1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. היכלי הישיבות

העטרס'ניקים נתנו עוז לאלוקים • תיעוד מסכם

בהתגייסות אלפי בני תורה, גויסו 14,012,294 שקלים, למען ממלכת התורה 'עטרת ישראל' בראשות מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שליט"א. הבנייה של קריית הישיבה במודיעין עילית נמשך ובאלול הקרוב הישיבה תעבור לעיר

בשיתוף ישיבת 'עטרת ישראל' , ז' אדר ב תשע"ט 14/03/2019 19:31

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

בתום יומיים של מגבית 'תנו עוז לאלוקים' גיוסו למעלה מ-14 מיליון שקל למענה של ממלכת התורה 'עטרת ישראל' בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א.

היעד שנקבע בתחילה היה 10 מיליון שקל, עליו הגיעו בשעות הערב של היום השני להתרמה, בעקבות כך הכריע מרן ראש הישיבה להעלות את היעד בשלושה מליון שקלים נוספים.

לקראת חצות התקבל אישור מיוחד להעריך את ההתרמה בחצי שעה בעקבות טלפונים רבים מהארץ ומחו"ל שהגיעו וטרם קיבלו מענה. לבסוף, בשעה 12:30 נחתמה ההתרמה עם גיוס של 14,012,294 שקלים.

לאחר ההגעה ליעד פרצו תלמידי הישיבה בריקודי שמחה בהיכלה של תורה וחולק לחיים באווירת ימי הפורים הקרבים. לאחר מכן נשא דברים מרן ראש הישיבה שבירך את המתנדבים והתורמים.

למחרת בבוקר עודכן בדברים רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שנרתם למשא וקיים מספר ימים קודם לכן כינוס מיוחד למען הישיבה ופרסם מכתב מיוחד בו הגדיר את מרן ראש הישיבה "ידידי ראש הישיבה הגאון הגרב"מ אזרחי שליט"א שהוא מהמיוחדים בדור להכניס חשקת התורה לתלמידים ולכל הדור כולו".

כעת, בתום ההתרמה והשגת הכסף תימשך בניית קריית הישיבה במודיעין עילית לשם יעבור גם מרן ראש הישיבה עם תלמידיו בכדי להמשיך ולהמריץ תורה לאלפים.

בוועד הפעולה מציינים כי היעד ההתחלתי לא היה מלוא הסכום הדרוש להשלמת הבנייה, אך כעת עם תוספת של עוד כ-4 מיליון שקל יוכלו להשלים את הבניין לתפארת כבוד התורה.

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

המצ'ינג של עטרת ישראל המצ'ינג של עטרת ישראל צילום: שלומי כהן

 


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. תנו עוז וכבוד להתנהגות שקטה והימנעות מגזל שינה!  (ל”ת)

    תנו עוז וכבוד

  2. יישר כח  

    שרהלוש