מבזקים

דו"צ: הופעלה התרעה בעיר אשקלון, הפרטים בבדיקה

Print שבת ה' כסלו תשפ"א 21:40 21/11/2020

דו"צ: הופעלה התרעה בעיר אשקלון, הפרטים בבדיקה.

;