בית פורומים בחדרי חרדים

של מי היא"צ בשבוע הקרוב ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/11/2003 00:41 לינק ישיר 

להלן ימי ההילולא לשבוע הקרוב:

יום ראשון כ"ח חשון

הרה"ק ר' אליעזר ליבר [הגדול] המגיד מברדיטשוב ב"ר אברהם אשכנזי זי"ע -תקל"א

יום שני כ"ט חשון

הגאון ר' שמעון יהודה ב"ר יעקב פונפדר אבד"ק טוקאי זצ"ל (בעמח"ס מעיני מים) - תרל"ג

הרה"ק ר' אברהם אביש ב"ר יעקב שמשון קנר מטשכויב חיפה זי"ע - תשד"ם

יום שלישי ל' חשון

הרה"ק ר' צבי הירש הכהן מרימינוב ב"ר יהודה לייב זי"ע - תר"ז

יום רביעי א' כסלו

הגאון ר' אפרים ב"ר ישראל אלנקאווה זצ"ל הרב מתלמסאן (בעמח"ס שער כבוד ה') - ר"ב

הרה"ק ר' שלום שכנא מלובלין ב"ר יוסף זי"ע - שי"ט

הרה"ק ר' יוסף שמואל אב"ד פפד"מ ב"ר צבי הירש זי"ע (בעמח"ס מסורת הש"ס) - תס"ד 200 שנה לפטירתו

הרה"ק ר' יצחק ב"ר שמואל זי"ע (בעמח"ס פחד יצחק) - תקי"ז

הגאון ר' חיים נתן דמביצר מקראקא זצ"ל (בעמח"ס כלילת יופי) - תרנ"ג

הרה"ק ר' משה ב"ר יוסף אלטר מראדוביץ זי"ע (בעמח"ס ויקח משה) - תרס"ה

יום חמישי ב' כסלו

הרה"ק ר' שמריהו מווערחובקה זי"ע (תלמיד הבעש"ט) - תקל"ו

הרה"ק ר' משולם פייביש הלוי ב"ר אהרן משה מזבריזא זי"ע (בעמח"ס יושר דברי אמת) - תקנ"ה

הרה"ק ר' ישראל יצחק מראדושיץ ב"ר דוב בער זי"ע - תרי"ח

הגאון ר' נחום מדומבראווא ב"ר יעקב מהרומילוב זצ"ל (בעמח"ס חזון נחום) - ת"ש

הגאון ר' עקיבא ב"ר שמחה בונים סופר מפרשבורג זצ"ל (בעמח"ס דעת סופר) - תש"ך

הגאון ר' אהרן ב"ר שניאור זלמן קוטלר זצ"ל ראש ישיבת לייקווד ארה"ב - תשכ"ג

יום שישי ג' כסלו

הרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל ב"ר יצחק מסקווירא זי"ע - תרמ"ז

הרה"ק ר' משולם ישכר דוב ב"ר צבי הירש אשכנזי מסטאניסלאב-אלעסק זי"ע לונדון - תשנ"ה

יום שבת קודש ד' כסלו

הרה"ק ר' יעקב דוב מאמשינוב ב"ר ישראל יצחק מווארקא זי"ע - תרל"ח
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/11/2003 18:39 לינק ישיר 

להלן ימי ההילולא של שבוע פרשת תולדות:

יום ראשון ה' כסלו

הגאון ר' שמואל אליעזר ב"ר יהודה הלוי איידל'ס זצ"ל (המהרש"א) - שצ"ב

הגאון ר' דוד ב"ר יהודה לוריא מביחוב זצ"ל (בעמח"ס חידושי הרד"ל) - תרט"ז

הרה"ק ר' אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד טשענגער ב"ר שמואל זצ"ל (בעמח"ס מנוחת אשר) - תרל"ד

הרה"ק ר' יעקב יהודה מנדרזין ב"ר נתן נטע זי"ע - תרמ"ו

הגאון ר' יהונתן ב"ר מרדכי אליישברג זצ"ל (בעמח"ס דרכי הוראה) - תרנ"ט

הגאון ר' ברוך דוב ב"ר שמואל דוד ליבוביץ זצ"ל מקמיניץ (בעמח"ס ברכת שמואל) - ת"ש

יום שני ו' כסלו

הגאון ר' יעקב ב"ר אהרן שיק מקרלין (בעמח"ס משכנות יעקב) - תר"ה

הגאון ר' חיים מיכאל דוב ב"ר יוסף וייסמאנדל זצ"ל ראש ישיבת נייטרא (בעמח"ס מן המצר) - תשי"ח

הרה"ק ר' יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטאם מסטרופקוב ירושלים ב"ר ישכר דוב זי"ע - תשנ"ה

יום שלישי ז' כסלו

הגאון ר' יעקב משה ב"ר זבולון חרל"פ זצ"ל מירושלים - תשי"ב

הרה"ק ר' שלמה בנימין ב"ר יהודה לייב הלוי אשלג זי"ע - תדש"מ 20 שנה לפטירתו

יום רביעי ח' כסלו

הרה"ק ר' משה ב"ר יצחק זצ"ל (בעמח"ס חידושי מהרש"א מהדורה בתרא) - תכ"ט

הגאון ר' אברהם הכהן יצחקי מתוניס זצ"ל (בעמח"ס משמרות כהונה) - תרכ"ה

הרה"ק ר' אהרן מטשערנוביל ב"ר מרדכי זי"ע - תרל"ב

הרה"ק ר' פנחס דוד ב"ר שמואל שמעלקא הלוי הורוביץ זי"ע האדמו"ר הזקן מבוסטון - תש"ב

הרה"ק ר' דוד ב"ר שמואל בורנשטיין מסוכטשוב זי"ע - תש"ג

הרה"ק ר' נחום דוד משה ב"ר יחיאל מיכל ברנדוויין מטורקא-סטרעטין זי"ע - תשמ"ח

יום חמישי ט' כסלו

הרה"ק ר' דובער מליובאוויטש ב"ר שניאור זלמן זי"ע (האדמו"ר האמצעי) - תקפ"ח [אף נולד ביום זה בשנת תקל"ד]

הרה"ק ר' משה שפירא מסלאויטא ב"ר פנחס מקאריץ זי"ע - תקצ"ח

יום שישי י' כסלו

הרה"ק ר' פנחס מנחם אלעזר יוסטמן מפילץ ב"ר בנימין אליעזר זי"ע (בעמח"ס שפתי צדיק) - תרפ"א

הגאון ר' משה מרדכי ב"ר צבי חיים עפשטיין זצ"ל ראש ישיבות סלבודקה וחברון (בעמח"ס לבוש מרדכי) - תרצ"ד 70 שנה לפטירתו

הגאון ר' איסר זלמן מלצר ב"ר ברוך פרץ זצ"ל מירושלים (בעמח"ס אבן האזל) - תשי"ד 50 שנה לפטירתו

יום שבת קודש י"א כסלו

הגאון ר' יעקב יצחק ב"ר יקותיאל זלמן הלוי זצ"ל מפרסבורג (בעמח"ס אמרי רברבי) - תקכ"ג

הגאון ר' שמחה מדעסוי ב"ר צבי חריף מפוזנא זצ"ל - תקמ"ו

הגאון ר' יחיאל ב"ר אהרן הלר זצ"ל (בעמח"ס עמודי אור) - תרכ"ב

תוקן על ידי - כינר1 - 30/11/2003 18:52:16דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2003 18:47 לינק ישיר 


יום ראשון י"ב כסלו

רבינו שלמה ב"ר יחיאל לוריא זצ"ל - המהרש"ל מלובלין - של"ד
430 שנה לפטירתו

הגאון ר' יצחק ב"ר שמואל למפרונטי זצ"ל (בעמח"ס פחד יצחק) - תקי"ז

הרה"ק ר' אברהם דוב אויערבאך מאווריטש ב"ר דוד זי"ע (בעמח"ס בת עין) - תר"א

הגאון ר' יהושע משה ב"ר מיכאל אלי' אהרונסון זצ"ל מפתח תקוה (בעמח"ס ישועות משה) - תשנ"ד 10 שנים לפטירתו

יום שני י"ג כסלו

האמורא רבינא בן רב הונא זי"ע - ד"א ר"ס

הרה"ק ר' שלמה זלמן יוסף מוילעפאלי ב"ר אברהם אליהו זי"ע (תלמיד בעמח"ס אור לשמים) - תרי"ח

הרה"ק ר' ישראל טאוב ממודז'יץ ב"ר שמואל אליהו זי"ע (בעמח"ס דברי ישראל) - תרפ"א

הרה"ק ר' ישראל ב"ר דוד משה מטשורקוב זי"ע - תרצ"ד
70 שנה לפטירתו

הרה"ק ר' יחיאל מיכל מהורודענקא ב"ר ברוך מויזניץ זי"ע ובנו הרב ר' ברוך הי"ד - תש"ב

יום שלישי י"ד כסלו

ראובן בן יעקב משבטי י-ה זי"ע - ב"א שי"ח (אף נולד ביום זה בשנת ב"א קצ"ד)

הרה"ק ר' מנחם נחום משטעפינעשט ב"ר ישראל מרוזין זי"ע - תרכ"ט

הרה"ק ר' מרדכי ב"ר מנחם נחום טברסקי מלאייעב זי"ע - תרס"ו

הרה"ק ר' יעקב משה ב"ר ישכר בעריש מוואלברוז זי"ע (בעמח"ס דברי העם) - תרע"ח

הרה"ק ר' דוד ב"ר מסעוד אבוחצירא זי"ע - תר"פ

הגאון ר' שאול ב"ר מרדכי רוזנברג זצ"ל אב"ד ראצפערט (בעמח"ס חמדת שאול) - ת"ש

הרה"צ ר' משה יהושע ב"ר יחיאל מיכל לנדמן זצ"ל - תש"ך

הגאון ר' מרכי יעקב ב"ר חיים ברייש זצ"ל מציריך (בעמח"ס חלקת יעקב) - תשל"ז

יום רביעי ט"ו כסלו

רבינו הקדוש רבי יהודה בן רבן שמעון זי"ע - ג"א תתקנ"ד

הרה"ק ר' זאב וואלף מז'יטומיר זי"ע (בעמח"ס אור המאיר) - תק"ס (וי"א שנפטר בט"ו אדר)

הגאון ר' שמחה בונים ב"ר אברהם שמואל בנימין סופר זצ"ל (בעמח"ס שבט סופר) - תרס"ז

הרה"ק ר' דוד ב"ר יצחק מסקווירא זי"ע - תר"פ

יום חמישי ט"ז כסלו

הרה"ק ר' מנחם ב"ר יעקב דוד מאמשינוב זי"ע - תרע"ח

הרה"ק ר' שאול ידידיה אלעזר ב"ר ישראל טאוב ממודז'יץ תל אביב זי"ע - תש"ח

יום שישי י"ז כסלו

הגאון ר' יוסף יוזל ב"ר שלמה זלמן הורוביץ זצ"ל הסבא מנובהרדוק - תר"פ

יום שבת קודש י"ח כסלו

רבינו אברהם (בן הרמב"ם) ב"ר משה זצ"ל (בעמח"ס המספיק לעובדי ה') - ד"א תתקצ"ח

הרה"ק ר' ברוך ממעזבוז ב"ר יחיאל מיכל זי"ע - תקע"ב

הרה"ק ר' יקותיאל שמעלקא ב"ר משה יהודה לייב מסאסוב - תרכ"ב

הרה"ק ר' יוסף יצחק מאווריטש ב"ר מנחם מנדל מליובאוויטש זי"ע - תרל"ודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/12/2003 20:11 לינק ישיר 

להלן רשימת ימי ההילולא של הצדיקים לשבוע פר' ויצא.

יום ראשון י"ט כסלו

הרה"ק ר' דוב בער ב"ר אברהם המגיד ממעזריטש זי"ע - תקל"ג

הגאון ר' חי טייב זצ"ל (בעמח"ס חלב חטים) - תקצ"ו

הגאון ר' פנחס ב"ר יעקב הכהן שטיינר זצ"ל אב"ד אילוק (בעמח"ס בריתי שלום) - תרע"ג

הרה"ק ר' מנחם נחום ב"ר מרדכי מטולנא זי"ע - תרע"ו

הגאון ר' מקיקץ ב"ר מעתוק השלי זצ"ל גדול המגיהים בג'רבה - תש"ל

יום שני כ' כסלו

הרה"ק ר' משולם פייביש ב"ר דוב בעריש מקרעמניץ זי"ע (בעמח"ס משנת חכמים) (חותנו של רבי אברהם המלאך) - תקל"ה

הרה"ק ר' משולם פייבוש מז'באריז' ב"ר אהרן משה הלוי הלר זי"ע (בעמח"ס יושר דברי אמת) - תקנ"ה

הרה"ק ר' בנימין זאב וואלף הלוי ב"ר שמואל מבאלטא זי"ע (תלמיד הר"פ מקוריץ) - תקפ"ו

הרה"ק ר' דוב בעריש מאושפיצין ב"ר משה זי"ע (תלמיד החוזה מלובלין) (בעמח"ס דברי צדיקים) - תקצ"ח

הרה"ק ר' ברוך ב"ר מנחם מנדל מויזניץ זי"ע (בעמח"ס אמרי ברוך) - תרנ"ג

הגאון ר' יצחק ב"ר חיים יואל הוטנר זצ"ל ראש ישיבת ר' חיים ברלין בניו יורק וישיבת פחד יצחק בירושלים - תשמ"א

הרה"ק ר' יוחנן ב"ר דוד טברסקי מרחמיסטריווקא ירושלים זי"ע - תשמ"ב

יום שלישי כ"א כסלו

הגאון ר' יעקב קאפל חריף ב"ר צבי זצ"ל אב"ד וורבוי (בעמח"ס חי' יעב"ץ) - תקצ"ו

הגאון ר' יעקב מאיר ב"ר חיים פאדווא מבריסק זצ"ל (בעמח"ס מקור מים חיים על יו"ד) - תרט"ו

הרה"ק ר' נפתלי ב"ר יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע (בעמח"ס אילה שלוחה) - תרכ"ד

הגאון ר' יוסף ב"ר בצלאל פרסבורג זצ"ל אב"ד מטרסדורף (בעמח"ס תפארת יוסף) - תרפ"ד
80 שנה לפטירתו

הגאון ר' משה שמואל ב"ר ישראל נח בריסק מבודאפסט זצ"ל - תש"א

הרה"ק ר' יוחנן מסטולין ב"ר ישראל מקרלין זי"ע - תשט"ז

הגאון ר' צבי פסח ב"ר יהודה לייב פראנק זצ"ל ראב"ד ירושלים - תשכ"א

יום רביעי כ"ב כסלו

הגאון ר' אלעזר ב"ר אליהו אשכנזי זצ"ל (בעמח"ס מעשי ה') - שמ"ו

הרה"ק ר' פנחס מאוסטראה בן הייבי ר' יעקב יוסף זי"ע - תקס"ו

הרה"ק ר' יואל אשכנזי אב"ד זלאטשוב ב"ר דוד משה זי"ע - תרמ"ג

הרה"ק ר' יחזקאל ב"ר משה פאנעט מדעעש זי"ע (בעמח"ס כנסת יחזקאל) - תר"צ

הגאון ר' שבתי בנימין ב"ר אריה יודלביץ זצ"ל המגיד מישרים מירושלים - תשנ"ז

הגאון ר' שלום מרדכי ב"ר יצחק הכהן שבדרון זצ"ל המגיד מישרים מירושלים - תשנ"ח

הגאון ר' חיים כסאר זצ"ל זקן רבני תימן - תשנ"ח

יום חמישי כ"ג כסלו

הגאון ר' דוד ב"ר משה מנובהרדוק זצ"ל (בעמח"ס גליא מסכת) - תקצ"ז

הרה"ק ר' אלימלך ב"ר משולם פייש הלוי מטאהש זי"ע - תש"ג

יום שישי כ"ד כסלו

הרה"ק ר' משה פאנעט מדעעש ב"ר מנחם מענדל זי"ע - תרס"ג

הרה"ק ר' חיים חזקיהו ב"ר רפאל מדיני זצ"ל (בעמח"ס שדי חמד) - תרס"ה

יום שבת קודש כ"ה כסלו

הרה"ק ר' יעקב ישראל ב"ר צבי הירש המגיד מקרעמניץ זי"ע (בעמח"ס שבט ישראל) - תק"ס

הרה"ק ר' יעקב יוקל ב"ר אהרן עטלינגר זצ"ל (בעמח"ס ערוך לנר) - תרל"ז

הרה"ק ר' חיים מאנטניא ב"ר ברוך מויזניץ זי"ע (בעמח"ס טל חיים) - תרצ"ב

הגאון ר' אברהם מרדכי ניסים ב"ר עזרא הררי-רפול זצ"ל זקן רבני אר"ץ - תשנ"ב

הרה"ק ר' יוחנן ב"ר דוד מרדכי טברסקי מטולנא זי"ע - תשנ"טדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/12/2003 16:40 לינק ישיר 

להלן רשימת ימי ההילולא של הצדיקים לשבוע פר' ויגש.

יום ראשון ג' טבת

הרה"ק ר' אברהם ב"ר יהודה צבי מסטרעטין זי"ע - תרכ"ה

הגאון ר' יעקב הכהן גדישה זצ"ל ראב"ד ג'רבה (בעמח"ס מעיל יעקב ועוד) - עת"ר

הגאון ר' חיים ב"ר אלטר שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר בירושלים - תשל"ט

יום שני ד' טבת

הרה"ק ר' גרשון חנוך העניך ב"ר יעקב ליינר מראדזין זי"ע (בעמח"ס התכלת) - תרנ"א

המקובל ר' חיים שאול ב"ר אליהו הכהן דוויק זצ"ל (בעמח"ס אפה שלמה) - תרצ"ג

הרה"ק ר' שלום ב"ר שמואל רוקח זי"ע אב"ד סקאהל - תשכ"ב

יום שלישי ה' טבת

הקדוש ר' שלמה מולכו הי"ד נשרף על קידוש ה' - רצ"ה

הרה"ק ר' אהרן מטיטיוב ב"ר צבי בן הבעש"ט זי"ע - תקפ"ט ויש מסורת שנפטר בט"ו בו.

הרה"ק ר' אברהם אלחנן מפלאנטש ב"ר יהודה זי"ע (תלמיד החוזה מלובלין זי"ע) (בעמח"ס ברכת אברהם) - תקצ"ה

הרה"ק ר' אברהם יעקב ב"ר ישראל מסאדיגורא זי"ע תל אביב (בעמח"ס אביר יעקב) - תשכ"א

יום רביעי ו' טבת

הגאון ר' יעקב ב"ר יוסף ריישר זצ"ל (בעמח"ס חק יעקב ושבות יעקב) - תצ"ג

הגאון ר' מתתיהו ב"ר שמואל שטראשון מוילנא זצ"ל - תרמ"ו

הרה"ק ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא (בעמח"ס דברי יחזקאל) ב"ר חיים מצאנז (בעמח"ס דברי חיים) זי"ע - תרנ"ט

הרה"ק ר' חיים שלמה ב"ר יהוסף מקוסון זי"ע - תר"פ

הרה"ק ר' אלטר ישראל שמעון ב"ר יעקב פרלוב מנובומינסק זי"ע (בעמח"ס תפארת איש) - תרצ"ג

יום חמישי ז' טבת

הרה"ק ר' צבי בן מורינו ישראל בעש"ט זיע"א - תק"מ

הרה"ק ר' ברוך מקאמינקא זי"ע (תלמיד הבעש"ט זי"ע)

הרה"ק ר' מרדכי יוסף מאיזביצא ב"ר יעקב זי"ע (בעמח"ס מי השילוח) - תרי"ד
150 שנה לפטירתו

יום שבת קודש ט' טבת

עזרא הסופר זי"ע - ג"א תמ"ב

נחמיה בן חכליה זי"ע

רבנו יהוסף ב"ר שמואל הנגיד מגרנדה הי"ד חתן רבנו נסים גאון מקירואן זצ"ל נהרג בפרעות הערבים יחד עם כ-1500 יהודים הי"ד - ד"א תתכ"ז

הרה"ק ר' אברהם חיים ב"ר נפתלי שור (בעמח"ס תורת חיים) - שצ"ב

הגאון ר' ישועה בסיס מתוניס זצ"ל - תר"כדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/12/2003 16:49 לינק ישיר 

מה המקור למידע? מהיכן?
תן קרדיט!

YOאב - יוAVדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/1/2004 01:44 לינק ישיר 

להלן רשימת ימי ההילולא של הצדיקים לשבוע פר' ויחי.

יום ראשון י' טבת

זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא זי"ע - ג"א תמ"ח

מלאכי הנביא זי"ע

הגאון ר' יהודה לייב ב"ר עובדיה איילנבורג זצ"ל (בעמח"ס מנחת יהודה על פירש"י על התורה) - ה"א שע"א

הרה"ק ר' נתן מברסלב ב"ר נפתלי הירץ שטרנהרץ זי"ע (בעמח"ס ליקוטי הלכות) - תר"ה

הרה"ק ר' מאיר שלום רבינוביץ מקאלישין (בעמח"ס נהר שלום) ב"ר יהושע אשר מפאריסוב זי"ע - תרס"ג

הרה"ק ר' ירחמיאל יוסף ב"ר אלעזר מנחם בידרמן מלעלוב ירושלים זי"ע - תרע"ח

הגאון ר' מאיר חיים ב"ר יעקב אונגר זצ"ל אב"ד לאקנבאך - תשי"ח

הרה"ק ר' אברהם אבא ב"ר יוסף לייפער מפטיסבורג אשדוד זי"ע - תש"ן

יום שני י"א טבת

הרה"ק ר' משה אוסטרר ב"ר הלל זי"ע (בעמח"ס ערוגת הבושם) - תקמ"ה

הגאון ר' שלמה ב"ר עקיבא אייגר זצ"ל (בעמח"ס גליון מהרש"א) - תרי"ב

הגאון ר' שלמה זלמן ב"ר שלום אולמן זצ"ל אב"ד מאקאווא (בעמח"ס יריעות שלמה) - תרכ"ג

הגאון ר' שלמה יהודה ב"ר פסח צבי טאבאק מסיגעט זצ"ל (בעמח"ס ערך שי) - תרס"ח

הרה"ק ר' יהושע ב"ר מאיר מדזיקוב זי"ע (בעמח"ס עטרת ישועה) - תרע"ג

הגאון ר' משה ב"ר אליעזר ברגמן זצ"ל ראש ישיבת רשב"י בני ברק - תשל"ח

הרה"ק ר' יעקב יוסף שלמה ב"ר חיים דוב הלפרין מוואסלוי תל אביב זי"ע - תשמ"ה

יום שלישי י"ב טבת

הגאון ר' משה ב"ר שמעון מרגליות זצ"ל (בעמח"ס פני משה על הירושלמי) - תקמ"א

הרה"ק ר' משה הלוי סופר השני מפשעווארסק ב"ר יצחק זי"ע (בעמח"ס אור פני משה) - תקס"ו

הרה"ק ר' מרדכי חיים ב"ר יהודה לייב קסטלניץ זי"ע המכונה רבי מוטל סלונימער/דיין (בעמח"ס מאמר מרדכי) - תשי"ד
50 שנה לפטירתו

יום רביעי י"ג טבת

הרה"ק ר' משה ב"ר דוד מלעלוב זי"ע - תרי"א

הרה"ק ר' שרגא פייבוש מזלישטשיק ב"ר ברוך מויזניץ זי"ע - תרצ"ז

הרה"ק ר' מנחם מנדל מווישיווא (בעמח"ס שארית מנחם) ב"ר ישראל מויזניץ זי"ע - תש"א

הגאון ר' יחיאל מרדכי ב"ר משה אהרן גורדון זצ"ל ראש ישיבת לומז'א בפתח תקוה (בעמח"ס נתיבי ים) - תשכ"ה

הגאון ר' שלמה ב"ר שמואל סובול זצ"ל (בעמח"ס שלמת חיים ושלמת יוסף) - תש"ל

הרה"ק ר' יצחק ב"ר אשר אנשיל הכהן הוברמן זי"ע הצדיק מרעננה )בעמח"ס ברכה משולשת) - תשל"ז

יום חמישי י"ד טבת

הגאון ר' רפאל מאיר ב"ר יהודה פאניז'יל זצ"ל (בעמח"ס לב מרפא) - תרנ"ג

הגאון ר' צבי ב"ר חזקיהו אברהם ברוידא זצ"ל אב"ד פתח תקוה - תש"ס

הרה"ק רבי אלתר אלעזר מנחם ב"ר משה מרדכי בידרמן מלעלוב זי"ע - תשס"א

יום שישי ט"ו טבת

הרה"ק ר' רפאל מבערשד זי"ע תלמיד הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע - תקפ"ז

הרה"ק ר' חיים מרדכי ב"ר איתמר רוזנבוים מנדבורנה בני ברק זי"ע - תשל"ח

הגאון ר' בן ציון משה מאיר ב"ר דוד מנדלבוים זצ"ל (בעמח"ס אור משה על הש"ס) - תשמ"ז

יום שבת קודש ט"ז טבת

הגאון ר' חיים ב"ר אברהם יוסף קרייזוירטה זצ"ל אב"ד אנטווערפן - תשס"בדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/1/2004 02:23 לינק ישיר 

ט"ו טבת - הרה"ק רבי ישראל בהרה"ק רבי יעקב אריה גוטרמן מראדזמין.

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/1/2004 23:48 לינק ישיר 

להלן רשימת ימי ההילולא של הצדיקים לשבוע פר' שמות.

יום ראשון י"ז טבת

הרה"ק ר' יעקב ב"ר זאב קראנץ זי"ע המגיד מדובנא - תקס"ה

הרה"ק ר' אפרים פישל מסטריקוב ב"ר יוסף יהודה אריה לייב (תלמיד המגיד ממעזריטש) זי"ע - תקפ"ב

הרה"ק ר' ארי' לייבוש ב"ר חיים ליפשיץ מוישניצא זי"ע (בעמח"ס אריה דבי עילאי) - תר"י

הגאון ר' פנחס ב"ר ישעי' אפשטיין זצ"ל ראב"ד ירושלים - תש"ל

יום שני י"ח טבת

האמורא רב הונא בר מר זוטרא זי"ע - ד"א ר"ל(א)

ריש גלותא ורב משרשיא בר פקוד זי"ע - ד"א ר"ל(א)

הרה"ק ר' צבי אלימלך מדינוב ב"ר פסח שפירא זי"ע (בעמח"ס בני יששכר אגרא דכלה ועוד) - ה"א תר"א

הרה"ק ר' אלימלך מרידניק ב"ר מנחם ישכר בער ב"ר אלעזר ב"ר אלימלך מליזענסק (בעמח"ס נועם אלימלך) זי"ע - תר"י

הרה"ק ר' משה מקאריסטשוב ב"ר מרדכי מטשערנוביל זי"ע - תרכ"ו

הרה"ק ר' חיים שמואל ב"ר אליעזר הלוי הורוביץ מחנצ'ין זי"ע - תרע"ו

הגאון ר' כלפון משה ב"ר שלום הכהן מג'רבה זצ"ל (בעמח"ס שואל ונשאל וברית כהונה) - תש"י

יום שלישי י"ט טבת

הגאון ר' אריה לייב ב"ר יוסף הכהן הלר זצ"ל (בעמח"ס קצות החושן, אבני מילואים, שב שמעתתא) - תקע"ג

הרה"ק ר' יעקב אב"ד קאלבסוב ומעליץ ב"ר נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע - תקצ"ט

הרה"ק ר' אברהם שמואל בנימין (בעמח"ס כתב סופר) ב"ר משה סופר מפרעשבורג (בעמח"ס חתם סופר) זי"ע - תרל"ב

הגאון ר' משה ב"ר שמואל סוקולובסקי זצ"ל ר"מ בריסק דליטא (בעמח"ס אמרי משה) - תרצ"א

יום רביעי כ' טבת

הנשר הגדול רבינו משה בן מיימון זי"ע הרמב"ם (בעמח"ס היד החזקה, מורה נבוכים ועוד) - ד"א תתקס"ה

הרה"ק ר' יוסף יוסקא מלעשקאביץ ב"ר שמשון מאוזיריאן זי"ע - תרי"ח

המקובל רבי יעקב ב"ר מסעוד אבוחצירא זי"ע - ה"א תר"מ

הרה"ק ר' שמחה ישכר דוב בער מציעשינוב (בעמח"ס דברי שמחה) ב"ר יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא (בעמח"ס דברי יחזקאל) זי"ע - תרע"ד
90 שנה לפטירתו

הגאון ר' רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי זצ"ל ראש ישיבת כפר חסידים - תשמ"א

יום חמישי כ"א טבת

נולד ונפטר שמעון בן יעקב אבינו ולאה אמנו משבטי י-ה - ב"א קצ"ד/ה (וי"א בכ"ח בחודש)

הרה"ק ר' יהודה אריה לייב המוכיח מפולנאה ב"ר יחיאל מיכל זי"ע (בעמח"ס קול אריה) - תק"ל

הרה"ק ר' ישראל אברהם ב"ר משולם זושא מאניפאלי זי"ע - תקע"ד

הרה"ק ר' ישראל דוב בער מוילעדניק ב"ר יוסף זי"ע (בעמח"ס שארית ישראל) - תר"י

נעקה"ש הגאון ר' מצליח ב"ר רפאל מאזוז מג'רבה זצ"ל הי"ד (בעמח"ס איש מצליח) - תשל"א

יום שישי כ"ב טבת

הרה"ק ר' שלמה מסטרעליסק ב"ר אורי זי"ע - תקפ"ז

הגאון ר' ראובן חיים קליין ב"ר בנימין אליעזר אונגר-אוירבך זצ"ל אב"ד גליל דאווידקאף (בעמח"ס שנות חיים על תולדות אדם וחוה) - תרל"ג

הגאון ר' שמואל ב"ר ישראל העליר זצ"ל רבה של צפת - תרמ"ד
120 שנה לפטירתו

הרה"ק ר' אברהם (בעמח"ס שבט מיהודה) ב"ר יהודה לייב אייגר (בעמח"ס תורת אמת) זי"ע - תרע"ד
90 שנה לפטירתו

הרה"ק ר' שלום מוסקוביץ משאץ לונדון ב"ר מרדכי יוסף משה מסוליצא זי"ע - תשי"חדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/1/2004 20:30 לינק ישיר 

להלן רשימת ימי ההילולא של הצדיקים לשבוע פר' וארא.

יום ראשון כ"ד טבת

הרה"ק ר' נפתלי הכהן ב"ר יצחק כ"ץ זי"ע גאב"ד פוזן ופרנקפורט דמיין (בעמח"ס סמיכת חכמים) - תע"ט

הרה"ק ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך זי"ע (בעמח"ס בעל התניא) - תקע"ב

הרה"ק ר' יוסף מיאמפאלי ב"ר יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב זי"ע - תקע"ב

הרה"ק ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך "האדמו"ר הזקן" מלאדי זי"ע (בעמח"ס התניא ושו"ע הרב) - תקע"ג

הגאון ר' מאיר ב"ר יהודה לייב זצ"ל (המהר"ם א"ש) - תרי"ב

הרה"ק ר' שמואל ב"ר אברהם בורנשטיין מסאכטשוב זי"ע (בעמח"ס שם משמואל) - תרפ"ו

הגאון ר' אברהם שמואל בנימין ב"ר משה סופר זצ"ל (בעמח"ס שו"ת דברי סופר) - תש"ח

הגאון ר' אליהו אליעזר ב"ר ראובן דוב דסלר מפוניבז' זצ"ל (בעמח"ס מכתב מאליהו) - תשי"ד
50 שנה לפטירתו

הצדקנית מרת מרים בת ממה מזרחי ע"ה הכובסת מירושלים - תשכ"ו

הרה"ק ר' חיים ב"ר משה משאץ זי"ע - תשל"ז

הרה"ק ר' משה מרדכי ב"ר שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב זי"ע - תשמ"ז

יום שני כ"ה טבת

הרה"ק ר' משה צבי מסאווראן ב"ר שמעון שלמה זי"ע (בעמח"ס ליקוטי שושנים) - תקצ"ח

הגאון ר' שלמה מאזוז זצ"ל (בעמח"ס שו"ת שואל ומשיב, כרם שלמה, חשק שלמה) - תשמ"ב

יום שלישי כ"ו טבת

הרה"ק ר' אברהם חיים ב"ר גדליה משה מזלוטשוב זי"ע (בעמח"ס אורח לחיים) - תקע"ו

הרה"ק ר' ישכר בער ב"ר אהרן אריה מפרימשלאן זי"ע - ת"ר

יום רביעי כ"ז טבת

הגאון ר' שמשון ב"ר רפאל הירש זצ"ל מפרנקפורט דמיין - תרמ"ט

הרה"ק ר' מנשה יצחק מאיר אייכנשטיין מזידיטשוב פ"ת ב"ר אשר ישעיה מפרוכניק זי"ע - תשל"א

הגאון ר' פנחס הירשפרונג זצ"ל אב"ד מונטריאול - תשנ"ח

יום חמישי כ"ח טבת

הרה"ק ר' נפתלי מליטוביסק ב"ר ישכר דוב בעריש זי"ע - תרנ"א

יום שישי כ"ט טבת

הרה"ק ר' נח שמואל ליפשיץ (תלמיד החוזה מלובלין) אב"ד טורבין וברעזין ב"ר יהודה לייב זי"ע (בעמח"ס זר זהב) - תקצ"ב

הגאון ר' נתן ב"ר מרדכי אדלר ]השני[ זצ"ל מלונדון (בעמח"ס נתינה לגר) - תר"ן

הרה"ק ר' משה יהושע יהודה לייב דיסקין אב"ד בריסק ב"ר בנימין זי"ע - תרנ"ח

הרה"ק ר' ירחמיאל ישראל יצחק ב"ר יחיאל מאלכסנדר זי"ע (בעמח"ס ישמח ישראל) - תר"ע

הגאון ר' מאיר ב"ר בן ציון הלוי חדש זצ"ל מנהל רוחני של ישיבות חברון עשטרת ישראל ואור אלחנן - תשמ"ט

הגאון ר' אשר אנשיל ב"ר שמואל דוד קרויז מראצפערט זצ"ל - תשנ"ז

יום שבת קודש א' שבט

הרה"ק ר' אברהם משולם זלמן אב"ד אוסטראה ב"ר צבי אשכנזי (החכם צבי) זי"ע - תקל"ז

הרה"ק ר' נתן נטע מחעלם ב"ר אברהם ברוידא זי"ע (בעמח"ס נטע שעשועים)- תקע"ב

הגאון ר' אלעזר לאזי ב"ר יוסף ברלין מהמבורג זצ"ל (בעמח"ס משנת (ד)ר' אל(י)עזר) - תקע"ד
190 שנה לפטירתו

הרה"ק ר' משה שיק ב"ר יוסף זי"ע (המהר"ם שי"ק) - תרל"ט

הרה"ק ר' משה יחיאל ב"ר אברהם שלמה הלוי מאוז'ורוב זי"ע (בעמח"ס אש דת ובאר משה) - תשל"א

הגאון ר' אברהם יהודה ב"ר יעקב פרבשטיין זצ"ל ראש ישיבת כנסת ישראל חברון - תשנ"ז

הגאון ר' בנימין ב"ר אריה מרדכי לייבוש רבינוביץ זצ"ל דומ"ץ ירושלים (בעמח"ס משכנות הרועים) - תשס"ב
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/1/2004 21:22 לינק ישיר 

בעל התניא נפטר פעמים ?!
פעם בתקעב ופעם בתקעג ?

הרה"ק ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך זי"ע (בעמח"ס בעל התניא) - תקע"ב
הרה"ק ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך "האדמו"ר הזקן" מלאדי זי"ע (בעמח"ס התניא ושו"ע הרב) - תקע"ג


דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/1/2004 02:18 לינק ישיר 

הרה"ק ר' נפתלי מליטוביסק היה בנו של ר שמעון מירסלוב וחתנו של ר ישכר דוב בעריש מליטוביסק

הוא אכן נפטר בתרנ"א אך בכ"ט ניסןדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/1/2004 09:49 לינק ישיר 

להלן רשימת ימי ההילולא של הצדיקים לשבוע פר' בא.

יום ראשון ב' שבט

הרה"ק ר' מנחם מענדל ב"ר אברהם זי"ע אב"ד ניקלסבורג (בעמח"ס שו"ת צ"צ) - תכ"א

הרה"ק ר' משולם זוסיא מהאניפולי ב"ר אליעזר ליפמן זי"ע בעמח"ס מנורת זהב)- תק"ס

הרה"ק ר' שמחה בונם קאליש מאוטווצק ב"ר מנחם מענדל מווארקא זי"ע - תרס"ז

הגאון ר' מנצור ב"ר יעקב בן שמעון זצ"ל - תשנ"ח

יום שני ג' שבט

הרה"ק ר' יוסף ב"ר מרדכי גרשון כ"ץ זי"ע בעמח"ס (שארית יוסף, גיס הרמ"א) - שנ"א

הרה"ק ר' יוסף ב"ר מנחם מאמשינוב זי"ע - תרס"ו

יום שלישי ד' שבט

הרה"ק ר' משה יהודה לייב מסאסוב ב"ר יעקב זי"ע - תקס"ז

הרה"ק ר' אברהם ב"ר אלכסנדר הכהן כ"ץ מקאליסק זי"ע - תק"ע

המקובל ר' ישראל ב"ר מסעוד אבוחצירא זי"ע ה"באבא סאלי" מנתיבות - תדש"מ
20 שנה לפטירתו

יום רביעי ה' שבט

הרה"ק ר' חיים צאנזער מחכמי בראד ב"ר נחום זי"ע - תק"מ

הרה"ק ר' יהודה אריה לייב ב"ר אברהם מרדכי אלטר מגור זי"ע (בעמח"ס שפת אמת) - תרס"ה

הגאון ר' שלמה זלמן ב"ר ישראל חיים פרידמן זצ"ל אב"ד ראחוב לוגאנו - תש"מ

יום חמישי ו' שבט

הרה"ק ר' יצחק מקאליש ב"ר אהרן אריה הגדול מפרמישלאן זי"ע - ת"ר

הגאון ר' יום טוב ליפמן ב"ר ישראל זצ"ל (בעמח"ס עונג יום טוב) - תרל"ט

הגאון ר' דוד ב"ר שמואל מועטי זצ"ל )בעמח"ס קדשי דוד) - תרמ"ב

הרה"ק ר' חיים צבי ב"ר חנניא יו"ט ליפא טייטלבוים זי"ע אב"ד סיגוט (בעמח"ס עצי חיים) - תרפ"ו

הגאון ר' גדליה הרץ זצ"ל ראש ישיבת חידושי הרי"ם בתל אביב - תשל"ח

הרה"ק ר' דוד יצחק אייזיק ב"ר ברוך פנחס רבינוביץ מסקאליא ניו יארק זי"ע - תשל"ט

יום שישי ז' שבט

הרה"ק ר' ישראל חריף מסטאנוב ב"ר שלמה, תלמיד הבעש"ט זי"ע - (בעמח"ס תפארת ישראל) -

הרה"ק ר' דוד מלעלוב ב"ר שלמה זי"ע - תקע"ד
90 שנה לפטירתו

הרה"ק ר' נתן דוד מפארצובא ב"ר יעקב יצחק מביאלא זי"ע (בעמח"ס ואלה הדברים שנאמרו לדוד) - תק"צ

הרה"ק ר' מרדכי דוד מדאמבראווא ב"ר צבי הירש אונגר זי"ע - תר"ז

הרה"ק ר' חיים זעליג משרענצק )תלמיד החוזה( ב"ר יחיאל מיכל זי"ע (בעמח"ס ניצוצי זהר) - תר"ז

הגאון ר' יצחק אהרן ב"ר מרדכי זאב הלוי סג"ל איטינגא זצ"ל (בעמח"ס שו"ת מהרי"א הלוי) - תרנ"א

הגאון ר' מרדכי דוד ב"ר ברוך לוין זצ"ל ראש ישיבת עץ חיים בירושלים (בעמח"ס דרכי דוד) - תשכ"ז

יום שבת קודש ח' שבט

הרה"ק ר' יוסף מאיר מספינקא ירושלים ב"ר צבי כהנא זי"ע - תשל"חדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/2/2004 01:49 לינק ישיר 

יום ראשון ט' שבט

רבנו ניסים ב"ר ראובן גירונדי זצ"ל (בעמח"ס חידושי הר"ן ושו"ת הר"ן) - קל"ו

הגאון ר' יהוסף ב"ר מנחם שווארץ זצ"ל (בעמח"ס תבואת הארץ) - תרכ"ה

הגאון ר' יעקב ב"ר יצחק מרדכי קטינא זצ"ל (רחמי האב) - תר"נ

הגאון ר' נחום אבא ב"ר אהרן זאב גרוסברד זצ"ל - תשנ"ג

יום שני י' שבט

הרה"ק ר' מאיר קצנלנבוגן מפדאווא ב"ר יצחק זי"ע (המהר"ם פדאווא) - שכ"ה

הרה"ק ר' שלום מזרחי דידיע שרעבי זי"ע (בעמח"ס סידור הרש"ש) - תקל"ז

הרה"ק ר' שלמה מלוצק ב"ר אברהם זי"ע (בעמח"ס דברת שלמה) - תקע"ג

הגאון ר' יששכר שלמה ב"ר יצחק טייכטל זצ"ל הי"ד אב"ד פישטיאן (בעמח"ס שו"ת משנה שכיר) - תש"ה

הרה"ק ר' יוסף יצחק ב"ר שלום דובער מליובאוויטש זי"ע (הריי"ץ) - תש"י

הגאון ר' יצחק אייזיק ב"ר יוסף חיים שר זצ"ל ראש ישיבת סלבודקה - תשי"ב

הגאון ר' רחמים חי חויתה ב"ר חנינא הכהן (מוהרח"ך) זצ"ל ראב"ד ג'רבא (בעמח"ס מנחת כהן, ושמחת כהן ועוד) - תשי"ט

יום רביעי י"ב שבט

הגאון ר' צבי אריה ב"ר יצחק שיק זצ"ל אב"ד שארוואר- לוס אנג'לס

יום חמישי י"ג שבט

הרה"ק ר' יעקב שמשון שפירא מזאסלאב ב"ר פנחס מקאריץ זי"ע - תקס"ח

הרה"ק ר' מרדכי מלעכוויטש ב"ר נח זי"ע - תק"ע

הגאון ר' ברוך ב"ר זלמן סורוצקין זצ"ל ראש ישיבת טלז קליבלנד - נולד ביום זה בתרע"ז ונפטר בתשל"ט

הרה"ק ר' אביגדור ב"ר יונתן בנימין פולק מספינקא-סיגט זי"ע - תרצ"ז

הגאון ר' אברהם בן ציון ב"ר יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים - תש"ז

יום שישי י"ד שבט

הרה"ק ר' יעקב יהושע ב"ר צבי הירש פולק אב"ד פרנקפורט דמיין זי"ע (בעמח"ס פני יהושע) - תקט"ז

הרה"ק ר' יחיאל דנציגר האדמו"ר הזקן מאלכסנדר ב"ר שרגא פייביל מגריצא זי"ע - תרנ"ד

הרה"ק ר' אהרן אריה (ארון לייב) מנדבורנה וקאליש זי"ע (בעמח"ס יד אהרן) - תרנ"ח

הגאון ר' דוד ב"ר מנחם בן ציון שפירא זצ"ל מירושלים (בעמח"ס בני ציון) - תשל"א

יום שבת קודש ט"ו שבט

הגאון ר' חיים מרדכי ב"ר מנחם מאניש מרגליות זצ"ל (בעמח"ס שערי תשובה) - תקפ"ג

הרה"ק ר' גדליה אהרן ב"ר יצחק יואל מליניץ זי"ע (בעמח"ס חן אהרן) - תרל"ח
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > של מי היא"צ בשבוע הקרוב ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 סך הכל 2 דפים.