• האם מותר להוציא חלה מהמקפיא מיו"ט ליו"ט שני • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין הוצאת חלה מהמקפיא ביו"ט ראשון בעבור ליל יו"ט שני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו: הלכות הנוגעות לראש השנה מפי הרב שבתי לוי

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: על איזה פרי יכול לברך שהחיינו? שמע תקיעות מבית כנסת סמוך תוך כדי תקיעות בבית כנסת שלו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בדין הכנסת מים למקרר מיו''ט ראשון ליו''ט שני • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין הכנסת מים למקרר מיו''ט ראשון ליו''ט שני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: איזו הכנה אסורה מיו''ט לחבירו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: איזו הכנה אסורה מיו''ט לחבירו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: בדין איסור הכנה מיו''ט ראשון ליו''ט שני

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין איסור הכנה מיו''ט ראשון ליו''ט שני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: השומע תקיעות ממנין סמוך, האם יוצא יד"ח

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: המתפלל בכותל בר"ה ושומע תקיעות ובאמצע שומע תקיעות ממנין אחר האם יוצא יד"ח • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לתקוע כמה פעמים ומה לגבי הברכה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר לתקוע כמה פעמים עבור אלו שלא שמעו, והאם צריך לברך • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: על איזה פרי יכול לברך שהחיינו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: על איזה פרי יכול לברך שהחיינו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: בדין ברכת שהחיינו בליל שני דר''ה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין ברכת שהחיינו בליל שני של ראש השנה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מה טעם החוששים לאכול דגים בראש השנה • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה טעם החוששים לאכול דגים וכדומה בראש השנה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • טעה ולא אמר 'המלך המשפט' מה דינו • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: טעה ולא אמר 'המלך המשפט' מה דינו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • על מה יברך 'שהחיינו' בלילי ראש השנה • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: על מה יברך 'שהחיינו' בלילי ראש השנה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • טעה ואמר הא-ל הקדוש ותיקן תוך כדי דיבור • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: טעה ואמר הא-ל הקדוש ותיקן תוך כדי דיבור • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכות חודש אלול מפי הרב שבתי לוי • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: הלכות חודש אלול • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • חתן ובעלי ברית האם פטורים מסליחות? • הלכה יומית

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: חתן ובעלי ברית האם פטורים מסליחות ומה דין הציבור שאיתם • צפו בשיעור היומי 

  0

  בחדרי חרדים