בית פורומים ספרים וסופרים

החת"ס שכר לילדיו מורים לדקדוק לשונות עכו"ם?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/4/2009 07:28 לינק ישיר 
החת"ס שכר לילדיו מורים לדקדוק לשונות עכו"ם?

החת"ס שכר לבניו ולבנותיו מורים ללימוד לשונות העכו"ם בדקדוק, כדי שיוכלו לקרות בעיתונות?!?!

תוקן על ידי ספרות ב- 21/04/2009 15:55:48
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/4/2009 08:47 לינק ישיר 

ליקוטי חבר ב"ח ח"ג הקדמהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/4/2009 00:56 לינק ישיר 

בהמעין כרך ל"ב גליון ד', מביא פרופ' זאב לב שבמאמר הערכה שכתב בנו של החת"ס בגרמנית, הוא מציין שאביו דיבר וכתב גרמנית ולמד מקצועות שונים וגם ילדיו למדו אצל מורה פרטי מקצועות שונים.

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/4/2009 12:50 לינק ישיר 

גימפל, הקטע שסרקת אינו קריא, ובקושי הצלחתי להבין מילים בודדות.
ככל שחיפשתי בליקוטי חבר בן חיים, במהדורה החדשה שבה הכניסו את דברי הגרח"פ פלויט על החת"ס ומנהגיו, לא הצלחתי למצוא קטע העוסק בנושא.
בכל מקרה, אליעזר כ"ץ הרחיב בנושא בספרו על החת"ס, מוסד הרב קוק תש"ך [השנה נדפס מחדש ונמכר במכירה השבוע החל מהיום], ראה בפרט בפרק ו', עמ' 101-112.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/4/2009 12:39 לינק ישיר 

מתוך "מפיהם": "אבא [הגאון מטשיבין] היה מתעניין – מספרת מינדל גולדשטוף – בלימודינו. הוא רצה שנקרא הרבה והיה בודק אם טובים הספרים שאנו קוראים. מדי פעם היה שואל אותנו לדעתנו על הספרים ועל הלקחים אנו מסיקים מהם. הוא עצמו דיבר גם גרמנית וידע פולנית, ואף את שני בניו עודד ללמוד את שפת המקום ואת השפה הגרמנית".
בעקבות הנסיון הכאוב מן העבר (שנזכר כאן) על הצנזורה של יריעה זו שהועתקה במקורה מפנים אל פנים, ראוי לעקוב אם לא נחסר דבר בפיסקה זו...

תוקן על ידי בן_זוטא ב- 17/04/2009 12:37:23
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/4/2009 13:09 לינק ישיר 

אמנם חפצים אתם בניפוץ מיתוסים? הרי לכם אחד גדול במיוחד.
מאה דינר זהב למי שינחש את זהות הרב בו מדובר בקטע הבא (למען האמת הבקיא יוכל לנחש ע"פ סיבות צדדיות):

"קראתי דברי המו"ל על אדות כבוד אדמו"ר הרב הגאון הגדול, צדיק ועניו, מפואר במעלות ובמדות, שונא בצע, הר"ר ... נרו יאיר ויופיע, האב"ד מ... עיר מולדתי, אשר דבר עמו בנוגע להשכלת אחינו ב..., ועד כמה נחוץ ללמדם לשון ושפת המדינה. והנני לקיים הדברים האלה; זה כששה שנים אשר הייתי משומעי לקחו הטוב, בעיר מולדתי, בשיעור תלמוד איזה שעות בכל יום, והייתי מהנכנסים אליו בלא בד. ושמעתי מאדמו"ר כמה פעמים, כי לא טוב הדבר בעיניו מה שלא ירגילו בני הנעורים את לשונם לדבר בלשון המדינה, כי טוב תורה עם דרך ארץ. והוא יודע לילך לפי רוח עת החדשה, להצמיד האמונה והתבונה ביחד...".דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/4/2009 13:20 לינק ישיר 

תכלת,

מיהו??? דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/4/2009 21:41 לינק ישיר 

רי"ל דיסקין?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/4/2009 23:17 לינק ישיר 

אכן, מדובר בגאון מהרי"ל דיסקין.

הדברים שציטטתי, הנוגעים לתקופת רבנותו בשקלוב (בה ישב לפני שעבר לבריסק), נתפרסמו בבמה דתית במחצית הראשונה של שנות התר"ל (מסיבותיי שלי איני נותן כעת הפנייה מדוייקת). הכותב הוא אדם בשם אפרים רסקין, יליד שקלוב, אשר מוסיף גם שהמהריל"ד שולט בשפה הרוסית (עובדה שלא ניתן להכחישה, למורת רוחם של גרליץ ושאר בעלי-הבית על דימויו של המהריל"ד בימינו).

רסקין כתב את דבריו כאישוש ותוספת לדברי המו"ל של אותה במה, שסיפר קודם לכן על פגישתו עם המהריל"ד ואשתו, בשעה שבאו להתרפא בעיירה זאדן (שבגרמניה), ובין השאר מסר: "אחרי דָבְּרֵנוּ עמו בהענינים הנוגעים לתקון מעמד המוסרי והרוחני של אחינו ברוסיה, ספרנו לו מדְבַר בית הספר לתורה וחכמה אשר יסד הרה"ג הצדיק מוה' רפאל שמשון הירש [=שליט"א!] בפפד"מ, והבטיחנו [=המהריל"ד] כי בשובו דרך פפד"מ יבוא לראות את כבוד הבית הזה, למען יספר באזני אחיו הגאונים ברו"פ איך יעזור ה' לחוסיו בו והמשתדלים לגדל את בני הנעורים על ברכי התורה והדעה, למען יראו וישמעו אחינו ברוסיה ויעשו כמעשה אחינו בפפד"מ..."!

עדויות אלה, שהן כמילתא דעבידא לאגלויי וכו', לא ניתן להתעלם מהן או להכחיש אותן. אף אם הדברים מוגזמים כנראה במידת-מה בשל ההטייה האידיאולוגית של מוסרי העדות (שהיו שומרי תומ"צ, כמובן, ואחד מהם כנראה היה אף רב), מאד בלתי סביר להניח שכותביהם היו מפרסמים אותם באותה במה (שהיתה נפוצה למדי) אם היתה זו בדותא שאין לה בסיס ושבכל רגע יכול בעל המעשה או מי מתלמידיו ומקורביו להכחיש את הדברים.
מתברר איפוא שהמהריל"ד של שקלוב אינו המהריל"ד של ירושלים, ושינוי משמעותי חל בהשקפותיו במעבר בין התקופות הללו. כפי העולה מכאן, בהיותו באירופה (=ברוב חייו) אחז המהריל"ד בעמדה פתוחה יחסית כלפי השכללה כללית ולימוד שפות המדינה, והשינוי החד בעמדתו חל ככל הנראה עם עלותו לירושלים, כשעבר לסביבת חיים ומציאות שונה בתכלית השינוי מזו שהיתה בתחום המושב ברוסיה. הרי ביישוב הישן הירושלמי של אותה תקופה, שהמהריל"ד נעשה כמעט מייד עם בואו לאחד ממנהיגיו הבולטים, לא הייתה עדיין שייכות לרעיונות מסוג 'תורה עם דרך ארץ' של הרש"ר הירש, וממילא שינוי במדיניות, בגישה ובתפיסה היה כמעט מחוייב המציאות.
עם זאת, הפער בין העדויות הללו מתקופת אירופה לבין דמותו של המהריל"ד מתקופת ירושלים, נותן מקום לתהייה האם במידה מסויימת השינוי ההשקפתי שתואר כאן היה גם פרגמטי ולא רק מהותי (כלומר, אם נפרש דברינו בדוגמא, ששלילתו המוחלטת את לימוד השפות הזרות, בירושלים, לא נבעה דווקא מתוך אידיאולוגיה שראתה פסול מהותי מוחלט בלימודים שכאלה, אלא מתוך ראייה והכרה של הצרכים והתנאים המיוחדים של חיי היישוב הישן בירושלים, ומסקנה שהשפעת לימודי השפות הזרות עלולה היתה להיות הרסנית בירושלים בה במידה שהיתה יכולה להביא ברכה ברוסיה. וכו'). הרי אם כך, בערך, היתה השקפתו של המהריל"ד בתקופת שקלוב, כמה קיצונית היא יכולה באמת ליהפך בירושלים? לא שאני נוטה להאמין לסיפורים מסוג אלה של שיינברגר (לדוגמא, שרוטשילד תרם כסף לבית היתומים אך המהריל"ד סירב לקבלו שכן "עזרה כספית כגון זו, הנשלחת מאת אדם התומך גם בבתי ספר, מוטב שתטבע בים" - סיפור שיש לו פירכות חותכות), אבל מאידך (ויותר מכך) אין אפשרות להכחיש את דמותו ועמדותיו של המהריל"ד כפי שהיו בתקופת ירושלים.

אגב, שמועה גונבה לאוזני לאחרונה - לאו דווקא מבוססת - שבספר שיצא לאור מחידושי המהרי"ל דיסקין עה"ת, הודפס בשוגג איזה אזכור של 'הצפירה' (דבר שאם הוא נכון הריהו סותר את סיפורי ר"י שיינברגר על יחסו של המהריל"ד לעיתון זה ודומיו), והמו"ל גילה זאת רק זמן-מה לאחר ההפצה, ומייד אסף את רוב הטפסים (מה שהשיגה ידו) והחליף את הגליון עם האזכור הסורר. סיפורים מסוג זה אינם נוטים להיות מהימנים (על אף שכמובן ישנם מעשים-שהיו מסוג זה), אך בכל זאת - האם מישהו יודע\שמע משהו על כך?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/4/2009 23:42 לינק ישיר 


הסיפור על הספרים שנאספו ועל המחיקה נכון, אך לא מחמת איזכור של הצפירה, אלא של משכיל נודע. סיפר לי על כך חבר שראה את שתי המהדורות, וכעת איני זוכר מיהו המשכיל. אולי ריב"ל? אברר ואעדכן.

_________________

רודולף 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 00:48 לינק ישיר 

לפי הגירסא שאני שמעתי: בכת"י עה"ת שנדפס לאחרונה בפרשת בלק הוא מציין ל'הכורם' , והתברר שמדובר בנספח של רנה"ו לביאור על ויקרא. אמנם לא ראיתי את העמוד המקורי אך כך סח לי ר' דוד וידר מירושלים. מה שעדיין אפשר לראות בספרים "המתוקנים" ש'חזרו' לפני כמה חדשים לחנויות הספרים, שהדף של עמ' רצג-רצד הוחלף!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 01:08 לינק ישיר 

במסע לארץ הקדושה של יעקב הברכי (בכרך, הידוע כמגיה הטור וכבר פלוגתיה של שד"ל) יש תיאור של פגישה שלו עם מהריל"ד בירושלים. והפתעתו הרבה על השוני בדמותו ומראהו של מהריל"ד מן העת שהכירו בחו"ל ועד ירושלים. . הוא מספר שם גם על עקיצה שזרק לחלל החדר בדבר החובה ללמוד שפות. ולדבריו התלמידים שהקיפו את מהריל"ד סנטו בו, אבל מהריל"ד עצמו שתק. פעם היה הספר תח"י ונלקח ע"י שואל גזלן. הספר כולו מענין מאד. נשאר לי סריקה אחת שסרקתי אודות פגישתו עם הרב מחסלוביץ בעל נתיבות השלום. כאשר הוא כגילה את הרב מחסלוביץ יושב ביפו ולומד קבלה. אם זה מענין את מישהו אעלה לכאן. 

אגב. ידוע אני לא זוכר בשם מי,  שאמר שעולם הפוך הוא רואה לגבי מהריל"ד והרב קוק, אכן אינני בטוח בנכונות השמועה בכלל ובזכרוני בפרט.  האם עוד מישהו יודע משמועה זו?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 06:56 לינק ישיר 

פטרוזא, השמועה היא לגבי בנו של המהריל"ד, הרב יצחק ירוחם דיסקין, והיא סופרה בשמו של הרב אליהו קלצקין, על ידי בנו ד"ר יעקב קלצקין (כמדומני שציטטתי אותה היכן שהוא כאן בעבר). אכן, העובדה (שאף אותה לא ניתן להכחיש) שבנו של המהריל"ד היה בעל השכלה כללית ושליטה בשפות לעז, מוסיפה לבניית דמותו של המהריל"ד בתקופתו באירופה כפי שמסתמנת כאן. ומעניין שאף הוא - כפי חציה השני של השמועה הנ"ל - כעבור כמה שנים מבואו לירושלים (או ליתר דיוק, לאחר מלחמת העולם), נחשב דווקא למנהיגם של תלמידי אביו מ'חוגי הקנאים' ולא של חוגים הדומים באורחותיהם להתנהלותו שלו באירופה (על אף שהתמונה הירושלמית בפועל מורכבת יותר מזו הרווחת, ואכמ"ל).
[אגב, כך היה עם הרב קלצקין בעצמו, שבתחילת המאה אף נתפרסם מכתב ארוך שלו בעד הציונות, והנה כשעלה לירושלים נעשה אף הוא לאחד ממנהיגי החוגים המנוגדים, לפחות מבחינתם].

נ.ב. האם בכרך הנ"ל אינו ר' יעקב בכרך שהיה למשך שנים מזכירו של הרב שמואל מוהליבר בביאליסטוק?

 תוקן על ידי תכלת_דומה ב- 19/04/2009 7:12:16
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 07:48 לינק ישיר 

ציטרון כתב:
גימפל, הקטע שסרקת אינו קריא, ובקושי הצלחתי להבין מילים בודדות.
ככל שחיפשתי בליקוטי חבר בן חיים, במהדורה החדשה שבה הכניסו את דברי הגרח"פ פלויט על החת"ס ומנהגיו, לא הצלחתי למצוא קטע העוסק בנושא.
בכל מקרה, אליעזר כ"ץ הרחיב בנושא בספרו על החת"ס, מוסד הרב קוק תש"ך [השנה נדפס מחדש ונמכר במכירה השבוע החל מהיום], ראה בפרט בפרק ו', עמ' 101-112.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/4/2009 08:40 לינק ישיר 


בררתי אצל ידידי הנ"ל ואכן כפי שכבר כתב זוטות לעיל, מדובר באיזכור של ספר הכורם, מאת ר' הירש הומברג (עליו כאן), הנספח לביאור רמ"ד.

וכך כתב לי ידידי:

"המהרי"ל מצטט את ספר "הכורם".
הדברים הודפסו בספר החדש של מהרי"ל עה"ת, ונמכרו ע"י "שיווק הקופות השבועי" של בלוי.
לאחר מכן שוב לא נמצאו הספרים למכירה בשוק הספרים, ורק חזרו לאחר תקופה ארוכה אל מדפי חנויות הספרים, כשעמוד רסג-ד (אם אני לא טועה) - בו הופיע הציטוט - הוחלף. (ההחלפה ניכרת: הדף המקורי נחתך ובמקומו הודבק דף חדש "מתוקן").
אני עדיין מנסה למצוא צילום של העמוד המקורי - אם העתקו יגיע לידך, אנא - זכני בו."

_________________

רודולף 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 20:57 לינק ישיר 

ציטרון,

בהקדמה לחלק ג' במכתבו לר' הלל ל"ש (קולומייר).

אולי הגיע הזמן להחליף שם האשכול למשהו כמו "יחסם של גדולי ישראל המקובלים בכל החוגים להשכלה כללית".

 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > החת"ס שכר לילדיו מורים לדקדוק לשונות עכו"ם?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.