בית פורומים עצור כאן חושבים

שמיני

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-17/4/2009 14:14 לינק ישיר 

ירוחם

ומה עושה רמטכ"ל שנתאנן בשעת מלחמה?

משה

פוקד עוון אבות על בנים כבר אמרו כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, והנה נדב ואביהוא מתו בחטאם - חטא הדומה לחטא העגל - אש זרה אשר לא ציוה אותם. ואילו לא היה מתפלל אז גם אלעזר ואיתמר היו נענשים על דבר חטא כלשהוא שכן היה בידיהם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 06:05 לינק ישיר 

פרשת איסור והיתר של מאכלות  - מתחלקת לארבע, כידוע: בהמה, דגים, עוף, שרץ העוף.

יש גם פרשה קצרה - בפסוקים מ"א מ"ב - פרשת "השרץ השורץ על הארץ" - שאינני יודע עם עיקרה באה לאיסור והיתר של מאכלות או כנספח לענייני טומאה וטהרה. 

פרשת טומאה וטהרה של נבלות - מתחלקת לשלוש:
א. פסוקים כד-כח.
פסוקים אלו עוסקים בנבלת בהמה טמאה. נאמר בהם הנוגע והנושא, שאלו הם הפעולות השכיחות בנבלת בהמה טמאה - לשם עורה או למכירת בשרה לגוי וכדומה.
ב. פסוקים כט-לח.
פסוקים אלו עוסקים בנבלת שמונה שרצים. השרצים מצויים יותר באהלים, ובחוץ - במקום המעיינות וכד' וכן במקום הזרעים. מאידך אין מצוי בהם מגע ומשא כפעולה הצריכה לגופה.
ג. פסוקים לט-מ.
פסוקים אלו עוסקים בנבלת בהמה טהורה. חלק זה מקביל לחלק הראשון העוסק בנבלת בהמה טמאה, מלבד שפה נוסף טומאת אוכל, שמא יאמר אדם שהאוכל מבשר נבלת טהורה כאוכל מבשר שחוטת טהורה - בא הכתוב ולימדנו שנטמא.

בפסוקים מג-מד-מה ישנם שלושה הסברים העומדים כל אחד לעצמו - ושלושתם ביחד - את טעם הדברים שנאמרו למעלה:
בפסוק מג - "ולא תטמאו בהם ונטמתם בם". זה סיבה מצד האדם.
בפסוק מד - "כי אני ה' אלוקיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני". זו סיבה המחברת בין האדם לאלוקיו. האדם צריך לפעול את פועל "והתקדשתם" כדי לזכות לתואר "והייתם קדושים" - וזאת "כי קדוש אני".
בפסוק מה - "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני". זו סיבה מצד האלוקים לבדו - הקב"ה בחר בנו והעלנו בכבודו ובעצמו מארץ מצרים - לא ע"י אדם, ולא ע"י מלאך ולא ע"י שרף ולא ע"י שליח - "אני ה' אני הוא ולא אחר" - ולפיכך אנו גם צריכים להיות קדושים - ללא קשר לשום פעולה שנעשה - מי שהקב"ה בחר בו - מוכרח להיות אדם קדוש, ולכן לא נאמרה פה פעולת "והתקדשתם".
ופסוקים מו-מז הם החתימה - הם מתארים מה הנושא וכיצד פועלים בעניינו - "זאת תורת... להבדיל בין..."

הארכתי בביאור החתימה - ובל"נ יראו על פי עיקר זה שהראיתי תובנות נוספות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 08:46 לינק ישיר 

.

"וידום אהרון"


בתרגום אונקלוס הנפוץ מתורגם "ושתיק".

בטפסים התימנים מסומן, בחלקם, כי בנוסח הישן היה מתורגם "ושבח אהרון".


האם דממה/דומיה זה שקט או תשבחות?

יש מקומות נוספים בתנ"ך בהן כך ניתן לפרש, והקל בכולם הוא במעשה אליהו בהר סיני, שלאחר שלא ברוח ולא ברעש ולא באש - קול דממה דקה, ומתורגם שזו שירת המלאכים.

ועוד: באיוב (דומיה וקול) ועוד כהנה וכהנה בתהלים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/4/2009 11:33 לינק ישיר 

ורש"י אומר אצל אליהו- קול דממה דקה- שמעתי יש קול היוצא מן הדממה!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2009 08:14 לינק ישיר 

ניסיתי לפתוח אשכול בנושא אך לא היו משתתפים
בכל אופן אני משער שנדב ואביהו היו רווקים לא נשואים,ואכלו מלחם הפנים כי קרוב הדבר אליהם
אך ליבם היה גס עד מאוד,וכיוצא בזה לקו בפסיכוזה ארוטית קשה מאוד(שהיום לא יודעים לאבחן אותה כלל בפסיכיאטריה),בכל אופן אם כן נשאלת השאלה מדוע לא היו תרופות אנטי פסיכוטיות להרגיע אותם. ולמצוא מישהו שילמד אותם עדנות מהי,האם משה היווה דוגמא אישית לעדנות ,האם האדמה לא פערה את פיה עם קורח,היכן היא השותפות לצרה,היכן היה משה לחלק להם תרופות אנטי פסיכוטיות,היכן היו המנגנים?! מדוע לא סגרו אותם כשם שעשו למרים עם הצרעת,מדוע לא בודדו אותם,למה הם היו צריכים לההרג?
פסיכוזה ארוטית היא דבר לא קל בכלל,והנורמה לצורת ההתנהגות היא מעין הכלל,כלומר,החברה בימיה של משה,הייתה חברה תאוותנית ותועבתנית,כמעט כמו בימנו,שיש נורמה לתועבות
מדוע אם כן,ניתן להם להתקרב בכלל אם ליבם כה גס הוא....האם למען יראו ויראו,הלא זה בתוך הלב פנימה,אני לא עוקב אחר הפרשיות בתורה,אין לי מושג היא מצוות הנחת תפילין קודמת בפרשיות לפרשה הזאת,אך השאלה מדוע ניתן להם להתקרב כ"כ? הרי הם יצאו ממצרים
החברה לא הייתה מתוקנת,והיו נורמות אחרות,מדוע אם כן,לייסר ולהכות אותם,אם הנורמנות במצרים לא היו מכלל ישראל,כלומר אלה שיקוף של החברה המצרית בזמנה?
נניח שבימנו גם היה נבנה משכן או בית מקדש לעבודת השם...
ע"פ אילו נורמות האדם יענש?
מי מגדיר את הנורמה?
מאיזו חברה אנו לוקחים "מוסר" ומפנימים אותה?
האם יש מוסר יהודי בכלל,מוסר ישראלי?
מהי תורת ישראל?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2009 10:30 לינק ישיר 

במעגל יוצר

בלב פנימה כל אחד יכול לחשוב ולהזות כרצון ליבו. אפילו לחשוב מחשבות על פעולות ועשיות כרצונו.

לנדב ואביהו היו כהנים=  במעשיהם במשכן ולפני הציבור, היו כפופים לככלי הטקס והחוקים, שצוו,

אש זרה ה' לא ציווה, הוא גם לא ציווה על קטורת,, המשכן לא היה ביתם הפרטי ולא ראשם ומחשבתם,- ולכן נענשו,

לא על המחשבה, אלא על המעשה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2009 14:22 לינק ישיר 


http://www.notes.co.il/tomer/55346.aspדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/4/2009 15:30 לינק ישיר 

"האותנטיות היא אכן האפשרות לבוא בקשר עם הגרעין העמוק ביותר של נפשנו. נדב ואביהוא לא זכו לזה. הם קיבלו את השראתם מספירת 'בינה', אך לא שמעו את קולותיה של ה'חכמה'."

פרופ' רוזנברג מבהיר מהי אותה אש זרה

http://www.nrg.co.il/online/11/ART/915/079.htmlדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/4/2010 21:40 לינק ישיר 

שבוע טוב לכולם

חשבתי שנכון לצטט את פי' של הרשב"ם בעניין נדב ואביהוא

רשב"ם ויקרא פרק י
בקרובי אקדש - בכהנים גדולים הקרובים אלי לשרתני אני רוצה להתקדש, ולא שיתחלל שמי ועבודתי. שכן אמר לי הק' והכהן הגדול מאחיו וגו' את ראשו לא יפרע ו[את] בגדיו לא יפרם [וגו'] ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו, הא אם לא יצא קידש - ואין מוקדם ומאוחר בתורה - ולכך אל תניח העבודה, שאתה כהן גדול, ולא תצא ולא תחלל אלא יתקדש הק' ועבודתו על ידך:

וידום אהרן - מאבילותו ולא בכה ולא התאבל, שכן כת' ביחזקאל בן אדם הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' האנק דום מתים אבל לא תעשה, אף כאן וידום ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. וזהו מוסר ואמיתת פשוטו. אבל האגדה שאו' שהיה מנחמו משה לאהרן על שאמר לו הק' ונקדש בכבודי, בכבודי, וסבור הייתי או אני או אתה, עכשיו תדע שהם גדולים ממני וממך, אין זה לפי הפשט, וכי היה מבשר הק' למשה עשו לי משכן ובו ביום ימותו הגדולים שבכם: ???????
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/4/2010 21:56 לינק ישיר 

תמיהה גדולה משה רבנו נענש במי מריבה ולא נכנס לארץ- כל מי שיכל חיפש ומצא  סיבה לעונשו הקשה של משה, שלכאורה, לפי הכתוב בפסוקים העבירה היתה קלה מדי לעומת העונש הכבד, ולכן  אפשר להבין את החיפוש,

אבל אצל נדב ואביהוא- כל הפרשה לפני המקרה -מלאה- לפחות 19 פעם- מופיע ויעש כאשר ציוה ה' ויעש כאשר ציוה ה' וגם בלשון דומה, והנה הם היחידים שהפרו את הרצף של כאשר ציוה ה' הם עשו מעשה בעבודת המשכן אשר ה' לא ציוה. האם זו לא סיבה מספקת לעונש? האם יעלה על הדעת שכל אחד יעשה בבית ה' ובעבודת ה' ,כראות עיניו?
מה ומדוע יש לחפש סיבות אחרות כשהסיבה כה ברורה ומוחשית,

ר' מיכי איני יודע אם זו שאל חכם או רשע?

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/4/2010 23:09 לינק ישיר 

פרק י פסוק יב
ואכלוה מצות אצל המזבח. כמה זמן עבר מאז בכנת המנחה עד שנצטוו לאוכלה? כלום לא החמיץ בינתיים?


פרק י פסוק טז
אהרן ושני בניו אכלו באותו יום שעיר עזים ושעיר נחשון, פרט למנחות. איזו כמות היה עליהם לאכול באותו יום?

בהמשך לשאלה בעמוד קודם:
<אנחנו מבחינים בין טומאה של מאכלות טמאים כגון שרצים ורמשים לבין טומאה במובן של טומאה וטהרה גבי קדשים וכו'.
אולם בפרשתנו משתמע ששני נושאים אלו הם אותו נושא, לדוגמא:
יא,ח מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו; טמאים הם, לכם

רק במקרה אחד נאמרה הסתיגות
יא,לט וכי ימות מן-הבהמה, אשר-היא לכם לאכלה--הנגע בנבלתה, יטמא עד-הערב.  יא,מ והאכל, מנבלתה--יכבס בגדיו, וטמא עד-הערב; והנשא, את-נבלתה--יכבס בגדיו, וטמא עד-הערב.  יא,מא וכל-השרץ, השרץ על-הארץ--שקץ הוא, לא יאכל.

האם הטומאה אחת היא?>
הגמל נאסר לאכילה כי הוא טמא, משמע שאיסור מאכלות אסורות ודיני טמאה וטהרה חד הם. האם נלמד מכאן שאסור להטמא כמו שאסור לאכול בהמות טמאות?
בכל הטומאות כאן מוזכר שטהרה היא בהעארב שמש? לאן נעלם דין טבול יום?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/4/2010 23:23 לינק ישיר 

בעל
אין הגמל או כל בעל חי אחר  מטמא- הוא טמא רק לאחר מותו כשהוא הופך לנבלה, כל עוד הבהמה או החיה בחיים אינם מטמאים במגע,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/4/2010 23:38 לינק ישיר 

 

ירוחםשמ כתב:

בעל
אין הגמל או כל בעל חי אחר  מטמא- הוא טמא רק לאחר מותו כשהוא הופך לנבלה, כל עוד הבהמה או החיה בחיים אינם מטמאים במגע,ירוחם: הנה

אבן עזרא ויקרא פרק יא

(כו) וטעם כל הנוגע בהם והם הנבלות הנזכרות למעלה יטמא כמשפט הנזכרים שהוא עד הערב. ויש מין ממין הצדוקים שאמרו כי כל הנוגע בהם והם חיים יטמא, ואין צורך להשיב על דברי שגעון, כי הכתוב לא אסר כי אם בשרם, ואמר ובנבלתם לא תגעו (ח):

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/4/2010 07:35 לינק ישיר 

ירוחם
לא הבנתי את תגובתךדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/4/2010 09:58 לינק ישיר 

בעל

אם לא הבנת את תגובתי- כנראה אני לא הבנתי את שאלתך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > שמיני
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.