1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 הבא >>   הוסף לרשימת חברים
הודעותיו של abdavid
'abdavid' פרסם 7009 הודעות בתוך 2424 דיונים. מציג כעת דיונים 1 עד 100

האשכולות ממוינים על פי תאריך כתיבת ההודעה באשכול.
פורום תאריך מחבר נושא
זוגות משלנו25/04/2018 17:01:00hereחלום חלמתי...
זוגות משלנו04/03/2018 01:54:00hereאז שמחת בפורים?
זוגות משלנו04/03/2018 01:48:00hereפורים שמח!! חידשו לי ויזה...
זוגות משלנו26/02/2018 21:42:00עiדאחתההבדלים בין מאדים לנוגה
זוגות משלנו19/02/2018 11:24:00שרית560אשכול פורים !! מסיבת פורים!!
זוגות משלנו05/12/2017 21:42:00שרית560גיל אמיתי ??? גיל כרונולוגי ???
זוגות משלנו04/12/2017 11:19:00מואיכשבחור מ'חברון' דורש
זוגות משלנו16/10/2017 08:14:00abdavidשמחת תורה
זוגות משלנו29/06/2017 15:43:00abdavidאימג'ן
זוגות משלנו29/06/2017 14:36:00abdavidהטימטום הליטאי
זוגות משלנו28/06/2017 23:31:00abdavidבעל מחלוקת , וכח הנטיה
זוגות משלנו27/06/2017 11:48:00abdavidהטימטום הליטאי
זוגות משלנו25/06/2017 15:23:00שרית560צביעות ??או כיבוד הזולת ??המעמד ??
זוגות משלנו25/06/2017 09:14:00abdavidאימג'ן
זוגות משלנו21/06/2017 21:07:00ליאתליאתהסתכלות חיובית ...
זוגות משלנו13/06/2017 21:40:00שרית560אנגלית ?? מדברים ??
זוגות משלנו13/06/2017 21:31:00abdavidשבועות -חג הגשמיות
זוגות משלנו02/10/2016 10:13:00abdavidשורש בחירת האדם
חiפשי ומאוeר (:05/07/2016 02:27:00צידו_השניתהא האמת נעדרת
חiפשי ומאוeר (:05/07/2016 00:18:00abdavidאף מילה על אסתי ?
חiפשי ומאוeר (:04/07/2016 22:57:00ר3ה_ברשתגם לכם יש מקרר מדבר?
זוגות משלנו04/07/2016 04:02:00שחור_כתוםהגברים של גור סובלים יותר
חiפשי ומאוeר (:04/07/2016 03:46:00כינרתשלימעיזים?
חiפשי ומאוeר (:03/07/2016 16:27:00ר3ה_ברשתיופי לכם?
חiפשי ומאוeר (:03/07/2016 16:22:00abdavidאף מילה על אסתי ?
חiפשי ומאוeר (:16/05/2016 23:59:00בייביתרבין השאיפה לאהבה - לנקמת הלייקים
חiפשי ומאוeר (:15/05/2016 22:14:00צידו_השניכמעט שבת שלום
חiפשי ומאוeר (:15/05/2016 15:54:00סערת_הלב2התמכרויות
חiפשי ומאוeר (:11/05/2016 23:30:00כינרתשליחג עצמאות שמח, חברימוס!
חiפשי ומאוeר (:11/05/2016 23:00:00abdavidבין חמלה לנקמת דם
חiפשי ומאוeר (:11/05/2016 11:00:00abdavidשאיפת נקמת הדם
זוגות משלנו09/05/2016 12:48:00מביטמהצדלמה חרדים בורחים מחרדים?
זוגות משלנו09/05/2016 11:23:00abdavidשאיפת ניקמת הדם
חiפשי ומאוeר (:09/05/2016 00:12:00בייביתרדיויד, נצל את המומנטום
חiפשי ומאוeר (:09/05/2016 00:03:00abdavidבין חמלה לנקמת דם
חiפשי ומאוeר (:08/05/2016 22:33:00abdavidשאיפת נקמת הדם
חiפשי ומאוeר (:05/05/2016 21:44:00סערת_הלב2הכת החרדית
חiפשי ומאוeר (:03/05/2016 15:22:00חכמה_קטנהמחשבות
חiפשי ומאוeר (:31/03/2016 01:18:00כינרתשלילהתחנן??
חiפשי ומאוeר (:30/03/2016 22:28:00חכמה_קטנהדגל vs אני
חiפשי ומאוeר (:30/03/2016 22:14:00SoLonely90יש לי חלום..
חiפשי ומאוeר (:30/03/2016 01:27:00כינרתשליבדידות, מזהירה?
חiפשי ומאוeר (:30/03/2016 00:56:00סערת_הלב2סמכות
זוגות משלנו30/03/2016 00:52:00אסטרניקחדרים לפי שעה בירושלים
חiפשי ומאוeר (:28/03/2016 17:08:00ר3ה_ברשתעל 'חופש הביטוי', 'זכות הציבור לדעת' ושאר ירקות (מעופשים).
חiפשי ומאוeר (:28/03/2016 17:04:00abdavidאל תהיה צדיק הרבה
זוגות משלנו28/03/2016 10:30:00פלדלפיסערת המקוואות
חiפשי ומאוeר (:28/03/2016 00:16:00ר3ה_ברשת''ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים''
זוגות משלנו23/03/2016 13:03:00abdavidהירהורי פורים
חiפשי ומאוeר (:23/03/2016 12:30:00ר3ה_ברשתאיזהו העשיר? השמח בחלקו (צדקה)..
זוגות משלנו23/03/2016 12:27:00abdavidאל תהיה צדיק הרבה
חiפשי ומאוeר (:21/03/2016 15:04:00ר3ה_ברשת(: she is here
חiפשי ומאוeר (:21/03/2016 14:51:00hereחופשי ומאושר
חiפשי ומאוeר (:21/03/2016 14:08:00abdavidאל תהיה צדיק הרבה
חiפשי ומאוeר (:02/03/2016 15:01:00abdavidבין מזרח למערב=פרימיטיבי למודרני
חiפשי ומאוeר (:02/03/2016 14:52:00abdavidנשים ותכשיטים
חiפשי ומאוeר (:01/03/2016 16:49:00בייביתרההיפך והיפוכו
חiפשי ומאוeר (:01/03/2016 16:49:00abdavidבין מזרח למערב=פרימיטיבי למודרני
זוגות משלנו01/03/2016 15:02:00abdavidנשים ותכשיטים
חiפשי ומאוeר (:25/02/2016 12:24:00abdavidנשים ותכשיטים
זוגות משלנו25/02/2016 12:20:00abdavidנשים ותכשיטים
חiפשי ומאוeר (:21/02/2016 17:51:00עוד_יוםמגעגעת
חiפשי ומאוeר (:21/02/2016 17:47:00כינרתשליסמים ממריצים
חiפשי ומאוeר (:21/02/2016 17:45:00עוד_יוםכמעט שבת שלום
חiפשי ומאוeר (:15/02/2016 23:49:00כינרתשליידנו שפכו את הדם הזה?
חiפשי ומאוeר (:08/02/2016 14:50:00חכמה_קטנההבן יקיר לי
חiפשי ומאוeר (:08/02/2016 14:08:00abdavidהחזרת משכון
חiפשי ומאוeר (:08/02/2016 11:54:00באושרעשה / לא תעשה
חiפשי ומאוeר (:08/02/2016 11:49:00abdavidהחזרת משכון
חiפשי ומאוeר (:07/02/2016 23:45:00abdavidהאדם המוסרי א' (יארצייט לר' ישראל)
חiפשי ומאוeר (:07/02/2016 13:51:00abdavidכי השוחד יעור ויסלף
חiפשי ומאוeר (:06/02/2016 22:58:00abdavidהאדם המוסרי ב' (פרשת משפטים)
חiפשי ומאוeר (:05/02/2016 14:57:00abdavidהאדם המוסרי א' (יארצייט לר' ישראל)
זוגות משלנו05/02/2016 14:48:00abdavid"האדם המוסרי" א' (יארצייט לרב ישראל סלנטר)
חiפשי ומאוeר (:05/02/2016 14:45:00ר3ה_ברשתשבת שלום
חiפשי ומאוeר (:18/01/2016 21:43:00SoLonely90תהיות שתהיתי לעצמי...
חiפשי ומאוeר (:18/01/2016 21:41:00ר3ה_ברשתכשמתוק(ה) ומלוח נפגשים...
חiפשי ומאוeר (:18/01/2016 21:40:00הפרשהבהרה
חiפשי ומאוeר (:18/01/2016 21:39:00אברךבלבלדבר אל עובריקו
חiפשי ומאוeר (:14/01/2016 00:17:00ר3ה_ברשתהחיים שלהם בזבל ):
חiפשי ומאוeר (:14/01/2016 00:11:00טוב_משתיקהשלום לכולם
חiפשי ומאוeר (:14/01/2016 00:09:00ר3ה_ברשתזה הקטן, גדול יהיה?
חiפשי ומאוeר (:13/01/2016 23:37:00abdavidעקשנות
חiפשי ומאוeר (:13/01/2016 10:29:00ר3ה_ברשתדויד כמשל וכשנינה
חiפשי ומאוeר (:12/01/2016 19:42:00abdavidאני ה'
חiפשי ומאוeר (:12/01/2016 13:55:00כינרתשליפעם היינו
חiפשי ומאוeר (:12/01/2016 12:02:00ר3ה_ברשתמחבואים!
זוגות משלנו12/01/2016 11:30:00שרית560תובנות בעקבות מימי לא קראתי לאשתי אשתי
זוגות משלנו12/01/2016 11:26:00פלדלפיהאמת היחידה
חiפשי ומאוeר (:12/01/2016 11:11:00ר3ה_ברשתבוקר טוב @#%&*$^[email protected]#%!!
חiפשי ומאוeר (:12/01/2016 11:03:00ר3ה_ברשתרוח וצילצולים (:
חiפשי ומאוeר (:12/01/2016 10:56:00abdavidאני ה'
חiפשי ומאוeר (:06/01/2016 11:11:00abdavidלמה..מי אתה ?
זוגות משלנו06/01/2016 10:32:00abdavidלמה..מי אתה ??
חiפשי ומאוeר (:05/01/2016 23:54:00ר3ה_ברשתברית דמים?
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 הבא >>