בית פורומים בחדרי חרדים

צנזורה (על ידי יהודים) בספרי קודש

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/4/2003 20:28 לינק ישיר 

אני מתבייש בכל פעם שאני רואה איזה עלון או משהו וכותבים כתובת: "רחוב קוק"
אין בושה
שכינתא בגלותא וחוצפא יסגא לפני הגאולה. זו הנחמה היחידה.
מי שיכול שיתקן
התקשרתי פעם לאירגון צדקה והודעתי שעד שלא מחזירים את "הרב" אני לא תורם
אינני משתייך לחרדלים או דלים אבל הרב קוק היה מגאוני וצדיקי הדור, ודרך אגב הוא התנגד מאד לשירות בצבא במתכונתו כיום, ובוודאי לשירות לאומי, ובטח למתנחלים בסגנונם כיום
ה"קוקניקים" לקחו אותו הרבה יותר ימינה.
בסך הכל היה לו המון אהבת ישראל
אבל הוא לא קרא להתנחל על גבעות ולספוג יריות למען חזון אוטופי של ארץ ישראל שלמה כשהצבא מתנער ממך כמעט לחלוטין והמממשלה רואה בך מיטרד.
הוא היה ריאליסט וביקש להפנים את ערכי הארץ הקדושה לתוך צהל ולתוך המימשל, במצב הקיים כיום הוא לא היה תומך בהתנחלויות בטח לא באלו המבודדות (קרוואן על גבעה בלב שטח עויין)
נסחפתי קצת אבל לסיכום ברור שהוא היה גדול מאד בתורה ובקדושה, ושמעתי מכמה רבנים חרדים שהם כואבים את הנסיונות למחוק אותו מארון הספרים היהודידדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2003 09:45 לינק ישיר 

שו"ת מלמד להועיל חלק ב (יו"ד) סימן נו

שאלה: אי רשאי לישבע בערכאות שלהם בגילוי ראש.

תשובה: אין לי פנאי להאריך כעת. אבל עיין בכנה"ג לי"ד סי' קנ"ז דמיקל בשעת הדחק. ועיין בבית לחם יהודה ושער אפרים שהביאו זה ורומז על שו"ת ועיין גם בבית הלל לי"ד סי' קנ"ז דהיו נותנים שוחד שלא יצטרכו לישבע בגילוי ראש. והנה בעת הזאת הרבנים היראים במדינות אונגארן מחמירין מאד בענין גלוי ראש, עיין הבירור מש"ס ופוסקים בשו"ת נחלת בנימין סי' ל'. והנה הגר"א בהגהותיו לסי' ח' ס"ק ב' העלה שאין איסור אפילו להוציא אזכרה בג"ר אלא מידת חסידות. ומ"ש שם בתשובת נחלת בנימין שאם בבית חנוך שמו לחוק שצעירי ישראל צריכין לישב דוקא בפריעת ראש ועושין כן ע"ד אביהם וראשי העדה, זה איסור גמור משום ובחוקותיהם לא תלכו. הנה בק"ק יראים דפפד"מ בבית החינוך שנתיסד מהגאון ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל (שאני היית מורה שם ב' שנים וחצי) יושבים התלמידים בשעת לימוד שאר המדעים בפריעת ראש, ורק בשעת לימוד תורה מכסים ראשם (וכן הוא המנהג בבית הספר בהאמבורג) וזה נעשה שם עפ"י תקנת הרה"ג מו"ה ש"ר הירש זצ"ל. ובפעם ראשון שבאתי לביתו של הרה"ג ש"ר הירש בכובע על ראשי, אמר לי שכאן הוא דרך ארץ להסיר הכובע מעל הראש כשבאין אל אדם חשוב, ואולי יראה מורה אחר (יש בבית החינוך שם גם הרבה מורים א"י) שאני איני מסיר הכובע מעל הראש לפני ראש בית החינוך (דירעקטאר) היה מחשב זה כאילו אני מבזה אותו. ובזה וכיוצא בזה אין בו משום בחוקותיהם. ואם כן בנידון דידן אם השופט נותן רשות לכסות הראש בשעת השבועה מה טוב, וכל אחד בודאי לכתחלה צריך לבקש מהשופט לכסות ראשו ויאמר כי הוא מצווה לכסות ראשו בכל דבר שבקדושה והשבועה הוא לו בלתי ספק דבר קדושה. אמנם אם השופט אינו רוצה לתת לו רשות א"צ לקבל עליו אפי' עונש ממון ויכול לישבע אפילו בגילוי ראש, וכן פסק מהרא"י בפסקים וכתבים לסי' ר"ג, ע' שו"ת יריעות שלמה חלק א' ועיין בכור שור לשבת דף קי"ח ע"ב דהיכא שנראה מתוך מעשיו דלאו משום חוקותיהם שרי וע' בשו"ת חיים שאל ח"ב סי' ל"ה (דפוס ליווארנא) אי רשאי לברך בגילוי ראש וגם מדבר שם אי יש לו על ראשו פעריקקע /פאה נכרית/ פסקים וכתבים של מהרא"י סי' ר"ג מתיר לישבע בגילוי ראש (אך צריך לי לעיין שם בפנים).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2003 09:56 לינק ישיר 

ומה בדבר השערוריה של רמב"ם פרנקל שהשמיטו בספר המפתח בספר זרעים ציונים לספר שבת הארץ? כל ספר מעדני ארץ מלא וגדוש בדיונים הלכתיים עם שבת הארץ ולאנשי רמב"ם פרנקל לא נאה לציין ספר זה במפתחות.
כעת יצא ספר המדע וגם שם כמובן אין איזכור לספרים מסוימים.
עד כדי כך שיצא ספר מפתחות נגדי המציין אחרונים שדנו בדברי הרמב"ם ושפרנקל החליט להשמיטם.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2003 11:03 לינק ישיר 

מי שמצנזר ספר, מלמד על עצמו יותר משהוא מלמד על המצונזר. מלמד על עצמו שהוא פחדן - מפחד שאיזשהו ת"ח יחשף לדעה שאינה מקובלת עליו; מלמד שהוא אינו מאמין בדרכו - האם הזכרת הרב קוק תשבור את אמונתו של מישהו בדרכו וברבותיו? ואם כן - איזו מין אמונה זו?; מלמד שהוא בעל גאווה - יודע יותר טוב מהחת"ס, או מהרש"ז אויערבאך מה צריך לכתוב בתשובה...

אני הייתי מציע לאותו צנזור לא רק למחוק, אלא גם להוסיף. מה היה צריך לכתוב - לשיטתו של הצנזור - החת"ס בתשובה לשאלה על הציונות... ואז יהיה אפשר לומר שהחת"ס התנגד לציונים ולציונות, עובדה שזה כתוב בשו"ת חת"ס, שער ההמצאות...

כל כך פתטי, לצנזר ספר של גדול בישראל כי איזשהו מו"ל מפחד שמישהו יקרא את מה שבאמת כתב אותו גדול. אם לא היה עצוב, היה מה-זה-מצחיק!

סופו של דבר, האמת צפה כשמן על פני המים.

חוצמזה, מי שמצנזר היום את ספרי הרב קוק או הרב דסלר, יצנזר מחר גם ספרי הלכה ומוסר שהיום מקובלים על כולם, ברוח ההקצנה המנשבת על פני המים.

וספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת, הוא כידוע פסול כולו!

נזכרתי גם, שספרי סאטמער על הציונות מלאים חלקי ציטוטים כאלה מכל מיני רבנים, ואח"כ הם מצטטים את ספריהם שלהם בספרים אחרים... יש לי ספרים שכאלה בבית, כך שאני מכיר את השיטה.

ידוע לכם כמה צינזרו הנוצרים את ספרי ההלכה, המוסר, התלמוד וכו' כל הדורות? מהם לקחו המולי"ם כנראה את הרעיון. עוד מעט נראה אישור "הועדה הרוחנית" (בדיחה בפני עצמה) לא רק על ספרי קריאה, אלא גם על הרמב"ם ("צונזר ע"י הועדה הרוחנית...").

בעז"ה בפסח אסרוק כמה הודעות צנזורה כאלו מספרים ישנים שבביתי - שתהיה דוגמא טובה למצנזרים החדשים. כך גם, אם יטענו שהצנזורה זה "חדש אסור מהתורה" יוכלו המצנזרים להסתמך על הני אילניא רברביא, מרנן ורבנן מדורות קדומים, שליחי הקיר"ה ושאר שונאי ישראל שצינזרו שותי"ם ותלמוד ורמב"ם והלכה ואגדה ומדרש ומוסר, אשר ידם של הצנזורים החדשים לא זזה מיד הצנזורים של אז, ומימיהם הבאושים הם שותים, ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים.....


אוי לשכן ואוי לשכנודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2003 11:05 לינק ישיר 

הערה נוספת:

רמב"ם פרנקל מתהדר בכך שהוא מחזיר למקומן השמטות הצנזורה. האם עכשיו צריך להוציא לאור רמב"ם פרנקל דפרנקל, שיחזיר את השמטות מהדורת פרנקל???

אוי לשכן ואוי לשכנודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2003 11:16 לינק ישיר 

זכורני כשלמדנו בישיבה היו שאמרו שיש להזהר מספרי הראשונים היוצאים במהדורות חדשות, שחלקם הוצאו לאור ע"י חוקרים החשודים בקונסרבטיזם וכו' (כגון הראב"ד על ב"ק), שמא שרבבו לשם מהשקפת עולמם.

כמה תמימים היינו.. ולואי ורמת היושר האינלקטואלי המקובלת באקדמיה תחלחל למחננו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/4/2003 11:37 לינק ישיר 

בנוסף לכל מה שנאמר יש לי עוד להוסיף וראוי לפתוח אשכול מיוחד לעניין זה:
1. ש"ס רובינשטיין מתהדר בכך שהמציא דבר חדש להעתיק את פסקי הר"מ והשו"ע בגליון וקיבל ע"כ הסכמות מכמה גדולים ששבחוהו על יוזמתו החדשה.
וצע"ג שהרי ידוע לכל כי הוגה הרעיון היה הרב קוק שהתחיל במפעל הלכה ברורה והדפיס בחייו כמה מסכתות עם העתקת הפסקים מתחת לדף. יש על כך הסכמה של ר' איסר זלמן אז מה חידש המו"ל? וה' יאיר עינינו בסוגיא חמורה זו.

2. חדשים לבקרים כל מיני כוללים שמחפשים פרנסה לאברכיהם, מוציאים לאור את כתבי הראשונים (במיוחד החידושים לש"ס) ומתהדרים כי זו הוצאה מדעית המוגהת מכל שיבוש שנפל בדפוסים לאורך הדורות. מי שקורא את ההקדמות של חידושי הרמב"ן של מערבא או חידושי הריטב"א לא יכול שלא לצחקק או לבכות על עניין זה. הרי ברור שכולם נעזרו ינקו ואולי גם העתיקו ממוסד הרב קוק בריטב"א או מהרשלר ברמב"ן. אלא מאי? מה לא עושים בשביל פרנסה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2003 20:11 לינק ישיר 

מן דהוא
גם אצל ספרי מוסד הרב קוק יש הרבה ספרים מהקלסים שבהם שמועתקים ממחברים חילוניים וגם ממחברים חרדים שלפני השואה
לא אשתמש בשמות אבל זה דבר ידוע לכל יודע ספרדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/4/2003 20:48 לינק ישיר 

שתי הערות:
א. ליצחק יונתן בשם פייביש:
ייתכן שמדובר בדברי גבורת ארי יומא ביחס לספר דברי הימים, שם משמע שדעתו שעזרא לקח כמה ספרים והביא את כולם ברצף וללא עריכה. הרב מרדכי ברויאר מביא את זה כראיה לשיטתו בעניין הבחינות. בכל אופן הניסוח "שימוש של רבני ההסדר" אומלל. ללא ספק רוב רובם של רבני ההסדר אינם סוברים כך.

ג. לסטלש:
צווי דינים בדבר: יש מי שמשתמש בספרים קודמים, נותן להם קרדיט, וטוב מאוד עושה. לעומתו, יש מי שמשתמש בספרים קודמים ומעלים את שמותיהם. זו כבר גנבה ספרותית. בעיניי חמור שיש מי שמשתמש בחוקרים או בחילונים אבל לא מזכיר כמובן את שמם, שהרי הם חוקרים או חילונים. מותר כמובן לקרוא בספריהם כדי לנצלם, אבל אסור להזכיר את שמם. בסוף עוד מישהו יסתכל בספרים שלהם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/4/2003 21:04 לינק ישיר 

למאן דהוא,
מפעל הלכה ברורה של הרב קוק,לא היה להעתיק במדויק את לשונו המזוקקת של הרמב"ם,
אלא לכתוב את סיכום פסקיו.
כאשר כל צורב פשוט יבין כי אין דמיון בין הדברים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/4/2003 21:12 לינק ישיר 

לפידוס,
טעות בידך. החיבור של הרב קוק מתחלק לשתיים: הלכה ברורה, שהוא ציטוט מדויק מהרמב"ם, שולחן ערוך ולעתים עוד, ובירור הלכה, שהוא סיכום תמציתי של שיטות הראשונים והאחרונים בסוגיה.
אם אינני טועה הוא עשה זאת רק לגבי מסכת ביצה (ואולי עוד כמה פרקים) ואת השאר ממשיכים עד היום במכון הלכה ברורה בישיבת מרכז הרב.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/4/2003 21:18 לינק ישיר 

אדון עפר,
עיין בהקדמה להלכה ברורה!!!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/4/2003 21:21 לינק ישיר 

לפידוס היקר,
אינו תחת ידי בזה הרגע. תוכל לפרט מעט יותר?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/4/2003 06:47 לינק ישיר 

עפר ןאפר
שכאני אומר שלמוסד הרב קוק יש ספרים שמעתקים וגנובים אני מתכוון שלא נותנים קרדיט למקור אני לא רוצה לתת כאן דוגמאות מכיוון שהוא שוכני עפר ויש חרם הקדמוניםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/4/2003 11:57 לינק ישיר 

סטלש,
דא עקא שבסופו של דבר אתה עושה דבר חמור עוד יותר. הפכת עכשיו את כל המחברים החשובים שהוציאו ספרים במוסד הרב קוק לחשודים בפלגיאט, בגלל שמועה שאחד המחברים עשה זאת. אם אתה חושש לחרם הקדמונים היית צריך לשתוק מלכתחילה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > צנזורה (על ידי יהודים) בספרי קודש
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.