1  2 הבא >>   הוסף לרשימת חברים
הודעותיו של דביר_קדשו
'דביר_קדשו' פרסם 198 הודעות בתוך 162 דיונים. מציג כעת דיונים 1 עד 100

האשכולות ממוינים על פי תאריך כתיבת ההודעה באשכול.
פורום תאריך מחבר נושא
לשמוע אל הרינה ואל התפילה18/04/2013 09:58:00דביר_קדשוNessun Dorma Pavarotti & Helfgot
לשמוע אל הרינה ואל התפילה22/01/2013 18:33:00דביר_קדשותחנות ותמונות בחייו של משה קוסביצקי
לשמוע אל הרינה ואל התפילה06/01/2013 09:40:00שרגאפייבלבאשכול שכן - פרטים על תפילת חזן בביכ"נ "רמה"
לשמוע אל הרינה ואל התפילה16/12/2012 14:08:00דביר_קדשורשמים משבת חנוכה בר"ג (ושאלה אחת לגבאים...)
לשמוע אל הרינה ואל התפילה11/02/2012 20:55:00דביר_קדשושלום ולהתראות!
לשמוע אל הרינה ואל התפילה10/02/2012 12:33:00דביר_קדשוהשבת פרשת יתרו בר"ג ב'גדול'
לשמוע אל הרינה ואל התפילה05/02/2012 14:57:00isvx1980חזן איכותי ביותר מחפש עמוד לימים נוראים תשע"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/02/2012 11:54:00yeodaלכבוד שבת קודש - פרשת בשלח (שירה)!
לשמוע אל הרינה ואל התפילה02/02/2012 07:32:00דביר_קדשושבת שירה בבית הכנסת הגדול ר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה02/02/2012 07:29:00ציקוצוריםר' משה מולר בשבת שירה (בשלח) בבוקר בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה01/02/2012 09:44:00libsonmoממוצש"ק שבת שירה תכנית חזנות ב"גלי ישראל"
לשמוע אל הרינה ואל התפילה26/01/2012 07:58:00כהןתאומיםלכבוד היארצייט של מרדכי הרשמן שחל הערב ומחר ב' שבט
לשמוע אל הרינה ואל התפילה24/01/2012 14:45:00חזנות2000החזן ישראל רנד או סולה מיו
לשמוע אל הרינה ואל התפילה23/01/2012 19:23:00מאיר666הלפגוט פרשת בשלח
לשמוע אל הרינה ואל התפילה22/01/2012 19:22:00דביר_קדשורשמי עונג שבת מר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה20/01/2012 09:46:00דביר_קדשושכר מינימום -או- מעשה (שבכל יום) בחזן.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה20/01/2012 09:42:00דביר_קדשוהשבת בבית הכנסת הגדול ברמת-גן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה19/01/2012 17:46:00חזנות2000השבת החזן יצחק מאיר הלפגוט בבית הכנסת מוהליבר בבני ברק?
לשמוע אל הרינה ואל התפילה19/01/2012 15:12:00גאון_ליריץ
לשמוע אל הרינה ואל התפילה18/01/2012 17:00:00דביר_קדשוהשבת בבית הכנסת הגדול ברמת-גן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה11/01/2012 16:41:00דביר_קדשושלום לכולם ממנהטן הקפואה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה08/01/2012 20:51:00דביר_קדשורשמים בקצרה מהשבת האחרונה בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה06/01/2012 10:30:00פסיכובלוגהשבת בביהכנ"ס הגדול בר"ג: החזן חגי ימיני
לשמוע אל הרינה ואל התפילה31/12/2011 20:36:00דביר_קדשוהשבת 'ויגש' בבית הכנסת הגדול בר"ג.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה25/12/2011 15:18:00מאיר_צפרשנות שכתבתי לרם ונישא של רוזנבלט
לשמוע אל הרינה ואל התפילה25/12/2011 08:34:00rophirלקראת הקונצרט של יובל - כיסים רחבים...
לשמוע אל הרינה ואל התפילה25/12/2011 07:01:00דביר_קדשושבת חנוכה ר'ג - רשמים
לשמוע אל הרינה ואל התפילה22/12/2011 09:02:00קולנידרוש חזן לבית הכנסת בתל-אביב לשבת חנוכה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה16/12/2011 07:41:00דביר_קדשוהשבת וישב - בית הכנסת הגדול ר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/12/2011 07:58:00קולניהחזנים אדלר ופיבקו ליל שבת בבית הכנסת בית א-ל
לשמוע אל הרינה ואל התפילה13/12/2011 07:37:00יהודהKשבת חנוכה - שבת חזנות בקרית-שמואל
לשמוע אל הרינה ואל התפילה12/12/2011 17:57:00ברטוןאמיתיהשבת בבית הכנסת הגדול בתל אביב
לשמוע אל הרינה ואל התפילה10/12/2011 18:08:00זוכמירוביץהחזן אברימי קירשנבוים - רזא דשבת
לשמוע אל הרינה ואל התפילה10/12/2011 17:36:00דביר_קדשוהחזן חיים אדלר - ידיד נפש מודז'יץ - לצפיה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה09/12/2011 10:29:00Chzzan_oכל האמת מהלפגוט
לשמוע אל הרינה ואל התפילה08/12/2011 15:00:00דביר_קדשודיווח מר"ג ביה"כ הגדול
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/12/2011 20:21:00דביר_קדשוהנרי רוזנבלט
לשמוע אל הרינה ואל התפילה02/12/2011 08:37:00ברטוןאמיתיהשבת בבית הכנסת הגדול ברמת גן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה27/11/2011 19:36:00yanky_berדיווח: רנד עם מקהלת ביהכ"נ הגדול י-ם.. אהה.. לשמוע אל הרינה...
לשמוע אל הרינה ואל התפילה27/11/2011 17:33:00Chzzan_oאני מסייע למישהו?
לשמוע אל הרינה ואל התפילה24/11/2011 18:41:00דביר_קדשועורו ישנים מתרדמתכם!!
לשמוע אל הרינה ואל התפילה24/11/2011 09:21:00יקרוגדולהחזנים ומקהלות בשבת תולדות
לשמוע אל הרינה ואל התפילה23/11/2011 15:44:00זוכמירוביץהחזן צבי לידר השבת פרשת תולדות בירושלים
לשמוע אל הרינה ואל התפילה23/11/2011 12:08:00קאנטוריניאבי וייס יושב שבעה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה22/11/2011 08:09:00נוטהלפקפקשבת פ' תולדות החזן ישראל רנד ומקהלת לשמוע אל הרינה בביהכ"נ הגדול בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה22/11/2011 06:49:00זגלולשבת שירה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה17/11/2011 14:43:00דביר_קדשוהשבת חיי שרה בגדול בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה27/10/2011 10:03:00דביר_קדשוזהו? לא שמעתי שכבר עלה שכר החזנים!!
לשמוע אל הרינה ואל התפילה25/10/2011 12:58:00זוכמירוביץהחזן יוסף קלצקין - מודים
לשמוע אל הרינה ואל התפילה25/10/2011 11:06:00דביר_קדשושכר מינימום -או- מעשה (שבכל יום) בחזן.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה24/10/2011 21:56:00דביר_קדשועזרתכם+אולי סקופ: האם הלפגוט השבת במנהטן?
לשמוע אל הרינה ואל התפילה16/10/2011 16:56:00קולנירשמים מביהכנ"ס הגדול בר"ג עם החזן יהודה פרנק
לשמוע אל הרינה ואל התפילה04/10/2011 15:41:00דביר_קדשובקשה - ממקומך קרליבך
לשמוע אל הרינה ואל התפילה02/10/2011 05:42:00yeodaדיווח מתפילות ר"ה תשע"ב בבהיכנ"ס הגדול ברמת גן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה20/09/2011 23:05:00דביר_קדשוהשבת נצו"י+סליחות ראשונות בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה18/09/2011 20:55:00דביר_קדשוהחזן יצחק מאיר הלפגוט - לצפיה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/09/2011 19:57:00דביר_קדשוהשבת 'כי תבוא' בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה08/09/2011 11:13:00דביר_קדשוהשבת כי תצא בר"ג החזן משה מיטלמן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה06/09/2011 23:05:00נחום_בכתבה מאתר 'בחדרי חרדים'
לשמוע אל הרינה ואל התפילה02/09/2011 00:16:00דביר_קדשומצאתי בYouTube, מרגש עד דמעות תנין...
לשמוע אל הרינה ואל התפילה01/09/2011 23:34:00דביר_קדשוסליחות תשס"ח-ר"ג,רנד-ביטון לצפיה.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה01/09/2011 23:20:00דביר_קדשומצאתי בYouTube, מרגש עד דמעות תנין...
לשמוע אל הרינה ואל התפילה30/08/2011 20:50:00קולנירשמים מעונג שבת בביהכנ"ס הגדול בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה24/08/2011 18:22:00זעליגוןדיווח מהשבת הבלתי נשכחת: הלפגוט ו'לשמוע אל הרינה'
לשמוע אל הרינה ואל התפילה24/08/2011 18:11:00רגושיםשבת מברכים בביהכנ"ס הגדול רמת גן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה11/08/2011 16:39:00דביר_קדשוהשבת ואתחנן-נחמו בר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה11/08/2011 16:31:00אביעיליב.ד.ה אשת החזן משה סלומון נפטרה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/08/2011 11:46:00שרגאפייבלפני המנצח לאן ?
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/08/2011 09:54:00קולנירשמים משבת חסידות גור בבית הכנסת הגדול בירושלים
לשמוע אל הרינה ואל התפילה30/07/2011 22:01:00גאון_ליריאלברטו מזרחי ואובמה
לשמוע אל הרינה ואל התפילה26/07/2011 21:39:00דביר_קדשוהלפגוט פרשת דברים.אפקה ת"א.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה20/07/2011 20:44:00דביר_קדשוימים נוראים תשע"ב בבית הכנסת הגדול בר"ג.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה19/07/2011 17:22:00דביר_קדשוהשבת בבית הכנסת הגדול בר"ג.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/07/2011 08:33:00דביר_קדשוהשבת פר' פינחס ב'גדול ' ר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה07/07/2011 23:44:00דביר_קדשוהאם השבת הלפגוט מתחזן במנהטן?
לשמוע אל הרינה ואל התפילה06/07/2011 20:27:00העיןדיווח - קונצרט סיום שנת הלימודים רמת גן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה04/07/2011 12:14:00דביר_קדשוהחזן יצחק מאיר הלפגוט בי-ם
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/07/2011 16:37:00libsonmoהערב ברשת מורשת תכנית חזנות עם החזן וייסמן
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/07/2011 16:34:00zvi_054חברים, הזהרו משפיכות דמים
לשמוע אל הרינה ואל התפילה03/07/2011 16:15:00דביר_קדשוהחזן יצחק מאיר הלפגוט בי-ם
לשמוע אל הרינה ואל התפילה02/07/2011 21:03:00דביר_קדשורשמים שבת ר"ח תמוז- ר"ג
לשמוע אל הרינה ואל התפילה27/06/2011 19:42:00רגושיםסקר!!! לאיפה אתם הייתם הולכים!???
לשמוע אל הרינה ואל התפילה21/06/2011 21:34:00דביר_קדשוהשבת 'קרח' מברכין תמוז בר"ג.
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/06/2011 19:11:00דביר_קדשוסיפור: כשדור הזהב התעורר בשנת 2011....
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/06/2011 16:43:00במחילהבקשת סליחה מחילה וכפרה מהחזן לוין
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/06/2011 00:38:00נוטהלפקפקהחזן יצחק מאיר הלפגוט ומקהלת "לשמוע אל הרינה" שבת פרשת עקב
לשמוע אל הרינה ואל התפילה15/06/2011 00:37:00koobikהחזן בוימגרטן - אשא עיני
לשמוע אל הרינה ואל התפילה12/06/2011 16:28:00דביר_קדשודיווח משה סלומון ר"ג.
 
 1  2 הבא >>