• המתפללים כ"א מחוץ לביתו, האם יכולים להיחשב למנין • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: עשרה המתפללים כ"א מחוץ לביתו, האם יכולים להיחשב למנין ולומר קדיש וקדושה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • נזכרתם בשבת שלא הופרשה חלה מהחלות, מה עושים • צפו

  פינה תורנית ב'בחדרי חרדים': הרב אברהם שרגא, ראש בית ההוראה 'פתחי תשובות', מגיש את ההלכה היומית העולה במסגרת הדף היומי הנלמד באותו היום • צפו

  0

  בחדרי חרדים

 • הדף היומי: מסכת שבת דף מו • האזינו

  האזינו לשיעור הדף היומי הנמסר בטוב טעם ודעת מפי מגיד השיעור פה מפיק מרגליות הרב בנימין מילצקי • שמעו ותחי נפשכם

  0

  בחדרי חרדים

 • עשרה אנשים הנמצאים בזמן אחד בכותל, אימתי יחשבו כחבורה לתפילה במנין • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: עשרה אנשים הנמצאים בזמן אחד בכותל, אימתי יחשבו כחבורה לתפילה במנין • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לעשות בובות שלג בשבת • צפו

  פינה תורנית ב'בחדרי חרדים': הרב אברהם שרגא, ראש בית ההוראה 'פתחי תשובות', מגיש את ההלכה היומית העולה במסגרת הדף היומי הנלמד באותו היום • צפו

  0

  בחדרי חרדים

 • הדף היומי: מסכת שבת דף מה • האזינו

  האזינו לשיעור הדף היומי הנמסר בטוב טעם ודעת מפי מגיד השיעור פה מפיק מרגליות הרב בנימין מילצקי • שמעו ותחי נפשכם

  0

  בחדרי חרדים

 • פעילות נרחבת של חבורת "המשמחים" בימי הקורונה והפסח

  פעילות נרחבת של חבורת 'המשמחים' בימי הקורונה וחג הפסח בבתי החולים ובמלוניות הבידוד • ב'המשמחים' קוראים לציבור ליצור קשר עם חברים וידידים חולים שנמצאים בבידוד או בבתי החולים ולדבר עמם אף לזמן קצר "גם שיחה קצרה יכולה לשמח לב נשבר ונדכא ולהציל עולם מלא"

  0

  בחדרי חרדים

 • מרגש את הרשת: הילד פתח את פיו אצל הרבי

  תיעוד שמסתובב בימים האחרונים מרגש את הרשת: ילד עם בעיות דיבור שהגיע יחד עם אביו לקבל את ברכתו של הרבי מלובביץ' - מדבר כאשר מרן הרבי מלובביץ' זצוק"ל אומר לו לומר 'מודה אני' • צפו בתיעוד

  2

  בחדרי חרדים

 • זקן רבני חב"ד: אסור להתפלל במרחב הציבורי

  על רקע החלטת הממשלה לאפשר קיום מניינים עד 19 איש: הרב ירוסלבסקי, מזכיר בית דין רבני חב"ד ואחד מבכירי הרבנים בחסידות, הורה אמש כי חרף החלטת הממשלה - אין לקיים תפילות במרחב הציבורי

  7

  בחדרי חרדים

 • פמוטים חדשים שלא השתמשו בהם, האם מותר לטלטל אותם בשבת • צפו

  פינה תורנית ב'בחדרי חרדים': הרב אברהם שרגא, ראש בית ההוראה 'פתחי תשובות', מגיש את ההלכה היומית העולה במסגרת הדף היומי הנלמד באותו היום • צפו

  0

  בחדרי חרדים

 • המתפללים בגינה אחת, אימתי נחשבים לתפילה במנין • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: עשרה המתפללים בגינה אחת, אימתי נחשבים לתפילה במנין • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הדף היומי: מסכת שבת דף מד • האזינו

  האזינו לשיעור הדף היומי הנמסר בטוב טעם ודעת מפי מגיד השיעור פה מפיק מרגליות הרב בנימין מילצקי • שמעו ותחי נפשכם

  0

  בחדרי חרדים

 • לקראת שבת עם הרב משה פינטו - פרשת שמיני

  הגאון רבי משה פינטו ראש ישיבת 'פאר משה' בדבר תורה לפרשת השבוע - פרשת שמיני • צפו

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: תפילת המרפסות אסורה אף לדעת המשנ"ב • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: תפילת המרפסות אסורה אף לדעת המשנה ברורה, אין לומר שם קדיש וקדושה, אין לענות אמן על מנין כזה והעושה כן ברכותיו לבטלה • צפו בשיעור היומי

  5

  בחדרי חרדים

 • האם מותר להניח בשבת פרוסת לימון בתוך תה • צפו

  פינה תורנית ב'בחדרי חרדים': הרב אברהם שרגא, ראש בית ההוראה 'פתחי תשובות', מגיש את ההלכה היומית העולה במסגרת הדף היומי הנלמד באותו היום • צפו

  0

  בחדרי חרדים

;