1    הוסף לרשימת חברים
הודעותיו של חכמה_קטנה
'חכמה_קטנה' פרסם 4059 הודעות בתוך 100 דיונים. מציג כעת דיונים 1 עד 100

האשכולות ממוינים על פי תאריך כתיבת ההודעה באשכול.
פורום תאריך מחבר נושא
חiפשי ומאוeר (:19/07/2016 14:38:00חכמה_קטנההאנטומיה שלי
חiפשי ומאוeר (:17/07/2016 02:02:00חכמה_קטנההרגע הזה..
חiפשי ומאוeר (:17/07/2016 01:48:00חכמה_קטנההחיים מזווית שלא הכרתי
חiפשי ומאוeר (:17/07/2016 01:42:00כינרתשלימיתרי הלב
חiפשי ומאוeר (:17/07/2016 00:06:00כינרתשלירק כמה מילים
חiפשי ומאוeר (:17/07/2016 00:02:00סערת_הלב2די לקיטורים!
חiפשי ומאוeר (:17/07/2016 00:01:00הפרששבוע טוב
חiפשי ומאוeר (:15/07/2016 15:56:00ר3ה_ברשתתסמונת..
חiפשי ומאוeר (:15/07/2016 15:52:00ר3ה_ברשתאשכול למרוטלינים
חiפשי ומאוeר (:15/07/2016 15:46:00סערת_הלב2יש אנשים עם כוחות מופלאים
חiפשי ומאוeר (:14/07/2016 22:43:00סערת_הלב2אנשים אגואיסטים
חiפשי ומאוeר (:13/07/2016 22:16:00סערת_הלב2החיים ה"טובים"
חiפשי ומאוeר (:13/07/2016 22:15:00באושראשכול העצבבבבביםםםםם
חiפשי ומאוeר (:13/07/2016 18:41:00חכמה_קטנההחיים מזווית שלא הכרתי
חiפשי ומאוeר (:13/07/2016 18:15:00ר3ה_ברשתמקליד\ה...
חiפשי ומאוeר (:13/07/2016 18:11:00ר3ה_ברשתשתהיי תמיד שמחה
חiפשי ומאוeר (:11/07/2016 18:33:00ר3ה_ברשתיחפה..
חiפשי ומאוeר (:11/07/2016 17:22:00SoLonely90צומת דרכים
חiפשי ומאוeר (:10/07/2016 15:37:00abdavidאף מילה על אסתי ?
חiפשי ומאוeר (:10/07/2016 01:03:00בייביתרהוא חזר לחיים
חiפשי ומאוeר (:09/07/2016 22:16:00כינרתשליהשיר שנגע בי - השבוע.
חiפשי ומאוeר (:09/07/2016 22:15:00סיסי11ציפורי לילה
חiפשי ומאוeר (:06/07/2016 10:33:00ר3ה_ברשתחיימ'קה שלי
חiפשי ומאוeר (:05/07/2016 12:39:00כינרתשליבא לי - מתעדכן
חiפשי ומאוeר (:05/07/2016 08:51:00ר3ה_ברשתגם לכם יש מקרר מדבר?
חiפשי ומאוeר (:03/07/2016 22:53:00חכמה_קטנהכשיש לך תחושה שא"א לתאר אותה במילים
חiפשי ומאוeר (:03/07/2016 22:45:00ר3ה_ברשת(: off the record
חiפשי ומאוeר (:03/07/2016 01:30:00ר3ה_ברשתyou tube
חiפשי ומאוeר (:30/06/2016 13:56:00ר3ה_ברשתבמיטתה..
חiפשי ומאוeר (:29/06/2016 01:13:00ר3ה_ברשתים שלי כחול ~~~
חiפשי ומאוeר (:29/06/2016 01:09:00ר3ה_ברשתיציאה מהארון הווירטואלי
חiפשי ומאוeר (:27/06/2016 08:13:00ר3ה_ברשתקריירה יהודית.
חiפשי ומאוeר (:26/06/2016 12:06:00ר3ה_ברשתילדים זה שמחהההה (:
חiפשי ומאוeר (:26/06/2016 01:36:00כינרתשלימעיזים?
חiפשי ומאוeר (:25/06/2016 23:06:00חכמה_קטנהאו-או
חiפשי ומאוeר (:25/06/2016 22:43:00ר3ה_ברשתזה לא יפה מצידו
חiפשי ומאוeר (:24/06/2016 09:57:00חכמה_קטנהכשיש לך תחושה שא"א לתאר אותה במילים
חiפשי ומאוeר (:22/06/2016 23:31:00חכמה_קטנהאו שנולדת איתו, או שתמות בלעדיו
חiפשי ומאוeר (:22/06/2016 23:26:00כינרתשליאיזהו חכם?
חiפשי ומאוeר (:22/06/2016 23:26:00ר3ה_ברשתיופי לכם?
חiפשי ומאוeר (:21/06/2016 23:38:00ר3ה_ברשתמיילך!
חiפשי ומאוeר (:21/06/2016 14:20:00באושרשאינו יודע לשאול...
חiפשי ומאוeר (:21/06/2016 14:20:00סערת_הלב2עולם חסד יבנה
חiפשי ומאוeר (:19/06/2016 02:52:00כינרתשלי16.6.16
חiפשי ומאוeר (:19/06/2016 02:51:00סיסי11פיטפוטישן
חiפשי ומאוeר (:17/06/2016 01:34:00ר3ה_ברשתשכן שינו את שמם...
חiפשי ומאוeר (:16/06/2016 23:28:00חכמה_קטנהאו שנולדת איתו, או שתמות בלעדיו
חiפשי ומאוeר (:15/06/2016 14:20:00סערת_הלב2התמכרויות
חiפשי ומאוeר (:15/06/2016 00:11:00ר3ה_ברשתחג מתן גבינה
חiפשי ומאוeר (:15/06/2016 00:04:00כינרתשליאהבת אמת יש רק אחת
חiפשי ומאוeר (:14/06/2016 18:47:00מנגו_מלוןקטנטנים ומתוקים
חiפשי ומאוeר (:13/06/2016 12:37:00ר3ה_ברשתמ3חיקולים
חiפשי ומאוeר (:13/06/2016 10:25:00חכמה_קטנהעצוב
חiפשי ומאוeר (:13/06/2016 10:18:00חכמה_קטנהאו-או
חiפשי ומאוeר (:13/06/2016 01:19:00ר3ה_ברשתחiפשי (וסוער..) על הבר (;
חiפשי ומאוeר (:09/06/2016 22:31:00כינרתשלירות אחת בתוכי.
חiפשי ומאוeר (:09/06/2016 15:13:00אברךבלבנקמות קטנות
חiפשי ומאוeר (:09/06/2016 12:09:00סערת_הלב2מה הייתם עושים?
חiפשי ומאוeר (:09/06/2016 10:25:00ר3ה_ברשתבוקר טוב @#%&*$^[email protected]#%!!
חiפשי ומאוeר (:08/06/2016 22:09:00בייביתרהייתי כאן
חiפשי ומאוeר (:08/06/2016 01:41:00חכמה_קטנהולא לפחד מהפחד
חiפשי ומאוeר (:07/06/2016 17:59:00כינרתשליהאומנם???
חiפשי ומאוeר (:07/06/2016 17:58:00כינרתשליחודש טוב חבירמוס
חiפשי ומאוeר (:07/06/2016 17:34:00כינרתשלי6.6.16
חiפשי ומאוeר (:06/06/2016 09:58:00ר3ה_ברשתונילה, זוכרת..?
חiפשי ומאוeר (:06/06/2016 00:32:00באושראתה יודע שהילדות שלך נגמרה כששלולית נראית לך כמכשול ולא כמו הזדמנות.
חiפשי ומאוeר (:05/06/2016 23:57:00חכמה_קטנהסיסיייי
חiפשי ומאוeר (:05/06/2016 02:17:00בייביתרשונא שונא שונא
חiפשי ומאוeר (:04/06/2016 23:21:00בייביתרכל ההתחלות קשות-מתעדכן
חiפשי ומאוeר (:03/06/2016 09:42:00כינרתשליזה היום... נגילה ונשמחה בו.
חiפשי ומאוeר (:03/06/2016 09:33:00חכמה_קטנהעצות
חiפשי ומאוeר (:02/06/2016 21:59:00המפונקת5לא נתפס
חiפשי ומאוeר (:02/06/2016 12:52:00ר3ה_ברשתזה יוציא אותי מהבית!!!
חiפשי ומאוeר (:31/05/2016 19:29:00חכמה_קטנהולא לפחד מהפחד
חiפשי ומאוeר (:31/05/2016 19:21:00צידו_השניאשר בראה
חiפשי ומאוeר (:31/05/2016 18:51:00ר3ה_ברשתמה נשמע???
חiפשי ומאוeר (:30/05/2016 21:24:00כינרתשליתודה לך השם! מתעדכן..
חiפשי ומאוeר (:29/05/2016 18:12:00סערת_הלב2בשעה טובה ומוצלחת
חiפשי ומאוeר (:28/05/2016 23:35:00סערת_הלב2באושררררררררררר
חiפשי ומאוeר (:27/05/2016 15:07:00ר3ה_ברשתהשטיבלך של בייבי
חiפשי ומאוeר (:27/05/2016 14:05:00ר3ה_ברשתסברי מרנן...
חiפשי ומאוeר (:27/05/2016 14:02:00סערת_הלב2חינוך משימת חיינו
חiפשי ומאוeר (:27/05/2016 14:02:00ר3ה_ברשתרפואת הנפש ורפואת הגוף
חiפשי ומאוeר (:26/05/2016 13:39:00כינרתשליבוקר טובבב
חiפשי ומאוeר (:26/05/2016 10:06:00ר3ה_ברשת'הדלקה'.
חiפשי ומאוeר (:26/05/2016 08:55:00חכמה_קטנהמי אני ומה שמי
חiפשי ומאוeר (:25/05/2016 14:37:00ר3ה_ברשתהחדר של סיסי'נקה
חiפשי ומאוeר (:24/05/2016 19:09:00ר3ה_ברשת'מעניינים'
חiפשי ומאוeר (:24/05/2016 18:37:00ר3ה_ברשתהיה היה בלון נפוח.. עד שיצאה ממנו כל הרוח...
חiפשי ומאוeר (:23/05/2016 22:16:00חכמה_קטנהמי אני ומה שמי
חiפשי ומאוeר (:23/05/2016 21:30:00אברךבלבמוזיקה בספירת בעומר ואתם...
חiפשי ומאוeר (:23/05/2016 08:14:00חכמה_קטנהאיך יתכן
חiפשי ומאוeר (:22/05/2016 10:26:00חכמה_קטנהמחשבות
חiפשי ומאוeר (:22/05/2016 10:24:00ר3ה_ברשתאוהבת אוהבת אוהבת..
חiפשי ומאוeר (:20/05/2016 15:53:00סערת_הלב2מזבח מוריד דמעות
חiפשי ומאוeר (:20/05/2016 15:51:00בייביתריאיר, פופקורן זה דבר משמין
חiפשי ומאוeר (:20/05/2016 11:34:00צידו_השניכמעט שבת שלום
חiפשי ומאוeר (:20/05/2016 08:56:00ר3ה_ברשתאיזה פדיחה זה..
חiפשי ומאוeר (:19/05/2016 16:02:00בייביתרinsomnia
 
 1