ושמחת בחגך • אירועי חול המועד • המדריך המלא

'בחדרי חרדים', בשיתוף קו הנייעס '600-60-60', מגיש מדריך מלא לשמחות בית השואבה וההקפות השניות בכל הארץ • יש לכם אירוע להוסיף? טקבקו • פרוייקט מיוחד
משה ויסברג, בחדרי חרדים , י"ד תשרי תשע"ב 12/10/2011 12:40

גרפיקה - סוכות תשעב שואבה מתוקןבהיכלי הישיבות • יום חמישי, מוצאי יו"ט ראשון

ישיבת משכנות הרועים בב"ב, עם מוטי לייכטר ותזמורתו.

ישיבת עטרת ישראל לצעירים בשכונת בית וגן בירושלים, עם עמוסי דייקן ותזמורתו.

ישיבת תורת בצלאל בב"ב, עם שייקה גרינשפן ותזמורתו.

ישיבת חכמת שלמה בב"ב, עם שרוליק קלצקין ותזמורתו של נחמן פראנק.

בית המדרש דברי חיים צאנז פתח תקוה הזמר אבריימי רוט עם תזמורתו של רובי בנט.

בשיכון חב"ד בלוד, עם לייבלה ליפסקר ונמואל הרוש.

ישיבת חכמת התורה במודיעין עילית, עם משה זלטס.

ישיבת שערי דעת במודיעין עילית, עם בני ורדי.

בביהמ"ד מנין אברכים בנתניה, עם נפתלי דוד ותזמורתו.

ישיבת משכנות ישראל, עם יצחק ריס עם אבי אבידני ותזמורתו.

ישיבת אור שמואל בירושלים, עם מוטי הכט ותזמורתו.

בבית הכנסת היכל פינחס בביתר עילית, עם הזמר חיים הופמן ותזמורתו.

ישיבת אור אלחנן לצעירים בירושלים, עם שלמה גובי ותזמורתו.

ישיבה לצעירים גבעת רוקח בב"ב ,עם שרוליק הרשטיק ותזמורתו.

בבית הכנסת המרכזי ברכסים, עם אברהם ריס ותזמורתו.

ישיבת נחלת שלמה בב"ב, עם שמשון דניאל ואיציק כהן זיקרי.

ישיבת נחלת דוד בפתח תקוה, עם רובי בנט ורולי דיקמן.

ישיבת וילקומירר באשדוד, עם קובי וינר ותזמורתו.

ישיבת רמת גן, עם עמי כהן ותזמורתו.

בית כנסת ארון ה', עם יהודה הרטשטיין ותזמורתו של אבי פישמן.

ישיבתו של הרב לאו בת"א, עם תזמורת שלהבת.

ישיבת עטרת שלמה אריה בירושלים, עם שמעון דוידוביץ ויואלי מרקוביץ.

ישיבת משכן שלמה לצעירים בירושלים, עם בנימין מונק.

מרכז חניכי הישיבות באלעד, עם מושמוש [משה אברהם] ותזמורתו.

בבית כנסת המרכזי שערי תורה בבית שמש, עם רפי שטיין ותזמורתו.

ישיבת טשכנוב בשכונת עזרת תורה בירושלים, בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה, עם בעל המנגן הויז'נצאי ר' מאיר אדלר.

במוסדות האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא בנתיבות, עם הזמר אבי אילסון, והקלידן שאול כהן.

בית כנסת המרכזי יחי ראובן בשכונת גבעת שאול בירושלים, עם הזמר ישראל שטרן, והקלידן יהודה גלברמן.מוצ"ש שבת • חול המועד

בביהכנ"ס 'החורבה' עם שרוליק הרשטיק ומושמוש - משה אברהם.

ישיבה לצעירים בית מאיר בב"ב עם שייקה גרינשפן ותזמורתו.

האירוע המרכזי בטלז סטון עם יצחק ריס ותזמורתו.

ישיבת אמרי צבי במודיעין עילית, עם אברמי מושקוביץ ויואלי לזר.

ישיבת גרודנא אשדוד, בביהמ"ד 'אמרי חיים' ויז'ניץ עם מוטי לייכטר ולייזר הופמן.

ב'קלויז' של חסידי ברסלב בברכפלד, עם נחמן פראנק ותזמורתו

קהילת שערי תבונה ברמות, עם שמעון דוידוביץ ושייע ברים.

ישיבת גרודנא באר יעקב, עם קובי גרינבוים עם אבי דרור

בית המדרש צאנז בפתח תקוה, עם רובי בנט ואברמי רוט.

ישיבת היכל אברהם אלימלך קרלין בב"ב, עם קובי וינר ותזמורתו.

ישיבת מעוז חיל בירושלים, עם קובי ברומר והקלידן עדי נתנאלי.

ישיבת מאור התלמוד ברחובות, עם מאיר גפני ותזמורתו.

שמחת בית השואבה המרכזית בכפר חב"ד, עם לייבלה ליפסקר ותזמורתו.

שמחת בית השואבה המרכזית בפתח תקווה, עם יוני אליאב ורולי דיקמן.

ישיבת לומז'א בפתח תקוה, עם אהרל'ה בנדר ותזמורתו.

מוסדות באר מים חיים באור יהודה, עם אבי פישמן ויהודה הרטשטיין.

שמחת בית השואבה המרכזית בבית שמש עם שלמה כהן ועמי כהן.

שמחת בית השואבה המרכזית בביתר עילית, עם תזמורת שלהבת.

ישיבת אהבת תורה במודיעין עילית, עם תזמורתו של עמי סובר.

ישיבת נחלת בנימין במודיעין עילית, עם יואלי קליין ורפי שטיין.

ישיבה לצעירים עטרת שלמה בב"ב, עם נחמן גולדמן ושלמה גובי.

ישיבת הדרת מלך בב"ב באולמי וגשל, עם הערשי סגל ושרוליק קלצקין.

ישיבת אור אלחנן לצעירים במודיעין עילית, עם בני ורדי.

בבית הכנסת 'היכל יצחק' במודיעין עילית בסוכת הרב עזריאל גליקסמן, ברחוב אבני-נזר 4.

בבית הכנסת 'ישועות דוד' בברכפלד, עם משה זלטס.

קהל יראי ה', עם הזמרים נפתלי דוד ואברהם ריס ותמזורתו של אבי אבידני.

בית המדרש סאטמאר ברחוב יואל בירושלים עם תזמורת המשמחים.

ארגון 'עלי שיח' באולמי בית ישראל בירושלים, עם אריה ברונר ותזמורתו.

ישיבת אחיעזר שע"י מוסדות עטרת שלמה, עם תזמורתו של שניאור רוזנבלום.יום ראשון • ג' דחול המועד

ישיבת שערי שמועות במושב בית חלקיה בבית המדרש המרכזי 'אהל יוסף' עם יענקי עקשטיין ואליעזר הרשקוביץ.

ישיבת באר התורה בירושלים, עם שרוליק הרשטיק ומשה אברהם מושמוש.

ישיבת נחלת דוד הגדולה, עם שמשון דניאל ותזמורת שלאגר.

שמחת בית השואבה מרכזית בקרית הרצוג במוסדות קרן גפן ישראל, על הקלידים אהרל'ה נחשוני

ישיבת קול תורה בירושלים, עם שמעון דוידוביץ ויואלי מרקוביץ.

מוסודת שיח סוד בירושלים, עם משה כהן ותזמורתו.

במדרש האור בכפר סבא, עם שייקה גרינשפן ותזמורתו.

ישיבת כנסת יצחק' חדרה שהיתה אמורה להתקיים עם מוטי לייכטר ותזמורתו בוטלה עקב האבל על הגר"מ גפן זצ"ל.

ישיבת תושיה בתפרח, עם נחמן גולדמן ותזמורתו.

ישיבת מיר בברכפלד עם עמי כהן ושלמה כהן.

ישיבת מאור יצחק חמד עם מאיר גפני ותזמורתו.

ישיבת תפארת הלוי בירושלים, עם יצחק ריס ותזמורתו.

ישיבת בית יוסף נובהרדוק בירושלים, עם לייבלה ליפסקר ונמואל הרוש.

ישיבת זכרון מאיר בסנהדריה בירושלים, עם ירמיה טסלר ותזמורתו.

ארגון דרשו באולמי וגשל בב"ב, עם תזמורתו של רובי בנט.

קהילת קצות החושן במודיעין עילית, עם קובי וינר ותזמורתו.

שמחת בית השואבה המרכזית שע"י מוסדות בוסטון בשכונת הר נוף בירושלים, עם יהודה הרטשטיין וגדליה שאפנס.

תלמוד תורה תשב"ר ברכסים, עם גיא אפיק ותזמורתו.

ישיבת אהל יוסף במודיעין עילית, עם צביקה בנדר ותזמורתו.

בית המדרש המרכזי באלעד, עם יוסי מייזליש ותזמורתו.

בית המדרש מאור שרגא באלעד, עם אהרלה פסיוביץ ותזמורתו.

ישיבת זהר התורה, עם אבי אבידני ואברהם ריס.

ישיבת עטרת שלמה בנתיבות, עם הערשי סגל ושרוליק קלצקין.

שמחת בית השואבה המרכזית בנתניה, עם תזמורת שלהבת.

ישיבת מסורת התורה, עם רפי שטיין ותזמורתו.

ישיבת חמדת התורה, עם נחמן פראנק ונפתלי דוד.

בית הכנסת המרכזי ברחוב שדי חמד במודיעין עילית, עם תזמורתו של עמי סובר.

ישיבת דברי אמת במודיעין עילית, עם נחמן גולדמן ויואלי קליין.

ישיבת דרכי השלמות במודיעין עילית, עם בני ורדי.

בית הכנסת קהילת משך-חכמה במודיעין עילית, עם בני ורדי.

אולמי מופת בחולון, שמחת בית שואבה מרכזית, בשעות הצהריים, עם מושמוש - משה אברהם יוני שלמה ואיציק אשל.

ישיבת ברכת חיים, עם הזמר ישראל שטרן, בליוויו של יהודה גלברמן ותזמורתו.

בית הכנסת 'היכל מוהר"ן' (הרב ג'אן) בצפת, בליווי להקת 'פריילאך'.

ישיבת בית מאיר הגדולה בבני ברק, בליווי תזמורת.

ישיבת קרית מלך בהיכל הישיבה ברחוב ירושלים 44 בבני ברק.יום שני • ד' דחול המועד

האירוע המרכזי בשכונת רמת שלמה בירושלים, עם מושמוש - משה אברהם ונמואל הרוש.

ישיבת אורייתא בשמגר בירושלים, עם מנדי גולדברג ותזמורתו.

מוסדות הרב דויטש בעפולה, עם יצחק ריס ותזמורתו.

ישיבת עטרת צבי ברובע ז' באשדוד, בליווי תזמורת.

ארגון 'זה לזה' באולמי בית ישראל בירושלים, עם שלמה כהן ומשה וינטרוב.

ישיבת תורת זאב בירושלים, עם מאיר גפני ועמי כהן.

ישיבת נתיבות החכמה בבית וגן בירושלים, עם קובי גרינבוים ולייבלה ליפסקר.

ישיבת מבקשי ה' בירושלים, עם קובי ברומר ותזמורתו של דוד איכלביץ.

ישיבת חדוות התלמוד במודיעין עילית, עם יוסי מייזליש ותזמורתו.

ישיבת קנייני התורה לצעירים בב"ב, עם שלמה גובי ולייזר הופמן.

ישיבת בית יצחק בשכונת שלום בונייך בנתיבות, עם רובי בנט ורולי דיקמן.

ישיבת בית מדרש עליון, באולמי כליל מלכות בבני ברק.

ישיבת קול תורה לצעירים בירושלים, עם קובי וינר ותזמורתו.

ישיבת רכסים, עם הערשי סגל ושרוליק קלצקין.

ישיבת רבנו חיים עוזר בב"ב, עם אלי הרצליך ואלכסנדר מיטלמן ותזמורתו.

ישיבת באר יעקב, עם יואלי לזר ויענקי עקשטיין.

ישיבת אור אלחנן בירושלים, עם תזמורתו של שניאור רוזנבלום ונחמן פראנק.

ישיבת סלבודקא בני ברק, עם יואלי קליין ואברהם בנדר ותזמורתו.

ישיבת כנסת יחזקאל באלעד, עם מוטי לייכטר ותזמורתו.

ישיבת כנסת יצחק במודיעין עילית, עם משה בנדר ותזמורתו בוטלה עקב האבל על הגר"מ גפן זצ"ל.

ישיבת חמדת משה במודיעין עילית, עם חיים קרמר ותזמורתו.

ישיבת בית מדרש גבעת שאול באלעד, עם יוסי מייזליש ותזמורתו.

ישיבת דברי שלמה במודיעין עילית, עם אלחנן ברונר ותזמורתו.

ישיבת רצון יראיו, עם אבי פישמן ויהודה הרטשטיין.

ישיבת חברון בגבעת מרדכי, עם תזמורת שלהבת.

ישיבת פאר המידות, עם הזמרים נפתלי דוד אברהם ריס ואבי אבידני.

ישיבת חכמה ודעת ברחובות, עם שמואל גולד ותזמורתו.

ישיבת אור אליעזר בבית שמש, עם שמעון דוידוביץ ויואלי מרקוביץ.

ישיבת שארית יעקב בשכונת הרנוף בירושלים עם הזמר אבי אילסון, בליוויו של אודי מרשה ותזמורתו.יום שלישי • ה' דחול המועד, ערב הושענא רבא

האירוע המרכזי של ארגון 'עזר מציון' באולמי היכלי מלכות בב"ב, עם תזמורתו של שניאור רוזנבלום וגלריית זמרים רחבה.

בבית מדרש 'תורה והלכה' תיערך שמחת חג בהשתתפות רבני בית המדרש בשעות אחרה"צ.

הקפות שניות בפרמישלאן
הקפות שניות בפרמישלאן


מוצאי שמחת תורה • הקפות שניות

ישיבת עטרת ישראל בירושלים, עם בעל המנגן משה וינטרויב ותזמורתו.

ישיבת אור ברוך בירושלים עם אברהם ריס נחמן פראנק ותזמורתו של גידי כהן הורדצק'ה.

ישיבת אהבת שלום בהקפות שניות המסורתיות בהיכל הישיבה סמוך לכיכר השבת.

בית המדרש חניכי הישיבות באלעד, עם שייקה גרינשפן.

ישיבת באר התלמוד בירושלים, עם רפי שטיין ואלי הרצליך.

ישיבת חברון בגאולה, עם קובי גרינבוים ורובי בנט.

בישיבת נחלת דוד הקטנה פתח תקוה, על הקלידים אהרל'ה נחשוני.

ישיבת משכנות התורה בבני ברק, עם אברמי מושקוביץ ויואלי לזר.

ישיבת ביתר עילית, עם אהרלה ליפסקר עם נפתלי דוד.

ישיבת שערי בינה באשדוד, עם תזמורתו של מוטי הכט.

ישיבת שערי דעת בבני ברק, עם שלמה גובי ויענקי אנגל.

ישיבת כנסת שלום בב"ב, באולמי היכלי מלכות בעיר.

ישיבת ראשית חכמה בירושלים, עם רולי דיקמן ודוד איכלביץ.

בית הכנסת המרכזי אהל יוסף במושב בית חלקיה, עם קובי וינר ותזמורתו.

בית הכנסת המרכזי בבית שמש, עם קובי ברומר והקלידן עדי נתנאלי.

בית כנסת המרכזי בשכונת רמות בירושלים, עם הערשי סגל ושרוליק קלצקין.

בית הכנסת חניכי הישיבות בקרית הרצוג בב"ב, עם ירמיה טסלר ותזמורתו.

מעמד הקפות שניות המרכזית בעיר חברון עם מנדי גרופי ומשה אברהם מושמוש.

ישיבת נר ישראל באלעד, עם יוני ברגר ולייבלה ליפסקר.

ישיבת רשב"י בבני ברק. הקפות שניות לאחר מעריב בליווי תזמורת.

ישיבת מאור התורה בירושלים, עם יצחק ריס ותזמורתו.

ישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים עם מוטי פרידמן ותזמורתו.

ישיבת אברכים מסילות התורה ברמות, עם משה לוין ורובי בקר.

ברחבת המועצה המקומית בעיר גדרה עם תזמורת המנגנים.

באמפי תיאטרון בבת ים, עם יוני אליאב וישי לפידות.

ישיבת אור ישראל בפתח תקוה עם יענקי רובין ושלמה כהן.

בית הכנסת תפארת למשה בנתניה,עם גיא אפיק ואיציק כהן.

הקפות שניות המרכזיות במודיעין עילית שע"י ארגון דרכי חינוך בבית מדרש חניכי הישיבות עם רפאל גרינברג ותזמורתו.

ישיבת בית מתיתיהו בבני ברק, תזמורת של חסידי קרלין סטולין.

ישיבת רועה ישראל, עם אבי פישמן ותזמורתו.

בישיבת המתמידים עם תזמורתו של שלמה מינצברג.

ישיבת בית שמעיה בב"ב, עם תזמורת שלהבת.

ישיבת הר המור, עם אבי אבידני ויהודה הרטשטיין.

בבית המדרש סאטמאר ברחוב יונה בירושלים, עם שייע גרוס ויואלי קליין.

ישיבת אור לציון בירושלים, עם תזמורתו של שניאור רוזנבלום.

ישיבת קהילות יעקב בבית מדרש היכל יצחק במודיעין עילית, עם נפתלי רענן ותזמורתו.

ישיבת זהר התורה בסורוצקין בירושלים עם הזמר אבי אילסון: בליוויו של הקלידן שאול כהן.

בית הכנסת חניכי ישיבת 'קול תורה' במודיעין עילית, עם יוסי מייזליש.

בית הכנסת חניכי הישיבות ברמות ב' בירושלים עם הזמר ישראל שטרן, בליוויו של הקלידן יהודה גלברמן.

בית הכנסת אור דוד ברכסים, עם הזמר שלום אברג'ל ותזמורתו.

האדמו"ר מבעלזא בהושענות
האדמו"ר מבעלזא בהושענות


בחצרות האדמו"רים והחסידים • הטישים והחגיגות

בחצר חסידות סאטמאר בכל הטישים של סוכות האדמו"ר מחלק שיריים במיוחד לחסידים שנקראים בשם האושפיזין, במוצאי שבת חוה"מ - אושפוזין דמשה שהוא האושפיזין של בעל ה'ברך משה' מסאטמאר זצ"ל יש טיש מיוחד הנערך בקרית יואל במונרו בשעה 10 ולאחר מכן נערכים ריקודים בבית המדרש הגדול, השנה ליל ראשון אושפיזין דאהרן הטיש של האושפיזין של האדמו"ר יתקיים בווילאמסבורג בשילוב שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר בן לבנו בכורו הרה"צ אב"ד ווילאמסבורג, שהתארס לפני כחודשיים עם בת האדמו"ר מספינקא ששוחרר לחג הסוכות מהכלא, בווילאמסבורג לצורך כך נבנתה סוכה ענקית שתכיל את קהל האלפים.

בחצר חסידות ויז'ניץ, כל ערב בשעה 8:00 שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה בקריה בבני-ברק, בראשות הרה"צ רבי ישראל הגר מויז'ניץ, האירוע המרכזי מתקיים במוצ"ש שבת חול המועד יום אושפיזין דמשה, יום האושפיזין של האדמו"ר, באותו יום תתקיים מעמד הכנסת 3 ספרי תורה לבית המדרש, במעמד זה מגיעים אלפי החסדים מכל רחבי הארץ, ובניצוחו של הבעל המנגן מאיר אדלר עם מקהלת חסידי ויז'ניץ והבעל מנגן יענקי דאסקל. השמחה פורצת גבולות עם כניסתו של האדמו"ר לסוכה. מכירת ה'שיר המעלות' אותו אומר האדמו"ר מויז'ניץ, מסתכמת בעשרות אלפי דולרים.

בחצר חסידות ויז'ניץ בסוכה הגדולה ברחוב שלמה המלך במוצ"ש חול המועד אושפיזין דמשה, אלפים ינהרו לעריכת שמחת בית השואבה בראשות הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר אב"ד ויז'ניץ.

בחצר חסידות בעלזא, יערוך האדמו"ר מדי ערב את שולחנו בסוכה הגדולה בשעה 21:00 בערב. ביום שני ד' דחול המועד עורך האדמו"ר טיש לכבוד האושפיזין של יוסף הנקרא 'פרנסה ברוייט', בו מחלק האדמו"ר לחם לאלפי החסידים - והוא סגולה לפרנסה. השיא בחצר הקודש בעלזא הוא טיש נעילת החג במוצאי שמחת תורה, החותם את תקופת ירח האיתנים. במעמד נושא האדמו"ר את ה'שטייעדיגע תורה' שבו הוא מדבר על ענייני השעה הזקוקים חיזוק.

בחצר חסידות צאנז האדמו"ר עורך את שולחנו כל ערב בשעה 8:00 לכבוד האושפיזין של אותו יום, בסוכה הגדולה הסמוכה לביהמ"ד הגדול. הטיש מתקיים בלווי תזמורת של החסידות. חתני האושפיזין מהחסידיות נוהגים לתרום את האורל והשתיה לרווחת החסידים. במוצאי שמחת תורה מתקיים טיש נעילת החג הנקרא 'טיש התפוחים', בו זורק האדמו"ר תפוחים לעבר החסידים, הרואים בכך ישועות. בסיומו מתחיל מעמד ההקפות השניות הנמשך עד הבוקר.

בחצר חסידות קרלין סטולין תזמורת החסידות תשמח את האלפים בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב אבינועם ילין בירושלים.

בחצר חסידות נדבורנא מתקיימת מדי ערב שמחת בית השואבה בהיכל ביהמ"ד הגדול. בליל החג הראשון יערוך האדמו"ר את שולחנו בסוכה הגדולה לרגל היארצייט של האדמו"ר הראשון לבית נדבורנא, רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע. ביום שני אושפיזין דיוסף יערוך האדמו"ר את שולחנו בסוכה הגדולה בשילוב שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר זאב רוזנבויים, עם בן האדמו"ר מלעלוב בית שמש, בניצוחם של ר' הערשל בריסק ור' משה כהן. הקפות שניות יתקיימו לאחר טיש נעילת החג בביהמ"ד הגדול עד לשעות הקטנות הלילה.

בחצר חסידות באיאן הטיש המרכזי יערך ביום ראשון אושפיזן דאהרן בסוכה הגדולה ברחבת סמינר בית מלכה בירושלים.

בחצר חסידות סערט ויז'ניץ ברמת ויז'ניץ בחיפה, תתקיים שמחת בית השואבה מדי ערב בסוכה הגדולה הסמוכה לביהמ"ד. במקום מבצעת מקהלת סערט ויז'ניץ את הניגונים הייחודיים של החצר בניצוחו של ר' חיים בנט.

בחצר חסידות טשערנאביל האדמו"ר עורך מידי ערב את שולחנו לרגל האושפיזין בסוכת בית המדרש הגדול ברחוב חבקוק, והטיש המרכזי ביום ראשון ליל אושפיזין של אהרן הכהן.

בחצר חסידות תולדות אהרן כל ערב שמחת בית השואבה בשכונת מאה שערים בירושלים האדמו"ר יערוך ביום שני טיש פרנסה ברויט ולאחר מכן שמחה גדולה עם בעל המנגן מאיר סטריק.

בחצר חסידות תולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים בירושלים, כל ערב שמחת בית השואבה עם תזמורת ומקהלה מורחבת.

בחצר הקודש פרמישלאן בשכונת קריית הרצוג, יתקיים מעמד הקפות שניות מרכזי בליווי תזמורתו של אברמי רוט עד לשעות הקטנות כשעשרות ספרי תורה מונחים על הבימה כמסורת של שנים.

בחצר חסידות סאדיגורא, ביום ראשון בערב יערוך האדמו"ר את שולחנו בשעה 5:45 בסוכת בית המדרש ברחוב גומכר בשכונת שיכון ה' בבני ברק, בשילוב טיש יארצייט לזקנו האדמו"ר בעל ה'קדושת אהרן' מסאדיגורא זצ"ל ולאחר מכן תתקיים שמחת בית השואבה.

בחצר חסידות קרעטשניף בבית המדרש בקריה ברחובות, יערך כל ערב בשעה 9:00 בסכוה הגדולה האדמו"ר ערוך את שולחנו, ובמוצאי שמחת תורה מעמד הקפות שניות עם מקהלת האחים הומינר בניצוח בעל המנגן משה דוב הומינר.

בחצר חסידות דארג, האדמו"ר יערוך את שולחנו בסוכה הגדולה בסוכה הגדולה ליד בית המדרש ברחוב יצחק נפחא בבני ברק האדמו"ר יערוך את הטיש המרכזי באושפיזין דמשה ושמחת בית השואבה בליווי תזמורת.

בחצר חסידות פינסק קרלין, האדמו"ר יערוך את שולחנו באושפיזין דאהרן ושמחת בית השואבה בליווי תזמורת בסוכה שבבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים, ביום שני יתקיים טיש עם שמחת בית השואבה בליווי תזמורת לרגל אושפיזין דיוסף.

בחצר חסידות לעלוב, האדמו"ר יערוך את שולחנו במוצאי שבת חול המועד לרגל אושפיזין דמשה ושמחת בית השואבה המרכזית בליווי תזמורת ואבוקות של אור כמסורת אביו האדמו"ר זצ"ל בבית המדרש ברחוב מנחת יצחק בבית שמש.

בחצר חסידות קופיטשניץ בבית המדרש 'אביר יעקב' ברחוב עזרת תורה בירושלים, תתקיים שמחת בית השואבה עם משה ברגר ותזמורתו.

בחצר חסידות קוז'ניץ, יתקיים טיש לרגל האושפיזין של האדמו"ר ביום ראשון בהשתתפות רבים מתושבי ת"א והסביבה, בסוכה שע"י ביהמ"ד קוז'ניץ ברחוב שרת פינת ויצמן.

בחצר חסידות סאסוב בקרית ישמח משה, אצל האדמו"ר כל ערב בשעה 8:00 שמחת בית השואבה, השמחה המרכזית ביום שני אושפיזין דיוסף פרנסה ברויט בסוכה הגדולה ליד בית המדרש, הקפות שניות מוצאי שמחת תורה בבית מדרש הגדול בשעה 8:00.

בחצר חסידות שאץ ויז'ניץ בחיפה, שמחת בית השואבה במוצאי יום טוב ראשון בסוכה הגדולה של בית המדרש בעלזא ברחוב הרצוג, בליווי תזמורתו של שמואל יצחק הרטמן.

בחצר חסידות ספינקא בני ברק, תתקיים שמחת בית השואבה בשילוב טיש יארצייט להאדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא זצ"ל, בראשות בנו האדמו"ר, במוצא יו"ט ראשון דסוכות בשעה 8:00 בערב בסוכת בית המדרש 'אהל נחמן' ספינקא ברחוב יהושע 9 בבני ברק.

בחצר חסידות קוז'מיר, האדמו"ר יערוך את שולחנו לכבוד אושפיזין דמשה בסוכה שע"י בית מדרשו ברחוב סורוצקין בבני ברק ובמוצאי שמחת תורה יערך מעמד ההקפות שניות בליווי תזמורת כאשר במרכזה ההקפה השישית אשר הוקדשה ע"י האדמו"ר בעל ה"אמרי אש" ממודז'יץ זצ"ל לקדושי השואה.

בחצר חסידות טמשוואר, האדמו"ר יערוך את שולחנו ביום שני לרגל אושפיזין דיוסף בסוכת בית המדרש ברחוב סקולוב פינת רחוב הרב קוטלר, כשלאחר מכן תתקיים שמחת בית השואבה בליווי תזמורת.

בחצר חסידות פיטסבורג, האדמו"ר יערוך את שולחנו בסוכה הגדולה בקרית פיטסבורג באשדוד ביום ראשון אושפיזין דאהרן ולאחר מכן ריקודים עם תזמורת.

בחצר חסידות ניקלשבורג, תתקיים שמחת בית השואבה מרכזית ביום ראשון בבית המדרש ברחוב נחום בירושלים.

בחצר חסידות דעעש, האדמו"ר יערוך את שולחנו במוצאי יו"ט ראשון, לרגל אושפיזין דיצחק בסוכת בית המדרש ברחוב רבי טרפון בבני ברק לאחר מכן שמחת בית השואבה.

בחצר חסידות בוטושאן, בליל שבת אושפיזין דיעקב יערוך האדמו"ר את שולחנו בשעה 9:30 לרגל האושפיזין ששל האדמו"ר, שמחת בית השואבה תתקיים ביום שני ד' דחוה"מ, אושפיזין דיוסף בסוכה שעל יד בית המדרש ברחוב ישעיהו בבני ברק בשילוב עריכת הטיש של האושפיזין של האדמו"ר בעל ה'יד יוסף' מבוטשעטש זצ"ל.

בחצר חסידות ספינקא גני גד, במוצאי יו"ט ראשון טיש אושפיזין דיצחק ברוב עם בסוכה שע"י בית המדרש ברחוב גני גד 2 בבני ברק, ביום ראשון ליל אושפיזין דאהרן שמחת בית השואבה מיד לאחר מעריב ולאחר מכן טיש בסוכה שע"י בית המדרש בליווי תמזורת.

בחצר חסידות משיקולץ, תתקיים שמחת בית השואבה המרכזית בעיר פתח תקוה ברחובה של עיר בצומת הרחובות סלנט ואחד העם בכיכר משיקולץ עם פרחי מיאמי, דודי קאליש וחיים ישראל, האדמו"ר ממישקולץ יקבל עם קהל המשתתפים קבלת עול מלכות שמים.כל הזכויות שמורות למערכת 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ושידורים חיים בימי חול המועד ב'מוקד הנייעס' - 03-600-60-60

תודת המערכת נתונה למפיק ישראל הירשמן ממשרד ההפקות 'ישמח ישראל' 052-766-999-0 על סיועו בהבאת נתוני הישיבות.
הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. ישיבת דרך חכמה  

  מני

 2. למערכת  

  שלוממת

 3. ביום ראשון בישיבת שעלבים  

  יהודי

 4. כנסת-חזקיהו כפר-חסידים  

  כפרי

 5. ישיבת ברכת באור יהודה  

  מוקד הנייעס

 6. שמחת בית השואבה בישיבת לומז'א בפ"ת ביום חמישי מוצאי יו"ט הראשון  

  עדכון

 7. ושמחתך בחגך והייתה אך ורק שמח!  

  חרדי

 8. מתי שימחת בית השובה במרכז הרב?  (ל”ת)

  ישראל

 9. האם יש בקרלין במוצאי יום טוב?  (ל”ת)

  אבי

 10. תיקון טעות(יש לכם טעות)  

  ר''מ בישיבת קול יעקב

 11. תיקון טעות(יש לכם טעות)  

  ר''מ בישיבת קול יעקב

 12. מועדים לשמחה... תודה רבה!  (ל”ת)

  ?!

 13. השמחה אצל דויטש  

  ירא לדבר ה

 14. איך אפשר לשכוח את ישיבת דרך חכמה  

  אני

 15. אחים שלו!  

  מערבניק

 16. ביום ראשון בערב (ליל שני) במושב בית-חלקיה שעה 20:30  

  צחי

 17. שמחת בית השואבה  

  שולי

 18. ינקי זינגבוים - שמחת בית השואבה/הקפות שניות  

  שרון דניאל

 19. מישהו יודע מה עם אהרלה סמט איפה ומתי תודה  (ל”ת)

  מתענייין

 20. שמחת בית השואבה תיקון  

  שולי

 21. שמחת בית השואבה בזוועהיל  

  זוועהיל

 22. שמחת בית השואבה - חסידות קליוולנד. יום א' שעה 20:00 רח' הר סיני 11. בהשתתפות האדמו"ר, אישי ציבור והרבנים העירוניים.  (ל”ת)

  חסיד

 23. ביום ראשון בלילה  (ל”ת)

  בישיבת מרכז הרב - מומלץ

 24. בדרך כלל אני לא מגיב אבל יש גם שטייגען בבית המדרש הסמוך  (ל”ת)

  הרשלהאשדודי

 25. דרכי התורה  

  דני

 26. הקפות שניות  

  דודי

 27. התבלבלתם עטרס הקטנה במוצאי שבת ולא במוצאי יו"ט ראשון  (ל”ת)


 28. מתי שמחת בית השואבה בברסלב מאה שערים?  

  שלומי

 29. חברון ישיבתי  

  חברוני

 30. מתי בישיבת "המתמידים" בירושלים?????  (ל”ת)

  אריאל

 31. איפה יניב בן משיח?????  

  הראל

 32. וואוו ינקי זינגבוים זוכר אותו מההופעות הגדולות שהייתי בחור בישיבה  (ל”ת)

  אבומי

 33. שמחת בית השואבה בתולדות אברהם יצחק  

  ידיעה

 34. ישיבת נהורא ביום ראשון בשעה 8 וחצי עם הקלידן אריק דביר ותזמורתו  

  נחמיה

 35. מי יודע איפה ומתי יש יניב בן משיח  (ל”ת)

  אבי

 36. ישיבת כנסת הגדולה כנסו  

  ר'הללניק

 37. טיש אושפיזין בסוכתו של האדמו"ר מאשלג ברחוב שדל בבני ברק ביום ראשון פרטים בפנים  

  אריה

 38. היום מוצ"ש בזוועהיל בירושלים ברחוב ששמואל הנביא  

  יעקב

 39. ומה עם הרב ברלנד  (ל”ת)

  שמחה

 40. הקפות שניות בביס מעטס עם קרלין.........חובה......(האמת עדיף שלא יבואו מגיעים כבר יותר מידי בני ברקים שוטים......)  

  הציקבר שמחפש את הדרך..........

 41. למה לא מתקנים טעיות??אתם מטעים את הציבור??  

  אחד שעצבני על הטעיות של אתר!(ור''מ בישיבת קול יעקב

 42. שמחת בית השואבה בחצר הקודש סאטמאר  

  סאטמאר

 43. איפה מופיע אריק דביר ואיפה מופיע הזמר יוסי ברגר  

  ימ

 44. פרטים על האירוע ברמת שלמה?????  

  שרה

 45. שמחת בית השואבה בתולדות אהרון  

  ששון

 46. הקפות שניות של מרכז הרב בבית הרב קוק  

  מרכזניק

 47. מישהו יודע מתי ואילו הופעות יהיו היום בעיר העתיקה ?  (ל”ת)