1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שלום זכר לנין בבעלזא: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת תצוה בארץ ובעולם

משה ויסברג , י' אדר תשע"ט 15/02/2019 07:48 עודכן: 17/02/2019 09:36

פרשת תצוה שוקי לרר החתונה בבעלזא של הרב אלימלך נתן נטע רוקח לפני כשנה. צילום: שוקי לרר

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

גור: העלייה לתורה לנכד מרן האדמו"ר מגור, בן לחתנו הרב חיים שיע שור, עם בת הנה"ח ר' צבי שטיין, תתקיים בביהמ"ד הגדול ברח' ירמיהו בירושלים.

בעלזא: השלום זכר לרגל הולדת הנין למרן האדמו"ר מבעלזא, נכד לבנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בן לבנו הרב אלימלך נתן נטע רוקח  חתן הרה"ג אברהם יעקב שארף בן המשפיע הגה"ח רבי משה דוד שארף תתקיים במהלך הטיש בהיכל הגרויסע שטוב בקרית בעלזא בירושלים.

גור: בכל ריכוזי חסידות גור בארץ ובעולם מציינים את השבת שקודם יום ההילולא ה-23 שנה של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זיע"א, שיחול ביום חמישי הקרוב.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מויז'ניץ, בן לחתנו הרה"ג רבי נפתלי צבי טייטלבוים, עם בת הרה"צ המשפיע רבי נחמן בידרמן מלעלוב, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית ויז'נץ בב"ב.

באיאן: בכל ריכוזי חסידות באיאן יציינו את השבת שקודם היארצייט של האדמו"ר בעל ה'פחד יצחק' מבאיאן זיע"א, שיחול ביום שישי הקרוב. 

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן השוהה בארה"ב ישבות במונסי, התפילות והטישים יתקיימו בית המדרש הגדול תולדות אהרן.

סקווירא: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו''ר מסקווירא, בת לבנו הרה''צ ר' חיים מאיר טווערסקי, חתן הגה''צ אב''ד בארנוב, חתן האדמו''ר מראחמסטריווקא ארה"ב, תתקיים בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא בניו יורק.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות לשבת התאחדות לראשונה יחד עם בחורי הישב"ק של ויז'ניץ, במושב בית חלקיה.

סלאנים: העליה לתורה לנכד האדמו"ר מסלאנים, בן לחתנו הרה"צ רבי ישעי' אשר פאנעט, בן האדמו"ר מדעעש זצ"ל, עם נכדת הרה"ח רבי יהושע שרשבסקי משב"ק בעל ה"ברכת אברהם" מסלאנים, תתקיים בבית המדרש סלאנים ברח' ברסלב בב"ב.

תולדות אברהם יצחק: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה בביקור בארה"ב לרגל שמחת נישואי נכדו, בן לחתנו הרה"צ הקדוש רבי אריה לייבוש הי"ד זצ"ל, עם בת הרה"צ רבי חיים משה טווערסקי, בן האדמו"ר מטריסק, חתן אב"ד פאלינא, תתקיים באולמי ריגער בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ וויליאמסבורג ישבות בקרב בחורי הישיבה גדולה ויז'ניץ בקיימשא.

ערלוי: בחסידות ערלוי יציינו את השבת התוועדות לכבוד השבת יארצייט השלישי של האדמו"ר בעל ה'אמרי סופר' מערלוי זיע"א החל ביום שני הקרוב, בנו מ"מ האדמו"ר מערלוי יערוך בליל שבת טיש בבית המדרש הגדול בשכונת קטמון בירושלים וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה. לכבוד השבת הגיע בנו הרה"צ רבי זלמן סופר רב קהילת כתב סופר ערלו בשכונת בורו פארק בברוקלין לביקור בארה"ק וישהה בירושלים.

לעלוב בראנוביץ: שבת שבע ברכות לנכד האדמו''ר מביאלא, בן לבנו הרב אברהם משה רבינוביץ, עם בת הרה"צ רבי מנחם קאפ דיין ורב דבית המדרש לעלוב בראנוביץ, תתקיים בבית המדרש לעלוב בראנוביץ ברח' רבינו גרשום בירושלים.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה יחד עם מקרוביו בהר כנען צפת. במקום יערך שמחת האופריף לנכד הגה''ח ר' אפרים פישל שטיין מח''ס שער אפרים, בן לחתנו הרב יוסף מאיר שוורץ.

מירון: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות במירון יחד עם מאות מתושבי העיר במודיעין עילית מכלל החוגים לכבוד סיום ימי השובבי"ם ת"ת.

ברסלב: השבת ישהו בקלויז הגדול של חסידי ברסלב במודיעין עילית גדולי רבני ברסלב המשפיע הגאון החסיד רבי נתן ליברמנטש והגאון החסיד רבי משה קרמר מזקני וחשובי חסידי ברסלב.

טשארנאביל: שבת שבע ברכות לנכד הגה"צ ר' אליעזר שנייבאלג אבדק"ק עדז'שווער לונדון, בן לבנו הרה"צ ר' משה שנייבאלג, חתן הגאון הגדול ר' מאיר בראנסדארפער בעל הקנה בושם זצ"ל, עם נכדת האדמו"ר מטשארנאביל, בת לבנו הרב ברוך טווערסקי, וחתן אדמו"ר ממעליץ, תתקיים בבית המדרש טשארנאביל ברח' ינאי 34 ברובע ז' אשדוד.

מאקאווא: העלייה לתורה לבן הרה"צ רבי מנחם מנדל יהושע למברגר, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא ב"ב זצ"ל, חתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס אב"ד סערדעהלי ב"ב, עם בת האדמו"ר מנדבורנה ביתר, תתקיים בבית המדרש מאקאווא ברח' רבינו תם בב"ב.

זוטשקא: האדמו"ר מזוטשקא אמסנא יערוך השבת לראשונה את התפילות והטישים בהיכל ישיבת דברי ישראל מודז'יץ ברח' שמעון הצדיק בבני ברק.

זוטשקא: התרגשות בקרב חסידי זוטשקא, בשבת קודש זו יתחיל האדמו"ר מזוטשקא ירושלים לערוך מדי שבת את שולחנו הטהור בסעודה שלישית, בבית מדרשו ברחוב כי טוב 7 בשכונת גוש 80 ירושלים.

סאטמר: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להרה"צ ר' חיים הערש מייזליש ראש ישיבת סאטמאר בני ברק, חתן מרן האדמו"ר מויז'ניץ, בת לחתנו הרה''צ ר' משולם ישכר באב''ד, בן הגה''צ ר' חיים ליבוש באב''ד ר''י תורת חסד לונדון, תתקיים בבית המדרש הגדול סאטמאר בשכונת זכרון מאיר בב"ב.

אונגוואר: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מאונגוואר ארה"ב, בן לבנו הרב יחיאל קליין, חתן האדמו"ר מסאסוב, תתקיים בבית המדרש אונגוואר בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סאטמר: השלום זכר לנין האדמו"ר מסאטמר, נכד לבנו הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים רב דביהמ"ד עצי חיים סיגוט, בן לחתנו הרב מרדכי יהודה הלברשטאם, תתקיים במהלך הטיש בבית המדרש הגדול בקרית יואל מונרו.

ב"פ: העלייה לתורה לנכד הגה"צ אב"ד גלאגוב, בן לבנו הרה"ג יעקב רובין חתן אב"ד ציעשנוב, נכדת האדמו"ר מטשאקעווע ארה"ב, בת לבנו הרה"ג ר' אברהם מאיר הלברשטאם אב"ד סאטמר 18, חתן אב"ד סאטמר 15,תתקיים בביהמ"ד חתם סופר בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סוכטשוב: בכל ריכוזי חסידות סוכטשוב יציינו את השבת קודם היארצייט של הרה"ק בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב זיע"א, החל ביום ראשון הקרוב.

ב"ב: העלייה לתורה לבן הגאון רבי חיים דוד קובלסקי ראש 'מאורות הדף היומי ורב ביהמ"ד סוכטשוב בב"ב, תתקיים בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב.

בית יצחק ד'ספינקא: האדמו''ר מבית יצחק דספינקא ישבות בשכונת בפלטבוש בברוקלין, התפילות והטישים יערכו באולם שע''י בית המדרש קהל בני שלמה זלמן, האכסניה בבית הנגיד ר' אשר ישעי' לאנגסאם.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לבן הגה"צ ר' דוד ארי' מאנדרער שאדמו"ר מקאסוב ירושלים זצ"ל, עם בת הגה"צ ר' נפתלי צבי מאסקאוויטש, בן האדדמו"ר משאץ, וחתן האדמו"ר ממאחנובקא בעלזא, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ מבית שמש.

ביטשקוב: האדמו"ר מביטשקוב השוהה בביקור בארה"ב, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלי, התפילות והטישים יערכו באכסניא בבית הרה"ח ר' דניאל גראס רב ביהמ"ד נעימות החיים.

הארנסטייפל: שבת השבוע ברכות לנכד הגה"צ רבי אברהם אליהו וואזנר אב"ד שבט הלוי מודיעין עילית, בן לבנו הרב מרדכי נטע וואזנר, וחתן הגה"צ רבי יקותיאל יהודה ליכטנשטיין רב חסידי מכנובקא בעלזא בירושלים, עם נכדת האדמו"ר מהארנסטייפל, בת לבנו הרב שלום שכנא פרידמן, תתקיים בבית המדרש הארנסטייפל ברח' קדושת לוי 17 בגבעה ב' בביתר.

בורשטין: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו''ר מספינקא בני ברק, נכדה לחתנו האדמו''ר מבורשטין, בת לבנו הרה''צ ר' אייזיק איכינשטיין, חתן הגה''צ אב''ד בני תורה צאנז, תתקיים בביה''ד הגדול בורשטין בשכונת בורו פארק בברוקלין.

פולנאה: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מפולנאה, השמחה תתקיים בבית מדרשו ברח' הירש בבני ברק. שמחת החתונה ביום רביעי. 

קולבוסוב: העלייה לתורה לבן בכורו של הרה"צ גאב"ד קולבסוב, עם נכדת האדמו"ר מנדבורנה חיפה, בת לחתנו הרה"צ מרדכי גרינפלד אב"ד סעמיהאלי אנטווערפן, יתקיים בביהמ"ד קולבסוב רח' תורה מציון 14 ירושלים.

סטריקוב: העלייה לתורה לנכדו הראשון של האדמו''ר מסטריקוב, בן לחתנו הרה"צ פנחס דוד ברייש מלונדון, עם בת הרה''ח ר' אשר פרלמען, חתן הרב מאיר הלפרט, בן חתנו של כ''ק אדמו''ר בעל האמרי מנחם מאלכסנדר זצ''ל, תתקיים בביהמ''ד סאטמאר ברח' קיזינוב בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

קאלושין: העלייה לתורה לנכד האדמו''ר מאוסטרוב קאלושין, בן לחתנו הרה''ג ר' משה מאיר דכנר ר''מ בישיבת דברי חיים מאנסי, עם נכדת האדמו''ר מדינוב, בת לבנו הרה''צ ר' בן ציון ראבינאוויטש, תתקיים בביהמ''ד נייטרא במונסי.

בערזאן: האדמו''ר מברעזאן יערוך השבת את שולחנו לרגל הילולת זקינו הרה''ק ר' לייביש מברעזאן זי''ע בבית האדמו''ר ברחוב דברי חיים פינת תורת חסד בירושלים.

סאטמר: הגרח''צ טיטלבוים אב''ד סאטמר ירושלים, ובן האדמו"ר מסאטמר ישבות בקרב בני קהילתו בירושלים.

תולדות צבי דספינקא: האדמו"ר מתולדות צבי ישבות במעונו בקריית יואל למנוחה, התפילות והטישים בבית מדרשו בעיר.

פאפא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו''ר מפאפא, נכדה לחתנו הרה''צ ר' מיכל דייטש אב''ד מעייני הישועה במונסי, בת לחתנו הרב יוסף דייטש, חתן הרב חיים שלמה רוטנברג, בן אב''ד סאלקא וחתן אב"ד מישקולץ, שמחת הקידושא רבא תיערך בביהמ''ד הגדול פאפא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ב"ב: הגה''צ ר' שאול אלטר ראש ישיבת שפת אמת! בן הרה''ק בעל פני מנחם מגור זי''ע ישבות בבני ברק, התפילות ושל''ס יערכו בבית החסידים דגור ברח' דסלר בעיר.

שענדישוב: האדמו''ר משענדישוב ישבות בלונדון לרגל שמחת הברית לנכדו.

סערדהלי: שבת ש''ב לנכד הגה''צ אב''ד שאמלוי, בן לבנו הרב שלמה זלמן ערנרייך, חתן הגה''צ דומ''ץ פאפא ב''פ, עם נכדת האדמו''ר מסערדהלי, בת לבנו הרב אשר אנשיל כץ, תתקיים בביהמ''ד סערדהלי בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ב"פ: העלייה לתורה לנכד אב"ד באיאן, בן לבנו הרב יהודה צבי שווארץ, עם בת אב"ד יאזלאוויץ, תתקיים באולם תורה תמימה בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ב"פ: הגה"צ אב"ד טשאקאווע ברכפלד השוהה בארה"ב לרגל שמחה משפחתית ישבות בשכונת בב"פ, התפילות והטישים יערכו בביהמ"ד צאנז זמיגראד בעיר.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

ברכת מזל טוב לר' שמעון יהודה אנגל נאמן ביתו של הגר"י אדלשטיין זצ"ל ובנו הגרמ"ש אדלשטיין, לרגל נישואי בנו, עם בתו של ר' משה וייס מנהל מוסדות אורחות איש בהר נוף.

ברכת מזל טוב לסופר 'הדרך' העיתונאי שמעון ליברטי לרגל הולדת בתו בשעה טובה ומוצלחת.

ברכת מזל טוב לשרגי סנדרוביץ מעסקני חסידות ויז'ניץ בעיר אשדוד לרגל הולדת התאומים, הבן והבת, הקידושא רבא והשלום זכר יתקיימו בשבת הקרובה בבית המדרש ישועות משה ויז'ניץ באשדוד.

ברכת מזל טוב לישראל גליס איש ירושלים לרגל נישואי נכדו, בן לחתנו הרב בנימין פרץ.

ברכת מזל טוב לרשם עולם הישיבות אורי זלזניק לרגל אירוסי בנו מרדכי בשעטומ"צ.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת תצוה בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 4:50 יציאת השבת: 6:03 ר"ת: 6:43

בני ברק: כניסת השבת: 5:05 יציאת השבת: 6:04 ר"ת: 6:41

מודיעין עילית: כניסת השבת 4:58 יציאת השבת: 5:04 ר"ת: 6:42

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 4:50 יציאת השבת: 6:03 ר"ת: 6:43

חיפה: כניסת השבת: 4:57 יציאת השבת: 6:03 ר"ת: 6:43

אשדוד: כניסת השבת: 5.06 יציאת השבת: 6.05 ר"ת: 6:41

תל אביב: כניסת השבת: 5:05 יציאת השבת: 6:04 ר"ת: 6:41

צפת: כניסת השבת: 5:01 יציאת השבת: 6:03 ר"ת: 6:43

באר שבע: כניסת השבת: 5:08 יציאת השבת: 6:06 ר"ת: 6:44

ניו יורק: כניסת השבת: 5.12 יציאת השבת: 6.13

לונדון: כניסת השבת: 4.56 יציאת השבת: 6.06

אנטוורפן: כניסת השבת: 5.39 יציאת השבת: 6.50

פאריז: כניסת השבת: 5.36 יציאת השבת: 6.49

ציריך: כניסת השבת: 5.31 יציאת השבת: 6.370

מוסקבה: כניסת השבת 5.15 יציאת השבת: 6.32

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מאיר הלפרט חתן האדמור מאלכסנדר עוד חי לאויו"ט  (ל”ת)

    תייר קבוע

    • זצ"ל התייחס לאדמו"ר עצמו ולא לחתנו (ל”ת)


  2. מתי החתונה בוויזניץ?  

    ח