בית פורומים ספרים וסופרים

ארחות שבת ח"ב וח"ג מישהו כבר ראה????

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/6/2009 17:59 לינק ישיר 

(השאלה היא מתי כן נאמר מנהג ישראל תורה ומתי לא.)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 18:03 לינק ישיר 

מסכת סופרים פרק י"ד

וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה מנהג ותיקין אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשקול הדעת:
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2009 19:19 לינק ישיר 

http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2531323&forum_id=771דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 19:23 לינק ישיר 

כולכם הלכתם שבי אחרי פרובוקציה זולה. מהיכי תיתי שספר העוסק ב'הלכות שבת החמורות' ואינו מתיימר להקיף את כל ענייני ומנהגי שבת, שיעסוק במנהגי האכילה ובזמני התפילה. כלום לכל אלה יש מקום במשנה ברורה או בערוך השולחן? וכי הם נזכרים ונעשים בשש"כ?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 19:29 לינק ישיר 

שופטני

תקן מהר את הודעתך.

אא"כ לא ראית מעודך שש"כ ח"ב ואינך מתבייש בכך.

(לגופו של ענין, יש הצדקה לכך שספר בא לעסוק בהל' מלאכות שבת ולא חייב לכתוב גם ההלכות של עד סימן שא' וכפי שהטור שם חיץ ביניהן.)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 19:41 לינק ישיר 

אכן אין בביתי שש"כ, וגם לא למדתיו מעודי מרישא לסיפא, אבל עדיין אני מתקשה להאמין שנכללו בו "מנהגי האכילה וזמני התפילה".
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 20:30 לינק ישיר 

ראיתי את מה שנכתב שם בענין 'מעלית שבת' והוא מופיע בח"ג עמ' פ"א ושם הערה נ'.
המחברים השכילו ללכת בין הטיפות כשמחד הזכירו בראשונה את הדעות האוסרות (ואף בבתי חולים) והיינו הגרנ"ק והגרש"ו ומטעם דהחמירו כל היכא דמיחזי כזילותא דשבת, ומאידך לא התעלמו מדעות המתירים כגרש"ז וגריש"א, אך המעיין טוב בהערה נוכח לדעת שדי מסובך למצוא מעלית שבה דיברו הגרשז"א והגריש"א מאחר שברובם ככולם ישנם בעיות למכביר שבהם לכו"ע אין היתר.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/6/2009 22:16 לינק ישיר 

הפרובוקציה היא ממי שמציע למחברי ספר הלכה למעשה בהל' שבת  להתעלם מפסיקותיו של המ"ב ולהכריע לפי עיונם בסוגיא. נמאס כבר מהפוסט מודרניזם המלאכותי והמלוקק הזה (בהלכה) שכל כוחו בהטפות  אבל כל פירותיו פירות סרק.  

[אגב, יעוין בספרו של היילפרין על הגדול ממינסק אודות שיחתו על הגדול שהיה מכריע בתחילה ע"פ עיונו בסוגיא  בהתעלם מדברי החכמ"א ושאר אחרונים ואיך שלבסוף ניחם בו] 

לא ראיתי את תוכן החלקים החדשים אבל בין חלק א' של שש"כ העוסק במלאכות שבת עד ח"ב המכיל דיני קידוש עונג שבת ותפילות שבת, חלפו שלושים שנה (!) בערך פחות או יותר. 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 23:01 לינק ישיר 

מה התכוונת לומר בזה שעברו שלשים שנה? שלקח לו לעיין בהלכות אלו שלשים שנה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/6/2009 23:27 לינק ישיר 

מה זה פוסטמודרניזם? וכיצד שייכת מלה זו לכאן? מה זה מלאכותי ומלוקק לכאן?

(מי שפוסק כמ"ב הוא בעידן המודרני?)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/6/2009 02:57 לינק ישיר 

היכיני כתב:

ועד בכלל צודק מאד!.

באמת לא מצאתי ספר זה, הרבה פרטים נחוצים מאד, ואציינם כאן לתועלת הרבים ותן לחכם ויחכם עוד:

חוסר התייחוסך לדברי ועד_בכלל בשתי הערותיו הראשונים שהעלה, נראה שאין לך מה להגיב עליהם.אף אחד לא הציע להתעלם מחד מספרי ההלכה, אבל מצד שני לא לשום עיונם רק באלה שהוא רוצה ביקרם,
זכותו של כל אחד להתייחס רק במה שלבו חפץ, אבל אז יכתוב מתחילה שהספר בנוי רק לפי דברי אלו הפוסקים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/6/2009 04:41 לינק ישיר 

היכיני כתב:

הפרובוקציה היא ממי שמציע למחברי ספר הלכה למעשה בהל' שבת  להתעלם מפסיקותיו של המ"ב ולהכריע לפי עיונם בסוגיא. נמאס כבר מהפוסט מודרניזם המלאכותי והמלוקק הזה (בהלכה) שכל כוחו בהטפות  אבל כל פירותיו פירות סרק.  


ואני בטפשותי חשבתי שהמשנה והגמ' עתיקות מן המ"ב.
החזו"א היה פוסט מודרניסט מלוקק לדעתך?

כנראה לדעת מר משיצא המ"ב נסתם חזון. ילמדנו רבינו מנין לו רז זה. הנביא במחננו ואנו לא ידענו!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/6/2009 08:08 לינק ישיר 

מה נכתב שם לגבי דוד שמש ?
כידוע בשש"כ יש מהדורא קמא שמותר, ובתרא שנכתב בלשון המלצה: מוטב להימנע.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/6/2009 12:10 לינק ישיר 

לכל הנקדנים, איני מתעקש על שייוך מגמת הפוסט מודרניזם בכאן.
 
לגופו של ענין:

ספר שכל מקורותיו הם רק מהמ"ב, במקרה הטוב הוא ספר נכון אך ערכו מועט כמובן באשר אין בו מן החידוש. מחבר ספר על הל' שבת שומה עליו לברר את הדין משורשו עד הכרעתו הלכה למעשה. כך עשה בשש"כ וכך עשו גם מחברי הארחות שבת במידה רבה.

מאידך גיסא , ספר הלכה למעשה, (להבדיל מספר עיוני) שאינו מקבל על עצמו את המ"ב כסמכות מוחלטת (מה שלא אמור למנוע פה ושם נטיה מהדברים), הוא ספר בלתי לגיטימי ולא ראוי לבוא בקהל, כמוהו כספר הלכתי שיכריע מכח לימודו כנגד הטור והשו"ע. זו עמדתי הנשענת על קבלת המ"ב בקרב רוב מנין ובנין וכו'. עמדה שכחה יפה גם אחרי כל הפלפולים והפטפוטים בפורום ובמקומות דומים. אא"כ רב גובריה ותקיף חיליה כחזו"א שגם הוא לצד השגותיו הכיר בסמכותו  של המ"ב כידוע. כך שתלונתו של ועד בכלל, על השענות יתירה על המ"ב, אין לה מקום והיא בגדר קנטורי דברים גרידא. 

לגבי אזכרת פוסקים אלו ולא אחרים, נפלאת ממני מה השיעור בזה, הרי אם לגבי הגרע"י והגר"ח גרינמן ניתן לחשוד בפוליטיזציה, מה יש להם נגד הגרמ"פ או הגרב"צ אבא שאול?  ובכן ראשית הגרמ"פ מובא הרבה במקורות, וגם חי' ידועים של הגר"ח גרינמן מובאים שם (כמו הזזת מתג הדלקה ללא זרם חשמלי).
 
אכן פשוט שהזכרתם המרובה של הרבנים הנזכרים דייקא, הרי היא משום החוג ממנו באו וצמחו המחברים.הרב גלבר הוא תלמיד מובהק של ר' שמואל אויערבך והרב רובין הוא דיין אצל ר' נסים קרליץ , ומכאן היכרותם עם פסיקותיהם של הרבנים הנזכרים בני חוגם. 

הדרישה לכתוב על השער שהספר נשען על  פסיקות חכמים אלו ואלו היא טרדנות בעלמא.  בקצב הזה גם אם היה מזכיר את כל רבנים שהציע 'ועד בכלל' מחר יבוא אמריקני וידרוש לנקוב בשמותם, משום שלא מצא את פסיקותיו של הגאון ר' פישל הרשקוביטש, שבאמריקה ידוע כפוסק גדול.

הטענה של חוסר הלכות עונג שבת וכו',  היתה זוכה למענה אדיב  וענייני יותר, אילו היתה נכתבת בשפה מכובדת ונאותה, הראויה כלפי אברכים עמלי תורה, קהל היעד של ספר זה. 

והעיקר, בשעה שאנו משחיתים את זמנינו בפטפטת ברשת, עוסקים הרבנים הנזכרים בעוד חקר דין ועוד בירור הלכה. ואין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של אלה וכיו"ב.  
 
   
 

  

תוקן על ידי היכיני ב- 23/06/2009 12:58:38
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/7/2009 06:47 לינק ישיר 

שמעתי מיודע דבר שבקרוב ממש יצא לאור שמירת שבת כהלכתה ח"א במהדורה חדשה ב"כ, ובעוד כחצי שנה יצא החלק השני אף הוא בב"כ.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > ארחות שבת ח"ב וח"ג מישהו כבר ראה????
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.