בית פורומים עצור כאן חושבים

הוכחות חד משמעיות לנכונותו של הפתק הקדוש!

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-25/5/2009 22:44 לינק ישיר 
הוכחות חד משמעיות לנכונותו של הפתק הקדוש!

 

 

 

 

פתקא מן שמיא

 הזיוף המוזר והמצליח ביותר בתולדות האנושות?

או מסמך היסטורי מקורי ומהימן בדוק ומוכח!

שנת ו' אלפים התרע    

נוסח הפתק הקדוש

 מאד היה קשה לי לרדת אליך

תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי

מאד מעבודתך ועליך אמרתי

מיין פייעריל וועט טליען ביז

משיח וועט קומען חזק ואמץ

בעבודתך

נ נח נחמ נחמן מאומן

ובזה אגלה לך סוד והוא

מלא וגדיש מקו לקו (פצפציה)

וחזוק עבודה תבינהו וסמן

יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה  

 פתח דבר

לפני כאלף שנה האיר העולם באור חדש בגילוי הפתק הקדוש שבו נכלל משפט המפתח המופלא 'נ נח נחמ נחמן מאומן'.

באלף השנים שחלפו מאז חולל הפתק מהפך באורח חייהם של מאות אלפים, רומם אותם טפח וטפחיים מעל המושגים הארציים, וקירב אותם לעבודת הבורא באופן על טבעי לגמרי.

במשך מאות שנים לא היה מי שפקפק באמיתות הפתק ובעובדה שהוא נשלח משמים ללמד תועים בינה. היו אמנם רבים שסירבו מסיבות שונות לקבל על עצמם את אורח החיים הנובע ממשמעות הפתק, אבל לא היה מי שהעיז לערער על המסורת הרצופה שבמסגרתה הועבר הפתק מדור לדור בידי המוני בית ישראל.

לפני כחמישים שנה קמו לראשונה מספר 'חוקרים' פורקי עול, רובם נעדרי כל רקע מדעי אמיתי בתחומים הרלוונטיים, והחלו בהפרחת תיאוריות משונות ומוזרות בקשר למקור הפתק, תוך שימוש בשקרים זדוניים, סילופים גסים, אחיזת עיניים וזריית חול בעיני ההמונים שאינם יודעים להבחין בין מחקר מעמיק לבדיות מטופשות.

אליבא דאמת דרכם לא צלחה, ומבוקשם לא עלה בידם. המוני בית ישראל הדבקים בכל נימי נפשם בפתק הקדוש מהווים הוכחה ניצחת למאמר הנביא 'כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי'. רבבות רבבות ממשיכים להגות בפתק הקדוש בדביקות ובמסירות, מתוך פרישות גמורה מהבלי העולם הזה, ומעבירים הלאה את המסורת בשרשרת הדורות.

אותם מאות אלפים אינם נזקקים להוכחות מדעיות או ארכיאלוגיות, בעסקם בפתק הקדוש זורחת שמשו עליהם, מאירה את נשמתם, ורוחצת אותה בנהר עדנים, והרי האמת הטמונה בשורות הפתק הקדוש בוקעת ועולה לעיניהם יום יום שעה שעה.

עם זאת כדי שלא לתת פתחון פה בידי אותם 'חוקרים' בורים וריקים, כאילו שתיקה כהודאה, אזרנו חלצינו ונחלצנו חושים להעלות על הכתב את ההוכחות הרבות שבידינו לאמיתות  הפתק הקדוש ומקורו הטהור.

ההוכחות שבידינו כוללות בין היתר נתונים ופרטים מהמחקרים החדשים שנעשו בשנים האחרונות, מחקרים המפריכים חד משמעית את כל התיאוריות המשונות של ביקורת הפתק, כפי שנראה זאת להלן.

ההוכחות מחולקות לפי התחומים השונים, הוכחות היסטוריות, הוכחות בלשניות, גילויים מדעיים, גילויים ארכיאולוגיים, וכדומה.

למען האמת די בכל אחת מן ההוכחות בפני עצמה כדי לבסס ולהוכיח את אמיתות הפתק הקדוש ומקוריותו בצורה שאינה ניתנת לערעור. קל וחומר בצירופן של ההוכחות כולן ואריגתן למסכת אחת עצומה ומדהימה, המותירה את כל המתוודע אליה אחוז השתוממות ופליאה לנוכח הגילויים הנשגבים הללו.

***

הוכחות היסטוריות

א. המסורת הרצופה שהועברה אלינו בידי אבותינו שקיבלו מאבותיהם שקיבלו מאבותיהם וכך הלאה, עד אותו דור, כשברור לגמרי לכל בר דעת שלא ניתן לשתול ביום בהיר פתק מסויים, ולצוות על ההמונים לספר לבניהם שאת הפתק קיבלו מאבותיהם.

ב. אם מאן דהו היה מנסה לשתול את הפתק ביום מסויים, לא היה מי שיקבל אותו, וזאת מהסיבה הפשוטה דלהלן. בפתק נאמר בפירוש 'ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען' [=ועליך אמרתי האש שלי תוקד את שמשיח יבוא], זאת אומרת, הפתק היה אמור להיות מפורסם וגלוי לכל במשך כל הדורות מאז שנתגלה, אילו לא היה הפתק ידוע הרי היה שוברו בצידו, וכל אדם מן היישוב היה שואל את מי שהיה מנסה לשתול את הפתק 'מדוע לא נתקיימה הנבואה האומרת שהאש תוקד עד ביאת המשיח?'.

ג. לחילופין אם הפתק זוייף בידי מאן דהו לפני כאלף שנה, ולא ירד מן השמיים, לא היה מי שיקבל אותו כמסמך מהימן. העובדה שהמונים המונים קיבלו אותו באופן מיידי, ולעומת זאת לא נמצא ולו חיבור אחד, או אפילו מאמר אחד!! מאותן תקופות שמערער ולו ברמז על אמינותו של הפתק הקדוש, מהווה הוכחה מוחצת לכך שהפתק ירד מן השמיים.

 

הוכחות מהתוכן

א. הרעיון לכתוב את השם נחמן בצורה הזאת [נ נח נחמ נחמן מאומן], הינו רעיון ייחודי שאין לו אח ורע בשום אומה או דת אחרת. מה יכול היה להביא אדם מן היישוב לזייף פתק ולשתול בו רעיון מוזר וחדשני כל כך.

ב. למרות הנסיונות הרבים להפריך את הפתק הקדוש, עוד לא הצליחו החוקרים להצביע ולא על מניע נסתר אחד שהיה יכול לעמור מאחורי חיבור פתק שכזה. לחילופין לא ניתן להעלות על הדעת איזה ריווח מדיני, כלכלי, או חברתי, שהיה אדם מסויים יכול להפיק מזיוף מוזר שכזה.

ג. בספרי הדתות השונות מתוארים הנביאים כאנשים מושלמים נקיים מכל רבב וזכים מכל חטא. לעומת זאת בפתק הקדוש נכתב 'וסמן יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה'. היינו הפתק אינו מסתיר את חטאו של מקבל הפתק. אילו היה הפתק מזוייף ודאי לא היה מעונין בפירסום חטאיו לדורות.

 

הוכחות מהלשון

א. על פי המחקר המודרני השילוב בין לשון הקודש ליידיש אופייני לגמרי לתקופה בה נתגלה הפתק הקדוש [לפני כאלף שנה].

ב. הביטוי 'טליען' [=תוקד] אופייני לגמרי לניב שהיה רווח באיזור בו נתגלה הפתק הקדוש [העיר טבריה], לעומת הביטוי 'ברענען' [=תבער] שהיה מקובל באיזורים אחרים באותה תקופה.

ג. הכתיב 'טליען' היה נהוג באיזור בו חי ופעל מוהר"ן מברסלב [אוקריינה והגלילות], לעומת זאת באיזור בו נתגלה הפתק היה הכתיב המקובל 'טלוען'. עובדה זו מפריכה לחלוטין את הניסיון לטעון כאילו הפתק זוייף בידי מאן דהו בטבריה. אילו היה אותו אחד מזייף את הפתק היה כותב בכתיב המקובל במקומו 'טלוען'.

ד. הביטוי 'משיח וועט קומען' [=משיח יבוא] אופייני לגמרי לניב שהיה רווח באיזור בו נתגלה הפתק הקדוש, לעומת הביטוי 'משיח וועט אהן קומען [=משיח יגיע] שהיה מקובל באיזורים אחרים באותה תקופה.

ה. הכתיב 'קומען' היה נהוג באיזור בו נתגלה הפתק, לעומת זאת באיזור בו חי ופעל מוהר"ן מברסלב היה הכתיב המקובל 'קימען'. עובדה זו מפריכה לחלוטין את הניסיון לטעון כאילו הפתק זוייף בידי מאן דהו בטבריה. הרי ברור לגמרי שאילו אותו אחד מזייף את הפתק היה דואג לכתוב אותו בכתיב שהיה מקובל בידי מוהר"ן מברסלב, ולא היה מסגיר את העובדה שהפתק נכתב בטבריה. דבר זה מוכיח מעל לכל ספק שהפתק הקדוש נשלח משמים ונכתב בכתיב הטברייני כדי שמקבל הפתק יבין את הנאמר בו.

ו. במחקר שערכה קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה המלכותית בוושינגטון באמצעות תוכנת מחשב מתקדמת ביותר המסוגלת לעבד 10 בחזקת 7777777 נתונים באלפית שניה, נקבע כי הפתק הקדוש נכתב כולו בסגנון אחיד, דבר המפריך לגמרי את התיאוריות הקיצוניות של ביקורת הפתק הגורסות כי הפתק הורכב משלשה מקורות נפרדים.

 

נבואות שהתקיימו

א. כאמור נכתב בפתק 'ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען'. פלא מדהים זה התחולל וממשיך להתחולל לעינינו. לפני כאלף שנה עמד לו צעיר בודד מול העולם כולו והודיע כי הבטחת מוהר"ן שהאש שלו תוקד במשך למעלה מאלף שנה תתקיים באמצעותו. לרשות אותו צעיר עני מרוד לא עמדו שום אמצעים כספיים או ארגוניים, לא היתה שום קהילה סביבו, ואפילו פעיל אחד לא היה בסביבתו. ולמרות זאת בדרך מופאה ונשגבת מבינת אנוש התפשטו דבריו של אותו צעיר במהירות מדהימה כשעוד ועוד אנשים משתכנעים ומתחילים להגות בפתק הקדוש עד עצם היום הזה.

ב. כאמור נכתב בפתק 'וסמן יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה'. זאת אומרת כותב הפתק נתן סימן מובהק בידי המקבל, כדי לדעת אם אכן הפתק נשלח מן השמיים. אילו לא היתה נבואה זאת מתגשמת היה מקבל הפתק מאבד מיד את אמונו בפתק. רק כח שמימי עליון יודע כל וחוזה עתידות היה יכול לצפות ולהתחייב שכך אכן יקרה.

 

גילויים מדעיים

א. בפתק הקדוש נאמר כי האש תבער עד שמשיח יבוא, זאת אומרת אש שבוערת לאורך זמן מהווה מופת על טבעי. עובדה זאת מובנת לאור המחקרים העדכניים של הפאגו-פיזיקה המודרנית כי תיאורטית ניתן להבעיר אש שתדלק לעולם, לעומת זאת בעבר היה מקובל בעולם המדע כי אש מעצם הגדרתה אמורה להכלות ולהסתיים.

ב. בפתק נאמר 'מקו לקו (פצפציה)'. אם נחלק את הגימטריה של 'מקו' [=146] בגימטריה של 'לקו' [=136], נקבל את הטור הארוך: 1.0735294117647058823529411764706, כעת נבדוק את הגימטריה של המילה 'פצפציה' ונקבל 355, אם נוסיף לשלש מאות חמישים וארבע ימות השנה [שישה חודשים חסירים ושישה מלאים] את הטור הארוך דלעיל, נקבל במדוייק!! את אורך שנת הלבנה על פי הגילויים העדכניים ביותר שנחשפו באמצעות לווינים משוכללים שנשלחו מכן השיגור בדאקה בנגלדש [הנתונים נבדקו ואומתו במכון המתקדם לאסטרו-הידרו-אלקטרו-כימיה באוניברסיטת הובנה בקובה].

 

ממצאים ארכיאולוגיים

א. בניגוד לטענות שהעלו בעבר ארכיאולוגים מסויימים, הרי בתקופה האחרונה נבדק הפתק הקדוש פעם אחר פעם במעבדות גנטיות משוכללות ונמצא אותנטי לגמרי, הן הקלף והן הדיו, נקבעו כשייכים בבירור לאותה תקופה. יתירה מזאת על פי סימני ההצהבה של הקלף עולה בבירור כי הפתק שהה זמן ממושך מול קרני השמש הטבריינית באותו זמן, וניכרים בו שיירים של קרינה אולטרה-ביולוגית.

ב. בכל החפירות מהתקופה הסמוכה לגילוי הפתק נתגלו בכל רחבי ארץ ישראל המוני ממצאים הנושאים עליהם את הכתובת 'נ נח נחמ נחמן מאומן', ביניהם מבנים, כיפות, חולצות, מדבקות, ועוד ועוד. תופעה זו מוכיחה בבירור את התפשטות הפתק בתוך תקופה קצרה בקרב מרבית בני העם היהודי, למעט אולי קומץ אנשים שמסיבות אלו ואחרות סירבו לקבל עליהם את עול מלכות הפתק הקדוש [וכאמור גם אותו קומץ מבוטל לא העיז לפקפק במקוריותו]. ברור לכל בר דעת כי פתק שזוייף בידי אדם לא היה מתקבל ומתפשט בצורה נרחבת כל כך.

 

גימטריות

כל מי שיתבונן בפתק יבחין בתופעה מענינת, הפתק הקדוש מחולק לשורות, כשלכאורה השורות אינן מסתיימות בסיום משפט, והן מחולקות באופן שרירותי. אלא שעל פי המקובל בקרב חכמי הפתק השורות השונות מרמזות לגימטריות מופלאות כפי שנדגים זאת להלן.

 

השורה הראשונה בגימטריה 'תמים היה'.

השורה השניה בגימטריה 'ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו'.

השורה השלישית בגימטריה 'ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום'.

השורה הרביעית בגימטריה 'את שמי הגדול'.

השורה החמישית בגימטריה 'לדרוש את ה''.

השורה השישית בגימטריה 'וישמחו כל חוסי'.

השורה השביעית בגימטריה 'לכמוש אלהי מואב'.

השורה השמינית בגימטריה 'מגן וכובע'.

השורה התשיעית בגימטריה 'ובאו בשערי הבית הזה'.

השורה העשירית בגימטריה 'ה' הוא אשר דבר ביד עבדו'.

השורה האחת עשרה בגימטריה 'כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה'.

 

כל אחת מן הגימטריות מכוונת באופן מופלא לתוכן השורה, כפי שמוסבר באריכות בספר הנורא 'נפיל פתקא' בהוצאת 'חסידי קארלין-טבריא'.

 

דילוגים

ניתן לראות את המילה 'מאומן' בדילוגים שווים של 38 אותיות החל מהאות מ' במילה [ויזכר יוסף את החלמות אשר] חלם.

 

ניתן לראות את המילה 'ואמץ' בדילוגים שווים של 38 אותיות [שוב 38!!] החל מהאות ו' במילה [ימינך ה'] נאדרי.

  

ניתן לראות את המילה 'טליען' בדילוגים שווים של 76 אותיות [פעמיים 38!!] החל מהאות ט' במילה [אם תלך בחקתי ואת] משפטי.

 

ניתן להכביר בדוגמאות נוספות כמעט לכל תיבה ותיבה בפתק הקדוש אלא שדי באמור. כמו יש לציין כי בניגוד לדילוגים שונים שנעשים בספרים רגילים, בהם ניתן אמנם למצוא דילוגים 'סתמיים', הרי בדילוגים האמורים מתקיימת תופעה מיוחדת לפיה הדילוגים אינם 'אקראיים' אלא קשורים באופן הדוק לטקסט בו הם מופיעים.

 

***

 

למען האמת היה ניתן להרחיב את היריעה עוד ועוד, ויקצר המצע מהשתרע, אלא שלאנשים פתוחים שאינם ניגשים לפתק עם מטען של דעות קדומות ומוטות די בדברים האמורים. ואילו לאותם אלו המעדיפים ללכת בשרירות ליבם, ולהניח לתאוותיהם לנהל את מעשיהם, מה בצע כי נרבה דברים, הן אטמו אזניהם משמוע עצמו עיניהם מראות.

_________________

איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר!
דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/5/2009 00:28 לינק ישיר 

נתן,

כתבת יפה ואוי לנו אם בעוד אלף שנה המצב כך יהיה (ושמא אנו כבר הרבה מעבר לחצי הדרך?). אך דומני שזועקת כתיבתך לאו דווקא לגבי אותו הפתק אלא לגבי אמונתנו אנו.

רבות כבר שאלו האם אכן ישנה הוכחה למציאות א-לוהית, לתורה וכו'. ברור הוא שאמונה היא לא דבר מוכח וכל ההוכחות והדיונים הם שלב מוקדם לאמונה. ניכר בעיני שההבדל הגדול בין תיאורך לבין היהדות, שבהיהדות לפחות יש גם אנשים חושבים מכל המגזרים, בעוד שמאמיני הפתק הקדוש (וסליחה על ההכללה) הינה קבוצת בורים.

למעשה, אתה צודק בטענתך שא"א להוכיח את אמיתת התורה מתוך התורה עצמה, זה הרי פרדוקסלי, צריך שלב מוקדם להאמין ולהבין שיש בכלל סיבה למציאות התורה ולא להוכיח את אמיתותה מתוכה. לא אאריך בכך מפאת מיעוט הפנאי, אך בוודאי אתה יודע שהפורום מלא כרימון באשכולות על כך, אך אשמח לדיון מחודש שיתפתח כאן.


*


אולי הערה מינורית קלה עקב הזכרת לחש הגרפיטי הקדוש. כתבת:

<הרעיון לכתוב את השם נחמן בצורה הזאת [נ נח נחמ נחמן מאומן], הינו רעיון ייחודי שאין לו אח ורע בשום אומה או דת אחרת. מה יכול היה להביא אדם מן היישוב לזייף פתק ולשתול בו רעיון מוזר וחדשני כל כך. >


מצינו לחש דומה בבבלי ע"ז יב:

"תנו רבנן לא ישתה אדם מים בלילה ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה מאי סכנה סכנת שברירי ואם צחי מאי תקנתיה אי איכא אחרינא בהדיה ליתרייה ולימא ליה צחינא מיא ואי לא נקרקש בנכתמא אחצבא ונימא איהו לנפשיה פלניא בר פלניתא אמרה לך אימך אזדהר משברירי ברירי רירי ירי רי בכסי חיורי"


מצא את ההבדלים

_________________

מ. זוהר
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2009 00:48 לינק ישיר 

בניגוד לאמור כאן, השיטה הזו של פרסומת עולה היתה מקובלת בפרסומות של שנות ה30 (הזמן בו נכתב הפתק, לפי המכחישים ר"ל). ויש להניח כי הפתק נכתב בהשראת הבירה הק' הנ"ל המצ"ב.

_________________

 

ולגופם של דברי בעל הזוהר:
 

כתבת יפה מאד, אין ספק שבעוד אלף שנה (כאשר הנחמניזם יבער את האלילות והסגידה לסלבריטים וזמרים, יצמיח מתוכו שלש דתות שישנו את העולם, ויטביע את אמונתו על הדולר האמריקאי) הנחמניזם יוכיח את עצמו ואנחנו הרבה מעבר לחצי הדרך.

רבות שאלו האם אכן ישנה הוכחה לשפיותינו, ברור הוא ששפיות היא לא דבר מוכח, וכל הדיונים הם שלב מוקדם להחלטה שרירותית אם אנו שפויים או שמא חולי נפש ואידיוטים. לדעתי מה שחשוב הוא שיש בינינו הרבה אנשים אינטליגנטים, ולכן לא משנה כלל אם אנו שפויים או מטורפים.

למעשה, אתה צודק, שכולנו מפגרים ומטומטמים ואין אנחנו יכולים לשפוט את שפיותינו מתוך דעתנו בעצמנו, שזה הרי אבסורד ופרדוקס! אי אפשר להחליט שאנחנו שפויים, מבלי שנניח שאנחנו שפויים. לא נאריך בכך כי זהו נושא שולי טפל ובלתי חשוב, מלבד זאת, כבר דיברו על כך הרבה בלתי שפויים כרימון. אך אשמח לדבר על כך למרות כל הנ"ל, אולי בהזדמנות.

אלא שלא, הנחמניזם הוא איוולת ושטות, שלא יגיע לשום מקום, ואילו התורה אינה אשמה שאנשים לחוצים מכריחים את עצמם לייצר לזכותה הוכחות מגוחכות.תוקן על ידי טירוזאורוס ב- 26/05/2009 0:55:03

 תוקן על ידי טירוזאורוס ב- 26/05/2009 1:03:39

האקדמיה ליהדות   http://akadamya.fav.co.il 
 
 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2009 07:07 לינק ישיר 

זוהר, זה גופא מה שהוא התכוין לעשות.

נתן,
יפהפה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2009 08:24 לינק ישיר 

זוהר.
הגמרא הנ"ל לא נעלמה מעיני, אך זה גופא מה שרציתי לומר - שלא משנה איזה שטות תכתוב, אם תכתוב אותה בביטחון היא תהפוך להיות "הוכחה שאין עליה תשובה". [יסוד זה קיבלתי איש מפי איש עד הרב נויגרשל בכבודו ובעצמו].
אצל החסידים ידועה האימרה, שהטעם לאכילת קוגל בשבת קודש, הוא משום ש"קוגל" בגימטריה "שבת", ואם הגימטריה לא מסתדרת, אפשר לאכול מנה נוספת של קוגל. והוא הדין בכל ה"הוכחות" הנ"ל.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/5/2009 08:58 לינק ישיר 

נתן
ככה שיווקת גם את ש"צ?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2009 14:34 לינק ישיר 

אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2009 16:10 לינק ישיר 

אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2009 16:23 לינק ישיר 


ואם לא היתי עצוב - היתי צוחק.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2009 17:17 לינק ישיר 

נתן כל הכבוד!
קשה לחשוב על זה אבל יתכן שאצלנו גם התחיל הכל מאיזה קבוצה שולית והתפתח והגיע לאן שהגיע.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2009 17:51 לינק ישיר 

אני צופה שהולך להתפתח פה דיון מרתק על תופעה שעוד לא קרתה. מיימוני יסביר לנו שתופעה זו יכולה לקרות, וצריך לדון בה בכובד ראש משבע עשרה אופנים. נאךאמאלנישט יספר שבתור עבודתו הוא כבר הכיר הרבה חרדים שהם מאמינים בפתק הקדוש ברמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם. ירוחמשם ימשיך עם איזו שהיא בדיחה מעיירה בפולין שאין לה שום קשר לדיון, אבל מוכיח שהפתק הוא אכן קדוש, וכן הלאה וכן הלאה וסליחה לכל החברים שלא הזכרתי את שמם.

זה שאין שום קשר בין המתואר ובין המציאות, זה שאין שום מקרה בהיסטוריה שאפשר להביאו כסימוכין שאכן דבר כזה יכול לקרות, זה לא מפריע לאף אחד מהאנשים המלומדים הרואים לנכון לשתף אותנו בהגיגיהם המעמיקים.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2009 17:57 לינק ישיר 

שוטנג
נתן חידד את הנושא בדוגמא מהעתיד, אין חסרות דוגמאות מהעבר?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2009 18:09 לינק ישיר 

מרשם להכנת דוגמא מהעבר, מוגש לצ'אוט:

1. העתק את הודעת נתן, והדבק בתוכנת וורד.
2. הפעל את אופציית ה"החלפה". החלף את המילה "פתק" במילה "הזוהר"*.
3. כעת לפניך דוגמא מהעבר.
* אם נמאס לך מהתעסקות הכופרים למיניהם בזוהר, אתה יכול להחליף את המילה הזו בש"ס, בתורה, או במה שבא לך - רק אל תגיד שזה ממני.

ואם כבר - התלמוד והמדרשים מלאים ב"הוכחות" תיאולוגיות שונות, הדורשות את פסוקי התורה. אפילו בפי אומות העולם, רשעים כבלעם, ושאר טיפוסים, משמש הפסוק כהוכחה לשיטתם, אלא שהפסוק שבפי הצד שכנגד נדרש טוב יותר. היינו, הוכחות אלו אף הן מוכיחות את האמור במקרא או במדרש, מתוך הטקסט, במעגליות שהיטיב לתאר נתן.

_________________

אוי לשכן
ואוי לשכנו
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/5/2009 18:51 לינק ישיר 

chouteng

יש קהילה גדולה של חסידי הפתק . בהחלט סביר שהם יתמסדו ויפרצו וירבו מאוד , אולי בשלב מסויים יתבדלו מהאחרים ואולי עקב תהפוכות הגורל קהילתם תגדל באופן יחסי הרבה , כך שבעוד אלף שנה קהילה זו תהפוך אפילו לעם שלם. אם תרצו או לא תרצו זו לא חייבת להיות אגדה.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2009 19:16 לינק ישיר 

אתה לא צריך ללכת כ"כ רחוק תראה מה קורה היום עם ברסלב מחסידות קטנה היא נהייתה קבוצה שמונה לפחות עשרת אלפים איש ורובם אין להם בדת אלא  ד' אמות של ליקוטי מוהר"ן וכד'.

תוקן על ידי מבקשאמת ב- 26/05/2009 19:54:07

 תוקן על ידי מבקשאמת ב- 26/05/2009 19:56:20
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2009 19:57 לינק ישיר 

חסידות ברסלב עד לפני מספר שנים נקראה החסידים המתים( טויטעה חסידים)-  על שם רבם שמת,

יש גם חסידות אחרת שבקרוב יקראו החסידים החיים- וזאת על שם רבם המת החי.

כך זה- כשעובדים ומתפללים למתים.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הוכחות חד משמעיות לנכונותו של הפתק הקדוש!
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 23 24 25 לדף הבא סך הכל 25 דפים.