1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

הרבי מצאנז הופיע, הגאב"ד הליטאי שלף יין

התרגשות רבתי נרשמה בטבריה כאשר הרבי מצאנז הופיע לאירוע חנוכת בית המדרש שבמרכז הקריה שהקים בעיר. הגאב"ד הליטאי הישיש הגיע להשתתף במעמד ואף שלף בקבוק יין והגישו לאדמו"ר

Print משה ויסברג , י"א אלול תשע"ח 22/08/2018 17:05

התרגשות נדירה בטבריה ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א גאב''ד קהילות החרדים בטבריה עם בקבוק יין שהביא עמו להעמיד בשולחן לחיים (1).jpg הרבי מצאנז מקבל מהרב אויערבך בקבוק יין. צילום: משה גולדשטיין

השבוע נחנך בית המדרש במרכז קרית צאנז בטבריה, כשקודם למעמד קבע מזוזות בשערי בנין בית המדרש האדמו"ר מצאנז, שהגיע לקבל את חסידיו לברכה לקראת הימים הנוראים.

קרית צאנז טבריה נוסדה לפני כחמש שנים על ידי האדמו"ר, במטרה להקל על הזוגות הצעירים בחסידות והוריהם לרכוש דירה.

עם בואו של האדמו"ר, הניח את אבן הפינה למקווה החדש, ולאחר מכן הגיע לבית המדרש לקבוע מזוזה, שם המתינו לו ילדי התלמוד תורה.

מי שפתח את המעמד היה המנחה הרה"ג רבי דוד הלוי רובינשטיין, ראש כולל 'תהלה לדוד' בירושלים, שכיבד בדברים את הגאון רבי זאב וקסברגר, דומו"צ קרית צאנז טבריה, אשר בדבריו ביטא בהתרגשות רבה את הרגעים הגדולים בדבר ימיה של הקהילה.

האדמו"ר מצאנז השמיע מדברות קדשו, נשא דברי הדרכה וחיזוק לקראת הימים הנוראים והודה לעסקני ובוני בית המדרש וברכם בברכת כתיבה וחתימה טובה.

במהלך המעמד הופיע גאב"ד טבריה, הגרא"ד אויערבך, ונתכבד לשאת דברי ברכה לרגל המעמד הגדול. בדבריו התבטא שקדושת חסידות צאנז, הידועה בתורתה ובקדושתה, תמשיך להקרין על פני כל העיר הקדושה טבריה. הגרא"ד אף הביא בקבוק יין לאדמו"ר לרגל המעמד.

אחריו נשא דברים רב העיר טבריה, הגאון רבי משה צבי בוחבוט, ששיבח מתוך הכירותו את אברכי קהילת צאנז, הידועים בהטמעת ידיעת הש"ס והתורה כולה, לא רק בטבריה אלא בכל העולם.

בסיום המעמד יצאו בני הקהילה בריקוד של שמחה, על שזכו לחנוך בית מקדש מעט, אשר יהווה מגדלור של תורה וחסידות בעיה"ק טבריה. לאחר סיום המעמד הכביר זכו בני הקהילה להיכנס לחדרו של הרבי, להיזכר, להיפקד ולהתברך בברכת השנים.

הצלם משה גולדשטייו תיעד את הביקור ומגיש גלריה >>

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בביקור בכיתות הת''ת דרכי אבות צאנז בקריה (7).JPG הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בהנחת אבן הפינה לבנין המקווה הנבנה בשערי קרית צאנז טבריה (1).JPG הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בהנחת אבן הפינה לבנין המקווה הנבנה בשערי קרית צאנז טבריה (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בהנחת אבן הפינה לבנין המקווה הנבנה בשערי קרית צאנז טבריה (4).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בהנחת אבן הפינה לבנין המקווה הנבנה בשערי קרית צאנז טבריה (6).JPG הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בהנחת אבן הפינה לבנין המקווה הנבנה בשערי קרית צאנז טבריה (7).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - ברכת לחיים וכתיבה וחתימה טובה לקהל.jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - דברות הקודש (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - דברות הקודש (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א גאב''ד קהילות החרדים בטבריה מעניק ספרו החדש לכ''ק מרן שליט''א (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א גאב''ד קהילות החרדים בטבריה מעניק ספרו החדש לכ''ק מרן שליט''א (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א גאב''ד קהילות החרדים בטבריה עם בקבוק יין שהביא עמו להעמיד בשולחן לחיים (1).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א גאב''ד קהילות החרדים בטבריה עם בקבוק יין שהביא עמו להעמיד בשולחן לחיים (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א רב קהילות החרדים בטבריה נושא דברי ברכה (2 (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א רב קהילות החרדים בטבריה נושא דברי ברכה (2 (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון רבי זאב וקסברגר שליט''א דומו''צ קהילתנו הק' בדברי ברכה (1).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - הגאון רבי זאב וקסברגר שליט''א דומו''צ קהילתנו הק' בדברי ברכה (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - לחיים להגאון הגדול רבי אברהם דוב אויערבאך שליט''א רב קהילות החרדים בטבריה.jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - לחיים להגאון רבי זאב וקסברגר שליט''א דומו''צ קהילתנו הק'.jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - במעמד הלחיים טיש - לחיים להגאון רבי משה צבי בוחבוט שליט''א רב העיר טבריה (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בקביעת המזוזה בפתח ביהמ''ד (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בקביעת המזוזה בפתח ביהמ''ד (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - בקביעת המזוזה בפתח ביהמ''ד (5).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - הופעת קודשו ברחבה שבכניסה שע''י בית מדרשינו החדש (4).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - הופעת קודשו ברחבה שבכניסה שע''י בית מדרשינו החדש (5).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - הרה''ג רבי דוד רובינשטיין שליט''א ראה''כ תהלה לדוד בירושלים מנחה המעמד.jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - צעירי הצאן חניכי ת''ת דרכי אבות צאנז טבריה ממתינים בשערי ביהמ''ד להופעת כ''ק מרן שליט''א (1).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - צעירי הצאן חניכי ת''ת דרכי אבות צאנז טבריה ממתינים בשערי ביהמ''ד להופעת כ''ק מרן שליט''א (2).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - צעירי הצאן חניכי ת''ת דרכי אבות צאנז טבריה ממתינים בשערי ביהמ''ד להופעת כ''ק מרן שליט''א (3).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

ביקור כ''ק מרן שליט''א בקרית צאנז טבריה - צעירי הצאן חניכי ת''ת דרכי אבות צאנז טבריה ממתינים בשערי ביהמ''ד להופעת כ''ק מרן שליט''א (4).jpg הרבי מצאנז בביקור בטבריה צילום: משה גולדשטיין

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. הגאב"ד ליטאי? ממש לא.  (ל”ת)

    מוטקה