1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

מחפש שלום זכר? קידוש? טיש? • זה המקום

'בחדרי חרדים' מגיש את המדור השבועי: כל האירועים בחצרות הרבנים, האדמו"רים, ראשי הישיבות, אישי הציבור והעסקנים בשבת • והשבוע: אופרוף לנכד גדולי ישראל • ח"כ אורי מקלב מחתן את בנו • וגם: כל אירועי החזנות לשבת זו • עשרות אירועים נוספים
כתב בחדרי חרדים , י"ט אדר תש"ע 05/03/2010 15:41

ויזניץ 1גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות

שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד ראב''ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך, בן לחתנו הגאון רבי שלמה זלמן איראם מרבני ישיבת פוניבז', עם הכלה נכדת הגאון רבי צבי שינקר ר''י 'בית דוד' בת לחתנו הרב הגאון רבי אלעזר פייגנבויים מרבני הישיבה, תתקיים באולם שע''י ביהכנ''ס ה'בוכרים' ברח' הרב הירש בב''ב, לרגל השמחה ישבות הסבא ראב''ד י-ם הגר''מ שטרנבוך בעיר.

בהיכל ישיבת 'קול תורה' בשכונת בית וגן בירושלים יציינו השבת את יום היא''צ ה15 לפטירתו של ראש הישיבה פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ''ל ששימש בראשות הישיבה למעלה מיובל שנים, במוצ''ש יתקיים כנס זכרון ענק בהיכל הישיבה בשעה 8:30 הכינוס מאורגן ע''י 'ועד 'הידידים' של הישיבה, במעמד צפויים להשתתף ראשי הישיבה ורבניה, בני המשפ', תלמידי ובוגרי הישיבה לדורתיה.

שמחת בית צדיקים: עליה לתורה לרגל נישואי נינת הגרי''ש אלישיב, נכדה לחתנו הגאון רבי חיים קנייבסקי, ונינה להגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, נכדת הגרב''ב קורלנסקי זצ''ל, בן הרב הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי מו''ל הספר 'דעת נוטה' מאביו הגר''ח, עם בן הרב הגאון רבי נתן איזנברג, תתקיים בביהמ''ד הגדול 'אהבת תורה' ברח' תורת חסד בירושלים לרגל השמחה ישבות דוד החתן הגאון רבי אשר הכן דויטש מר''י פוניבז' בעיר, וימסור שיחות ושיעורים בבתי המדרשות, בין קבל''ש למעריב ישא דברי חיזוק בביהמ''ד המרכזי 'באר שמואל'.

עליה לתורה לרגל נישואי נכדת הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, בת הרב אליהו קלמנוביץ, תתקיים בביהכנ''ס 'אהל יוסף' בשכונת רמות בירושלים.


שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הגאון רבי חיים גריינמן, בת לבנו הרב הגאון רבי שמשון גריינמן, עם החתן בן הגאון רבי אהרון בכרך ראש ישיבת 'גבעת רוקח' לצעירים, תתקיים בחדר האוכל של ישיבת מחנובקא ברח' רב אסי 7 בב''ב.

עליה לתורה לרגל נישואי נכד הגאון רבי שלום בן ציון פלמן רב ביהמ''ד 'נחלת משה' בב''ב ובעל ה'שלמי תודה' בן לבנו הרב צבי פלמן, תתקיים בבית מדרשו ברח' הרב מלצר בב''ב.

הגאון רבי אברהם חפותא ר''י הרמב''ם ומרבני פתח תקוה ישבות ביישוב באר יעקב בליל שבת בין קבל''ש למעריב ימסור שיחת חיזוק בביהמ''ד 'אהל מיכאל רשב''י' ברח' חזו''א.

סיקור מיוחד: המגיד מישרים הרב הגאון רבי ירחמיאל קראם ישבות במודיעין עילית וימסור שיחות חיזוק במספר מוקדים להלן המיקומים: בליל שבת בין קבל''ש בביהכנ''ס 'המרכזי' ברח' שדי חמד, בליל שבת בשעה 9:30 בביהמ''ד 'היכל יצחק', לאחר תפילת הנץ בביהכנ''ס 'אחדות ישראל', בשעה 9 בבוקר בביהכנ''ס ברית יצחק, בשעה 3:15 ימסור שיחה מיוחדת בעניני חינוך בביהמ''ד 'אהל יעקב' ברח' קצות החושן, בשעה 4:15 בהיכל הישיבה לצעירים 'אהל יוסף' ברח' אור החיים, בסעודה שלישית בישיבת 'כנסת בית יצחק' בראשות הרב אוחנה בשד' הלל ושמאי, בשעה 6:45 בישיבת 'דברי שלמה' ברח' נתיבות המשפט. בשעה 7:45 בישיבת 'זכר יצחק', בשעה 8:15 בישיבת 'שיח תורה', במוצ''ש השיחה המרכזית בביהמ''ד 'יחל ישראל' ברח' נתיבות המשפט 2.בחצרות האדמורי''ם וחצרות החסידים


אלפים ישבתו בעיירת ליז'ענסק שבפולין לרגל ערב הילולת הרה''ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק זי''ע, החל ממוצ''ש תחל העלייה המונית לציון הקדוש ע''י האלפים שכבר הגיעו ברכבות אויריות מהארץ, ארה''ב, ואירופה.

התרגשות רבה במודיעין עילית: הרה''צ מויז'ניץ ישבות באחוזת ברכפלד, במסגרת שבת התאחדות לקהל חסידי ויז'ניץ המתגוררים במקום, התפילות ועריכת ה'באטא' בליל שבת, וכן הסעודה שלישית, יתקיימו בביהמ''ד 'אמרי חיים' ויז'ניץ ברח' רשב''י, עקב חוסר במקום נקראו החסידים שמחוץ לעיר לא להגיע לשבת זו.

שמחת בית ויז'ניץ-לעלוב: השבת העליה לתורה לרגל נישואי נינת האדמו''ר מויז'ניץ, נכדת חתנו הרה''צ רבי מנחם ארנסטר ר''י ויז'ניץ, ונינת הרה''צ רבי משה ארנסטר נשיא קהילות מאור חיים בארה''ק, בת הרב ישראל ארנסטר, חתן האדמו''ר רבי שמעון מלעלוב זצ''ל, החתן נכד החיד''א וייס רב קהילת 'יטב לב' באנטוורפן, בן לחתנו הרה''צ רבי חיים אריה שפיטץ ר''י 'עץ חיים' ווילירייק אנטוורפן, במוצ''ש שמחת הפארשפיל בהיכל ביהמ''ד הגדול בב''ב בשעה 8:30 בהשתתפות אלפים, שמחת החתונה ביום שני בביהמ''ד מעמד הקבל''פ בשעה 4:30 לאחמ''כ מעמד החופה ברחבת הת''ת.

האדמו''ר מסקווירא שהגיע ביום חמישי האחרון לעיר טורנטו שבקנדה, ישבות במקום בקרב מאות החסידים שהגיעו מרחבי קנדה וארה''ב לשבות במחיצת האדמו''ר, אכסניית האדמו''ר בבית הנגיד הרבני רבי שמעון ורנר, התפילות והטישים באהל שהוקם בסמוך לביהמ''ד של החסידות בטורנטו.

חסידי ואוהדי בית מודז'יץ ישבתו באתרא קדישא מירון, בראשות האדמו''ר ממודז'יץ, התפילות והשולחנות ייתקיימו במתחם ישיבת 'בני עקיבא', לרגל השבת יצא לאור קונטרס חידו''ת 'ותימרון דוד' מאברכי החסידות, במוצ''ש לאחר ההבדלה תתקיים מעמד ההדלקה בליווי תזמורת בחצר הציון הקדוש.

בעיירה דינוב שבפולין ישבתו מאות לרגל יום היא''צ של הרה''ק רבי דוד מדינוב זי''ע, בעל ה'צמח דוד' הטישים והתפילות ייתקיימו בראשותם של האדמו''ר מקאסאן, הגאון רבי משה קאהן ר''י תולדות אהרון, והגאון רבי איסר רוטנר רבה של לוד.

בחצר הקודש דושינסקיא מציינים את השבת שקודם היא''צ של האדמו''ר הקודם וגאב''ד ירושלים רבי ישראל משה דושינסקיא זצ''ל, בעל ה'תורת מהרי''ם' בנו ממשיך דרכו האדמו''ר יערוך את שולחנו בביהמ''ד הגדטל היכל מהרי''ץ דושינסקיא בירושלים, כמו''כ בבתי המדרשות של החסידות בב''ב, בית שמש, אשדוד אלעד, ואחוזת ברכפלד, יעלו את זכרו בהתועדויות של החסידים בשבת.

האדמו''ר מטשרנוביל השוהה בשוויץ לטובת מוסדותיו בארץ ישבות במקום, אכסניית האדמו''ר בבית הנגיד הרבני רבי דניאל בעק, המוני חסידים מאנגליה ובלגיה הגיעו לשהות במחיצת האדמו''ר בשבת, ביום ראשון ישוב האדמו''ר למעונו בב''ב.


במרכז 'אש קודש פיאסנצא' ברח' רש''י בב''ב ימסור שיחת חיזוק הרב הגאון רבי אלימלך שטמר בשעת רעוא דרעוין.

אישי הציבור והעסקנים

ח''כ הרב אורי מקלב יו''ר הוועדה לפניות הציבור עורך השבת עליה לתורה לרגל נישואי בנו, תתקיים בירושלים בקרב בני המשפ' בלבד ללא מוזמנים.

ידידנו הצלם המוכשר אליהו קובין עורך השבת שלום זכר לרגל הולדת בנו, השמחה תתקיים בבית חמיו הרב יחזקאל מייטס ברח' שמואל הנביא 1 בירושלים.


אירועי החזנות

ירושלים: בייהכנ''ס הגדול יעבור לפני התיבה החזן יחזקאל קלאנג, בליווי מקהלת ביהכנ''ס בניצוחו של אלי יפה. בביהכנ''ס 'תחכמוני' בעיר יעברו לפני התיבה החזנים יוסף שוורץ ויעקב קלמנוביץ, בליווי מקהלת 'שירת ירושלים' קידושא רבא תתקיים לאחר התפילה.

תל אביב: בביהכנ''ס הגדול יעבור לפני התיבה החזן הראשי חיים אדלר.

פתח תקוה: בביהכנ''ס 'השלושה' יעבור לפני התיבה החזן יעקב למר, בליווי מקהלת 'רינת ישראל' בניצוחו של אופיר סובול.


כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה ללא רשות בכתב.
למשלוח עידכונים על אירועי השבת למערכת לא יאוחר מיום חמישי בצהריים, בכתובת:k90900@gmail.com
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מי זה צבי שינקר?  (ל”ת)

    ישיבישער

  2. טעות חמורה  

    מרדכי