1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

שבע ברכות בויז'ניץ לונדון: כל אירועי השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת ויקרא - זכור בארץ ובעולם

משה ויסברג , ח' אדר ב תשע"ט 15/03/2019 11:22

שבת זכור האדמו"ר מויז'ניץ לונדון האדמו"ר מויז'ניץ לונדון צילום: ארי ק - די וואך

בחצרות החסידים והאדמו"רים: 

באבוב: כל ריכוזי חסידות באבוב בארץ ובעולם יציינו את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זיע"א, שיחול ביום שלישי הקרוב. האדמו"ר מבאבוב יערוך ‏בליל שבת טיש לרגל ההילולא בבית המדרש הגדול באבוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר מויז'ניץ ממאנטריאל, בן לבנו הרה"ג רבי לייבוש הגר, וחתן האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, חתן האדמו"ר מקאלוב ארה"ב לרפו"ש, עם נכדת האדמו"ר מפשווערסק, בן לבנו הרה"ג אב"ד פשווערסק לונדון, תתקיים בבית המדרש הגדול ויז'ניץ בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

ויז'ניץ: שבת שבע ברכות לנין האדמו"ר מראחמסטריווקא, נכד לחתנו האדמו"ר מויזניץ קאיימישע, בן לבנו הרב חיים מאיר הגר, חתן הגה"צ רבי אברהם דוב טווערסקי אב"ד ראחמאסטריווקא מאנסי, עם נינת האדמו"ר הרה"ק מסקולען לרפו"ש, נכדה לחתנו הרה"צ ר' דוד לייב קלוגהופט, בן האדמו"ר מסטרעליסק, בת לבנו הרה"צ ר' מנחם זאב קלוגהופט, חתן הגה"צ רבי אברהם דוב טווערסקי אב"ד ראחמסטריווקא מאנסי, תתקיים בבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי. לרגל השמחה ישבות הסבא האדמו"ר מויז'ניץ קאיימישע לייק במונסי.

מודז'יץ: העלייה לתורה מוקדם לנכד האדמו"ר ממודזיץ, בן לחתנו הרה"ג ר' יוסף שיף, בן האדמו"ר מליזענסק, עם נכדת האדמו"ר משאץ ויזניץ בת לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר אב"ד קהל יראים אשדוד וחתן גאב"ד ווינה, תיערך בשילוב שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו''ר, בת לבנו הרב בצלאל יאיר טאוב, תתקיים בבית המדרש מודז'יץ ברח' חבקוק בב"ב.

טשערנאביל: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מטשערנאביל, בת לחתנו הרה"צ מרדכי פנחס טברסקי, בן הרה"צ מנחם נחום טברסקי, חתן אדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, תיערך בבית המדרש טשערנאביל ברח' חבקוק בב"ב.

פיטסבורג: שבת השבע ברכות לבת זקוניו של האדמו"ר מפיטסבורג, עם נין הרה"צ בנש"ק ר' צבי אלימלך קורנרייך, נכד בכור לבן האדמו"ר משידלובצא, בן לבנו הרב שמעון שמואל קורנרייך, חתן הגה"צ ר' עקיבא מנחם סופר אב"ד ערלוי ב"ב, חתן הרה"ג ר' בעריש וויס ממנטשסטער, תתקיים בבית המדרש הגדול פיטסבורג ברובע ז' אשדוד.

מאקאווא: הגה"צ גאב"ד מאקאווא השוהה בביקור בארה"ב, ישבות יחד עם קהל חסידיו לשבת התאחדות במלון גרין הילל עיסטעטס בקאנטרי.

לעלוב י-ם: שבת השבע ברכות לנכד האדמו"ר בעל אור אברהם מזוויעהל זצ"ל, בן לבנו הרה"ג ר' זאב גולדמן, חתן הרה"ג ר' מנחם מנדל פקשר רב דחסידי ויזניץ באלעד, עם נכדת האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל, בת לבנו הרב חיים בידרמן, תתקיים בבית המדרש לעלוב ירושלים בשכונת בית ישראל בירושלים.

זוועהיל: שמחת השלום זכר להולדת הנכד האדמו"ר מזוועהיל, בן לבנו הרה"ג ר' יצחק גולדמן, חתן הרה"ג ר' שלמה גולדמן רו"כ מעליץ בני ברק, תתקיים בשוה"ט בליל ש"ק בביהמ"ד זוועהיל רח' שמואל הנביא פינת רח' יחזקאל ירושלים.

שבט הלוי - טאהש - ספינקא ב"ב: השלום זכר לנין האדמו"ר משבט הלוי, נכד לבנו הרה"צ ר' מרדכי זאב וואזנער אב"ד מחזה אברהם, חתן אדמו"ר מטענקע, בן לבנו הרב משה צבי אריה וואזנער, חתן הרה"צ ר' ירחמיאל כהנא ראש הכוללים ד'טאהש, בן האדמו"ר מספינקא ב"ב, וחתן האדמו"ר מטאהש זצ"ל, תתקיים הבוקר בביהמ"ד הגדול טאהש בקריית טאהש בקנדה.

קראלסבורג: שבת שבע ברכות לבן הרה"ג ר' איתמר מייזליש אב"ד וויטצען, וחתן אב"ד גמזו, עם נכדת האדמו"ר מקראלסבורג וומס"ג, בת לבנו הרה"צ ר' מנדל הערש כהנא דומ"ץ קראלסבורג, תתקיים ביום בבית המדרש קראלסבורג בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין. 

ב"ב: שמחת השלום זכר והברית לנין הגה"צ ר' נתן גשטטנר זצ"ל, נכד לבנו הגאון ר' עקיבא גשטטנר, בן לבנו הרה"ג ר' יחזקאל שרגא גשטטנר, חתן הרה"ג ר' ישראל פינקלשטיין, חתן הגה"ח ר' פישל שטיין מח"ס שער אפרים, תתקיים בביהמ"ד הגדול ויזניץ ברח' שלמה המלך בבני ברק.

סלאנים: השלום זכר לנין האדמו"ר מסלאנים, בן לחתנו הרה"צ דב בעריש שניאורסון רב קהילת סלאנים בירושלים, בן הגה"צ ר' יוסף משה שניאורסון ראש ישיבת כוכב מיעקב טשעבין, בן לחתנו הרב חיים טווערסקי, תיערך בבית המדרש סלאנים ברח' דורש טוב בירושלים.

קליוולנד: השבת ישבות הרה"צ רבי אורי לייב רוזנבוים בן האדמו"ר מקליוולנד בלייקווד שבניו גרז'י, לרגל חיזוק הקהילה שבארה"ב, במוצאי שבת יערך מלווה מלכה מרכזית וביום ראשון ימשיך הרה"צ לקליוולנד שם ישהה עד יום שני.

ויז'ניץ: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מויזניץ ממונסי, נכדה לבנו הרה"צ ר' דוד דב הגר, חתן האדמו"ר משאץ וומס"ג, בת לחתנו הרב שמעון יחזקאל טיטלבוים, בן הגה"צ ר' דוד שלמה טיטלבוים מנהל ישיבת סאטמאר בסיגייט, בן הגה"צ אב"ד נעפעלמיץ, וחתן אב"ד ציעשנוב, תתקיים בביהמ"ד הגדול ויזניץ לבוש מרדכי מונסי.

י-ם: שבת שבע ברכות לנכד הגאון רבי חיים יוסף דוד ווייס דיין ומו"צ בקהילת סאטמאר באנטוורפן, בן לבנו הרב אברהם ווייס, עם בת המשפיע הגאון רבי ניסן דוד קיוואק ממשפיעי חסידות ברסלב בירושלים, תיערך באולמי סאטמר ברח' עזרת תורה בירושלים.

ויז'ניץ: שבת ש"ב לנכדת הגה"ח ר' פישל וינברגר מרבני ויזניץ, בת לחתנו הרה"ג ר' יעקב יצחק קליין דומ"ץ ויזניץ, תתקיים בביהמ"ד הגדול ויזניץ ברח' שלמה המלך בבני ברק.

י-ם: שבת שבע ברכות לבת הרה"ח ר' מאיר לוסטיג משב"ק האדמו"ר משומרי אמונים, עם בן הרב יוסף מאיר מעכעלאוויטש אב״ד זלאטשוב מאנסי, בן האדמו"ר מזלאטשוב נתניה, וחתן הרה״צ רבי צבי אביגדור פאקעטע מנאפקאר, תתקיים בקרית שומרי אמונים בירושלים.

ביאלא ארה"ב: האדמו"ר מביאלא ארה"ב ישבות בעיר ביתר. התפילות יערכו בבית מדרשו ברחוב קדושת לוי בעיר. בליל שבת יערוך את שולחנו בשעה 9 וחצי.

יסודות: השבת יציינו במושב יסודות את יום היארצייט לרבה של המושב במשך כ-60 שנה הגה"צ רבי דוד בן ציון קליין זצ"ל בעל ה'תהילות דוד'. בנו מ"מ הגאון רבי יעקב חיים קליין רב המושב ישא דברים בשבת אחה"צ במשנתו של בעל ההילולא.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים: 

ברכת מזל טוב לח"כ ישראל אייכלר, לרגל נישואי הנכדה, בת לבנו מרדכי אייכלר יו"ר 'אחים גלובל'.

ברכת מזל טוב לח"כ יעקב אשר להולדת הנכד, בן לבנו מנחם מחשובי האברכים בקרית יערים טלז סטון.

ברכת מזל טוב לעיתונאי אריה ארליך, סגן עורך 'משפחה' לרגל הולדת הבת. הקידושא רבא בבית המדרש חב"ד ברחוב אוהב ישראל 7 בביתר עילית. 

ברכת מזל טוב לעיתונאי איתי גדסי מ'קול חי', לרגל הולדת הבן בשעטומ"צ,

ברכת מזל טוב לר' דוד פרוש יו"ר מוסדות 'קרית הילד' לרגל אירוסי בתו בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לישראל אהרן בוקשפן מעסקני חסידות קרלין בביתר לרגל שמחת הבר המצוה לבנו. 

ברכת מזל טוב למשה שלום מלאכי חבר מועצת העיר ב"ב מטעם מפלגת 'עץ' לרגל הולדת הבת, הקידושא רבא תיערך בשבת בבוקר בבית הכנסת אהל משה רח' רבי עקיבא 19 בב"ב.

ברכת מזל טוב לחיים אינדיג מבכירי המתנדבים של 'איחוד הצלה' ב"ב, ומנהל ברשת יש, לרגל הולדת הבת, הקידושא רבא תיערך בשבת בבוקר בשעה 10:45 באולמי ערלוי ברח' מהרש"ל בב"ב.

ברכת מזל טוב ליוסי קאפף ממערכת "jdn" בארה"ב לרגל הולדת הבן בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לבחור החשוב שמואל אייכל משב"ק והויז בחור של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט לרגל אירוסיו.

ברכת מזל טוב לחזקי קרויס מחסידות תולדות אהרן, לרגל הולדת הבת בשעטומ"צ, הקידושא רבא תיערך בשבת בבוקר בבית המדרש אמריקנער שול ברחוב מאה שערים 42 בירושלים.

ברכת מזל טוב לקלידן מאיר קליין לרגל הולדת הבן בשעטומ"צ.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ויקרא - זכור בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת 5:12 יציאת השבת: 6:24 ר"ת: 7:04

בני ברק: כניסת השבת: 5:26 יציאת השבת: 6:25 ר"ת: 7:01

מודיעין עילית: כניסת השבת 5:18 יציאת השבת: 6:24 ר"ת: 7:03

פתח תקווה ואלעד: כניסת השבת 5:12 יציאת השבת: 6:24 ר"ת: 7:04

חיפה: כניסת השבת: 5:18 יציאת השבת: 6:25 ר"ת: 7:03

אשדוד: כניסת השבת: 5.27 יציאת השבת: 6.26 ר"ת: 7:02

תל אביב: כניסת השבת: 5:26 יציאת השבת: 6:25 ר"ת: 7:01

צפת: כניסת השבת: 5:20 יציאת השבת: 6:21 ר"ת: 7:03

באר שבע: כניסת השבת: 5:29 יציאת השבת: 6:26 ר"ת: 7:05

ניו יורק: כניסת השבת: 6.44 יציאת השבת: 7.53

לונדון: כניסת השבת: 5.49 יציאת השבת: 6.55

אנטוורפן: כניסת השבת: 6.28 יציאת השבת: 7.37

פאריז: כניסת השבת: 6.36 יציאת השבת: 7.44

ציריך: כניסת השבת: 6.13 יציאת השבת: 7.18

מוסקבה: כניסת השבת 7.13 יציאת השבת: 7.28

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60


הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.