1    הוסף לרשימת חברים
הודעותיו של leitz
'leitz' פרסם 567 הודעות בתוך 100 דיונים. מציג כעת דיונים 1 עד 100

האשכולות ממוינים על פי תאריך כתיבת ההודעה באשכול.
פורום תאריך מחבר נושא
בחדרי חרדים31/12/2018 15:05:00אסטרניקבד"ה הרב קניג מצפת זצ"ל
בחדרי חרדים26/12/2018 10:32:00נוירולוגמשה אבוטבול מתפטר מחברותו במועצה לאחר היתר משר התורה
בחדרי חרדים24/12/2018 16:11:00avishai323מזל"ט לשרוליק פרוש לנצחון בבית המשפט - נקבע שהשוחד שנתן לא השפיע
בחדרי חרדים24/12/2018 10:38:00 דברוני לא תקראו את זה בשום מקום אחר,,,
בחדרי חרדים21/12/2018 15:00:00avishai323האם דגל ישלחו לבלוך בקשה להכריז על נציגי אגודה כפורשים?
בחדרי חרדים20/12/2018 19:41:00לךתדע1ברקוביץ וחבריו בקואליציה דייטש וחבריו באופוזיציה!
בחדרי חרדים18/12/2018 20:22:00ערלכער_יידלקראת סגירה; בכירים ב'דגל': ''התעוררות' עדיפה על אגו"י'
בחדרי חרדים17/12/2018 16:11:00מוישה_וחציעצומה: לבטל לניק ערלכער ייד את האישור כתיבה. נא לצטרף!
בחדרי חרדים16/12/2018 04:59:00avishai323המאבק בין נציגי אגודה בבית שמש לרבנים שלהם עולה שלב
בחדרי חרדים13/12/2018 00:54:00avishai323גולדברג מאגודה בבית שמש -בן משפחה של גולדברג היושב בכלא בארה"ב?
בחדרי חרדים12/12/2018 07:46:00חיים_התמיםבלוך קנתה חרדי נוסף לקואליציה שלה
בחדרי חרדים12/12/2018 07:19:00ערלכער_יידמבחיל: תלמידי מוסד 'קול תורה' מפזזים ורוקדים את ריקודי העגל במסיבת חנוכה
בחדרי חרדים11/12/2018 20:05:00נוירולוגמרן שר התורה הגר"מ מאזוז הורה ליוני יוסף שלא להתפטר
בחדרי חרדים11/12/2018 17:18:00נוירולוגסיעת אגו"י בית שמש בתגובה לפייק ניוז באתרי התעמולה
בחדרי חרדים10/12/2018 22:56:00פצקולמה פרוש על שלל ניקיו כ"כ כועס?
בחדרי חרדים10/12/2018 21:35:00טיןטין1נמאס לי
בחדרי חרדים10/12/2018 20:13:00leitz2 עובודת שא"א להסתיר לרעת דגל התורה
בחדרי חרדים09/12/2018 22:37:00נוירולוגבס"ד מצאתי לימוד זכות על הריקודים וההערצה והכמיהה לרבנית קליש
בחדרי חרדים05/12/2018 21:45:00נוירולוגדרעי: הופתעתי לשמוע בתקשורת ששר התורה הורה לאבטובול לא להתפטר
בחדרי חרדים05/12/2018 20:14:00לךתדע1האם נציגי יהדות התורה בבית שמש בזים לקודשי ישראל? הטרולים הליטאים שבפורם מתבקשים שלא להשתתף!
בחדרי חרדים04/12/2018 21:07:00נוירולוגדודי זלץ לא יתמנה היום כסגן כתוצאה מעיכוב מינוי הסגן האגודאי בבית שמש
בחדרי חרדים04/12/2018 20:24:00נוירולוגמרן שר התורה בשו"ת בעניין "שמוע בין אחיכם ושפטתם משפט צדק"
בחדרי חרדים04/12/2018 19:07:00אךטובוחסדההשפלה שעוברת משפחת המלוכה
בחדרי חרדים04/12/2018 10:48:00קלמנוביץלאור ההתנהגות הגועלית של שלומי אמונים חיבים להיפרד מהם בבחירות לכנסת
בחדרי חרדים03/12/2018 22:52:00נוירולוגגולדברג: אני מוכן ללכת לדין תורה עם כל מי שטוען שסגרנו עם בלוך לפני הבחירות
בחדרי חרדים03/12/2018 20:55:00צבוניבקשה מהליטאים הגולשים בפורום - אל תאכילו את הטרול/ית
בחדרי חרדים03/12/2018 20:09:00שמעו_נאלאגודה בבית שמש אין אפשרות לקבל סגנות ללא הסכמת דגל
בחדרי חרדים03/12/2018 18:34:00האפריקנימסכנים החסידים, שוב נפלו... הכל בגלל שהם לא יודעים לקרוא!
בחדרי חרדים03/12/2018 17:55:00קלמנוביץהבלוף של עליזה בלוך: חשבנו שאת פוליטיקאית מזן אחר ..טור נוקב
בחדרי חרדים03/12/2018 10:48:00ישראלטשעהאם רק לי נראה הסיפור עם אבוטבול בבית שמש כשחיתות המידות ממדרגה ראשונה
בחדרי חרדים03/12/2018 10:44:00שמעו_נאנציגי אגודה בבית שמש משמיצים את מועצג"ת אגודה
בחדרי חרדים02/12/2018 23:35:00נוירולוגשוב פעם נכדים ועסקנים משתמשים בהגר"ח בכדי להפר הסכמים
בחדרי חרדים02/12/2018 23:33:00מנחה_חדשהשוב אגודה 'מנצחים' בשקר ובמרמה בבית שמש
בחדרי חרדים02/12/2018 21:20:00אויר_יםשמעתם את משה מונטג הערב ?.
בחדרי חרדים02/12/2018 21:05:00שמעו_נאלמה אגודה בבית שמש פעלו נגד הרבנים שלהם?
בחדרי חרדים01/12/2018 22:15:00לךתדע1חסידים מאיימים ככל שישתלבו לבחירות הארציות נציגי דגל העכשוויים כך סיכוי ההצבעה ליהדות התורה תפחת!
בחדרי חרדים01/12/2018 20:23:00מנחה_חדשהההידרדרות של החסידים: יושבים למשקה עם הרבנית עליזה בלוך תליט"א
בחדרי חרדים30/11/2018 15:00:00ערלכער_יידויקרא שמו בישראל 'גפני הרודף והמוסר'
בחדרי חרדים30/11/2018 14:57:00לבחירתכםפשוט טיפש
בחדרי חרדים30/11/2018 07:18:00מוישה_וחציירושלים חיפה צפת ואלעד תמורת בית שמש ב"ב וביתר, שיוויון בארצי ותיאום בנושאים גורליים
בחדרי חרדים30/11/2018 07:12:00נוירולוג'אגודת ישראל' בבית שמש חתמה על הסכם קואליציוני עם עליזה בלוך
בחדרי חרדים27/11/2018 18:26:00leitzהצלחות אגודה לעומת כישלונות דגל
בחדרי חרדים27/11/2018 07:18:00הדבר23תודה למשפחת פרוש על הבחירה של גברת בלוך
בחדרי חרדים26/11/2018 00:16:00מוישה_וחצידרעי מקריב את ליאון העיקר לסכסך בכח בין דגל לאגודה ?
בחדרי חרדים23/11/2018 07:05:00ציקערהשיר של הליטאים
בחדרי חרדים22/11/2018 21:11:00leitzשאלה טובה ששואל שאולזון
בחדרי חרדים22/11/2018 21:07:00ערלכער_יידמזעזע: ראה"ע מר אברהם רובינשטיין מתחיל את הקריירה שלו בהרס בתי כנסת
בחדרי חרדים22/11/2018 07:56:00מנחה_חדשהגור - פושט טלפיו ואומר כשר אני (השבת והכותרות)
בחדרי חרדים21/11/2018 23:56:00leitzשאלה טובה ששואל שאולזון
בחדרי חרדים21/11/2018 23:46:00נוירולוגאברהם רובינשטיין. תתבייש לך!!! לך מגיע הבוז!
בחדרי חרדים21/11/2018 23:39:00טיןטין1כמה קולות דגל התורה קיבלה בכל הארץ? למישהו יש מספר?
בחדרי חרדים21/11/2018 19:57:00נוירולוגחבר המועצת מתעקש: "תמכנו במשה ליאון בשביל תיק החינוך"
בחדרי חרדים21/11/2018 19:54:00אליהו1000נציגי דגל לא למדו דבר ולא שכחו דבר
בחדרי חרדים21/11/2018 19:36:00שמעו_נאשאלה לחסידים שהתנגדו לליאון בגלל קשריו עם ליברמן כביכול
בחדרי חרדים21/11/2018 18:15:00עמ_קניתשאלה לחסידים
בחדרי חרדים21/11/2018 14:04:00לךתדע1רבותי אני לא הכתובת להילחם ברב קנייבסקי
בחדרי חרדים20/11/2018 22:52:00אויר_יםגפני הודיע !. לא נתקע את העיר אלעד.
בחדרי חרדים20/11/2018 22:30:00חריף_ומקשהלידיעת שרוליק פרוש חברי המועצה ביחד עם דרעי יכולים להדיח אותך
בחדרי חרדים20/11/2018 22:00:00ערלכער_יידעוד נציג של 'מרנן ורבנן'...
בחדרי חרדים20/11/2018 21:52:00ערלכער_יידשאלה נוקבת אליכם אנשי הדגל, כנסו וענו בכנות
בחדרי חרדים20/11/2018 21:35:00שפונדרדגל וש"ס מתחלקות בכל השלל בירושלים .ולאגודה לא נשאר כלום
בחדרי חרדים20/11/2018 21:25:00avishai323קואליצית אלעד - גדולי ישראל בהכרזת אי אימון רשמית ברש"ז גרוסמן
בחדרי חרדים20/11/2018 20:58:00בונדמןהמה כרעו ונפלו -אריה דרעי
בחדרי חרדים19/09/2014 13:50:00leitzפסיפס של 1500 שנה הושחתה במכוון ע"י נטורי קרתא
בחדרי חרדים03/08/2014 00:21:00נועם_ושלוםמבצע "צוק איתן" • מתעדכן
בחדרי חרדים07/06/2014 21:40:00leitzפרשנים מעריכים: תחרות קשה בין דליה דורנר לדן שכטמן
בחדרי חרדים אלעד01/01/2014 23:56:00טולניקפרוש הצליח להקים וועדות
בחדרי חרדים10/12/2013 11:26:00leitzפרי ההסתה של דרעי: נעצר נער שאיים על פרוש
בחדרי חרדים09/12/2013 22:55:00סגןבלאגן בעיריית אלעד
בחדרי חרדים03/12/2013 20:02:00leitzמנחם שמשי - פענסטר -חתן התנ"ך העולמי תשע"ד
בחדרי חרדים23/10/2013 01:27:00rrrafiאלעד-תוצאות אמת- קריספל מוביל לע"ע
בחדרי חרדים22/10/2013 23:53:00שם_נרדףמה קורה עם בית שמש? יש נתוני אמת??
בחצרות החסידים17/10/2013 02:21:00יהופיץהרב קלוגר מבי"ש - א נייע מקובל?
בחדרי חרדים04/10/2013 11:29:00יעלי_האחתאשכול ההימורים אלעד, קריספל או פרוש
בחדרי חרדים17/09/2013 22:54:00מירוניקרשימת ש"ס בביתר עלית
בחדרי חרדים17/09/2013 19:07:00leitzסקר רדיו קול חי: שרוליק פרוש מנצח את קריספל באלעד
בחדרי חרדים30/08/2013 15:03:00leitzמזל טוב למנשה פרלשטיין על בואו בברית האירוסין
בחדרי חרדים28/08/2013 23:39:00איןחקראיפה ניתן לקנות רימונים בזול?
בחדרי חרדים28/08/2013 00:43:00gertyדרעי בלחץ:מחמם את מרן מלכא נגד פרוש
בחדרי חרדים28/08/2013 00:43:00gertyהטירוף של ראשי ש''ס רוצים להעיף את אבוטבול בשביל לדפוק את האשכנזים
בחדרי חרדים27/08/2013 21:35:00doronn123לשכת רב ספרדי במודיעין עילית ??
בחדרי חרדים25/08/2013 02:10:00leitzמטען חבלה נמצא בחצר בית בביתר עילית
בחדרי חרדים18/08/2013 01:25:00שי_קאהןמנשה לוסטיג במיטבו...
בחצרות החסידים08/08/2013 19:56:00יהופיץהנגיד המפורסם ר' אליש ענגלאנדר שליט"א - שר הנגידים?
בחדרי חרדים19/07/2013 00:27:00leitzיוסל'ה גוטפרב - חובה לראות
בחדרי חרדים14/07/2013 00:32:00leitzרשימת הגוף הבוחר ע"פ חלוקה ספרדי-אשכנזי
בחדרי חרדים11/07/2013 13:24:00leitzהאדמו"ר שמשתולל
בחדרי חרדים03/07/2013 09:43:00leitzנתן זהבי בעימות עם חרדי ועם גפילטע פיש
בחדרי חרדים28/06/2013 15:47:00leitzרשימת הגוף הבוחר ע"פ חלוקה ספרדי-אשכנזי
בחצרות החסידים17/05/2013 12:27:00מותג_חדשקאמארנא
בחצרות החסידים13/05/2013 22:58:00יהופיץמז"ט מז"ט - מינוי שלושה גבאים חדשים לשטיבל!!
בחדרי חרדים24/03/2013 09:33:00longוורט אדיר לשולחן הסדר - למה מוזגים כוס של אליהו?
בחדרי חרדים26/02/2013 20:51:00leitzחרדית בת 23 מחזון יחזקאל נהרגה בתאונת דרכים
 
 1