close
 
הפוך לדף הבית גמ"ח קופונים
20.06.2018
 
עוד בעוד באתר
לכל הכותרות
הכי נקראים הכי מדוברים

הגרא"י סולובייצ'יק: "ה'עידית' של אמריקה כמו ה'זיבורית' של ארץ ישראל"

נאום ראש ישיבת בריסק מסעיר את בני התורה הליטאים: בהקלטה שהגיעה ל'בחדרי' נשמע ראש הישיבה הגרא"י סולובייצ'יק מדבר נגד הקלטה שפורסמה מארה"ב ובה מדברים על בעיות הליב"ה והאקדמיה שיש בישראל • "שם המצב פי מאה יותר גרוע"

81
 
הגרא
הגרא"י סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק . צילום: שוקי לרר

הנאום שמסעיר את בני התורה בארצות הברית: במוצאי שבת האחרון במהלך שיעור שמסר הגרא"י סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק לבני ישיבות מחו"ל, התייחס הרב סולובייצ'יק לנאום מיוחד שנתן ראש ישיבה מארצות הברית בתקופה האחרונה בה דיבר על המצב בארץ ישראל ודיבר על בעיות של ליב"ה ואקדמיה שיש בארץ ישראל, וטען כי בארץ ישראל נוצר "מזרחי" חדש.

הגרא"י התייחס לדברים ואמר: בארצות הברית עושים "עסק" מהבעיות בארץ כמו ליב"ה ואקדמיה, אבל שם המצב פי מאה יותר גרוע, ומן הראוי היה שמי שמדבר שם ידבר על הבעיות שם.

בהקלטה שהגיעה ל'בחדרי חרדים' נשמע הגרא"י נחרץ בעניין ומסביר את ההבדל בין החינוך בארה"ב לארץ ישראל.

"אם זה בלימודי חול אז שם מצוי הן ישיבות קטנות עם לימודי חול, ותלמידים בישיבות גדולות לומדים לימודים אקדמאיים בשעות הערב".

"אם זה בנושא האקדמיה, בארצות הברית בשידוך כולם מחפשים רק בחורה עם 'תואר', ואם אין לה תואר היא לא שווה כלום".

"פה בארץ" אמר הגרא"י "אברכים יושבים ולומדים שנים אחרי החתונה ובארצות הברית אחרי שלש שנים כמעט כולם יוצאים לעבוד, ואז גם לא רואים בכלל שהם היו פעם בני ישיבות בהנהגה ובלבוש. ה'עידית' של אמריקה הוא כמו ה'זיבורית' של ארץ ישראל".

"אם הבחורים האמריקאים היו נשארים בארצות הברית ולא באים לארץ ישראל המצב פה בארץ מבחינה רוחנית היה טוב הרבה יותר".

(ההקלטה מדבריו של הגרא"י סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק)


"אתם מבינים מה שקורה? היכן הם כל היהודים הללו? היכן הם? הם מנהיגים ישיבות, יש בחורים, לומדים מוסר, עושים כל מה שיש בעולם. מורידים מישהו מ"הררי קדם", לישיבה שם, שימסור דרשה ביארצייט. נו, אתה נעמד לפני ציבור כזה גדול של בני תורה, תאמר להם, תגיד להם משהו, תן להם מוסר, שייצאו ויחשבו מה לא בסדר אצלם. אתם יודעים מה הוא נעמד לדבר? הוא נעמד לדבר, שבארץ ישראל מה קורה, המצב הוא בארץ ישראל שנבנה איזה מזרחי חדש בארץ ישראל, את זה צריכים הבחורים האמריקאים לדעת? זה מה שמדברים להם? תדבר, תדבר להם מוסר, שהם ייצאו ויכו על חטא, לא שכל אחד ייצא משם ויכה "על חטא" של ארץ ישראל... תדבר להם מה שצריך. הם לא מתביישים? על ארץ ישראל הם מדברים? בארץ ישראל הולכים לעשות ליב"ה, הולכים לעשות ליב"ה. הם יודעים כולם מה זה "ליבה". ה"ליבה" הכי גדול שיעשו כאן, לא מגיע למה שעושים בבית ספר הכי טוב באמריקה".

"על ליבה אתם מדברים? אתם הרי יש לכם תיכונים (היי סקול) עם כל לימודי החול, יש כאלה ישיבות שם שאפשר ללכת לקולג' בלילה. הם מדברים על ארץ ישראל? צועקים: ארץ ישראל! ליבה! אקדמיה! אקדמיה! את כל השמות הנרדפים הם יודעים. על מה אתם מדברים שם? אם יהיה שם יהודי שיחפש שידוך לבן שלו כאן, הוא יצטרך לקחת בחורה שאין לה בגרות, ישחירו אותו שם, דבר ראשון הוא לא יקבל כזו, ואם הוא כן אחד כזה שיחפש אחת כזו, הוא כזה נידח שאף אחד לא ירצה להסתכל עליו".

"איך הם נראים שם? איך נראות הבנות שם? איך נראות הנשים? אין על מה לדבר? מעמידים לדבר הוא נעמד לדבר הוא מדבר על ארץ ישראל? שידבר אליהם, שיתבע מהם, שיסביר להם מושג מה זה צניעות, איך צריך להיראות. במקום זה הוא צועק מה קורה בארץ ישראל... הולכים לסחוב את כל ציבור הבני תורה, הולכים לסחוב אותם לעבודה, ולערב אותם עם הרחוב. מה קורה אצלכם שם? רבונו של עולם, אומר לכם מה שאמר לי היום אחד משם, שהיה אצלי, כולם אחרי 3 שנים הרי הולכים לעבוד. ואיך הם נראים אז? אי אפשר להכיר עליהם שהם היו פעם בני ישיבה, הם לובשים את החולצה הכחולה הוא נראה כמו חצי גוי הוא נראה. הוא עושה לי טובה, אני שואל אותו אתה לומד משהו? כן כן, הוא עונה לי, יש לי חברותא לפנות בוקר, בשעה שאינו לא יום ולא לילה... אז הוא לומד גמרא".

"הם אומרים, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, בפשטות למה זה אינו נשמע? אתם הרי גם אשמים, אם הראשי ישיבות היו מחנכים את הבחורים זה היה הרי נשמע. התירוץ הוא, שלא מחנכים! הם לא מאפשרים ללכת כל אחד בתאוות לבו?".

"כתוב בפסוק ביחזקאל, הנביא אומר, ויהי דבר ה' אלי לאמור, בן אדם דבר אל בני עמך ואמרת אליהם, ארץ כי אביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם, ונתנו אותו להם לצופה, וראה את החרב באה על הארץ ותקע בשופר והזהיר את העם, ושמע השומע את קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה, את קול השופר שמע ולא נזהר דמו יהיה, והוא נזהר נפשו מלט, והצופה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש, הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצופה אדרוש, ואתה בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל וגו' ולא דברת להזהיר רשע מדרכו וגו' ודמו מידך אבקש, ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא שב מדרכו וגו', ואתה את נפשך הצלת".

הרב אברהם יהושע סולוביציק
הרב אברהם יהושע סולוביציק

"העמידו אותם, ראשי ישיבות, הם דואגים לדור, לכל העולם הם צועקים, פלטרין שלך לא כבשת ואתה הולך וכובש ארצות אחרות. תגיד, תגיד, צופה נתתיך, מי יחנך אותם? מי יחנך? מביאים בן אדם משם מהררי קדם שיגיד להם דרשה, תגיד להם, תכניס להם ותעורר אותם, תגיד להם מה שצריך לומר, שהעולם לא הפקר, תאמר להם מה חובתו בעולמו, לא רק תאווה ותאווה ותאווה, חצי רחוב יהיה מלא במוצאי פסח, הם צריכים לתפוס את הפיצה הראשונה מיד עם מוצאי פסח... רחוב שלם יהיה מלא. ביזי ביזיונות. ואת כל זה צריך להביא לכאן"...

"ודאי, באים אחרים שם ואומרים, שצריך ללכת כמו שצריך, איך לבושים, צריך ללכת בצניעות. הם אומרים שגם כאן לא יותר טוב, גם כאן יש. נכון, בוודאי. אבל כאן שיש כאלה, זה השוליים, יש כאלו, יש מודרניים שהולכים כך. אבל שם, זה העידית. עידית דידהו כזיבורית דידן".

"אלו שבאים לכאן, אברכים, שיתנהגו כמו בני אדם. מי שמקום האכילה שלו הוא במסעדה, הוא איש שדה, לשם הוא שייך, אין לו שייכות ליושב אהלים".

לסיום אמר: "אני חושב רק דבר אחד, אני לא מבין שם, מה הם באים לדבר עם בחורי הישיבה האמריקאים? על המצב בארץ ישראל. אני לא מבין רק דבר אחד, בסדר, אבל מה זה נוגע להם? שהם לא יבואו לכאן לארץ ישראל? שיחזיק אותם באמת שם, אזי באמת יהיה כאן יותר טוב".

 
 
אולי יעניין אותך גם
81 תגובות ב – 62 דיונים שלח הדפס
תגובות
דברים כדרבונות!!!!!!!!!!!!!!! (ל”ת)
 15:19 13/03/2018
1
 
     שיקרא לישיבתו - ישיבת זיבורית 
מרדכי 09:34 14/03/2018

כל תלמידי הישיבה אצלו, באים מאמריקה, מהם הוא מתפרנס וכו' וכו', וכך הוא יורה בהם?

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
מי שמבין אידיש לא יכול שלא להסכים ולהתפעל מן הדברים (ל”ת)
 15:20 13/03/2018
2
 
תענוג כל מילה (ל”ת)
מתוק מדבש 15:20 13/03/2018
3
 
ראש הישיבה צודק.  
 15:36 13/03/2018

האמריקאים הגיעו ללמוד כאן ומרימים את מחירי הדירות ובזה גורמים להרבה יהודים הגרים בארץ הקודש להסתובב ולאסוף קוודאדער ודולר כדי שיוכלו לגור בארץ הקודש.
ובמקומות שגרים הליטאים יש כמה גזירות . שלא כתובה בתורה.
1. שמותר לבקש צדקה רק פעם בשנה.
2. שחייבים להוציא תעודה מוועד הצדקה וחייבים לשלם עבור התעודה סך של 40 דולר ארה''ב.
ותוקף התעודה הינה רק לכמה שבועות בלבד.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
4
 
     גם אני מסכים שהוא צודק ! יאיר לפיד (ל”ת)
י.ל. 09:35 14/03/2018
 
     בעלי הדירות הירושלמים הם אשמים 
יוסס 18:09 14/03/2018

הירושלמים חשבו שהם מנצלים אמריקאים תמימים והפקיעו להם את המחירים, עכשיו זה חוזר עליהם כבומרנג

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
ממש מוזר 
אמריקנער 15:39 13/03/2018

הוא אומר דברי טעם, שלכאורה היו צריכים להיות על השולחן, והוא צודק, הם לא.

ממש מוזר, שבארה"ב עסוקים ב"גזירות" של ארץ ישראל. חח

אני חושב עכשיו ולא מבין באמת עד כמה צריך להיות צבוע בשביל להתעסק בפצעון קטן של האחר כשאתה מלא פצעים מכף רגל ועד ראש.

האמריקאים האלה כנראה מתמודדים על תחרות צביעות עם הפלג.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
5
 
     לתגובה 5 
אחד 03:47 14/03/2018

על אפך וחמתך, ראשי הישיבות בארה״ב נמנים על הפלג הירושלמי, והם רבי מלכיאל קוטלר, רבי אליהו בער ורבי אהרן שעכטער הנמנים במוצהר על רבני הפלג של רבי שמואל אויערבאך זצ״ל

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
כל מילה פנינה !!! זהב טהור !!!! צודק !!! (ל”ת)
כל מילה  15:40 13/03/2018
6
 
     כל מילה פנינה !!! - בנימין נתניהו (ל”ת)
 09:35 14/03/2018
 
ללייקווד? 
למי מתכוון? 15:44 13/03/2018

מה איכפת לו מה שקורה בלייקוד?

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
7
 
סוף סוף מישהו אומר את האמת בפרצוף 
יהודה 15:47 13/03/2018

סטמרים דבילים תקשיבו קצת לרב הזה

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
8
 
     נכון !! נפתלי בנט (ל”ת)
נ.ב. 09:36 14/03/2018
 
מי יכול לתאר לנו את המציאות בארה"ב? 
יהודי 15:47 13/03/2018

ללא הכללות, האם אין שם ציבור שדומה לבני-תורה בארץ ישראל???

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
9
 
     ממש לא. טוס לניו יורק ותראה במו עיניך את המצב (ל”ת)
אמריקאי 16:18 14/03/2018
 
כל מילה פנינה 
ליידי 15:52 13/03/2018

אכן בחורה בלי תואר לא שווה כלום מהסיבה הפשוטה ששם לא נותנים דירות וחיים מ2 משכורות כמו כל העולם
תורה עם דרך ארץ ונימוסים...

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
10
 
     ליצנות אחת דוחה 100 תוכחות (ל”ת)
 09:36 14/03/2018
 
סופסוף מישהו אומר להם את האמת בפרצוף!!! (ל”ת)
איש יהודי 15:59 13/03/2018
11
 
כל ראש ישיבה חייב לשמוע לזה 
סוף סוף יש מי שמדבר שליח מה' 16:02 13/03/2018

שליח מהקב"ה סוף סוף יש מי שמדבר ולא מפחד מכל ראשי הישיבות הרב כאן עוד מדבר בעדינות מי ששם לב..!! המצב הרבה יותר חמור! הוא הנחשון בדור ..מעניין מי יהיה הרב או ראש הישיבה שלא יפחד מאשתו ויזעק את הזעקה של מרן ראש הישיבה...

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
12
 
כל הכבוד. אמר דברים נכונים שכולם פחדו לדבר עליהם (ל”ת)
 16:02 13/03/2018
13
 
זה אכן המצב כפשוטו. לא אמר דברים לא ידועים (ל”ת)
 16:02 13/03/2018
14
 
צודק בכל מילה !!! (ל”ת)
חיים 16:31 13/03/2018
15
 
     אם כך הם דברי הראש ישיבה, לא פלא שתלמידיו יוצאים לעבודה אחר כך, כי יש שם 'קרירות נוראה' (ל”ת)
 09:37 14/03/2018
 
אחרי חשקת התורה שאתה היכנסת להם בטח הם יוצאים לעבוד (ל”ת)
 16:33 13/03/2018
16
 
דורבנות! (ל”ת)
 16:50 13/03/2018
17
 
קדושי ליטא הניפו דגלים לבנים בכל מושבותיך ובחצרותיך עת יפסח על נשמותיך בליל הלבן של קץ כל הקדושים (ל”ת)
שואת השבת ה תשע"ח 16:54 13/03/2018
18
 
אמת לאמיתה החומריות בארהב פי 100 מישראל (ל”ת)
יהודי 16:56 13/03/2018
19
 
תכלס הוא צודק (ל”ת)
 16:58 13/03/2018
20
 
חכם מופלא. כל מילה יהלום.  (ל”ת)
 17:11 13/03/2018
21
 
אוי ווי גוט האט ער געזאגט 
רואה חשבון 17:28 13/03/2018
22
 
גילה את מה שכולם יודעים (ל”ת)
י 17:42 13/03/2018
23
 
אוי כמה שהוא צודק 
אמריקאי 17:48 13/03/2018

אני גר פה, והוא כ"כ צודק. אני לא אוהב לפעמים את הסגנון שהוא משתלח. אבל הוא מדבר דברים אמיתיים מאוד. חודר כליות ולב.

האמת כואבת.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
24
 
מה הוא אמר לא נכון ?? (ל”ת)
שריד11 18:05 13/03/2018
25
 
כולו אש להבה על האמריקאים כי הוא מתפרנס מהם 
יוחנן 18:11 13/03/2018

מה היה עושה המטיף לכל העולם אם לא היו באים אמריקאים

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
26
 
     הוא לא מתפרנס מהם. לרפורמים יש יותר כסף וגם לא לוקח.  (ל”ת)
 03:46 14/03/2018
 
מזדהה עם כל מילה.  (ל”ת)
אבי 18:12 13/03/2018
27
 
אלה שם בהמות לכל דבר ועניין רק שמזיקים יותר מבהמות  
 18:18 13/03/2018

כל בהמה שתפתח פיה על היושבים בישראל שלא לומר תנסה להתרבן עלינו משם יכה בו כל חולי וכל מדוי מצרים.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
28
 
בארצות הברית אין הרבה אברכי כולל כמו בישראל מסיבה פשוטה 
כבוד הרב 18:25 13/03/2018

המימשל שם לא מעביר שקל 1 לאברכים או ישיבות שחורות ללא לימודי חול.
רק "הציונים הרשעים" מתקצבים ישיבות וכוללים כדי שיוכלו לשבת שם ולקלל את המדינה.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
29
 
קודש!! שבח ארץ ישראל!!! 
 19:11 13/03/2018

כל הזמן מרגלים צצים לנו

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
30
 
     הוא מדבר כמו מזרחניק!!! (ל”ת)
 09:38 14/03/2018
 
פי צדיק יהודה חכמה (ל”ת)
 19:39 13/03/2018
31
 
למה בכל חומש שיעור אתה מדבר על הפלעטיק של א"י לאמריקנערס שלך  
 20:25 13/03/2018
32
 
הגרא"י 
איש יהודי 20:25 13/03/2018

גדול רבני בריסק השפווים

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
33
 
באמת 
אמריקאי 21:12 13/03/2018

המצב בארץ היה יותר טוב, כי לו לא היה ישיבה בלי הבחורים האמריקאים. אף ישראלי לא מסתכל עליו

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
34
 
נפסק שלשלת בריסק 
 21:32 13/03/2018

יש יותר מסעדות בירושלים מניו יורק ורוב המסעדות בניו יורק הם בבעלות ישראלים
שהוא יגיד כמה כסף הוא קיבל להגיד דרשה זו

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
35
 
     המסעדות בירושלים מלאים באמריקאים (ל”ת)
ריאלי 22:59 13/03/2018
 
צודק. ועליהם נאמר הרוצה לשקר ירחיק עדותו  (ל”ת)
ריאלי 23:00 13/03/2018
36
 
לרבני אמריקה אין חשק לעבוד קשה לנסות לשנות את אנשיהם. יותר קל להתעסק עם בעיות קיימות או לא במקומות אחרים (ל”ת)
ריאלי 23:01 13/03/2018
37
 
האמת 
אבי 23:35 13/03/2018

מה יפה לראות היום שהראי"ס מתקרב להמיינסטרים ועוזב הבריסאות המשונה של קודמיו, כה לחי!
אך האמת ניתן להאמר שהחטיא את המטרה לגמרי,
לא קל למצוא בלייקווד ישיבה קטנה עם לימודי חול.
אין בנמצא ישיבה גדולה שתלמידיו לומדים לימודים אקדמיים בלילה. ( לזה צריך לנסוע לישיבת קרובו הריד"ס במנהטן)
רוב הבני תורה משתדכים עם בחורות בלי תואר דוקא
רוב נשארים בכולל לעשר או טו' שנה
אף שיש יותר חומריות באמריקה, אך "רדיפת הכסף" אין כמו בארץ- לא נעים להכיר אבל זהו האמת.
אך בזה אני מסכים לא שיפסיק לקבל לישיבתו האמריקאים שמקלקלים כ"כ בארץ ואז ישאר תלוי עם רוב בניו וחצי מנין.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
38
 
     החומרנות האמריקאית והרדיפה המטורפת אחרי אלילי הדולאר הורסת כל חלקה טובה. 
צודק בהחלט 01:21 14/03/2018


כאשר ראש ישיבה מכובד נעמד להספיד ,עליו לומר דברי כיבושים ומוסר לקהל השומעים,ולא להוציא דיבה רעה ושקרית על קהל יראי ה' בארץ ישראל.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
אל מי כוונתו? 
 23:44 13/03/2018

למי הוא מתכוון בזה שאומר "אחד מהררי קדם"?!

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
39
 
יש לי משפחה שירדה לאמריקה- האבא רב, ואני רואה עליהם בדיוק את מה שהרא"י אומר!! פשוט מבריק 
אברך 00:25 14/03/2018

למרות שהאבא רב. הבן בישיבה עם תיכון שנחשבת ישיבה עילית, הבנות פשרניות,
הרב סולוויציק צודק בכל מילה !!

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
40
 
     אני גר בארה"ב ולא מכיר שום ישיבה עם תיכון שנחשבת ישיבה עילית! (ל”ת)
תושב ארה"ב 02:44 16/03/2018
 
     עילית ועוד אייך 
יוסי 02:11 22/03/2018

לונג ביטש, פילאדעלפיא, אדיסון, טעלז, חיים ברלין, סאוט פולסברג, תורה ודעת... לכולם בתיכון לימודי חול

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
שניהם צודקים. באמת קם פה "מזרחי" חדש בדמות חרדים. ושם 
מאיר. 00:42 14/03/2018

באמת המצב חמור ביותר. ומי יודע אם אותו צדיק הרב קוטלר זצ"ל לא מתהפך בקברו על מה שהולך שם אחרי שעשה מהפך רוחני בארה"ב.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
41
 
     אין צורך להתהפך בקבר. זהו טבעו של עולם. אין סיכוי שחרדיזם  
 09:12 14/03/2018

בצורה הקיצונית כפי שהתפתחה בישראל ובלייקווד יחזיק מעמד יותר מ 30-40 שנה.
אז עם כל הכבוד על המהפך הרוחני שעשה, גם למהפכים יש בלאי טבעי.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
איזו חוצפה. עם כל גדלותו בתורה, אין לו שום זכות לדבר על יהודי אמריקה היקרים. א. אין באמריקה את כל הצביעות שיש בארץ. ב. אין באמריקה רבע מהגזענות שיש ל (ל”ת)
שימי 03:07 14/03/2018
42
 
משעשע במיוחד 
מכיר 03:48 14/03/2018

אבל כבר אמרו עליו ראשי הישיבות של דור העבר שהוא מקפיד להתפלל ביחידות אבל לשון הרע לדבר בציבור..

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
43
 
האמת 
אבי 04:37 14/03/2018

מה יפה לראות היום שהראי"ס מתקרב להמיינסטרים ועוזב הבריסקאות המשונה של קודמיו, כה לחי!
אך האמת ניתן להאמר שהחטיא את המטרה לגמרי,
לא קל למצוא בלייקווד ישיבה קטנה עם לימודי חול.
אין בנמצא ישיבה גדולה שתלמידיה לומדים לימודים אקדמיים בלילה. ( לזה צריך לנסוע לישיבת קרובו הריד"ס במנהטן)
רוב הבני תורה משתדכים עם בחורות בלי תואר דוקא
רוב נשארים בכולל לעשר או טו' שנה
אף שיש יותר חומריות באמריקה, אך "רדיפת הכסף" אין כמו בארץ- לא נעים להכיר אבל זהו האמת.
אך בזה אני מסכים לו, שיפסיק לקבל לישיבתו האמריקאים שמקלקלים כ"כ בארץ ואז ישאר תלוי עם רוב בניו וחצי מנין

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
44
 
אמת לאמיתה. לא להתפתות אחרי הדמגוגיות של הפלג בני קורח 
אבי 07:36 14/03/2018
45
 
הוא מדבר שטויות 
שפוי 10:17 14/03/2018

יש בארצות הברית הרבה אברכים שממיתים עצמם באהלה של תורה הוא לא מכיר בכלל את הכוללים שם ויש מלא נשות אברכים ללא שום תואר ואברכים שלומדים שנים רבות בכולל הוא אלוף בקיבעון מחשבתי מה שהטאטע אמר לפני 70 שנה שהיה אולי אקטואלי אז

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
46
 
מי שמוכן להתמודד עם האמת מוזמן ליכנס ולנסות להתמודד 
שיכל  11:31 14/03/2018

יש כאן אי הבנה בקלטת הגרא"י כל השנים דיבר עם האמריקאים על כל הבעיות בהנהגה כאן בארץ ישראל. בזמן הנח"ל דיבר בחריפות שאין כמותו נגד הגדולים ותמיד דיבר נגד בדקויות של השקפה לבחורים אמריקאים. כל השיחה הזאת אפשר להגיד עליו. יותר מזה ,הוא מדבר פה לאמריקאים, עפר אני תחת כפות רגליו אבל מותר לשאול במקום לדבר איתם על הבעיות שלהם הוא מתלוצץ איתם על למה גדולי אמריקא מזכירים את הבעיות שיש בארץ ישראל אין לך טול קורה מבין עיניך גדולה מזו, איך שהוא דיבר כל השנים, כל הדרשה הזאת אפשר להגיד עליו ,כל מילה, פתאם משהוא אחר הוא קנאי ומדבר על הבעיות שהוא הפסיק לדבר אז הוא תוקף אותו? תמיד היו שאמרו על הקנאות שלו שזה לא אמיתי, אבל יש מבחן אם זה אמיתי או לא, והמבחן הוא, אם מגיע מצב שלדבר את הקנאות זה לא משרת את הנגיעות שלך אז אתה גם צועק? או אז אתה צועק על אלה שצועקים. תראו את דודיו הגאון רבי מאיר זצ"ל ויבלחט"א הגאון רבי דוד שליט"א, שעולה מכל הנגיעות (הוא מחותן עם הצד השני) וצועק וצועק וצועק. יש כאלה שמסבירים שזה הכל בגלל נגיעות אבל אני חושב שחלילה לחשוד את הגאון שליט"א בנגיעות וחייבים לומר שיש כאן אי הבנה בקלטת. מי שמוכן לנסות להסביר אנא תגיבו.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
47
 
     משום מה התחושה היא שאתה לא ממש רוצה להבין. רק במקרה שכן אנסה לעזור לך 
 18:50 14/03/2018

א. בתור אחד שחי פה בארץ יש לו זכות לדבר על הבעיות הקיימות פה. לא ? זה שחלק גדול מהשומעים הם חוצניקים לא משנה כלום. שלא לדבר על כך שגם הם בסופו של דבר חיים כאן בארץ, ובפרט האברכים שבהם.
ב. ההבדל בין אחד שמדבר בסלון ביתו לתלמידיו לאחד שעומד על במה ונושא נאום בפני כל עם ועדה הוא דבר פשוט ביותר.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
מאוד מאוד מסכים עם דבריו (ל”ת)
דוד 12:19 14/03/2018
48
 
הרב סלוביציק 
בנימין 14:39 14/03/2018

זו התשובה החזקה לכתבה של יאיר שרקי על החרדים העובדים שם

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
49
 
העיקר שיש לו על מה להתרגז.... 
 14:43 14/03/2018

הוא צודק, אבל אם כל זה הבחורים משם מפרנסים ישיבת בריסק

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
50
 
     דגלו זה להוציא את האמריקאי מהבחור.... ודו"ק (ל”ת)
יוסלה 03:10 23/03/2018
 
הרב סלוביציק 
בנימין 14:49 14/03/2018

גם ר שמואל בברית יעקב כך אמר ודוק

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
51
 
כל מילה בסלע (ל”ת)
 07:18 15/03/2018
52
 
אמת לאמיתה (ל”ת)
מוישי 00:24 18/03/2018
53
 
לא צריך להיתרגש משטויות 
ניסן 21:14 18/03/2018

לא אבא שלו ולא סבא שלו היו מדברים כך הוא מחפס כותרות והינה נתנו לו
חבל שנתנו לו זה יהדות אמריקה ורבניה אסור להם לארח אותו או לתת לו במה

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
54
 
בוא נתחיל: פילדלפיה, תורה תמימה, ריברדיל (ל”ת)
אברך אמריקאי 04:03 21/03/2018
55
 
     ועוד 
יוסי 02:14 22/03/2018

אפי "הקנאים" עצמם יש להם בתיכון / ישיבה קטנה לימודי חול סאוט פוולסברג וחיים ברלין שעליהם מדבר הגרא"י שליט"א

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
 
ציבור הלומדים בכולל שם הוא אולי עשר אחוז ממה שיש בארץ, והולך ופוחת משנה לשנה (ל”ת)
אברך אמריקאי 04:04 21/03/2018
56
 
הזיבורית של החרדים אמיתיים יראה שמים בארצות הברית הם יותר מעידית של הציונים הדתיים והאגודאים במדינת ישראל כי הרב אמר "ארץ ישראל" ולא "מ 
 18:05 23/03/2018

יש יהודים יראי ה' ושומרי תורה באמת בכל הפרטים, ויושבים באר"י כפי ההלכה כמו שכתב השל"ה בספרו שבאים לגור לארץ ישראל ולא להנות מן הגשמיות באר"י. זה באמת דרגה גבוה.
אבל מי שמתגשם בארץ ישראל, זה לא יושב בארץ ישראל רק ב"מדינת ישראל" שמקבל תמיכה מן ממשלת זדון והם זרע עמלק בדורינו. אין לו שום קשר לארץ ישראל.

הוסף תגובה חדשה
הגב לתגובה זו
57
 
בארץ אתה צריך כסף כדי לחיות, באמריקא חיים כסף... (ל”ת)
 07:52 26/03/2018
58
 
כל זה נצרך לבני חו''ל אבל אנן הדברים פשוטים לן (ל”ת)
ד 10:43 09/04/2018
59
 
הוא מביא אותם לארץ, יקירי (ל”ת)
 15:37 12/04/2018
60
 
חוצפן, כוונתך להגיד שהדודים שלו גדולי הדור אינם שפויים בדעתך המקוללת? (ל”ת)
 15:41 12/04/2018
61
 
ועל מה שהולך בארץ? זה בסדר? בחו"ל רק משתפר מאז (ל”ת)
 15:41 12/04/2018
62