close
 
הפוך לדף הבית גמ"ח קופונים
25.09.2017
 
 
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
להתחזק - עם חיוך: הרב מיכאל לסרי ידוע כדרשן מבוקש בשל היכולת המדהימה שלו לשלב דברי תורה, התעוררות ומוסר יחד עם מסרי השמחה. בכל שבוע אנו מגישים 'וורט' קצר עם מסר חשוב מפרשת השבוע ובענייני השעה, ובסופו - גם חידודין ובדיחות תואמות • תשמחו ותחכימו
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
איציק מן 08:22 15/09/2017
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
להתחזק - עם חיוך: הרב מיכאל לסרי ידוע כדרשן מבוקש בשל היכולת המדהימה שלו לשלב דברי תורה, התעוררות ומוסר יחד עם מסרי השמחה. בכל שבוע אנו מגישים 'וורט' קצר עם מסר חשוב מפרשת השבוע ובענייני השעה, ובסופו - גם חידודין ובדיחות תואמות. תשמחו ותחכימו
 להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
איציק מן 10:58 08/09/2017
הפרוטה החלודה שפתחה את לבו של העשיר
עיקר עבודת האדם עם יצרו ועיקר הצלחתו תלויה בהתחלה דכל שמתחיל בדבר מצוה ממילא יש הבטחה שאותה מצוה תגרור בעקבותיה מצוה אחרת וכך כל היום, ואם ח"ו נכשל בהתחלה הרי נהיה כל היום באותה דרך
הפרוטה החלודה שפתחה את לבו של העשיר
הרב הגאון מרדכי מלכא 13:55 01/09/2017
שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח: גדולי ישראל בשילוח הקן • צפו
כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ: לרגל פרשת השבוע פרשת כי תצא בה מובאת מצוות שילוח הקן והמצווה של שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים, מגיש 'בחדרי חרדים' תיעוד נדיר מגדולי ישראל זצ"ל ויבלחט"א בקיום מצוות שילוח הקן
שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח: גדולי ישראל בשילוח הקן • צפו
משה ויסברג 12:53 01/09/2017
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
להתחזק - עם חיוך: הרב מיכאל לסרי ידוע כדרשן מבוקש בשל היכולת המדהימה שלו לשלב דברי תורה, התעוררות ומוסר יחד עם מסרי השמחה. בכל שבוע אנו מגישים 'וורט' קצר עם מסר חשוב מפרשת השבוע ובענייני השעה, ובסופו - גם חידודין ובדיחות תואמות. תשמחו ותחכימו
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
איציק מן 11:52 01/09/2017
כיצד להכשיר את הפה לקראת הימים הנוראים
העולה מדברנו עד כמה חובתו של כל אדם להכין עצמו בחודש אלול ימי הרחמים והסליחות לימים הנוראים בכדי לזכות בדין והעצה הטובה שיכין ויכשיר את פיו וישים רסן לפיו בתקופה זו כמעשיהם של צדיקים אשר נוהגים בחודש זה תענית דיבור, וישתדל להשתמש בפיו רק לטובה עד שיחשב כאילו הגעיל את פיו והכשירו להגיש בו את מנחתו ותפילתו לקב"ה, וזו הסגולה הגדולה שיתקבלו ברחמים וברצון תפילותיו
כיצד להכשיר את הפה לקראת הימים הנוראים
הרב הגאון מרדכי מלכא 11:52 25/08/2017
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
להתחזק - עם חיוך: הרב מיכאל לסרי ידוע כדרשן מבוקש בשל היכולת המדהימה שלו לשלב דברי תורה, התעוררות ומוסר יחד עם מסרי השמחה. בכל שבוע אנו מגישים 'וורט' קצר עם מסר חשוב מפרשת השבוע ובענייני השעה, ובסופו - גם חידודין ובדיחות תואמות. תשמחו ותחכימו.
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
איציק מן 11:24 25/08/2017
כשהלב הגדול נאנק מייסורים
מה בדיוק קרה עם הרגל של הגרי"ד גרוסמן? מה שנגלה לעיני בשבוע האחרון הוא מסכת של קידוש השם וצידוק שמו, התנהגות של ירא אלוקים בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו
כשהלב הגדול נאנק מייסורים
הרב בן ציון נורדמן 00:59 25/08/2017
האברך פתח את המקרר וגילה את בנו מכחיל
נתבונן מהו המבט והחשיבה בדרך כלל של האדם על מקבצי נדבות וגבאי צדקה המתדפקים על דלתות הבית, שהן מהוים הטרדה למנוחת האדם ואף מפריעים בתפילה או בלימוד וכן בעבודה וכן כאשר מסתובבים בשמחות ועוד יותר כאשר דופקים בדלתי הבית ומפריעים את מנוחת בני הבית, אך כל זה נובע מתוך שהאדם בדרך כלל חושב שהוא עושה טובה לאותו קבצן או גבאי ולזאת מתפלא עליו כיצד הוא יכול להפריע את מנוחתו, אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו מבט אחר וחשיבה אחרת שחייב כל אדם להתבונן מדוע הוא זכה להיות במצב טוב יותר לעומת אותו קבצן עד שנצרך לבקש ממנו את עזרתו
האברך פתח את המקרר וגילה את בנו מכחיל
הגאון רבי מרדכי מלכא 15:16 18/08/2017
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
להתחזק - עם חיוך: הרב מיכאל לסרי ידוע כדרשן מבוקש בשל היכולת המדהימה שלו לשלב דברי תורה, התעוררות ומוסר יחד עם מסרי השמחה. בכל שבוע אנו מגישים 'וורט' קצר עם מסר חשוב מפרשת השבוע ובענייני השעה, ובסופו - גם חידודין ובדיחות תואמות. תשמחו ותחכימו.
להתחזק עם חיוך: הרב לסרי עם וורט לפרשה
איציק מן 14:32 18/08/2017
תהילים: היישומון שיאחד / הרב בנצי נורדמן
מחלה, תאונה, כאב וייסורים זה לא בשליטתנו. אבל הצורה בה נקבל את הדברים ונחיה איתם זה כבר ברשותנו הבלעדית. אנחנו יכולים לשקוע במרה ובדיכאון, ומנגד, יכולים להתעלות ולשמוח ולקוות לישועת ה'
תהילים: היישומון שיאחד / הרב בנצי נורדמן
הרב בנצי נורדמן 16:57 17/08/2017
כוחה של הברכה / הרב מרדכי מלכא
הגאון רבי מרדכי מלכא, רבה של אלעד, במאמר תורני שבועי על פרשת השבוע לגולשי בחדרי חרדים
כוחה של הברכה / הרב מרדכי מלכא
הרב מרדכי מלכא 14:12 11/08/2017
 
 
הכי נקראים הכי מדוברים
לכל הכותרות עוד ביהדות
תגיות