בית פורומים עצור כאן חושבים

החשש מפני הכחדת המין האנושי לאור האמונה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/2/2008 18:29 לינק ישיר 
החשש מפני הכחדת המין האנושי לאור האמונה

אומניסייד, הכחדת כלל המין האנושי, היא סוגיה שמעסיקה את האנושות מאז נכנס הנשק הגרעיני לשימוש במלחמת העולם השניה. למעשה מהפן האקולוגי ישנן כמה סכנות שעומדות לפתחה של האנושות, ויש מדענים רבים הסבורים שאם לא יטפלו בהן בהקדם כראוי יש לצפות להכחדת המין האנושי מכדור הארץ.

השאלה היא האם לפי האמונה היהודית בהשגחת הקדוש ברוך הוא ובתכלית האדם, אכן יש מקום לחשוש שהמין האנושי ייכחד, ואם כן האם יש לפעול למנוע זאת בדרכים טבעיות. או שאדרבה, עצם החשש מהכחדה כעין זו סותרת את האמונה וגובלת בכפירה.

אין כוונתי לשמירה על איכות הסביבה באופן פרטי, שבודאי איש לא יטיל ספק (ואולי כן...) שכל אחד צריך לשמור על סביבתו.
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/2/2008 19:15 לינק ישיר 

לפי התורה שבכתב, ודאי סותרת,           לפי חז"ל ובעיקר הקבלה ודאי לא סותרת!  להפך

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/2/2008 19:55 לינק ישיר 

זו שאלה מעניינת. ומאד אקטואלית.

ולמעשה יש כאן יותר משאלה אחת:

א. האם יתכן שהאדם ישמיד את עצמו ואת העולם (באופן עקיף, על ידי הרס אקולוגי, או באופן ישיר, כגון על ידי מלחמה לא קונוונציונלית).

ב. האם בתורה נאמר על זה משהו?

ג. או בדברי חכמים?

לגבי הנקודה השלישית, מסתבר שלא יימצא דבר אצל חז"ל על זה שכן האפשרות הזו לא עלתה כמסתבר אצלם לדיון.

אבל הנה משהו שמצאתי:

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו.
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן
ואמר לו
ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן
וכל מה שבראתי בשבילך בראתי.
תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
 שאם קלקלת - אין מי שיתקן אחריך!

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/2/2008 21:16 לינק ישיר 

אפודי:

אני רוצה לגעת בשאלה שלך מנקודה אנושית. יש לי בן דוד שהוא מורה בבי"ס באנגליה, בי"ס יוקרתי לילדים יהודים. הוא סיפר לי שהילדים היו ממש מפחדים משואה אטומית. והוא הרגיע אותם שיש מנהיג לבריאה, שרוצה בקיום העולם ולפיכך אין להם ממה לפחד. במלים אלו החזיר את השלוה לילדים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/2/2008 21:22 לינק ישיר 

יראתי בפצותי, ובפרט בין רבי ואלופי הפורום, אך, אם יורשה גם לי הקטן להצטרף למעגל המגיבים ומביעי הדעה בפורום.

באשר לשאלה הראשונה בחלוקה של מיימוני, והשאלה הכללית באשכול: כתוב שהקב"ה ברא 7 עולמות והחריבן (בר"ר ג, ז) מפני שלא היו טובים בעיניו ( "אר"י בר סימון יהי ערב אין כתיב כאן אלא ויהי ערב מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן א"ר אבהו מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו אמר דין הניין לי יתהון לא הניין לי א"ר פנחס טעמיה דר' אבהו וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד דין הניין לי יתהון לא הניין לי" ) .

האם הקב"ה הוא שהחריב את העולמות הקודמים בדווקא?

כתוב מאידך, שהקב"ה נעזר בתוהו ובוהו, קרי: שרידים מהעולמות הקודמים, לבנות עליהם את עולמו (ב"ר א, ט). והעובדה שמהעולמות הקודמים נותרו שרידים כל שהם, מעלה ספיקות לגבי הקביעה כי אלוהים הוא שהחריב את העולמות הקודמים.

למעשה, מסתבר, ואף אפשר לדון בשאלה, האם גם את 7 העולמות הקודמים, לא היו הנבראים שהחריבו. מדברי המדרש לא ברור אם היו איזה שהם נבראים בעולמות קדומים אלו, בצורה כל שהיא של היות, אך אם היו, ייתכן לומר שהם אלו שגרמו לחורבנם של העולמות, ומשיירי העולמות, ברא אלוהים את עולמו זה.

גם לו יצוייר שהנבראים היו אלו שהחריבו את העולמות, כתוב ששבעת העולמות לא מצאו חן בעיני אלוהים, ולכן הוחרבו. אם כן, עולמינו, הוא האידאלי. העובדה שהנבראים הקודמים הם, אולי ,אלו שהחריבו את העולמות הקדומים, לא מלמדת בהכרח על יכולתינו לעשות כך.

מאידך, בעצם בריאתו של האדם בצלם אלוהים, ונתינת היכולת ליצור ולהרוס, בידיו, ייתכן שניתן לו הכח לבנות את העולם, מחד, אך גם להרוס אותו. וכמו המדרש שציטט מיימוני "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי", וכשם שניסח זאת ישראל אלדד : "וכשם שהבורא ברא עולמות ומחריבן, כן יש בידי האדם שנברא בצלמו ליצור עולמות ולהחריבם".

_________________

דאוטון
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-18/2/2008 21:56 לינק ישיר 

אני סבור שהשאלה התיאורטית המוצגת כאן אינה נוגעת כלל לנ"מ המעשית -
אפילו נניח שתיאולוגית לא יכול להיות חורבן לעולם, מכל סיבה שהיא, אין זה מסיר מעלינו את האחריות לפעול באופן כזה השומר על הבריאה ומתנהל עמה באופן נכון. שכן אין לסמוך על הנס או הבטחה אלוקית אחרת. 

חוצמיזה - אפילו אם העולם לא יחרב, לא היית רוצה להתגורר בעולם ש'כמעט' נחרב, לא כן? (זה כמו להיות חולה סופני המונשם ומחובר למכשירים - זה חיים זה?)

והערה נוספת:
אי אפשר שלא להזכר כאן בטענת העם ערב חורבן בית ראשון שביהמ"ק לא יחרב מכיוון ש 'היכל ה' הוא. על כך משיב כמובן ירמיהו שאין הבטחה כלל שלא ייחרב הבית, והכל תלוי במעשים.

_________________

מזלי גרם
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/2/2008 22:10 לינק ישיר 

להוסיף על חצי נזק (=להשלים לנזק שלם), גם אצל נוח העולם לא נחרב לגמרי. הוא ובניו נותרו.
יתר על כן, גם אם נמצא מקור בתורה או בנ"ך שמבטיח לנו זאת, הרי אחרי דרשות כמו 'לעולמו של יובל' או 'עין תחת עין' ממון וכדו', אני לא בטוח שהייתי בונה על פירוש פשטי, ושלא ימצאו לי (אחרי שהעולם נחרב) איזו אוקימתא שמעתיקה את ההבטחה לקיומו של הירח וכדו'. לכן לא נראה לי שהייתי בונה על הבטחות מסוג זה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/2/2008 16:23 לינק ישיר 

סנהדרין צז.

"תנא דבי אליהו ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני אלפים ימות המשיח ובעונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא אין העולם פחות משמונים וחמשה יובלות וביובל האחרון בן דוד בא"


לתנא דבי אליהו העולם יהיה קיים עד סוף האלף השישי.

לר"י החשבון מסובך הרבה יותר (שמא יש בכוח אחד מן החברים לעשות את החשבון המדוייק, והאם מתייחסים רק לשנים שבהן מנו/מונים יובלות?), אך בכל מקרה נראה שיש עוד הרבה הרבה שנים עד לקץ תקופה זו [ובחשבון ללא העמקה בכל השיטות וכו' - בנ"י יצאו ממצרים בשנת 2448 לבריאת העולם + 40 שנה במדבר + 14 שנה שלא מנו יובלות מאז כניסתם לארץ, נמצאנו שהחלו למנות יובלות בשנת 2502. שמונים וחמישה יובלות אלו 4250 שנה דהיינו שהעולם יהיה קיים לפחות עד השנה ה6752 לבריאת העולם].


להזכירכם: כעת אנחנו בשנת ה' אלפים תשס"ח.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/2/2008 22:36 לינק ישיר 

לפי הדעה שעוה"ב אין בו לו גוף ולא גוייה אז בהחלט העולם יחרב או יעלם באיזשהוא אופן. (לאפוקי מהדעה שלאחר תחיית המתים כולם יחיו לנצח)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/2/2008 17:31 לינק ישיר 

מיכה
מה הקשר?
העולם הבא כבר קיים עכשיו, ראה רמב"ם הלכות תשובה סוף פרק ח:
<זה שקראו אותו חכמים העולם הבא, לא מפני שאינו מצוי עתה וזה העולם אובד ואחר כך יבוא אותו העולם.  אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי ועומד, שנאמר "מה רב טובך, אשר צפנת ליראיך" (תהילים לא,כ).  ולא קראוהו העולם הבא, אלא מפני שאותן החיים באין לו לאדם אחר חיי העולם הזה, שאנו קיימין בו בגוף ונפש, וזה הוא הנמצא לכל אדם בראשונה. >

ובנו ר' אברהם כתב במלחמות השם עמ' סא על סמך הגמרא בברכות יז עא "עולמך תראה בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא ותקותך לדור דורים " שהחסידים טועמים מהעולם הבא עוד בעולם הזה.

ויתרה מזו הלא הרמב"ם הסובר שבעוה"ב אין גוף וגוויה הוא הסובר שהעולם קיים לנצח עיין מו"נ ח"ב פרקים כז וכח.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > החשש מפני הכחדת המין האנושי לאור האמונה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר