• הלכה יומית: מהו מוקצה מחמת גופו ומה דינו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מהו מוקצה מחמת גופו ומה דינו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: האם מותר לישון בשבת במכונית • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שנסע לשבת למירון ואין לו איפה לישון, האם יכול לישון באוטו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בדין טלטול שעון מעורר בשבת להניחו במקום שקט • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין טלטול שעון מעורר בשבת להניחו במקום שקט • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: בדין טלטול שעון יד אלקטרוני בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין טלטול שעון יד אלקטרוני בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בדין חיתוך שקית חלב במספריים ומה הדין בשקית שוקו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין חיתוך שקית חלב במספריים ומה הדין בשקית שוקו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כלי שמלאכתו לאיסור, מה הדין כשיכול להסתדר בלי הכלי?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כלי שמלאכתו לאיסור שהותר לצורך. מה הדין שיכול להסתדר בלי הכלי • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר להשתמש בעט בשבת לצורך סימון בקריאה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר להשתמש בעט בשבת לצורך סימון בקריאה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מהו כלי שמלאכתו להיתר ומהו כלי שמלאכתו לאיסור • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מהו כלי שמלאכתו להיתר ומהו כלי שמלאכתו לאיסור • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • היאך נשתמש בלולב באתרוג ובסכך לאחר החג • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: היאך נשתמש בלולב באתרוג ובסכך לאחר החג • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר להשתמש בנויי סוכה ביום השמיני • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר להשתמש בנוי סוכה ביום השמיני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מדוע אסור בעצם לעשות מלאכה בחול המועד • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מדוע אסור לעשות מלאכה בחוה''מ והאם מותר למיין ולהכין בגדים לכיבוס • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו: על מי נאמר ''מצטער פטור מן הסוכה''?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: על מי נאמר ''מצטער פטור מן הסוכה'' • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: מהי מלאכת אומן ומהי מלאכת הדיוט במועד

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מהי מלאכת אומן במועד ומהי מלאכת הדיוט במועד • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: למי מותר לגהץ בחוה''מ ולמי אסור

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: למי מותר לגהץ בחוה''מ ולמי אסור • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מה דינה של סוכה שמכוסה קצת בגלל הסוכה שמעליה?

  הלכה יומית ליום ראשון מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א. שתי סוכות זו מעל זו, וסכך העליונה מכסה קצת על הסוכה התחתונה - מה דינה? צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים