בית פורומים עצור כאן חושבים

מי הם חכמי העכו"ם שדורשים מדרשי הלכה?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-6/5/2008 07:48 לינק ישיר 
מי הם חכמי העכו"ם שדורשים מדרשי הלכה?

בירושלמי ריש פרק ח' במסכת ב"ב, מופיע כך:

חכמי העכו"ם אומרים בן ובת שוין כאחת דאינון דריש ובן אין לו האם אם יש לו שניהן שוין התיבון והכתיב ואם אין לו בת הא אם יש לו שניהן שוין ואתון מודין דליתי בר אף הכא ליתי בר. 

במדובר הוא בדיני ירושה. חכמי העכו"ם סוברים כי בן ובת שווים בירושה, וכי במידה ויש בן ובת, חולקים את הנחלה חצי-חצי. הם סמכים זאת על מדרש הפסוקים - שהרי כתוב 'ובן אין לו והעברתם את נחלתו לביתו': כל מה שנאר הוא מה לעשות כאשר אין בן ויש בת; אך אין אמירה מפורשת ביחס למקום בו יש בן ובת כאחת, ומכאן שייתכן שיירשו שניהם.
חכמי ישראל משיבים על כך שלו דקדוק זה בפסוקים היה נכון, הרי שאף כשיש בן, בת ואח יחלקו כולם בשווה, והלא מודים כולם כי אח אינו יורש במקום שיש בן, וממילא דקדוק זה אינו דקדוק כלל.

האם אנו יודעים לזהות את חכמי העכו"ם הללו? האם ניתן להצביע על קבוצה דתית מסויימת שאכן נהגה לדרוש את פסוקי המקרא? האם זו הנצרות הקדומה? האם אנו מכירים תפיסה משפטית כזו (שוויון לבן ולבת) בספרות נוצרית?

אשמח לקצת עזרה וכיוונים

_________________

מזלי גרם
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2008 13:14 לינק ישיר 

חצי נזק

ברוך הבא אל הפורום (אתה כבר ותיק, אבל זו הפעם הראשונה כמדומה שאני עונה לך).

זו היתה דעתם של הצדוקים. איני יודע מה תלו זאת בעכ"ום. אולי גם היה ויכוח עם חכמי הגויים, רומאים או נוצרים?

יש עדויות על ויכוחים כאלו כמדומה במגילת תענית וכן גם בתלמוד ובמדרשים. אשתדל לבדוק היכן.

ניתן לפתח את האשכול הזה על הצדוקים, ואז יש הצדקה להותירו בעינו. וצריך לשנות את הכותרת. אם לא, יש להעבירו לאשכול המשאלות.

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < language="">
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2008 14:44 לינק ישיר 

צדוקים בייתוסים כותים וגויים משתבשים זה בזהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2008 15:34 לינק ישיר 

מורהנבוך כתב:
צדוקים בייתוסים כותים וגויים משתבשים זה בזה
יש לך דוגמא לשיבוש כזה בירושלמי?


 

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2008 16:45 לינק ישיר 

בספר צדוקים פרושים נוצרים של בן ציון כץ יש רשימה של שיבושים כאלו, איני זוכר בקשר לירושלמי

את עיקר השאלה ניתן ליישב באופן אחר, עפמש"כ רש"י ביבמות סב. שאף בדיני ישראל אין אצל גוי הבדל בין בן לבת, ודרשת חכמי עכו"ם היתה להשוות את ישראל לזהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2008 18:22 לינק ישיר 

אכן צודק מיימוני שדעת הצדוקים היתה שתירש הבת עם הבן, "אמר רב הונא אמר רב כל האומר תירש בת עם בת הבן אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו שאינן אלא מעשה צדוקין" (ב"ב קטו, ב). אך ישנה גם גמרא נוספת:
הגמרא (שבת קטז, ב) מביאה שגם "בברית החדשה" נאמר שהבת יורשת עם הבן - "וכתיב ביה ברא וברתא כחדא ירתון".
א"כ "חכמי העכו"ם אומרים בן ובת שוין כאחת" - הכוונה היא לנוצרים!

תוקן על ידי חדש_ישן ב- 06/05/2008 18:22:34
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2008 00:32 לינק ישיר 

חדש ישן
חיפוש בברית החדשה לא הניב תוצאות, אך יתכן שהוא בבשורות שאינם לפנינו.

הגמ' שציינת אינה מדברת על הנוצרים, שופט בזמן חורבן הבית ושלטון הרומאים לא יכל להיות מן הנוצרים שנרדפו בימים ההם.
מפורש בגמ' שם שמשמעות הפס' היא שבן קודם לבת אלא שמיום שגלו ישראל נשתנית התורה, כך שאין לזה קשר למדרשם של גויים בכתובדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2008 09:15 לינק ישיר 

ח"נ
הא לך סיפור אפשרי. בת שהפסידה חלקה בירושה ע"פ דין תורה תבעה את אחיה (בסיוע עו"ד צדוקי?) בבית דינם של הרומאים. שופטי העכו"ם התחשבו במקורות של המתדיינים וניסו כוחם הם בפרשנות המקראות.

אפשרות נוספת,
במדרשי חז"ל מוצאים אנו את פרעה בלעם ונבוכננצר ושאר מרעין בישין כשהם משתעשעים בפירושי המקראות, שלא אחת המקראות האלו היו מאוחרים להם כרונולוגית. אין זה אלא הבעה ספרותית.
חז"ל כאן מביאים את תפיסת דיני העכו"ם בירושה. הואינון דריש וכו' אינו אלא הבעה ספרותית.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/5/2008 09:56 לינק ישיר 

אמיר תוכל להביא לי דוגמא מנבוכדנאצר שמשתעשע במקראות כרונולגית אחריו..דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/5/2008 10:30 לינק ישיר 

האפשרות של אמיר מופרכת בעיני, אבל יש דוגמא לזה בנדרים סה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2008 10:52 לינק ישיר 

מורה איפה אתה רואה את הדוגמא?

וגם במלך נבוכד נצר מרד אשר השביעו באלהים <חיים> מאי מרדותיה אשכחיה צדקיה לנבוכד נצר דהוה קאכיל ארנבא חיה א"ל אישתבע לי דלא מגלית עילוי ולא תיפוק מילתא אישתבע לסוף הוה קא מצטער צדקיהו בגופיה איתשיל אשבועתיה ואמר שמע נבוכד נצר דקא מבזין ליה שלח ואייתי סנהדרין וצדקיהו אמר להון חזיתון מאי קא עביד צדקיהו לאו הכי אישתבע בשמא דשמיא דלא מגלינא א"ל איתשלי אשבועתא [א"ל מתשלין אשבועתא] אמרי ליה אין אמר להו בפניו או אפילו שלא בפניו אמרי ליה בפניו אמר להון ואתון מאי עבדיתון מאי טעמא לא אמריתון לצדקיהו מיד (איכה ב) ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון אמר רבי יצחק ששמטו כרים מתחתיהם:דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מי הם חכמי העכו"ם שדורשים מדרשי הלכה?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר