1    הוסף לרשימת חברים
הודעותיו של פiפiלארי
'פiפiלארי' פרסם 8078 הודעות בתוך 100 דיונים. מציג כעת דיונים 1 עד 100

האשכולות ממוינים על פי תאריך כתיבת ההודעה באשכול.
פורום תאריך מחבר נושא
בחצרות חסידים24/09/2020 13:13:00מתפעלהמהרל טעה? קאצק
בחצרות החסידים24/09/2020 08:58:00יהופיץהמשך המלוכה בחצה״ק סדיגורא
בחצרות חסידים24/09/2020 08:49:00אגוטעראידחידה.... לכולם, וביותר לחב"דניקים.
בחצרות חסידים23/09/2020 15:54:00מתפעלשאלה לגבי בשמים במוצ"ש
בחצרות חסידים22/09/2020 12:29:00מתפעלמדוע בא אד"ש לרבי?
בחצרות חסידים22/09/2020 12:02:00מתפעלעדיין יש משוגעים שחושבים שאין מגיפה?
בחצרות חסידים21/09/2020 13:30:00א_ב_יקהמכתב לגבאי גוראי (גור הרי"א)
בחצרות חסידים21/09/2020 12:34:00מתפעלהבעש"ט - טוב להיות בבית בר"ה
בחצרות חסידים21/09/2020 09:54:00פiפiלאריהעלון מעולפת ספירים
בחצרות החסידים21/09/2020 08:59:00פiפiלאריגמר חתימה טובה לכל חברי הפורום
בחצרות חסידים21/09/2020 08:57:00פiפiלאריגמר חתימה טובה לכל חברי הפורום
בחצרות חסידים21/09/2020 08:25:00נענטרווארט חזק מהרב פינקוס זצ"ל
בחצרות חסידים17/09/2020 15:31:00פiפiלארימנהגי הדלקת נרות ביו"ט
בחצרות חסידים17/09/2020 08:08:00מתפעלסימנים בליל ב' דר"ה
בחצרות חסידים16/09/2020 20:55:00מתפעלר"ת תשפ"א
בחדרי חרדים16/09/2020 13:02:00חריף_ומקשהאיך 450 הפכו ל"קרוב לאלף בחורי דושינסקי התכנסו.."?
בחצרות חסידים15/09/2020 15:15:00מתפעלמסתכלים באשכול מעניין בבחצרות?
בחצרות חסידים15/09/2020 15:14:00פiפiלארימה דעתכם על התפטרות של ליצמן?
בחצרות חסידים15/09/2020 11:56:00zugurnishכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בחצרות חסידים15/09/2020 08:56:00פiפiלאריאיפה ה'פרי מגדים'?
בחצרות חסידים14/09/2020 13:27:00פiפiלארימה דעתכם על התפטרות של ליצמן?
בחצרות חסידים14/09/2020 11:58:00פiפiלאריהחפץ חיים והמזרחי
בחצרות חסידים13/09/2020 10:14:00פiפiלאריאיפה ה'פרי מגדים'?
בחצרות חסידים13/09/2020 10:13:00פiפiלאריהרהורי עבירה קשים מעבירה
בחצרות חסידים13/09/2020 09:07:00zugurnishסגר בחגים?
בחצרות חסידים13/09/2020 09:03:00שואף_זורחהסגר בימים הנוראים דווקא
בחצרות חסידים13/09/2020 08:59:00נענטרויזניץ - גור
בחצרות חסידים13/09/2020 08:57:00פiפiלאריהחפץ חיים והמזרחי
בחצרות חסידים13/09/2020 08:19:00פiפiלאריהרהורי עבירה קשים מעבירה
בחצרות החסידים13/09/2020 02:57:00AA998877אדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצוק"ל
בחצרות חסידים12/09/2020 20:44:00שייע1סליחות - באיזה שעה?
בחצרות חסידים10/09/2020 09:59:00מתפעלהרמ"מ מלעלוב נואם
בחצרות חסידים10/09/2020 09:56:00חעצקלברכת מזל"ט לכ"ק אדמו"ר מרא דאתרא שליט"א
בחצרות חסידים10/09/2020 09:40:00מתפעלווער איז דא
בחצרות חסידים10/09/2020 08:13:00מתפעלמי בטקסי עם הרבי
בחצרות חסידים10/09/2020 08:13:00מתפעלבני הרבי הפני מנחם זי"ע :
בחצרות חסידים10/09/2020 08:08:00מתפעלאמשינוב - גור
בחצרות חסידים09/09/2020 14:33:00מתפעלברוך דיין האמת , ר' בניה ז"ל
בחצרות חסידים09/09/2020 10:09:00פiפiלארישידוך מעניין. סאטמר סערט.
בחצרות החסידים09/09/2020 09:38:00יהופיץהאדמו"ר מטאלנא שליט"א והקשר לחצר גור
בחצרות חסידים09/09/2020 07:50:00מתפעלשבע ברכות עם חאלאקע
בחצרות חסידים08/09/2020 23:50:00מתפעלאיך יתכן
בחצרות חסידים08/09/2020 23:39:00מתפעלמזל טוב לחברינו רבי אפרים לייב שיחי'
בחצרות חסידים08/09/2020 08:20:00אגוטעראידאין מענישים על חטא ללא מודעות.
בחצרות חסידים08/09/2020 08:04:00מתפעלמי החתן כאן?
בחצרות חסידים07/09/2020 13:08:00פiפiלאריתכלה שנה וקללותיה
בחצרות חסידים07/09/2020 12:16:00מתפעלקחו תמונה מעניינת
בחצרות חסידים06/09/2020 15:57:00פiפiלאריהסגר על הערים החרדיות
בחצרות חסידים06/09/2020 15:53:00אגוטעראידכוונות הבעש"ט בתפלה.
בחצרות חסידים06/09/2020 14:37:00פiפiלארישידוך מעניין. סאטמר סערט.
בחצרות חסידים06/09/2020 14:29:00פiפiלאריהסגר על הערים החרדיות
בחצרות החסידים06/09/2020 10:21:00שאיפIתכתיבה וחתימה טובה לכל החברים
בחצרות חסידים06/09/2020 08:42:00פiפiלארישיעור חזון-איש
בחצרות חסידים03/09/2020 09:29:00מתפעלהגאון רבי דוד שפרבר זצ"ל
בחצרות חסידים02/09/2020 17:07:00פiפiלאריגמזו: ההודעה של הרב קנייבסקי מסכנת את הציבור החרדי
בחצרות חסידים02/09/2020 17:05:00מתפעלסיפור יפה על הרבי מוויזניץ שליט"א
בחצרות החסידים02/09/2020 17:01:00אבאבאוועררבי יוסף ליברמן וטשערקאס
בחצרות חסידים01/09/2020 12:51:00מתפעלווער איז דער חתן?
בחצרות החסידים01/09/2020 12:46:00בחצרותחברים יקרים
בחצרות חסידים01/09/2020 12:43:00מתפעלשואף ואגוטער, אולי תזהו?
בחצרות חסידים01/09/2020 08:46:00מתפעלפריעת בעל חוב מצוה
בחצרות החסידים31/08/2020 11:34:00pi_hatonמזל טוב לידידינו הרב חסיד לעד
בחצרות חסידים30/08/2020 15:51:00האלעזריבד"ה כ"ק אדמור מסאדיגורה זצ"ל
בחצרות חסידים27/08/2020 16:24:00מתפעלאמשינוב בית שמש
בחצרות חסידים27/08/2020 13:53:00מתפעלהצרות האחרונות לפני ביאת המשיח
בחצרות חסידים26/08/2020 08:01:00פiפiלאריהאם יש גל חדש של קורונה בשכונות החרדיות בניו יורק?
בחצרות חסידים25/08/2020 14:51:00מתפעלהגרז"ר בענגיס - להצביע
בחצרות החסידים24/08/2020 16:09:00אבאבאווערחידות בתולדות החסידות
בחצרות חסידים24/08/2020 12:02:00פiפiלאריספר תורה קטן לאדמור"י בית רוזין
בחצרות חסידים24/08/2020 11:01:00מתפעלר' מיכל זילבר שליט"א
בחצרות חסידים24/08/2020 11:00:00פiפiלארילמה רק אחד עם מסיכה?
בחצרות חסידים24/08/2020 08:56:00פiפiלאריהאם יש גל חדש של קורונה בשכונות החרדיות בניו יורק?
בחצרות חסידים23/08/2020 14:50:00פiפiלארילמה רק אחד עם מסיכה?
בחצרות חסידים23/08/2020 13:10:00פiפiלאריווארט יפה מהרב מטשעבין
בחצרות חסידים23/08/2020 13:03:00פiפiלארילמה שמים תכשיטים על התינוק בפדיון הבן?
בחצרות חסידים23/08/2020 08:41:00פiפiלאריראש ישיבת טשעבין וחב"ד
בחצרות חסידים20/08/2020 12:41:00מתפעלאמוליקע חסידים
בחצרות חסידים20/08/2020 12:13:00פiפiלאריווארט יפה מהרב מטשעבין
בחצרות חסידים20/08/2020 12:03:00פiפiלאריהאם מסתירים מהרבי מבעלזא את פטירתו של ר' דוד אוברלנדר
בחצרות חסידים19/08/2020 08:24:00מתפעלווער איז דער בחור'ל?
בחצרות חסידים18/08/2020 14:23:00פiפiלארימי זה?
בחצרות חסידים18/08/2020 10:45:00מתפעלהרבי מפיטסבורג שליט"א
בחצרות חסידים17/08/2020 08:05:00פiפiלארימנהג האדמורים לבוא לניחום אבלים עם המקל בדווקא
בחצרות חסידים17/08/2020 08:04:00פiפiלארימי זה?
בחצרות חסידים17/08/2020 08:02:00פiפiלארימי כאן ליד הרב דושינסקי
בחצרות חסידים17/08/2020 07:59:00פiפiלארימנהג האדמורים לבוא לניחום אבלים עם המקל בדווקא
בחצרות החסידים16/08/2020 13:46:00קודש_קדשיםבד"ה: האדמו"ר משומרי אמונים ב"ב
בחצרות חסידים12/08/2020 15:37:00מתפעלמי ליד הרבי מפשקן
בחצרות החסידים11/08/2020 13:14:00האלעזריבד"ה כ"ק אדמור מסאדיגורה זצ"ל
בחצרות החסידים10/08/2020 22:43:00יהופיץמה דעתכם על החתונה בבעלזא?
בחצרות חסידים06/08/2020 09:24:00אתנחתאהמגיד היה חסיד בכלל? (מדריכו של מעולפת ספירים)
בחצרות חסידים05/08/2020 10:52:00מתפעלא ליטווישע מעשה
בחצרות החסידים21/07/2020 08:23:00מרןניקמסערט ויז'ניץ לדז'יקוב ויז'ניץ: המשב"ק שהפך למנכ"ל
בחצרות חסידים20/07/2020 09:42:00מתפעלא שטארק ווארט פון הייליגען גאון
בחצרות חסידים20/07/2020 09:41:00פiפiלארייענקוש - מחשובי חסידי חב"ד בביתר עילית
בחצרות החסידים19/07/2020 16:11:00שערי_תורהבד"ה הרה"ח שמואל מאיר גלבר ז"ל
בחצרות החסידים19/07/2020 16:10:00blancהאדמו"ר מסדיגורה לרפואה שלימה
בחצרות חסידים16/07/2020 09:44:00פiפiלארישיטת בעלזא בקורונה
בחצרות החסידים16/07/2020 08:17:00יהופיץהרב יעקב צבי ערבליך זצ״ל - אדמור מסאסוב בי״ש
 
 1