1. עמוד הבית
 2. בחצרות
 3. בחצרות חסידים

רבו של מירון זועק: "משחקים באש!"

בעקבות האיסור שהוציא הגר"מ ברנסדורפר על עליית כהנים לרשב"י, מזדעק הגר"מ שטרן: "זהו מכתב של עמרצות!" • "מנהלי המאבק פוגעים ברשב"י" • "להדליק למטה? תישארו בבית!" • ומי עומד מאחורי המאבק?
יוסי כץ, בחדרי חרדים , י"א אייר תש"ע 25/04/2010 00:35

עם רבה של מירון הגר"מ שטרן "אני לא רוצה לומר את כל מה שיש לי על הלב". מימין: הגר"מ שטרןהרבה דם רע זורם במעלה הר-הקודש, המוביל לציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במירון.

בעוד שבוע בדיוק יינתן האות, השלהבת על גג הציון תעלה אל על, התזמורת עם עשרות הקלרינטים תפצח בשירת 'בר יוחאי' מרטיטה – וכחצי מיליון יהודים מכל הארץ, מכל החוגים ומכל העדות, יטפסו במעלה ההר, ויחלו את ציון קודשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

אלא שמסתבר שממש בשעות אלו, יש מי שעובד קשה בכדי להזרים למקום אינטריגות לא מועטות.

'בחדרי חרדים' חשף ביום חמישי האחרון את מכתבו של הגאון רבי משה ברנסדורפר, מו"צ בחסידות תולדות אברהם יצחק, שבו העלה פסק הלכה, לפיו אסור לכהנים לעלות למירון, עקב חשש לטומאת קברים במקום.

הפסיקה הזו הרעידה את אמות הסיפים, עקב היותה חסרת תקדים: מזה מאות בשנים, עולים כהנים מכל הזרמים אל הר הקודש, ללא כל חשש; מי שיגיע לאורך כל השנה למירון, יראה עשרות כהנים העולים אל הדוכן ומברכים את ישראל. אם יש פולמוס כלשהו – הרי שהוא סביב שאלת היתר הכניסה אל מערת הציון עצמה, וגם בזה רבים הם המקלים, עקב העובדה כי המערה בנויה על מעה תחתונה, וחלל גדול מפריד ביניהם.

על איסור עלייה למירון בכלל, איש לא שמע עד היום. וזו הסיבה להר הגעש הגדול שהתפרץ בעקבות הפסיקה האחרונה.

כהנים רבים השומרים על מסורת בת עשרות שנים של עלייה לציון, החלו לשקול את צעדיהם: הם נחרדו מהאיסור דאורייתא של טומאת מתים, ושקלו לבטל, לראשונה בחייהם, את העלייה למירון.

מבוכה ובלבול לא מעטים נזרעו גם בקרב אלה שלא השתכנעו מהפסיקה.

וכמו בכל נושא הלכתי, הלכנו לשאול את ה'מרא דאתרא', הבקי יותר מכול, ומכיר את השטח ואת הנתונים מיום עומדו על דעתו. יחד עם בקיאות הלכתית המאפיינת רב בישראל – הרי שפסיקה שלו בנושא, היא סוף פסוק ואין אחריה כלום.

ה'מרא דאתרא', הוא הגאון רבי מאיר שטרן, המשמש מזה למעלה מארבעים שנה כרבו של מירון.

כבר בתחילת השיחה, הגר"מ שטרן נשמע נסער. אם לרגע תהינו שמא הוא יחכוך בדעתו, יפטיר משפטים האומרים שכהן מחמיר יכול להימנע מהעלייה להר – הרי שתהייה זו נפתרה מיד בתחילת הדברים.

הוא חש כי פגעו בבבת עינו: פגעו ברבי שמעון בר יוחאי, פגעו בציון הקודש.

"אניי רוצה להקדים ולומר באופן חד משמעי", אומר הגר"מ שטרן בפתח הדברים. "מותר לכהנים לעלות למירון! כמו בכל שנה, מזה מאות בשנים. שום דבר לא השתנה.

"על שולחני מונחים עשרות פסקי הלכה, הקובעים בבירור כי מותר לכל כהן לעלות למירון. אין שום חשש. אם היה חשש כלשהו, הרי שתיקנו את הדרכים, וכעת מותרת העלייה ללא חשש.

"יש פה משהו שצריכים להדגיש חזק: הגמרא אומרת, שכאשר רבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה בפקיעין, הוא הגיע לטבריה, ואמר: היות והתרחש לי נס, אלך ואבצע תיקון. היה שם, בטבריה, דרכים שהכהנים היו צריכים להקיף, בשל חשש לטומאת קברים. הלך רשב"י, ועשה תיקון גדול, בכדי שכהנים יוכלו ללכת במקום".

הרב נשמע תקיף, וניכר שהנושא בנפשו. "להגיד שלכהנים אסור לעלות למירון - זה נוגד את ההלכה! זה ביזיון לרבי שמעון בר יוחאי, זה נגד מה שהוא עשה.

"כל תלמיד חכם החפץ בכך, יכול לקבל ממני את פסקי ההלכה האלה באמצעות הפקס".

• אז כהנים יכולים להסיר כל חשש?

"אצלנו אין שום ספק. יכולים לעלות כבכל השנים, באותן הדרכים. הרי לא הביאו למירון קברים חדשים בשנים האחרונות... ואני אומר שוב: אם התעורר חשש, הרי שהוא תוקן על הצד הטוב ביותר".

בדבריו, ושלא לציטוט, רומז הגר"מ שטרן על מניעים עכורים העומדים מאחורי הקמפיין למניעת כהנים מעלייה למירון. "לא נעים לי, אבל לדאבוני אני יודע מה הסיבה לזה", הוא אומר. "יש כאן מערבולת שלמה. אני יכול רק לומר, שהמאבק הזה לא נערך על טהרת הקודש. יש לו מניעים זרים. זה לא נובע מיראת שמים.

מי שעושה הדלקה במושב - שיישאר בבית!

כאשר 'בחדרי חרדים' יצא לבדוק את הדברים, התברר כי המאבק מכוון נגד כהן גדול אחד, והוא לא אחר מאשר כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, המקיים מדי שנה במוצאי ל"ג בעומר הדלקה בה משתתפים עשרות אלפים מכל העולם.

מתברר, שהיה מי שעינו צרה, והוא החליט ללחום נגד החסידות והעומדים בראשה. ובדרך להשגת המטרה הזו – כל האמצעים כשרים.

עוד נודע ל'בחדרי חרדים', כי הגורמים שהציתו את אש המאבק נגד עליית הכהנים למירון, קשורים לגורמים שהציתו באחרונה את אש השנאה נגד הציבור החרדי, כאשר הציתו דגלים, התגרו במשפחות השכולות בישראל, עוררו את חמת הציבור הכללי עלינו, וגרמו לתשפוכת אנטישמית כנגד הציבור החרדי.

"הם סבבו מבית דין אחד למשנהו, בכדי לקבל פסק הלכה האוסר לכהנים לעלות למירון. כולם דחו אותם", מספר הגר"מ שטרן.

"לשיא הגיעה החוצפה, כאשר פרסמו שהגר"ש וואזנר פסק שאסור לכהנים לעלות למירון. מכיוון שאני מחותן עם הגר"ש וואזנר – צלצלתי לאחד הנכדים וביקשתי ממנו שישאל את הסבא. הסבא אמר לו, שלא דובים ולא יער. הוא מעולם לא פסק כך.

"אז אם הם הולכים להגיד בשם הרב וואזנר דברים שלא היו ולא נבראו – אתה יכול להבין בעצמך באיזו צורת התנהלות מדובר".

• הרב רואה מגמה פוחתת בעליית כהנים מאז פורסם פסק ההלכה?

"לא, בכלל לא. עשרות כהנים עולים לדוכן במירון, מדי יום ביומו. הרי עשו מרפסת מיוחדת לכהנים, שטיבלך שלם. אם יש דרך שאסור לכהן ללכת בה – אנחנו כותבים זאת על שלט גדול. איפה שאין שלט – מותר לכהנים לעלות ללא כל חשש.

"זה לא מקום הפקר פה. יש פה אנשים שעוסקים בהלכה, ובודקים את הנושא לאורך כל השנה. יש פה פיקוח הדוק. אם אסור לעלות למירון, אסור גם לגור בסנהדריה המורחבת ובגוש שמונים בירושלים. גם שם אמרו שיש חשש"... אנחנו מסתמכים על תשובות של כל גדולי הפוסקים: ה'מנחת יצחק', ה'דברי יואל', ועוד ועוד. כל מי שרוצה לדעת, יתעניין ויקבל.

• הרב רואה בזה פגיעה ברשב"י?

"אני אומר חד וחלק: פוגעים פה ברבי שמעון בר יוחאי. זה בדיוק ההיפך מדרכו של רשב"י".

הרב מהרהר מעט, שוקל אם לומר את המשפט הבא. לבסוף הוא מתנער, ואומר: "אני אגיד את האמת? אני מפחד מזה. אלה שפוגעים ברבי שמעון – אני מפחד מזה. יש לנו ניסיון בזה. מי שלא שומר על כבודו של רשב"י, צריך לחשוש. אני לא רוצה לומר את כל מה שיש לי על הלב, דברים שאני יודע".

• פורסם לאחרונה מכתב הלכתי מנומק...

"ראיתי את המכתב. זה מכתב של עמרצות. זה בירור הלכה? ממש עמרצות.

• היו כאלה שאמרו שהשנה הם יעשו הדלקה במושב מירון, למטה, ואילו את ההר ואת אזור הציון, הם יחרימו...

"אני אכתוב עוד מחר למי שרוצה להסתפק במושב מירון, שחס וחלילה, אם הם רוצים לעשות את ההדלקה במושב מירון - עדיף שלא יבוא בכלל.

"מי שלא רוצה לעלות לרשב"י ומתכוון להסתפק במושב מירון – שלא יבוא בכלל. שיישאר בבית. זה עדיף מאשר לבזות את רשב"י. הם מבזים את הרשב"י. אם על מכתב כזה הם סומכים –זו עמרצות. אני חרד לכבודו של רשב"י".

• כבוד הרב, תודה רבה. הסרתם חשש מכהנים רבים.

"שבוע טוב".

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. מה זה קשור להרב מינצברג בתמונה?  (ל”ת)

  קארר'קר

 2. הרבי מגור מתיר  

  זעליג

 3. הכל שטויות כבר מאות מאות בשנים שכהנים עולים למירון  

  מנחם

 4. הוא טועה כי המציאות השתנתה השנה  

  שוורץ

 5. אכן מתרחב.. ראינו את האברך זורק עצמות לפנות בוקר..  

  יעקב

 6. פתאום הם מנפנפים עם קברים..  

  בנימין

 7. לא הבנתי איך תולדות אברהם יצחק קשורים בדיוק לנטורי קרתא  (ל”ת)

  אבי

 8. שמידל עובד שעות נוספות - ואסור שכהנים יעלו בגלל חילול השם  

  תושב מירון

 9. לאן הגענו ? עסקנים מכניסים דברים לפי הרבנים והפוסקים ?  

  בעל המאה בעל הדעה

 10. ראינו את האברך זורק עצמות לפנות בוקר..  

  למגיב 5

 11. למי יש אינטרסים?  

  אולי

 12. הרב שטרן צדיק גדול  (ל”ת)

  שרוליק

 13. הרב שטרן צדיק גדול  (ל”ת)

  vitman

 14. מעניין מה יהיה בסוף  

  משה

 15. יש רק דרך אחת לברר  

  ניר גלילי

 16. ר' משה בראנדסעופר הוא צדיק גדוק ואני סומך עליו בעיניים עצומות  

  חיים

 17. מירון  

  איןחדשתחתהשמש

 18. מירון  

  יוחנן

 19. בקשה  

  חיים המיואש

 20. תיקנו גשרים.... תיקנו שווקים.... תיקנו השכרות בתים.... שום תשובה ענינית על מציאת עצמות אדם.  

  שאינו יודע לשאל.

 21. למשל אדמ"ר מי קרלין היה בונה פרברגלס לבחורים ו7 יו  (ל”ת)

  הרב רוזנברג פ.

 22. למשל אדמ"ר מי קרלין היה בונה פרברגלס לבחורים ו7 יו  (ל”ת)

  הרב רוזנברג פ.

 23. כך פוסקים הלכה, בימינו,,,,,,,,,,,,  

  אחד של יודע

 24. הכל נוגע לכיס, עמוק בכיס, תלוי את מי נשאל, ואיזה כיס  (ל”ת)

  גיוואלד

 25. למשל צרכים לשרוף את כול האתר המשוקץ של פורטל חרדים  (ל”ת)

  שורלה רושקנס

 26. מיליונים חיו ונקבו בארץ ישראל במשך דורות  

  א,י

 27. רשבי  

  מומי

 28. חמשים וחמש שנה שאני שומע את זה  

  אלכס

 29. אני לא עולה השנה למירון  

  כהן מנהריה

 30. מי נגד מי  

  כהן הדיוט

 31. עם שנאת חינם לא יבנה בית המקדש  

  עוקר ושובר

 32. כל ישוב מירון הינו בית קברות אחד גדול מקדמת דנא, ומונחים שם אלפים עצמות של נפטרים, וכבר ידוע עניין זה .  

  יודע ונעלם

 33. פסיקה כבקשתך!!!  

  המודיע ין

 34. הזהרה: "זוהתה חומרה חדשה"  

  DOS

 35. הרב מוצפי אוסר (גם בשם אביו זצ"ל) לעלות  

  שלומי

 36. אם זה המצב צריך להביא מומחים לא מטעם אף אחד  

  דב-בער

 37. הרב מוצפי אוסר (גם בשם אביו זצ"ל) לעלות  

  שלומי

 38. נמאס שמשתמשים בדת כדי להציק לאנשים  

  אריק

 39. מה שחשוב - תביאו אוכל ושתיה מהבית !  

  חיידק כשר למהדרין

 40. אנו כחסידי וויזניץ  

  ויזניץ

 41. נמאס לי מכם אשכנזים ומהמחלוקות שלכם כל היום וכל הלילה בכל נושא ועניין  (ל”ת)

  יוני

 42. אני רק שאלה  

  תמימה

 43. אהבתי:גם הרשכבה"ג וחופק"ק וכ"ק אדמורי"ם שליט"א,שדוחפים בציון-תסתכלו תגובה 36 לעומק ותבינו!!!!!!!!!!!  (ל”ת)

  תגובה 36 לעניין חד וחלק

 44. לא עולה לקברי צדיקים ולא למירון  

  הגביר

 45. המאבק מכוון נגד כהן גדול אחד, והוא לא אחר מאשר כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן,  (ל”ת)

  נח נח

 46. שמשון לא עולה לציון  

  שמשון -לונדון

 47. מירון  

  rite

 48. הרב שטרן  

  מירוני