1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 הבא >>   הוסף לרשימת חברים
הודעותיו של מתפעל
'מתפעל' פרסם 114458 הודעות בתוך 35372 דיונים. מציג כעת דיונים 1 עד 100

האשכולות ממוינים על פי תאריך כתיבת ההודעה באשכול.
פורום תאריך מחבר נושא
בחצרות חסידים13/07/2020 18:40:00אתנחתאהמגיד היה חסיד בכלל? (מדריכו של מעולפת ספירים)
בחצרות חסידים13/07/2020 18:35:00פiפiלאריאגרת מהאדמו"ר מטאלנא
בחצרות חסידים13/07/2020 17:47:00מתפעלמישהו מזהה?
בחצרות חסידים13/07/2020 17:46:00מתפעללמה הבית ישראל יושב מאחור?
בחצרות חסידים13/07/2020 17:34:00מתפעלחידה מעניינת
בחצרות חסידים13/07/2020 17:11:00מתפעללמה הבית ישראל יושב מאחור?
בחצרות חסידים13/07/2020 15:49:00מתפעלמכתב הרבי מזוטשקא לגרי"ש אלישיב
בחצרות חסידים13/07/2020 15:45:00מתפעלשאלו הרבי לגבי השיער?
בחצרות חסידים13/07/2020 15:40:00אגוטעראידהקורונה ובני הנוער.
בחצרות חסידים13/07/2020 13:19:00מתפעלהאם זהו הדברי יואל?
בחצרות חסידים13/07/2020 13:00:00מתפעלשאלו הרבי לגבי השיער?
בחצרות חסידים13/07/2020 12:57:00מתפעלמישהו מזהה?
בחצרות חסידים13/07/2020 12:55:00נענטרהגה"ח רבי מאיר זילברשטיין ז"ל
בחצרות חסידים13/07/2020 12:32:00מתפעלהנס של ר' יוסף יהודה ריינר ז"ל
בחצרות חסידים13/07/2020 12:27:00מתפעלמכתב הרבי מזוטשקא לגרי"ש אלישיב
בחצרות חסידים12/07/2020 05:52:00אגוטעראידואני מלא טעיות תמיד....
בחצרות חסידים12/07/2020 05:49:00AA998877מי האיש
בחצרות חסידים10/07/2020 18:18:00מתפעלקנייטש בספר
בחצרות חסידים10/07/2020 13:01:00מתפעלמי עם הרבי
בחצרות חסידים10/07/2020 06:59:00מתפעלעשיית מלאכה בפורים וחנוכה
בחצרות חסידים09/07/2020 21:17:00מתפעלתמונה יפה מהרבי מקופיטשניץ זצ"ל
בחצרות חסידים09/07/2020 21:16:00מתפעלהגרש"ז שינה לנוסח חב"ד
בחצרות חסידים09/07/2020 21:08:00מתפעלארץ ישראל נועדה רק לעבודת ה'
בחצרות חסידים09/07/2020 20:04:00מתפעלקנייטש בספר
בחצרות חסידים09/07/2020 18:57:00מתפעלהאמנם כך אמר הפני מנחם על עצמו?
בחצרות חסידים09/07/2020 18:44:00מתפעלארץ ישראל נועדה רק לעבודת ה'
בחצרות חסידים09/07/2020 13:22:00מתפעלאצל מי הפיתקה:
בחצרות חסידים09/07/2020 12:51:00מתפעלהרבנית של החפץ חיים
בחצרות חסידים09/07/2020 07:43:00מתפעלגל - דערקענסט?
בחצרות חסידים09/07/2020 07:42:00מתפעלר' אברום בוך
בחצרות חסידים09/07/2020 07:21:00מתפעלהנחת אבן פינה ישפ"א
בחצרות חסידים08/07/2020 20:25:00מתפעלצריך להוריד את הכובע?
בחצרות חסידים08/07/2020 19:23:00מתפעלהנחת אבן פינה ישפ"א
בחצרות חסידים08/07/2020 19:06:00איפכהשמחה בבית דושינסקיא
בחצרות חסידים08/07/2020 18:23:00מתפעלהאם זהו הדברי יואל?
בחצרות חסידים07/07/2020 18:55:00מתפעלגלילוני, ספעשל פור יו
בחצרות חסידים07/07/2020 18:54:00מתפעלהרב החסיד ר' פי
בחצרות חסידים07/07/2020 18:48:00מתפעלעיר וקדיש
בחצרות חסידים07/07/2020 08:14:00מתפעלאיזה כתב שלח ר' אריה לוין זצ"ל
בחצרות חסידים07/07/2020 07:41:00מתפעלישבב , קענסט העלפען?
בחצרות חסידים06/07/2020 10:41:00מתפעלאיפה הטלית קטן?
בחצרות חסידים06/07/2020 08:04:00גלילונייקה, למה לא מעמידים במקומו?
בחצרות חסידים05/07/2020 22:33:00מתפעלזוהי חתונת הרבי שליט"א?
בחצרות חסידים05/07/2020 22:23:00מתפעלהרבנית של החפץ חיים
בחצרות חסידים05/07/2020 22:09:00מתפעלישבב , קענסט העלפען?
בחצרות חסידים05/07/2020 21:37:00מתפעלבל תוסיף בברכת כהנים
בחצרות חסידים05/07/2020 21:30:00מתפעלמי הרב
בחצרות חסידים05/07/2020 17:00:00מתפעלאיפה הטלית קטן?
בחצרות חסידים05/07/2020 16:49:00א_ב_יקהאוורימע אמתע ווינקל
בחצרות חסידים05/07/2020 14:21:00מתפעלוואו
בחצרות חסידים05/07/2020 13:53:00מתפעלזוהי חתונת הרבי שליט"א?
בחצרות חסידים05/07/2020 13:43:00מתפעלמי הרב
בחצרות חסידים05/07/2020 13:38:00מתפעלעיבור שנה
בחצרות חסידים04/07/2020 22:42:00מתפעלהנה חידה יפה
בחצרות חסידים04/07/2020 22:41:00מתפעלבל תוסיף בברכת כהנים
בחצרות חסידים03/07/2020 06:53:00הרמחלמיומנו האישי של אדמו"ר
בחצרות חסידים03/07/2020 06:50:00מתפעלטבעת אירוסין
בחצרות חסידים02/07/2020 21:21:00מתפעלהמאלאווער רב?
בחצרות חסידים02/07/2020 21:17:00מתפעלחידה מעניינת
בחצרות חסידים02/07/2020 20:49:00מתפעלהמאלאווער רב?
בחצרות חסידים02/07/2020 20:30:00מתפעלטבעת אירוסין
בחצרות חסידים02/07/2020 10:27:00מתפעלגאר א שיינע מעשה
בחצרות חסידים01/07/2020 14:59:00מתפעלאימתי חתמו הרבנים שיבוא המשיח
בחצרות חסידים01/07/2020 12:26:00מתפעלגאר א שיינע מעשה
בחצרות חסידים01/07/2020 12:14:00מתפעלהבדלים מהותיים בין הרביים
בחצרות חסידים01/07/2020 11:59:00מתפעלמי עם הרבי מקלויזנבורג?
בחצרות חסידים01/07/2020 11:57:00מתפעלהנה חידה יפה
בחצרות חסידים30/06/2020 21:35:00מתפעלשביעי של פסח אצל הרבי
בחצרות חסידים30/06/2020 21:34:00שבע_רקיעיםהרב שמואל פלדמן זצ"ל
בחצרות חסידים30/06/2020 21:32:00מתפעלהישועות משה ורבי אלתר מלעלוב
בחצרות חסידים30/06/2020 21:28:00פiפiלארימי יושב בין האדמורי"ם מסאדיגורא ובאיאן?
בחצרות חסידים30/06/2020 21:27:00מתפעלאת מי הרבי מנשק?
בחצרות חסידים30/06/2020 20:06:00מתפעלהישועות משה ורבי אלתר מלעלוב
בחצרות חסידים30/06/2020 19:48:00מתפעלאת מי הרבי מנשק?
בחצרות חסידים30/06/2020 18:52:00מתפעלקוזמיר !
בחצרות חסידים30/06/2020 18:49:00מתפעלכך מעלים לתורה בבעלזא?
בחצרות חסידים30/06/2020 18:43:00מתפעלהניגון שאמיל
בחצרות חסידים30/06/2020 17:12:00מתפעלשביעי של פסח אצל הרבי
בחצרות חסידים30/06/2020 16:45:00מתפעלכך מעלים לתורה בבעלזא?
בחצרות חסידים30/06/2020 09:07:00מתפעלהניגון שאמיל
בחצרות חסידים29/06/2020 22:08:00מתפעלהיו אותיות כמו אדמוה"ז
בחצרות חסידים29/06/2020 20:01:00מתפעלקחו כמה דמויות
בחצרות חסידים29/06/2020 08:13:00מתפעלהגאון ר' וולוול מינצברג זצ"ל
בחצרות חסידים29/06/2020 08:07:00מתפעלקחו כמה דמויות
בחצרות חסידים29/06/2020 08:05:00מתפעלמי הנראה מימין לרבי?
בחצרות חסידים29/06/2020 07:59:00מתפעלהלב שמחה - איפה זה כאן?
בחצרות חסידים29/06/2020 07:55:00מתפעלהורו לי להתוועד
בחצרות חסידים28/06/2020 09:44:00מתפעלמודה אני
בחצרות חסידים28/06/2020 09:40:00מתפעללמה פותחים שחרית באדון עולם
בחצרות חסידים28/06/2020 09:35:00פiפiלאריבד"ה הגה"צ ר' יוס'ל ציינוירט זצ"ל
בחצרות חסידים28/06/2020 07:41:00מתפעלהיו אותיות כמו אדמוה"ז
בחצרות חסידים27/06/2020 23:43:00מתפעלמודה אני
בחצרות חסידים27/06/2020 23:35:00מתפעללמה פותחים שחרית באדון עולם
בחצרות חסידים26/06/2020 18:40:00מתפעלהדרך הכי ישרה בחסידות
בחצרות חסידים26/06/2020 18:37:00קונשטטר2קונשטטר2
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 הבא >>