1. עמוד הבית
 2. חדשות
 3. אקטואליה

רב היישוב עמנואל: ללום טעה בכתובת • ראיון

רגע לפני שהקנס היומי בן ה-5,000 ש"ח נכנס לתוקף, מוריד רבו של עמנואל את הכפפות • בראיון ראשון הוא מסיר את הלוט מעל זהות הלוחמים, וקובע: בעמנואל אין אפליה! • ראיון נוקב
יוסי כץ, בחדרי חרדים, ובני מקובר - הכל בקול , ל' ניסן תש"ע 14/04/2010 00:38

"עדיף לך לצאת, לפני שתתנפצי". מתוך הוידאובתוך ההמולה התקשורתית הגדולה סביב פרשיית בית הספר בעמנואל המסעירה את המדינה, דומה כי טרם נשמע קולו של רב היישוב עמנואל, הגאון ר' יצחק מאיר בר לב.

בראיון מיוחד שערכנו עימו בנושא, הוא משיב על כל הטענות סביב פרשיית בית הספר, ותוקף את הלוחמים נגד החינוך העצמאי שהביאו לפסיקת בג"ץ על קנס יומי בן 5,000 ש"ח על כל יום שבו לומדות הבנות החסידיות בנפרד.

• רבה של עמנואל הגאון ר' יצחק מאיר בר לב, זה נכון שיש אפלייה עדתית בעמנואל?

"חס וחלילה. אני לא אתן שיקרה דבר כזה, להפלות בין אנשים, בין עדות. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם צדיקים וכל אחד ואחד יש לו את המקום שלו שטוב בשביל הילדים שלו להתחנך.

"מה שטוב לזה, לא תמיד זה טוב לזה. לא שזה טוב מזה ופחות מזה. הניסיון הזה של בג"צ להתערב ולקבל בשבילנו החלטות זה דבר מסוכן".

• איך הרב מתמודד עם ההחלטה הזו? הרי הוטל קנס של 5000 שקל על כל יום...

"זה 5,000 שקל וזה החינוך העצמאי. ברגע שזה הגיע לשולחן של גדולי הדור, זה כבר יצא מהאחריות שלי. הם מנהיגים את זה והם יגידו מה לעשות ואנחנו נעשה מה שהם יגידו.

"מה שאני מבין מהרב, שכל הטענות על עדתיות הן שקר וכזב...

"ברור. לא היתה בת שרצתה להיכנס ולא נכנסה. מי שרצתה להיכנס נכנסה. יש שם 30% בנות ספרדיות ולא מדברים. על איזה אפליה מדובר?

"מעלים את זה בתקשורת, כיון שאנחנו לא אנשים של תקשורת. כי אנחנו יודעים שהתקשורת לא מחבבת לא את האשכנזים. לא מאהבת האשכנזים ולא מאהבת הספרדים. הם עושים את זה כדי להתנגח בחרדים, שיהיה מי שיהיה. אם זה אשכנזים או ספרדים.

"היו הרבה עיתונאים שבאו לכאן מכל מיני עיתונים בארץ ובחוץ לארץ ושאלו שאלות, וכשהם ראו את המצב, ראו את הגדר שדיברו עליה ואת ההחלטה שדיברו עליה – גיחכו.

"היה בודק חיצוני מטעם משרד החינוך שגם בא לבדוק את הדבר הזה וגם כן גיחך על הדבר הזה. החלק הזה של אפליה היא טענה מגוחכת להחריד. ועוד יותר מזה, שבשעתו הנושא של החלוקה של בתי הספר שעשינו נעשה בהסכמה של כל הרבנים, אשכנזים וספרדים. היה לנו מסמך שחתמו עליו כל הרבנים, לכל דין ודברים משא ומתן כל הויכוחים שיהיו בדברים האלה, הכריעו בעדינו. כולם חתומים על זה".

• הרב ניסה להגיע למגעים עם האנשים שהלכו לבג"צ ובכל זאת הוציאו את כל הדבר הזה החוצה?

"ברור. יש על זה התנהלות. באיזה שהוא שלב זה כבר יצא מכלל שליטה, אבל ברור שיש לנו הסכמות איתם. בהתחלה ש"ס, מרגי, רצו להיכנס לדבר הזה, ולהעלות את זה בוועדת החינוך של הכנסת. הראיתי לו, לפנחסי, את המסמכים האלה, והוא תיכף גנז את הכל, הוריד את הכל מהפרק. אם יש לך חתימות שכל משא ומתן, שכל ויכוח הולכים לרב בעדני הוא יכריע בדבר, הזה אז מה אנחנו צריכים להתערב בזה?

• השר מרגי רצה לדבר על הענין הזה ואז הסברת לפנחסי את כל הנושא והוא אמר להוריד את זה מסדר היום?

"כן".

• באמת איפה ההנהגה של ש"ס? הרב דיבר איתם להסביר להם בכל זאת שזה שקר וכזב וזה לא קיים ולא היה?

"הם יודעים את הדבר הזה. הם בינם לבין עצמם יודעים. מה שהתערב בכל הסיפור הזה יחד עם הרב ללום ועוד אינטרסנטים אחרים כדי ללחום בחינוך העצמאי של מקומות אחרים. גם ראש המועצה, שהוא גם כן תימני, הוא אמר תחזיקו, אתם לא משרתים את טובת הספרדים בעיר. אנחנו מסודרים. אז על מה אתם נלחמים? אז הם אמרו לו שהמלחמה שלהם זה לא על עמנואל. הם רוצים להרוויח במקומות אחרים. מה שקרה, הם טעו בכתובת. עוד יווכח לראות שלא היתה כאן שום אפליה.

• מה שהרב אומר זה חמור מאוד: שכל המניעים שלהם אישיים...

"לא שהם פועלים ממניע אישי. הם רוצים שבמקומות אחרים יקבלו בנות ספרדיות לסמינר. במקומות אחרים. בעמנואל הסכימו שלא. בשלב מסוים גם הם אמרו שאין בעיה, רק בעבר. והאמת היא שגם מלכתחילה לא היתה בעיה ואפילו אם היה בעיה היה לנו הסכם חתום שבכל ויכוח שיהתגלע, יכריע בזה הרב בעדני. יש לי את המסמך הזה. מה קרה? למה הלכו לבג"צ?

• אז למה לא הולכים לרב בעדני? למה זה יצא החוצה והלכו לבג"צ?

"הלכתי לרב בעדני על הדבר הזה. הרב בעדני כתב מכתב מפורש שאסור ללכת לתקשורת ולא לשום בג"צ כמו בית המשפט. רק לבית דין חרדי. הולכים אחר הנתבע. גם הבאתי את המסמך הזה אליהם ומשום מה זה לא עזר".

• ואמרתם את זה לללום ולמי שפועל בענין הזה?

"אי אפשר לדבר איתם. הוא שומע לרב אחר, הרב יעקב יוסף. הוא יש לו חשבונות אחרים".

• אבל הרב, היה לכם הסכם איתו שרק הרב בעדני מחליט, והרב בעדני החליט שלא הולכים לצד הזה ואתה רואה שהוא כן הולך לצד הזה...

"אתה יכול לשאול אותו. אתה יכול לשאול אותו מה הוא אומר. הוא לא יודע בכלל. הוא לא פנה לשאול את הצד שלנו, הוא לא פנה לברר את הדבר הזה. הוא הסתמך על כסף הקודשים שאומר שמי שעושה עוול ויודע שזה עוול שאפשר לפנות לערכאות גם כן.

"הוא טען שאם נלך לבית דין אז אשכנזיים לא יבינו מה מדובר בכלל והעדיף לכתחילה ללכת לערכאות. זו פחות או יותר היתה ההסתמכות שלו, אבל ההסתמכות הזאת היא ברגע שיש מכתב שאנחנו מקבלים את דעתו של הרב בעדני. אני חושב שהרב בעדני גם כן מבין בנושאים של אשכנזים וספרדים. אז אני לא יודע מה היה בדבר הזה, לקחת את כל חילול השם הגדול הזה וכל הבלגן הזה".

• איפה כל ההנהגה של ש"ס שתרגיע את הרוחות?

"אני איש קטן ואני לא מבין מה הבעיות בהנהגות עולמיות ודברים כאלה. כולם גדולים. אני נמצא בקהילה שלנו, בעיר שלנו. הם לכשעצמם יודעים במה מדובר. אתה רואה שהם לא העלו את זה. מי שהעלה היה הרב יעקב יוסף. יואב ללום לא קשור לש"ס".

כל הכותרות עכשיו עוסקות בעמנואל. איך מצליחים בכל זאת לשמור על שפיות קצת בעיר כל כך קטנה שכולם סובבים אותה?

"אני אגיד לך את האמת. לעמנואל זה לא מגיע. עיר שקטה. אמנם רק 30 דקות מבני ברק, אבל כאן החיים שקטים ושלווים. בפרט שאנשים יודעים שאין כאן לא מתיחות ואין כאן מחלוקות בין אשכנזים לספרדים ואין כאן את כל הדברים האלה. הכל זה דברים שפורחים באוויר. זה לא נתפס פה שתשמע יש כאן אפליה. אין כאן את השנאה ואין כאן את הדברים האלה".

להאזנה לראיון המלא במשדר הלילה, חייגו: 052-999-66-00.
להאזנה לראיון המלא במשדר הלילה, חייגו: 052-999-66-00.


להאזנה לראיון המלא במשדר הלילה, חייגו: 052-999-66-00.הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. ללום זאב בודד  

  צבי

 2. הרב בעדני אינכדות שלך לומדות??????????  (ל”ת)

  בני ברקי

 3. אין על הרב גדסי. הרב של עמנואל  (ל”ת)

  אלחרר

 4. הגאון ר' יצחק ברנד הוא הרב של עימנואל, לא?  

  יצחק

 5. כמו מרטין לותר קינג  

  אריה

 6. הרב יואב ללום אל תרא ואל תחת!  (ל”ת)

  אמא בוכיה

 7. צריך זהירות בכבוד ת"ח  

  יעקב לוי

 8. ללום - ה' עימך גיבור החיל...  

  ששון

 9. תהיה חכם אל תהיה צודק  

  סביא

 10. למה שותקים לללום  

  זינגר

 11. ללום לא לבד. רק שהציבור החרדי-ספרדי משקשק...  

  מגיב טיפש

 12. ל 3 - הגר"י ברנד הוא  

  עימנואל

 13. רב העיר עמנואל  

  נריה

 14. אוהב ומכבד את הרב יצחק מאיר שליט"א אך מזועזע מדבריו  

  ספרדי כואב מעמנואל

 15. ממתי הרב בר לב נהיה הרב של עמנואל? הוא אולי רוצה להיות  

  רבו על עמנואל רם אולי

 16. אדון זינגר  

  אבוטבול

 17. אמא, את גם הולכת למקוה?  

  אריאל

 18. למה כל הסיבוכים  

  דודי

 19. למה כמו מרטין לוטר קינג אלא כמו משה רבנו: רבי ללום הוא אביר הצדק  

  ספרדי יר''ש לא חרדי ח''ו

 20. 16 תפסיק לזרוק לעצמך פרחים  

  שונא אנשי פקה פקה

 21. מה מצפים מרב מטעם -כמעט בכל מקום הם רק הורסים  (ל”ת)

  קרדום לחפור בה

 22. לעוכר ישראל מס' 10  

  אחד

 23. לאריאל מ17  

  תגובונת

 24. ממתי יש בכוחו של רב עיר להחליט מי יתקבל ולאן?  

  עיתונאי מתחיל

 25. אין אפליה?  

  אחד שמכיר

 26. רגע, זה לא שקר?  

  אחרון שבעם

 27. תגובה ל-19 הגזען  

  יוחאי