בית פורומים בחדרי חרדים

צנזורה (על ידי יהודים) בספרי קודש

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/4/2003 00:26 לינק ישיר 

האם אין חרם קדמונים שאסור להגיה ספרים נדמה לי שראיתי זאת פעם באיזה שו"תדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/4/2003 22:13 לינק ישיר 


לא יודע אם חרם אבל יש אמרה, כמדומני מרבינו תם "יד המגיהה 'מסברא' תיקצץ". ושמעתי שמדובר על הגהות מסברא בגמרא, תופעה שהיתה נפוצה, ובגלל זה מוצאים במקומות רבים שרש"י כותב "ה"ג" ובגמרא מופיעה אותה גרסא כרש"י מפני שהמדפיסים שינו וכן עשו עם הגהות המהרש"ל שהוכנסו לגמ' והלומד לא יכול לדעת מה היתה הגרסא הקודמת, דבר שיש בו נפק"מ לא מעטות.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/4/2003 23:29 לינק ישיר 

כמה הערות לכל מה שנכתב באשכול.
אינני זוכר מי כתב מה, עמכם הסליחה.

בקשר לאגרות החזו"א במכתבו כביכול נגד המוסר, מדובר במכתב שהוא שלח לגרש"ז ברוידא זצ"ל ואח"כ ה"חזון איש" הבהיר את עצמו בענין ולא כמו שהבין הרב ברוידא, ולכן המכתב הושמט.

לגבי ההשמטות בחת"ס, לא מדובר בהשמטות של תשובות שהוא התייחס לציונות (היא לא היתה בתקופתו) מדובר בדברים שכתב בזמנו, והיום היו עלולים להתפרש כהסכמה לציונות.

החזו"א הוא זה שאמר שיש להתייחס בספקנות לכל כתבי היד של הראשונים שמוציאים ומדפיסים.

יתכן ויש העתקות בספרים מהוצאה להוצאה, רבל זה כבר לא קשור לדיון הנ"ל. לא ידוע לי על מקום חרדי כלשהו שלא משתמשים בראשונים בהוצאת "מוסד הרב קוק".דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/5/2003 12:20 לינק ישיר 

"פרשת המלך" הקטע שהושמט


שני חתנים היו לו לגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל (ספריו "אבן האזל" על הרמב"ן הם אבן פינה לכל תלמידי הישיבות). האחד, הרה"ג רבי אהרון קוטלר זצ"ל, ראש ישיבת ליקווד בארה"ב והשני, הרה"ג רבי יצחק מאיר בן-מנחם זצ"ל.

הרב בן מנחם היה חבר ביה"ד הגדול וחיבר את "פרשת המלך" על הרמב"ם.

"פרשת המלך" חלק ב' ראה אור בראשונה בשנת תשט"ז. ההוצאה השנייה היתה בשנת תשמ"ג.

וכך כתב בין היתר בהקדמה לספרו "פרשת המלך":

"ואם יש לראות יד ה' תוך עומק הדין, ודאי שאין להתעלם מלראות את יד ה' בישועה בדרך נס שהוארה לנגד עינינו אחר שנות הפורענות בשמי ארצנו הקדושה. ורק שתום-עינים לא יראה במה שאירע כאן לפני שמונה שנים את יד ה' הגדולה הנטויה עלינו לחסד ברכה, כאשר מסר השי"ת ברחמיו המרובים רבים ביד מעטים ועמד לנו בעת צרתנו וזכינו לתקומת מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו השלמה, ונדחי ישראל מכל קצות תבל מתקבצים לתוכה ומקוממים את שממותיה. אכן עלינו לדעת כי התשועה הגדולה והפרקן לעם ישראל בוא יבואו אחר שיתגדל ויתקדש שמיה רבא על ידינו, ותתגדל ותתחזק הכרתנו כי יד ה' עשתה זאת ולפיה נחיה, ואנו כולנו מלאי צפיה לביאות גואל צדק במהרה בימינו ולהחזרת השכינה לציון עיר קדשנו."

במהדורת תשמ"ג ("פרשת המלך" חלק ב') הושמט הקטע הזה, נעלם ואיננו. פלאי פלאים.

(שאול שיף, הצופה)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/5/2003 12:47 לינק ישיר 

ישיביש,
בעניין אגרות החזו"א, אפשר לקבל מקור?
בכל אופן, אם החזו"א אכן כתב זאת, היה אפשר להבהיר למה בדיוק התכוון. לא ברור למה צריך למחוק.
אמנם אם החזו"א עצמו הורה להשמיט את הקטע – זה סיפור אחר.

לגבי החת"ס, כמובן שהוא לא דיבר על התנועה הציונית, שלא הייתה בזמנו, וכל מי שקורא יודע זאת. לכן מגוחך למחוק דברי תורה שלו ולמנוע אותם מהכלל בחשש שזה עלול להישמע כהסכמה לציונות. זו דעתו, והיא צריכה להישמע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2003 14:03 לינק ישיר 

החזו"א השמיט בעצמו פרק מתוך "אמונה ובטחון". בכתב ידו של החזו"א נמחק הקטע שבפרק ג' אות כ"ח ונכתב בצדו :"טעם המחק מפני כבוד החיים".
ר' שמריהו גריינמן זצ"ל הרחיב את המחק גם על אות כ"ט.
למי שישים לב, ב"אמונה ובטחון" פרק ג' באה לאחר האות כז" אות ל'.
פרק כ"ח מתחיל במילים הבאות :"אלה שלא זכו לאור הגמ' בהלכה המה משוללים גם מאגדה באפי' האמיתי כי בהיותו חסר לב חכמה, אי אפשר לו לקנות מושגים שמימיים אמיתיים, גם אינו מסוגל ללימודים מישרים, ומה שהזכירו בגמ' בעלי אגדה היינו חכמים בהלכה שהוסיפו עיונם גם באגדה. אבל לא יתכן להיות ריק מהלכה ולהיות בעל אגדה, ויתכן אנשים שעסקם בהגיונות בני אדם כעין פילוסופי' ריקנית פעם במידות פעם בקורות הדורות ועוד כיוצא בהם ומשתדלים לקבוע הגות לבם במסגרות התורה, ויתכן שיצליחו למשוך לב השומעים ולהנעים זמירות באזני המקשיבים, ואמנם אלה אין להם חלק בתורה לא בהלכה ולא באגדה כי כיסוד ההלכה יסוד ההגדה, אין הגדה הגיון לב. ההגדה היא חלק התורה שקיבלנוה דור אחר דור אשר מסרה משה ליהושע ויהושע לזקנים וכדתנן באבות. ולהיות בעל הגדה החובה להיות בקי במקרא בתורה בנביאים וכתובים, להיות בקי בכל אגדות שנאמרו בגמ' בקיאות נאמנה, להיות בקי במדרש בקיאות שנונה ומסודרת, ואחר כך לשאת ולתת בה בהבנת המסקנות שבהם, וכמו שלא יתכן חכם בהלכה בלא קנין הבקיאות המרובה, ואמנם אלה החפצים בהתגלות לבם מורגלים בידיעות מקוטעות...."
קטע נוסף נשאר אמנם בפרקי אמונה ובטחון שבסוף חזו"א על טהרות, אך נשמט מהספרים הנדפסים בפני עצמם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2003 14:23 לינק ישיר 

אך מה בדבר הצנזורה הגויית השולטת עד ימינו אנו בסידור התפילה ובתלמוד?
מדוע לא נשמעת קריאה לתקון המעוות והזרת העטרה ליושנה, לנוסח שנקבע על ידי חז"ל?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2003 15:35 לינק ישיר 


אני ראיתי סידור שכתוב שם "שלא עשני נכרי".
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2003 17:55 לינק ישיר 

שלא עשני נכרי זה לא כל כך נורא.
לשון המשנה (ושאר מדרשי התנאים) היא תמיד נכרי בעוד שלשון הגמרא היא גוי.
ישנם סידורים בהם מופיעה הנוסחא המצונזרת "שעשני ישראל".

תוקן על ידי - לאהלה - 5/11/2003 6:54:01 PMדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2003 21:23 לינק ישיר 

לאהלה, מה הפשט "כבוד החיים"?
זה קשור לרב ברוידא שהוזכר כאן קודם?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/5/2003 21:55 לינק ישיר 

אם החזו"א לא שנה לאהלה מנין לה?
החזון לא פרט מי הם החיים שכבודם עלול להפגע.
השערות רבות קיימות ונאמרו כבר, אך לקבוע מסמרות?
לא אדע.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/5/2003 21:49 לינק ישיר 

לאהלה,
לא הבנתי את דברייך בהודעה הראשונה.
חיפשתי בספרי חזון איש ישנים, כולל בהוצאה משנת תשי"ד לא מצאתי לא את הפסקאות הנ"ל וגם לא את ההערה של "טעם המחק וכו'". אז מאיפה העתקת את זה?
ומה יש בפרקים שבסוף טהרות שאין בספרון הקטן?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/5/2003 22:04 לינק ישיר 

ועוד שמעתי שבוע זה, שבאמונה ובטחון היו שלש קטעים שלא הודפסו א) נגד מוסר ב) נגד חסידות ג)נגד דרך הלימוד בישיבותדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/5/2003 22:30 לינק ישיר 

לעפר
אם החזו"א מחק זאת בכת"י מדוע תבקש למצאו בדפוס?
בסוף חזו"א טהרות נמצאים 2 קטעים שלא הובאו בספרים. הקטעים נמצאים בפרק א' תחילת אות ט'.


צר לי לאכזב את הצבור. החזו"א לא כתב אף מילה כנגד החסידות ולא כנגד אף אחד אחר.
וגם לאחר מתקפתו כנגד בעלי המוסר העונים להגדרותיו, שמעתי את ר' חיים קנייבסקי שציטט בשמו : "יותר משאנו מתנגדים לבעלי המוסר, מתנגדים אנו למתנגדי המוסר"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/5/2003 23:00 לינק ישיר 

אז צר לי להצר לך ולהודיע לך שאינפורמציה לא נכונה בידך, שכן בספר 'הגאון' ח"ג - שנכתב בהשראת ר' חיים קניבוסקי ותרם מ"זמנו היקר מפז...להביא את ה"ספר שלנו" כלשונו לידי גמר- עמ' 885 הערה 2 כתוב: "השמיע באזנינו הג"ר חיים קניבסקי שליט"א מהליכות דודו ורבו הגאון בעל חזון איש אשר לדבריו היה מהמתנגדים היותר חריפים לדרך החסידות, ואף העלה השקפתו זו בכתובים {חלקם שלא ע"מ להדפיס]...".דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > צנזורה (על ידי יהודים) בספרי קודש
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 לדף הבא סך הכל 4 דפים.