• ד' חשון • לומדים יבמות דף כ"ד בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, ד' חשון מתחילים בדף כ"ד במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • ג' חשון • לומדים יבמות דף כ"ג בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, ג' חשון מתחילים בדף כ"ג במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • ב' חשון • לומדים יבמות דף כ"ב בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, ב' חשון מתחילים בדף כ"ב במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • ל' תשרי • לומדים יבמות דף כ' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, ל' תשרי מתחילים בדף כ' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • כ"ח תשרי • לומדים יבמות דף י"ח בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, כ"ח תשרי מתחילים בדף י"ח במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • כ"ז תשרי • לומדים יבמות דף י"ז בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, כ"ז תשרי מתחילים בדף י"ז במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • כ"ו תשרי • לומדים יבמות דף ט"ז בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, כ"ו תשרי מתחילים בדף ט"ז במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • כ"ה תשרי • לומדים יבמות דף ט"ו בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, כ"ה תשרי מתחילים בדף ט"ו במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • כ"ג תשרי • לומדים יבמות דף י"ג בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, כ"ג תשרי מתחילים בדף י"ג במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • כ' תשרי • לומדים יבמות דף י' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, כ' תשרי מתחילים בדף י' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • י"ט תשרי • לומדים יבמות דף ט' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, י"ט תשרי מתחילים בדף ט' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • י"ח תשרי • לומדים יבמות דף ח' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, י"ח תשרי מתחילים בדף ח' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • ט"ז תשרי • לומדים יבמות דף ו' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, ט"ז תשרי מתחילים בדף ו' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • י"ד תשרי • לומדים יבמות דף ד' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, י"ד תשרי מתחילים בדף ד' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים

 • י"ג תשרי • לומדים יבמות דף ג' בדף היומי

  אתר 'בחדרי חרדים', בשיתוף רדיו 'קול חי', מגיש: שיעור יומי להאזנה עם הרב בנימין מילצקי • היום, י"ג תשרי מתחילים בדף ג' במסכת יבמות

  0

  בחדרי חרדים