשנות מהמסורה שבידינו, ועמהם תלמידיהם הנאמנים ששימרו דבריהם במסירות נפש – אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו, כבר אז, פשוטו כמשמעו".

"כי חוט אחד שזור בכל המהלכים הפתלתלים שחזינו מאז ועד עתה, ביוזמתם של עסקנים עזי פנים לתקופותיהם השונות, שהחליטו 'לעצב מחדש' את עולם התורה וציבור היראים. קו אחד מוביל מ'נח"ל חרדי', 'ועדת טל', 'צו פיוס', 'אמנת כינרת' וכו', ועד ל'ועדת שקד' ושלל המהלכים הזדוניים שנרקמו בשנה האחרונה עם שלטונות הגיוס ומשת"פי הצבא למיניהם. מדובר במהלך עקבי ומתמשך, מסע חיסול והכחדה של כל המבנה הרעיוני שקיבלנו מרבותינו, 'בליץ' פוליטי, ציבורי ותקשורתי, שנועד לגרום למיטוט מוחלט של שורשינו הרעיוניים העמוקים ולהותרת קרקע חרוכה בכל החזיתות, עד אשר יעמדו צעירי הצאן נבוכים וישאלו עצמם: האמנם שקר נחלו אבותינו, ח"ו".

בשולי המאמר מצביע "הפלס" על "מסע רדיפה דורסני" שעוברים מזה תקופה ארוכה ציבור קוראי הפלס ומצביע רשימות בני תורה.  "לעומד מן הצד נראה, כי בעוד יש לנקוט בעידון ובזהירות מופלגת כדי להימנע מכל אבק התנגדות מול מזימות השלטון, 'המצווה' הגדולה ביותר עתה היא אך ורק להקדיש את כל הכוחות כדי לקדש מלחמה נגד הציבור התורתי ויראי ד' שמביעים מחאתם נגד הגזירות. זו שאלה שאין עליה תשובה. כיצד יתכן שאותם דוברים ומסבירנים, שמסבירים ללא הרף עד כמה צריך להתנהל בטוב ובדרכי נועם עם החילונים וכו', מוצאים בבד בבד את ההצדקה להסתה פרועה והתכתשות מדממת במישור הפנימי. כיצד זה שבשנה האחרונה, בה נעשית ללא-הרף הידברות עם מובילי גזירת הגיוס – נותר רק ציבור של בני תורה יראים ושלמים כיעד מועדף למיתקפה עזה ולחיצים מורעלים".

בענין זה מצטט הפלס את דברי מרן הסטייפלר זיע"א: "ותראה שהפשרן הלזה השונא את שומרי התורה לפי שאינם משתווים עמו בפשרותיו, הוא בידידות גמורה עם רשעים גמורים ולא איכפת לו כלל מה שאינם משתווים עמו ובמה שמורדים בהקדוש ברוך הוא ר"ל. ואת הת"ח השומרים את התורה באמת, אותם ישנא ויחפוץ לראות ברעתם – ד' ישמרנו".

גם בענין הגישה לחב"ד כותב הפלס באירוניה, כי הפוליטיקאים של דגל התורה התעוררו בדיוק בימים אלה כי הגיע הזמן "לקרב רחוקים", לאחר שגמרו לרחק את הקרובים, כהגדרתו, וכי הדברים הולמים את מה שנאמר בוידוי של רב ניסים גאון: "את אשר הקלת החמרתי, ואשר החמרת הקלתי, את אשר קירבת ריחקתי, ואשר ריחקת קירבתי".

בפתחו של המאמר מדגיש הפלס כי הוא נכתב ע"פ הנחיית הגר"ש אויערבאך: "מאמר זה נכתב לאור בקשת רבינו ראש הישיבה שליט"א שהורה למערכת הפלס כי חובת השעה לעמוד על המשמר ולהגיב בנחרצות על ההתדרדרות המתמשכת המתחוללת לנגד עינינו". בסיומו מצוטט שוב כי יש לזכור בימים אלה את הציטטה מתוך מכתבו של הגר"ש אויערבאך כי "עסקנים המנסים לעשות פשרות בקיום התורה והיהדות, אינם שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן" – כשהדברים נחשבים כרמז ברור לקראת הבחירות הקרובות.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 18:10 לינק ישיר 

השקפה שישאיר לפלס.
אמינות שישאיר למישהוא אחר.
בכלל עדיף שיפסיק להתעלל במקצוע העיתונאי.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2015 18:14 לינק ישיר 

בקיצור, בא לקלל ונמצא מברך. מרנן ורבנן מאז ומעולם התנגדו לפשרות שמוטלה הנבל עושה על גב הציבור החרדי במסוה של 'דאגה'.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2015 18:55 לינק ישיר 

על ההבדל בין הרש"א לבין הצדיקים הגאונים הגרמ"י ליפקוביץ והגרמ"ש שפירא זצוק"ל:

http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=3046327&forum_id=771

עמוקים כתב:
 
למרות שכאמור ער"פ היום לפי המסורה לנו מאדונינו הגר"א זלה"ה למורשה, אינני יכול להתאפק מלשאול אותך אם כבר נגעת בנקודה כל כך נפיצה איך זה שפספסת את העיקר שחסר מן הספר?

בעקבות ויתורו של הרב שטיינמן לחסידות גור בהנצחת החלוקה של 40 - 60 בחלוקת המנדטים, הלך הרש"א באותם ימים והקים את תנועת "תלם אמונה" בטוענה שאסור בשפו"א לוותר לגור יהיה מה שיהיה לא תקום ולא תהיה, הנימוק הרשמי שהפיץ הרש"א היה כמובן דאגתו לבני תורה הספרדים, אך כולם ידעו שפתיחת המפלגה נועדה כדי לעשות פוטש לרב שטיינמן ולטרפד את מנהיגותו.

זו לא היתה הפעם היחידה שהרש"א התפוצץ מקנאה וניסה לעשות פוטש למנהיג הדור באמצעות הכעס שלו כביכול על הקשרים הטובים עם גור. גם כשהרב שטיינמן נסע לחו"ל בנסיעות המשותפות שלו עם האדמו"ר מגור, כידוע ליודעי ח"ן ורבים הם, כתב לו הרש"א מכתב זועם וסהרורי שהרב אלישיב מאוד מאוד מאוד כועס עליו נורא נוראות שהוא נותן חלילה וחלילה לגיטימציה ציבורית לאדמו"ר מגור בנסיעותיהם המשותפות ובכך הוא מטיל חורבן והרס על כל מפעלו הקדוש של הרב שך שעשה הכל כדי להעיף את גור מהדומיננטיות ומההנהגה החרדית.

הרב שטיינמן שנחרד מהדברים הקשים ועדיין לא האמין שהרש"א עושה זאת מצרות עין למסעות המתוקשרים שמרוממים ומבססים את הנהגתם של שני המנהיגים של הציבוריות הליטאית והחסידית, עלה בחג הקרוב לקבלת המכתב לביתו של הרב אלישיב ושאל אותו (בנוכחות מספר אנשים לא מבוטל) האם הוא כועס עליו והאם הוא סבור שלגיטימציה לאדמו"ר מגור מהוה חורבן למפעליו של הרב שך, הרב אלישיב כמובן הכחיש לו את הדברים וטען להד"ם! להד"ם! כשיצא הרב שטיינמן מביתו של הרב אלישיב הוא התבטא לראשונה באוזני מקורביו: "הוא גם שקרן" "הוא גם שקרן". רבים יודעים את הסוד כי מיום זה ואילך הרש"א הפך למחוק טוטאלית בעיני הרב שטיינמן. (אגב, בעיני רמ"י ליפקוביץ, האיש היה מחוק שנים רבות קודם לכן ואכ"מ).

מי היה מאמין שיבוא יום חלילה וחלילה והרש"א יהפוך למעריץ נלהב של האדמו"ר מגור לתפארת מורשת הרב שך. לא תקום ולא תהיה? פחחחח

אוסיף אולי עוד נקודה אחרונה ודי לי בזה בער"פ. רבים סבורים בטעות, כי עמדתם של רמ"י ליפקוביץ ורמ"ש שפירא נגד וועדת טל בניגוד לדעתם של הרב שטיינמן והרב אלישיב, היא מאותה סיבה שהרש"א השתולל באותן ימים נגד וועדת טל. ולא היא. בעוד הרבנים ליפקוביץ ושפירא היו בעמדת מיעוט של קנאים, מתוך טהרת לב, מידות טובות, וחוסר שפשוף ופרגמטיות הנובעת מתום לב ומתמימות, הרש"א היה משופשף פי מיליון מהם כבר באותם ימים, מה זה משופשף, שועל של ממש. הוא מעולם גם לא היה קנאי ! (ושאפו ענק לרא"י סולוביציק שקלט וזיהה אותו עד כאב, כנראה כתוצאה מכך שהיה שכן שלו שנים רבות בשכונת גשר החיים) כל ההשתוללות של הרש"א באותם ימים נגד הרב שטיינמן עם מכתבים איומים המכילים מיליון פעם את המילים: חלילה וחלילה, לא תקום ולא תהיה, ממש ממש, נורא נורא, מאוד מאוד ושאר מילים סהרוריות, הייתה אך ורק עוד הזדמנות שנקראה בדרכו לחסל את הרב שטיינמן מבחינה ציבורית. לכן גם בעוד הרבנים ליפקוביץ ושפירא כעסו על הרב אלישיב בדיוק כפי שהם כעסו על הרב שטיינמן, הרש"א חיבק את הרב אלישיב ומאידך זרק בליסטראות ופשקווילים על הרב שטיינמן וד"ל.

תיקון טעות קטנה: מי שחושב שההתאבדות של השנה האחרונה של הרש"א נבעה מחוסר סבלנות של הרש"א להמתין עד מלאות 120 להרב שטיינמן, טועה טעות חמורה. לרש"א יש סבלנות של ברזל. זה לא עניין של סבלנות. הרש"א ידע כבר לפני 20 שנה כי ברגע שההנהגה תוחזק בידי הרב שטיינמן וכתוצאה מכך כל רבני בני ברק שמכירים את הרש"א ישר והפוך יהיו דומיננטים, הלך עליו הסיכוי לצמיתות להפוך למנהיג גם אחרי שר"ח קנייבסקי יגיע ל120. בניגוד להרב אלישיב שהיה אדם יחסית מנותק (ואגב גם הוא קלט אותו לא רע), כל הרבנים האחרים לא היו נותנים בחיים שעם ישראל ייפול לידי שועל רע שכזה ודו"ק. הרש"א ידע זאת ראשון ועשה הכל כדי לעשות פוטש להרב שטיינמן ולהכתיב לציבור את הרב אלישיב במקומו. 

ובשביל מה כל זה חשוב?

יש מיעוט אנשים הסבורים לתומם שהרש"א באמת מזועזע מעניין אחד בלבד והוא חוג הגיוס. כלומר, הוא משוגע רק לדבר אחד ורק בנושא זה הוא לוחם בהרב שטיינמן בטירוף ובסהרוריות של חלילה וחלילה, ממש ממש, מאוד מאוד, נורא נורא, לא תקום ולא תהיה יהיה מה שיהיה.

באים הסיפורים האחרים ומלמדים אותנו. האיש מזועזע לא מחוק הגיור, לא מחוק טל, לא מהגיבוי שהרב שטיינמן נתן לאדמ"ור מגור במסעות המשותפים, לא מהויתור של הרב שטיינמן לאגו"י בחלוקת המנדטים, וגם לא מהתנגדותו של הרב שטיינמן היום לאדמו"ר מגור מאז פרשת החינוך העצמאי, וכו' וכו'

האיש מזועזע מהעובדה שהרב שטיינמן מנהיג את הציבור החרדי זה קרוב ל 20 שנה, זה הדבר היחיד שמשגע אותו חלילה וחלילה !

באותו טון ובאותה מנגינה עצובה בדיוק של החלילה וחלילה על הגיוס, השתמש הרש"א בחלילה וחלילה נגד הנסיעה המתוקשרת של הרב שטיינמן עם האדמו"ר מגור. ובאותה סהרוריות שניסה לעשות פוטש להרב שטיינמן בפרשת טל, בדיוק באותה סהרוריות הוא חיבק את הרב אלישיב באותה התקופה של חוק טל, למרות שהרב אלישיב היה תקיף לא פחות מהרב שטיינמן ואולי יותר (כידוע הוא הורה להפסיק לצטט את רמ"ש שפירא בעיתון ועוד). סהרוריות זו לא מילה. הוא השתמש על הרב אלישיב בסופרלטיבים שר"ח מואלוזין השתמש על הגר"א. בכל במה הוא דיבר בפרצוף מתבכיין נורא נורא על כך שהרב אלישיב אינו כאחד הראשונים כהרמב"ם והרמב"ן אבל בודאי ובודאי הוא כאחד האחרונים - החתם סופר והרשב"א ...(מי שהבין את הבדיחה, כאן המקום לצחוק). וכאן הבן שואל אם הרב שטיינמן הוא חלילה וחלילה מדוע הרב אלישיב הוא לפחות לא תקום ולא תהיה?

אם חוק טל הוא חלילה וחלילה ונסיעה משותפת עם האדמו"ר מגור היא חלילה וחלילה, וויתור לאגו"י למען השלום היא חלילה וחלילה, אז איך זה שהיום בשביל לעשות פוטש להרב שטייינמן מותר לחבור לאדמו"ר מגור ולהפוך לחבר הטוב ביותר שלו חלילה וחלילה?

התשובה היא אחת: כל צעד שיחזק את הרב שטיינמן הוא חלילה וחלילה לא תקום ולא תהיה וכל צעד שיחליש את הרב שטיינמן זה טוב מאוד מאוד מאוד ממש ממש ממש נורא נורא נורא.

תוקן על ידי עמוקים ב- 20/04/2015 18:56:35
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2015 19:56 לינק ישיר 

דעת הרב אוירבך היא שכל חרדי זכאי לפטור כמו ערבי. לא משנה תלמיד ישיבה או לא.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 20:57 לינק ישיר 

לתוספת מיקוד, להלן "מכתב" הרב וואזנר.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 21:23 לינק ישיר 

עמוקים כתב:
מבזה ת"ח בעידוד 'ההנהלה'

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 21:42 לינק ישיר 

"קצרה" הצבוע ....לא תלבש 


מדוע אינך מוחה על דברי אחיך "דברוני" הגורי באשכול הסמוך על הגראמ שך והגראיל יחדיו?????????????????????????????????????דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2015 21:48 לינק ישיר 

כי זה לא מטריד אותו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 21:50 לינק ישיר 

אני מוחה על ביזוי ת"ח.

הר"ש אכן מזועזע מכך שהגראי"ל מנהיג הדור.
אך זאת כיון שהוא באמת מאמין שהגראי"ל מזרחניק רח"ל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 22:04 לינק ישיר 

סגן כתב:
אני מוחה על ביזוי ת"ח.

הר"ש אכן מזועזע מכך שהגראי"ל מנהיג הדור.
אך זאת כיון שהוא באמת מאמין שהגראי"ל מזרחניק רח"ל.הגראמ שך והגריש אלישיב לא חשבו כךדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2015 22:08 לינק ישיר תוקן על ידי קצרה ב- 20/04/2015 22:13:23
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 22:10 לינק ישיר 

איני_מכיר כתב:
אני מוחה על ביזוי ת"ח.

הר"ש אכן מזועזע מכך שהגראי"ל מנהיג הדור.
אך זאת כיון שהוא באמת מאמין שהגראי"ל מזרחניק רח"ל.


הגראמ שך והגריש אלישיב לא חשבו כך

אכן, הם גם התנגדו להפגנות.
הגרי"ש גם לא התנגד לוועדת טל, והרב שך לא התנגד לוועדות דומות.
וכן על זה הדרך.

לעומתם, העדה"ח כן חשבו כך.
וזכותו לחבור לשיטת העדה"ח.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2015 22:33 לינק ישיר 

ז"א שלפחות יש כאן הודאה שהטענה של לימוד תורה היא רק לחלק (ומעניין האם בכלל יש חלק כזה), של מורי ההוראה של הציבור החרדי.

ז"א שאם הרב אוירבך טוען שהוא ממשיך של הרב אלישיב, וזו גם הייתה דעתו של הרב אלישיב, אז גפני שיקר ביודעין בתגובותיו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > יעקב רבלין, את ה"השקפה" תשאיר לכתבי הפלס...
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.