בית פורומים עולם הגאולה והעידן החדש

על הטעות של הרב אמנון יצחק (1)

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-16/3/2012 16:33 לינק ישיר 
על הטעות של הרב אמנון יצחק (1)

בס"ד הרצאה מספר 1(יש עוד מכתב על הרצאה מספר 2) לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לעיתים אני מתבונן בהרצאות של רבנים באינטרנט וראיתי את הסרטון של כבוד הרב בה הוא משיב על שאלה בנושא הנסיעה לאומן בראש השנה והדרך של ברסלב. ברצוני לספר קצת על החיבה והכבוד הרב שיש בי לכבודו שכן הרבה זכינו לשמוע הרצאותיו והתחזקנו ב"ה ובפרט בתחילת דרכינו בתשובה, ואפילו זכינו לחלק קלטות של כבוד הרב (במבצע המיליון) בצמתים וברחובות ישראל. אנא, ראה לדון אותנו לכף זכות כפי שאנו דנים את כבודו בעניין השקפתו על חסידות ברסלב כפי שהובאה בהרצאה הנ"ל, שכן ידוע לנו כמה חשובה העבודה שעושה כבודו שהוא מחפש אמת ואוהב לגלות האמת לרבים ולקדש שם שמים. רק כוונותינו היא להציג את ההכרות שלנו עם ברסלב וכמה חשובה היא לעניין קרוב הרחוקים ולקרוב הגאולה שכן כדאי לדעתי שכבודו שעוסק בקרוב הרחוקים ידע כמה דרך ברסלב חשובה ומקרבת באמת את ישראל לאביהם שבשמים. ידעתי שכבודו לא חסיד ברסלב אבל ציפיתי ליחס יותר אוהד לברסלב ממה ששמעתי, שכן הרב מחפש אמת ואיש אמת. התפלאתי, האם לא זכה להתוודע עדיין לדרך של רבי נחמן מברסלב? לפי תשובתו הרדודה בשיעור הנ"ל נראה שאינו בקי כלל וכלל בדברי ובדעת הצדיק. אנא האמן לי שמכתב זה שייכתבו בו בהמשך דברים שנשמעים קשים, נכתב כולו מתוך אהבה ואמונה בכבודו שרוצה אמת, ואנכי, הקטן שבקטנים נאזרתי בעזות דקדושה ממש, אז אנא אל תזלזל בדבריי והשי"ת ייתן לכבודו סבלנות לקרוא את כל המכתב כי אין אני כותב מעצמי, מי אני ומה אני לדבר עם מצדיק הרבים וחכם כמו כבודו אבל כמו שאמר ר' ישראל דב אודסר זצ"ל (בעל הפיתקא) "אל תתבלבל ואל תבהל כי ברוך השם יש לנו כתפיים רחבות לסמוך עליהם". לגופו של עניין, הרי שבהרצאה הנ"ל נשאל הרב על דעתו בעניין הנסיעה לאומן בראש השנה והרב ענה תשובה לא מדעתו אלא בשם גדולי הדור. מי הם גדולי הדור שעליהם מכוון הרב? שהרי גם בשאלה מי הוא גדול הדור ישנם מחלוקות והרב לא נתן לשואל תמונה שלמה שהרי אם ירצה לבחור לו רב של ברסלב, הרב שיבחר לו יהיה גדול הדור עבורו. הרב עונה לו ע"פ דעתו האישית שבחר לו את גדולי הדור שלו מה שאומר שבעצם עונה את דעתו שלו. מי הם אותם גדולי הדור? האם יש רשימה של גדולי הדור שאפשר לעשות מהם רשימה ולבחור ע"פ הרוב? ועוד, כיצד יודע הרב בוודאות את מעלתם? שהם אכן גדולי הדור? כי רבנו נחמן מברסלב מזהיר אותנו שיהיו בדורות הללו הרבה מפורסמים של שקר ואמר "ועל ידי זה נוטלין חרב הגאווה מנהיגי הדור,שמתגאים על הדור בחנם,כי יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות ומושלים על עם דל והם מתגאים על הדור בחנם,כי לא נתן להם הגדולה מהשמים כלל..(עיין לוקוטי מוהר"ן תנינא תורה ה "תקעו אמונה" 'ה'. וחשובה כל התורה הזאת להמשך) וכן כתוב בליקוטי מוהר"ן ח"ב פ' כמו שמצינו בדור הזה שכמה בני אדם...מתחילה היו רוצים בהתנשאות לשם שמים,אבל עכשיו,שההתנשאות היא בשביל כבוד עצמו,התקינו שלא ירדוף שום אדם אחר התנשאות אלא יברח מן ההתנשאות...וכו' וכן יש הבדל בין פוסק גדול לבין צדיק גדול. כל זה צריך ברור עמוק והוא בנפשנו שהרי אמונת חכמים היא שורש ויסוד ביהדות, וכן כותב המהר"ל מפראג שכל מושג גלות הדעת (שנאמר גלו עמי מבלי דעת) נאמר על העלמת הצדיק שהוא בחינת הדעת בחינת משה שהרי משה הוא הדעת ככתוב בכל הספרים(עיין שם תקעו אמונה ז') ולכן נקראים דורו דור דעה כידוע. וכן מה עניין שאומר הרב רוב גדולי הדור? מה שייכות יש לרוב שהרי אם אדם מקבל עליו רב כפי שכתוב עשה לך רב והסתלק מן הספק הרי חייב לשמוע לאותו רב אפילו אם הוא דעת מיעוט ואפילו יחיד (כפי שהעיד על עצמו הרב שקיבל עליו בכל עניין לשמוע לרב שפירא זצ"ל). כשאדם אומר רוב גדולי הדור, זה אומר שבאמת לא עשה לו רב כלל ואין לו רב רק בוחר רב שיסכים לדעתו שלו והרי שאין לו אמונת חכמים כלל כפי שמספר ר' נתן בנסיעה לארץ ישראל פגש תלמידי הגר"א זצ"ל "בתוך שעמדנו שם יחד,דברתי עימהם קצת עד שהתחלנו לכנוס בעניין וכוח קצת שבין חסידים למתנגדים,כי הם מהכת המתנגדים הגדולים על כל החסידים כמפורסם.והתחלתי לדבר עימהם מאמונת חכמים.ואני הייתי סבור שעל כל פנים יש להם איזה אמונה בהגאון מוילנא שנקראים על שמו.אבל הם השיבו לי מיד,ואחד מהם היה עיקר המדבר,וכולם הודו לו,ענה ואמר וכו' וכו'...אמונה יהיה לי באדם וכו'? והתחלתי להתווכח עמו אם כן מהו אמונת חכמים.אבל הם לא הטו אזן לדברי כלל,והשיבו דברי שטות והבל הנוגעים קצת לכפירות.כי באמת מי שאין לו אמונת חכמים גם אמונתו בהשם יתברך אינה בשלמות,ככתוב בפרט בתורה "תקעו תוכחה" בסימן ח' ליקוטי תנינא.ואז ראיתי היטב החילוק שבין חסידים למתנגדים,כי ראיתי שאפילו בתלמיד חכם שלהם שהם אומרים עליו שהוא תלמיד חכם וחסיד גדול גם בו אין להם אמונה.ואחר כך אמרתי להם בפרוש,אני הייתי סבור שאם אין לכם אמונה בגדולי הצדיקים של החסידים,על כל פנים יש לכם אמונה בתלמידי חכמים שלכם,אבל עכשיו אני יודע מדרגתכם שאין לכם אמונה כלל(עיין "ימי מהורנ"ת ס' עז') וכן כדאי לציין שבעל תשובה יכול לבחור כל מנהג שרוצה. וכך נפסק להלכה. וכן במחלוקתו של קורח ועדתו שמנו ר"ן ראשי סנהדראות האם המספר הרב שמנו מוכיח על נאמנותם? תחילה היה צריך הרב לשאול אותו מיהו רבו והאם הוא מתחזק באמונה מספרי ברסלב. ועוד, עניין ראש השנה של רבנו הוא חידוש שכן רבי נחמן כותב (חיי מוהר"ן) שבעניין של ראש השנה באומן אזי לא יועיל שום עצה מרב שאפילו אם הוא רבנו בעצמו יסכים שלא יבואו אצלו על ראש השנה צריך שלא לשמוע לו שכן בכל פעם ששואלים את הרב והצדיק בעניין של עבודת השם שיש בה מסירות נפש חייב לומר שלא יעשה אך באמת לאמיתה צריך לנסוע. וכן אמר רבנו ש"ראש השנה שלי הוא חידוש גדול וכו' רק השי"ת נתן לי זאת במתנה שאני יודע מה הוא ראש השנה לא מבעיא אתם כולכם תלויים בראש השנה שלי אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי" (עיין חיי מוהר"ן פרק "גודל יקרת ראש השנה שלו"). רואים שבעניין ראש השנה של רבי נחמן צריך לעיין הרבה ובטח שצריך לדעת מה מדברים לפני שעונים תשובות בנושא. האם הרב ראה פעם מה אומר רבי נחמן על ראש השנה שלו באומן? האם אותם גדולי הדור ראו? איך מדברים אם לא יודעים? והרב שלנו ר' ישראל דב אודסר אמר "בכל רגע שעם ישראל יתקרבו לרבנו ולא ישמעו לכל הרבנים,לכל המתנגדים-אז יהיה הגאולה תכף,כן!(לא ישמעו לרבנים בעניין זה שאומרים הפך דעת רבנו). ואם אכן ראו גדולי הדור הנ"ל את דברי רבי נחמן ובכל זאת השקפתם היא שלהישאר עם האישה והילדים בראש השנה יותר חשוב מתיקון נפשו, שכן הצדיק ,מבטיח לבאים אליו תיקון גדול שאפילו הוא לא יכול לעשות כל השנה אלא דווקא בראש השנה, לפחות יכול היה הרב לספר מה החשיבות שרואים גדולי ברסלב בנסיעה לאומן בראש השנה ולהסביר מה מקור המנהג של ברסלב לנסוע לאומן בראש השנה ולמה נוסעים לאומן. ואפילו אם הרב אוחז בדרך אחרת (למרות שהרב בהמשך דבריו אומר שאין דרכים אלא רק שולחן ערוך ובעניין זה אתייחס בהמשך ב"ה), חשוב שהעוסק בקרוב הרחוקים יספר על ברסלב שאפשר שאם לא כן הוא עלול להיות בכלל מונע טוב מבעליו שכן מונח בשאלת אותו השואל כמיהה להבנה מה זה ברסלב. ועוד, איך לא מבטלים עצמם כל הגדולים לדעת רבי נחמן שהרי גם הם מודים שגדול מהם בידיעת התורה והשולחן ערוך והוא בעצמו מצווה לבוא אליו בראש השנה.(ועל בעלי גאווה שחושבים שהם יותר גדולים אין מה לדבר אלה ברור שהם כלום ולא שווים יחס כלל). בוודאי שחשב רבנו וידע שהבאים אליו יצטרכו לעזוב את האישה והילדים ואפילו בימי חייו שהדרכים היו קשים ומקולקלים היה מצווה לבוא אליו כל שכן בזמננו שהדבר פשוט וקל, והרי רוב החסידים בימינו נוסעים להתפלל עם האדמורי"ם שלהם בראש השנה ועוזבים את האישה והילדים.וכולם ככולם נוסעים לחו"ל לאסוף כסף לחתן ולכסות חובות לפעמים לזמנים ארוכים חודש ויותר שלא כמו הנסיעה לאומן שזה כמה ימים בלבד וכן נוסעים לקברות צדיקים לבעל שם טוב זצ"ל ולנועם אלימלך זצ"ל וסתם להינפש והאדמור מגור והרב שטיינמן שליטא אוספים כספים לישיבות וכוללים וכנסים וכן כמה פעמים כבוד הרב עזב את האישה והילדים להרצאות בחו"ל ואיש אינו פוצה פה אם כן התמיהה שלי היא למה על ברסלב המלחמה וההתנגדות, שהרי ראש השנה עם האדמו"ר היא כלל גדול בחסידות כולה ובפרט שרבנו מבטיח שהוא קיבל במתנה את ראש השנה, ואמר "מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, ואם צדיקים אחרים אינם אומרים כך, אז עוד קושייה, כלומר, הלא בלא זה כבר מקשים עליו קושיות הרבה ויהיה קשה עוד קושייה זאת גם כן, מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה דייקא", וממשיך רבי נתן, "מכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו (היה זה בערב ראש השנה האחרון לחייו באומן), למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז על זה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה".(חיי מוהר"ן). ועוד, "רבנו ז"ל ייחד שני עדים נאמנים...והבטיח ואמר בפניהם: 'מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים וייתן פרוטה לצדקה עבורו, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ורוחב להושיעו ולתקנו... ואני חזק בכל הדברים שלי אך בזאת אני חזק ביותר'" (הקדמה לתיקון הכללי). ועוד, רב שעוסק בקרוב רחוקים חייב להודות שיש פה תופעה מיוחדת ההולכת ומתחזקת של התקרבות לברסלב.כמו שאומר החזון איש זצ"ל באיגרת יודעת נפש העם מנהיגה.רואים שעם ישראל הולך ומתקרב לברסלב,באומן ראש השנה יש מניינים מכל הזרמים והעדות מניין סאטמר, ליטאים, תימנים, חב"ד ספרדים וכו' מה שאין בשום מקום אחר. פעם "ברסלב" הייתה מילת גנאי כמעט והיום כל העיתונות החרדית, המודיע וכו', כולם מדברים על רבנו ועל הנסיעה לאומן והרב בוודאי מרגיש את זה(ואולי אפילו זאת נקודת האמת שאין בעל מלאכה מקנא אלא בבעל מלאכתו). חמישים אלף יהודים רק מישראל נסעו בראש השנה האחרון לאומן, ואני עד להמון אנשים שחזרו בתשובה, כולל אחותי, רק מנסיעה לאומן וזכו שם לאמונה ותשובה בלי וויכוחים והוכחות לוגיות וטוען ונטען עם היצר הרע (שדרך אגב, רבנו מזהיר לא לבוא כך ליצר הרע בויכוחים עיין לקמן ), והקיבוץ באומן הולך וגדל משנה לשנה, בדיוק כפי שהבטיח רבנו שאמר "אלי עוד יבואו באוניות אוויר". ברור שכל זה מחייב תשובה רצינית יותר ממה שהרב ענה בפועל. רבנו "אמר שלעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב..וכו'(חיי מוהר"ן שלט') יש דיבורים כאלה במקום אחר? דע, כבוד הרב, שיהודים כמוני אפילו אצל התנא האלוקי רשב"י בל"ג בעומר, לא מקבלים התחזקות כמו אצל רבנו בראש השנה. אולי כדאי להתחזק קצת באמונה ברבנו?! אולי באמת מקבלים באומן משהו שמי שלא היה לא טעם מעולם. וכנראה שהשאלות בעניין ברסלב רק ילכו ויתרבו לכן חייבים כל הרבנים להיות בקיאים בספרי ברסלב קל וחומר המחזרים בתשובה. הזדעזעתי לראות איך עומד יהודי לפני הרב והרב עושה כל שביכולתו להרחיקו מברסלב שאם לא כן לא היה מדבר רק מהרע (רע לדעת כבודו כמובן).רבי נתן זצ"ל תלמידו המובהק של רבנו שהיה צדיק קדוש ונורא בעצמו ירא שמיים תלמיד חכם עצום שידע את הש"ס וכתבי הארי הקדוש בקי בכל הספרים הקדושים קדימה ואחורה וכל מי שלומד "ליקוטי הלכות" מבין זאת מיד וכן כתב הרבה מספר "קדושת לוי"(רבי יצחק לוי מברדיצוב- סנגורם של ישראל) שידע את השולחן ערוך בעל פה וכן כתב פרוש על כל שולחן ערוך עם ספר אחד "ליקוטי מוהרן" שזה פלא בפני עצמו שעם ספר אחד מסבירים את כל התורה כל המצוות (בסוף המכתב נדבר מזה קצת בע"ה) ועובד השם אמיתי והוא שכתב מפי רבנו את כל ספריו שרבנו אמר עליו שרק הוא יודע משהו על רבנו ורבי נפתלי קצת (ועל שני ענקי עולם אלו אמר רבנו שהם כמו נוצה על המעיל שלו) אמר רבי נתן שיהודי מגיע לבית דין של מעלה אחרי 120 שנה אם נותנים לו בחירה לעונש, כף הקלע, שבעה מדורי גהנום, יסכים לכול בלבד שלא לרדת לגלגול בעולם הזה כי אחר הכל שם זה הסוף ויגיע לתיקונו אבל בזה העולם יכול להיות שיקלקל יותר מי יודע עולם הבחירה הוא עולם השקר סכנה עצומה. אבל אם יגידו לו בבית דין של מעלה שירד לשבעה גלגולים ובאחד מהם יזכה לומר תיקון הכללי בציון רבנו עוד פעם אחת הוא מוכן לרדת, לא חומש, לא משנה, לא גמרא, זהר וכו, תיקון כללי אחד בציון רבנו! כבודו מבין מה משמעות הדברים הנוראים האלה מה הוא מונע מיהודים שאומר להם לא לטוס לאומן,גדול המחטיאו מהורגו אמרו חז"ל. בתור ניסיון שכבודו ישאל כל אחד מגדולי הדור הנ"ל אם יתנו ליהודי 100,000דולר לעשות ראש השנה באיזה מקום בלי האישה והילדים בשביל פרנסה או לכולל או לארגון שופר וכו' מה לדעת כבוד הרב תהיה התשובה? או חולה שצריך לעזוב לראש השנה לרפואה וכו' קרוב לודאי שלכל אלה הרבנים יתירו לו לנסוע בדוק ותראה, יהודים עוזבים את הארץ בראש השנה עם ובלי המשפחה בשביל שטויות כל הזמן בפרט חילונים שלרוב הם השואלים את כבודו שאלות בהרצאות יש מהם שבכלל לא נשואים לאלה הרווקים תמצא מניעה אחרת וייצר הרע אחר לעכב אותם מלהגיע לקיבוץ הקדוש בציון רבנו בראש השנה לתיקון נשמתו לנצח נצחים. אם דעת גדולי הדור הנ"ל היא כפי שהובאה בהרצאתו של הרב לפני הכל הרב צריך היה לשאול את אותו השואל האם הוא נשוי? הרי שלרווקים מותר לנסוע לדעת גדולי הדור הנ"ל, לצערי השקר צועק ושקוף וכל בר דעת שהאמת נר לרגליו רואה פחד מברסלב,שיתגלה שיש צדיק שהכין הכל מה יהיה עלינו ודי לחכימא ברמיזא, זה הכל פגם אמונת חכמים אין להם אמונה בדברי הצדיק או וכך מקווה אני שלא יודעים למה אפשר לזכות וכמה גדולתו של רבי נחמן(נשמת משה רבנו עיין לקמן) אם נדון לכף זכות. ירגיש הרב ויתן ליבו האם אני אומר אמת?, הרב מאמין להם לאותם גדולי הדור ולא לרבי נחמן, יש בכלל אפשרות שמתקרבים לקרסוליו בתורה ויראה, רבנו אמר "אני אוצר של יראת שמיים". אומנם יפתח בדורו כשמואל וכו' וטרם שקעה שימשו של עלי וכו' ואין לך אלא שופט שבימך וכו' אבל רק בכוח וחיפוש רוח הקודש של רבו שהוא הצדיק האמת, והברור בנושא זה עמוק אבל על קצה המזלג אומר ר' נתן זצ"ל "בליקוטי הלכות חשן משפט הלכות שלוחין הלכה ה'" "שעיקר כל התורה הקדושה הוא אמונה כמו שכתוב "כל מצוותך אמונה" וכמו שאמרו חז"ל בא חבקוק והעמידן על אחת..ועיקר האמונה ע"י ברור המדמה שהוא השליח של השכל ובירורו ע"י רוח הקודש רוח נבואה(עיין ליקוטי מוהר"ן תינינא סימן ח') כי השכל רחוק מכל ידיעות הגשמיות רק ע"י המדמה מגיע להשכל ידיעות תארי הגשמיות ועל כן במדמה שם עיקר הבחירה והוא עץ הדעת טוב ורע, ומשה רבנו זצ"ל (בבחינת עץ החיים) רבן של כל הנביאים ע"י רוח הקודש נבואה מברר את המדמה ואז זוכים באמת לאמונה "וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'..ולכן צריכים לזהר בנפשו מאד מאד לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש .כי עקר אמונת חידוש העולם שהוא עקר היהדות נמשך על ידו דיקא ולא מדברים לרשעים שאין שייך אזהרה הנ"ל,כי ישחקו ויתלוצצו גם מאזהרה הזאת גופא וכל מה שיאמרו להם אמת וצדק ומוסר השכל ונפלא,יפטירו בשפה יניעו ראש בליצנות כפולה לרעת נפשם אבל על כשרים המחפשים אמת ואמונה מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים עליהם צריכים להזהיר שיזכרו מאד לחפש ולבקש הרבה את הצדיק האמת הנ"ל שיוכל לתקנם באמת לנצח.ועקר הוא האמונה השלמה כי בודאי אין החיפוש והבקשה אחרי הגוף הגשמי של הצדיק כי אם אחרי רוח הקודש שלו שע"י זה ברור המדמה שזה תיקונו וכו'..עיין שם... אבל גם אחר כך שישראל קבלו את התורה וזכו לבחינת רוח הקודש ע"י הצדיק האמת שהוא משה רבנו ופסקה זהמתן זהמת הנחש אף על פי כן היו צרכים עוד למצוא שלמות רוח הקודש של משה רבנו אבל הס"מ התגרה בהם מאד ע"י הערב רב וכל זה בא להם ע"י שלא נזהרו לבקש ולחפש עוד ועד את הרוח הקודש של הצדיק האמת משה רבנו שכל זה נמשך מכפירת אמונת חידוש העולם כידוע למבינים אמתיים,שכלל הכפירות שבעולם הן של הדורות הקודמים שעבדו עבודה זרה ממש,הן הדורות של עכשיו שטועים ע"י חכמות שקר,כולם נמשכים מכפירות חידוש העולם מחמת שאמונת חידוש העולם אי אפשר להשיג בשום שכל ומופת שכלי של הגיון כי אם ע"י רוח הקודש של הצדיק האמת שבכל דור שהראשון והרבי שבכולם הוא משה רבנו כנ"ל.וזה שבאו אל אהרון ואמרו לו" ..שכל טעותם היה בעניין הנ"ל שלא השתדלו לחפש קדושת רבם משה כראוי עד שנפלו לטעות כזה ע"י הערב רב,שמאחר שאינם יודעים מה היה לו למשה, על כן רצו לעשות אלוקים אחרים.ולא שתו אל ליבם האמת,כי,אדרבא,מאחר שמשה עשה להם טובות כאלה וגילה להם אלקותו יתברך בהתגלות נפלא ונורא כזה,ואם עכשיו נעלם זה לטובתם כדי שישתדלו לחפש ולבקש את קדושת רוח הקודש שלו יותר ויותר עד שיתבררו ביותר ויותר כאשר היה באמת שמשה עלה למרום כדי לקבל שאר מצוות התורה,כדי לתקנם בשלמות,והיו צריכים לעמוד ולצפות לישועת השם ולחפש ולבקש ולהתגעגע אחריו עד שהיה חוזר ובא אליהם והיה מלמדם ומאיר בהם כל התורה.וכמו שעשה יהושע שעמד אצל ההר והמתין שם על משה רבו...כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון.והקשה רש"י והלא כל ימי יהושע לא השחיתו וכו',אלא מכאן,שכל זמן שתלמידו קים כאילו לא מת וכו'וקשה הלא הצדיק האמת נקרא חי לעולם כמו שאמרו "ובניהו בן יהוידע בן איש חי וכו' מכל שכן משה רבנו בודאי חי וקיים לעולם וכמפורש במדרש רבה משה רבנו לא מת,כי הוא עומד ומשמש במרום ובזהר תא חזי משה לא מית ומאי דכתיב "וימת משה" הוא מסטרא דילן וכו'...היינו בכל עת שיהיה נקרא אחרי מותי,דהינו שלא תעסקו כראוי בתורתי ולא תחפשו ותבקשו אותי היטב אבל כל ימי יהושע והזקנים שעסקו היטב בתורת משה וחיפשו בה קדושת רוח הקודש של משה בודאי לא השחיתו,כי עבדו את השם כל ימהם.ואז בודאי נחשב משה חי וכן נוהג מדור לדור לעולם שבכל עת שנמצאים צדיקים שעוסקים כראוי בתורת משה אזי משה חי ןכו' עיין שם כל ההלכה "שלוחין ה". אבל לא יכול תלמיד לחלוק על משה רבנו בדיוק כפי שקורח ועדתו לא יכלו לחלוק על משה(רק לפי כללים שקיבלו ממשה כמו שלא תעשה לפעמים דוחה עשה ואפילו מרבנן ודי לחכם) כמו שיהושע לא יכול לעקור מצווה מדברי משה שקיבל מהשם כך בדיוק רבנו הנחל נבע מקור חכמה רבנו נחמן בן פיגא(יחידה שביחידה של נשמת משה) קיבל את ראש השנה מתנה מהשם רק לא מאמינים השם ירחם.במקום חילול השם אין חולקים כבוד לרב. שיהודי נוסע לאסוף כסף או לרפואה אין הבטחה שיצליח וזה לחיי שעה לא לעולם הבא וכאן שרבנו הבטיח לקח עדים על זה ואמר שבזה הוא חזק במיוחד פתאום צועקים האישה והילדים ואם הוא לוקח את משפחתו איתו אז מותר? אז שיאמר הרב בפרט שייקח את משפחתו איתו, הרי כל בר דעת רואה איזה הבל וקטנות מוחין חוסר ידע ויצר הרע כל התשובה הזאת. יש כאן הבטחה של צדיק לנצח נצחים הכל יותר חשוב מזה? חס ושלום.אין זה כי אם עצת היצר להרחיק יהודים מתיקון נשמתם.וזה שהרב אפילו לא מזכיר את כל הנ"ל רק מחזק ומראה כמה עניין רבנו אמת הייצר הרע לא היה נלחם כל כך על דבר שלא מועיל באמת.הרי לדעת כולם זה עניין של השקפה ולא איסור, זה כלל לא עומד זה כנגד זה ההפסד כנגד התועלת. ועל השאלה האם מותר לצאת מארץ ישראל לקברות צדיקים?( כבר כתבו האחרונים על זה ויש שו"ת על זה גמרא ראשונים רמב"ם סתירה משני מקומות, רמב"ן, ראב"ד "שולחן ערוך" גם שני מקומות בסופו של דבר אומר הרב וואזנר שעל מנת לחזור מותר, חוץ מטיול וגם על טיול (לשוט) אמר שאם נוסעים כדי לראות נפלאות הבריאה אפילו לנופש מותר וכן נוהגים רוב העולם שלצורך מותר, כל צורך, ובטח שלקברות צדיקים מותר ואני לא יכנס לכל הש"ות ההלכה ידועה). כבודו תמיד מספר סיפורי צדיקים מגדיל מעמיק פותח דלת לדופקים בתשובה וכאן לא השמיע את כל הדעות אפילו לא את דעת רבנו כל כך בצמצום ענה, כמעט ולא נתן בחירה ואפילו לקח אותה מאותו יהודי שברור שרצה לשמוע על ברסלב ולהבין מה היא הדרך של רבנו. אני מציע לכבוד הרב לקרוא בספר חיי מוהר'ן שכתב רבי נתן שרבנו אמר רק הוא יודע משהו ממני רק הוא ר' נתן הבין את הדברים נכון כפי שרבנו העיד עליו והסיבה שאני מספר זאת שוב היא שיש טענה שנשמעת הרבה אצל הקוראים לעצמם תלמידי חכמים שהתלמידים של רבנו לא הבינו אותו וכל מיני גאות ושקר מסוג זה לכן חשוב לדעת שרבי נחמן העיד שהוא ר' נתן הבין אותו ולכן גם נתן לו לכתוב את תורותיו ואנו יודעים מי היו התלמידים של רבי נתן כמו נחמן מט'שרין ונחמן מטולצשין שבנו הוא רבי אברהם בן רבי נחמן(בעל הכוכבי אור ובאור הליקוטים ועוד) שקיבל מימנו ושהיה נחשב לגדול של ברסלב בירושלים ובנוסף היה לרבי נתן תלמיד בשם משה ברסלבר שממנו קיבל רבי ישראל קרדונר שהיה הרב של רבי ישראל דב אודסר בטבריה שאנחנו קיבלנו מפיו את הדרך האמיתית של רבנו (עיין ספר אביי הנחל מכתבים שר' ישראל דב אודסר שלח לנשיא שזר) וכן הרב קניג שקיבל דרך הבן של רבי נתן רבי אברהם בצפת ורק הם יודעים איך ללמוד ספרי רבנו וכולם היו שרפי קודש ממש ויש לנו השמטות וסודות שמותר לגלות רק לאנ'ש, לכן זאת גאווה ובורות עצומה לומר אני מבין יותר טוב מאותם שקיבלו דברים ברורים איש מפי איש בהבנת ספריו של רבנו ולדוגמא בכל פעם שכתוב בספרי רבנו הצדיק האמת, ואפילו צדיקי אמת ברבים(לרוב) הכוונה על רבנו עצמו(ונכתב כך כגדול השלום וגם כך הייצר הרע של מחלוקת על הצדיק חזקה) ודי בזה. כבוד הרב אני רוצה לספר סיפר אישי אבל ראיתי שהרבה יהודים עוברים דברים כמעט זהים לכן יהיה בעזרת השם תועלת לרבים מסיפור זה שהתחלתי לחזור בתשובה בגלל שהייתי תינוק שנשבה ממש ראיתי בכל יהודי חרדי צדיק גדול ובתמימותי ואמונתי החזקה חשבתי שכל החרדים צדיקים גמורים.היה לי רב ליטאי מתנגד לחסידות מהפרושים(יעני) של ירושלים מאה שערים שגר היום בבני ברק קודם כל על כל שאלה ששאלתי אותו היה עונה תשובות מבולבלות והרבה אפשריות מהגמרא הזאת ואולי אחרת וכל מה שידעו אותם רבנים לומר היה שב תלמד גמרא ולמי שאין יכולת ללמוד שלושה סדרים גמרא? אין להם שום דרך או עצה, והוא הסביר לי השם ירחם עליו שאמונת חכמים זה להאמין שיש חכמה זה לא אנשים ממש השם ירחם, ולגדולי הדור (לדעתו) התייחס כיועצים מקסימום, והוא שהוכיח לי בעזרת חבריו שחלק מהם נחשבים היום לגדולים בבני ברק וירושלים כמה צדק ר' נתן בסיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל הנ"ל.והקמנו ישיבה לבעלי תשובה שהיותה חוץ מזה תרוץ טוב לאסוף כסף לתרומות ואני כעיוור לא ראיתי זאת כלל לא האמנתי שעושים דברים כאלה בשביל כסף אבל באמת הם רצו לקרב רחוקים סך הכל יהודים טובים אבל אין להם באמת דרך.ואני הייתי מקרב נפשות בעזרת השם מעורר אמונה ושולח לישיבה הנ"ל להמשך הדרך.מי שהיה לו כוח ללמוד כל היום גמרא שרד ומי שלא לא היה להם שום דרך לעזור,יותר מזה היום אני יודע שלעצמם הם לא יכולים לעזור קל וחומר לאחרים ובן בנו של קל וחומר לבעלי תשובה שהם לא מבינים כלום ממה שעובר על בעל תשובה.ולכל מי שהייתי מקרב הייתי אומר אלה רבנים חשובים שכך האמנתי והם כנראה השתכנעו מהר אותם רבנים שאכן הם כאלה שהרי לא יודעים שיש דרך אמת בדור הזה והם כמו כולם מספיק טובים להדריך בעלי תשובה שלא יודעים כלום שזה הפך דעת רבנו שאומר שכמה שהחולה יותר גדול כך צריך רופא יותר גדול ותלמיד חכם שלא מבין את מצבו וחושב שהוא בסדר זה החולה הכי חמור מכולם וכאלה הם.והרבה תלמידים בישיבה הנ"ל נפלו השם ירחם מהתשובה, לסמים מייאוש וצער על מצבם ואחד נפטר, לא שאני מאשים אותם הם לא יודעים תינוקות שנישבו לדרך האמת לאמיתה שבדור ברסלב כמובן.אני זוכר את השאלות של אותם הנופלים וזוכר את הקושיים ואני יודע בטוח שאם אז הייתי יודע אז את העצות והדרך של רבנו הם קרוב לודאי לא היו נופלים וכבר אז התחלתי לחפש את הצדיק שיש לו דרך לעזור לכולם בדור הזה יום אחד התחלתי ללמוד עם חבר חילוני תורה וחיזוקים באמונה וחבר מביא חבר נעשו כ-20 ולפעמים 30 יהודים שהתחילו לקרוא לי הרב ואני ידעתי מי אני באמת בסך הכל לומד שנה שנתיים תורה ויודע לחזור על מה ששמעתי בסמינר "ערכים" וכדומה ואין פני יפות כלל.וידעתי שאני לא יכול לעזור להם הם צריכים רב אמיתי ושלחתי את כולם לאחד מהרבנים שלי מהישיבה הנ"ל. מאותם 20 נשארו 3 שאולי 2 מהם שומרים שבת וגם זה בקושי, הרב הזה נחשב לעילוי וראש כולל של גאונים ובגלל לשון הרע אני לא כותב את שמו ויש לי הכרת הטוב אליו על מה שעזר לי ואני יודע שהוא באמת רצה לעזור ולקרב. שלא יבין הרב לא נכון אלה יהודים טובים תלמדי חכמים שאני אוהב אותם באמת.באותו זמן אחד הרבנים שם אמר לאישתי:" את יודעת בעלך עשה אותי רב" ואז הבנתי את האמת שכמו שאותם חילונים שאני מלמד רוצים להמליך אותי לרב כך גם אני המלכתי אחרים וכמו שאני לא יודע את הדרך לעזור ליהודי כך גם הם אין להם שום דרך ולא נקיים לגמרי משום תאווה וכלל לא התחילו לעבוד על עצמם רק נשארו בדיוק כפי שגדלו בבית חרדי וכל היהדות שלהם "מצות אנשים מלומדה" רק חכמים בעיני עצמם ויודעים הרבה גמרא והלכות.והלוואי שיהיה להם לרוב החרדים חצי מהאמונה והלב שיש לבעל תשובה הכי פשוט, כדברי הגמרא(ברכות לד:) במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד כפשוטו,וכמו שכותב הנועם אלימלך בפרשת מצורע על מאמר זה "דהנה האדם,ההולך בעבודתו יתברך,צריך לדקדק על עצמו במאד מאד,שלא יבוא לו שום פניה וגדלות בעבודתו,יתברך שמו...כי אם חס ושלום יבוא לו פניה ,אזי העבדות בזה אינו עולה למעלה אך כשאדם רשע עושה תשובה...אז מעלה גם כן תפילות של הצדיק...מחמת והובא אל הכהן עיין שם, רק לי הייתה מספיק ענוה לומר אני לא רב ולא יודע את הדרך לעזור והם ישר קיבלו הנהגה כמוצא שלל רב תרתי משמע.בנוסף שני ילדי שיהיו בריאים וצדיקים נ"י למדו בחיידר ליטאי באלעד זה מה שהיה אז באלעד, והם ידעו שאני בעל תשובה אבל כדי להקים את החדר הייתי מספיק טוב אבל שהחיידר כבר הוקם את הילד השלישי שיהיה צדיק ובריא נ"י לא קיבלו ואמרו שהילדים שלי טובים והכל בסדר אפילו אחד הובא כדוגמא בפני המפקח שרצו להרשים אבל אמרו לי בפנים בגלל שאני בעל תשובה ולובש מעיל שחור ארוך בשבת ומתפלל עם חסידים לא מקבלים את הילד השלישי, ועל פי הרב שטיינמן בחיידר הזה יישק דבר לאחר ניסיונות רבים שיקבלו אותו ולא קיבלו הלכתי לרב שטיינמן ושסיפרתי לו את הסיבה שבגללה לא מקבלים אותי אמר שאסור לו לשמוע את זה כי זה לשון הרע ונתן הוראה ע"י המשמש להכניס את הילד מיד לחיידר והמשמש טלפן למנהל על ידי.שבאתי עם הילד למחרת אמרו לי אותם מפקח ומנהל החיידר, שיש להם היתר מרב אחר לא להכניס את הילד לחיידר וגם את שמו של הרב הם לא רוצים לומר לי הפעם, ואז ראיתי בעיניים שלי כמה צדק ר' נתן גם ברב שלהם הם לא מאמינים באמת רק כאילו מקשיבים לרב שטיינמן דיבורים כאלה שנוח להם.ואחר כך ראיתי שגם אצל החסידים לרוב, היום הרבי בבחינת "אמרגן" איפה יגורו, שכונות וכדומה האדמורים האמיתיים שבהם אומרים שהם לא צדיקים שיכולים באמת לעזור ליהודי כמו הצדיקים האמיתיים של הדורות הקודמים והיום אין הבדל באמת בין חסידים למת'נגדים כפי שכולם היום יודעים ורק קצת במנהגים כסעודה שלישית בעשרה וכו' יש הבדלים קצת ואם תשאל אותם כמעט כולם לא יודעים בכלל להסביר את ההבדל בשורש בין חסידים לליטאים ולכן חסידות אמיתית היום תמצא רק בברסלב והאמת עד לעצמו. רבנו הקדוש אמר לברוח מכל התמנות אין היום התמנות לשם שמים. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן תקעו תוכחה ח, כי כשמתקרבים חס ושלום,למנהיג של שקר,ע"י זה באין חס ושלום לאמונות כזביות,כי מנהיג של שקר הוא בחינת נביא השקר בחינת רוח שקר וע"י זה נתקלקל המדמה וכן אומר רבנו שהמנהיגים של שקר ומפורסמים של שקר הם לא כל כך אשמים כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג ומשכנעים את עצמם שהם לוקחים מנהיגות כמרחמים על עם ישראל ומתרצים לעצמם שאין ברירה ושבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש וכו' אבל מי שעתיד ליתן את הדין זה אותם שהמליכו אותם השם ירחם ויסלח לי אני חזרתי בתשובה על זה ואני היום ברוך השם יכול להפנות יהודים להצדיק האמת שיש לו דרך לעזור לכולם גדולים וקטנים ויש לו עצות לקרב כל יהודי שיכול ללמוד ושלא יכול, שעובד ובטל וכו' מנהיג אמיתי שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אדם בדיוק כמו שהתפלל משה רבנו והוא בעצמו נשמת משה רבנו. ואותם גדולים איך יודע הרב שלא המליכו אותם כמה חרדים אחרים שראו שהם גאונים והבינו בכולל הכי טוב גמרא אבל זה יכול לעשות אותם פוסקים גדולים אבל צדיקים נקיים ממידות רעות ותאוות רעות שהתנקו לגמרי מהכל בגיל צעיר כמו שרבנו אמר שהוא חידוש בזה שאף אחד לא יצא לגמרי ממידות ותאוות רעות בגיל צעיר ילד ממש כמו רבנו הקדוש.תשאל אותם ותראה. פעם אמר יפה האדמור מקוצק -השאלה לא אם הם למדו את הש'ס השאלה מה הש"ס לימד אותם?ושים לב שהליטאים קוראים לגדול שלהם גאון ואנחנו החסידים קוראים לגדול שלנו צדיק כי כל אחד שם דגש על הדבר שמתפעל ממנו.וקודשא בריך היא ליבע בעי. ונחזור לעניין אנא שכבודו יקרא בספר חיי מוהר"ן את הפרקים "גודל יקרת ראש השנה שלו"(שקצת נכתב למעלה) "מעלת המתקרבים אליו" "גדולת נוראות השגתו" "עניין המחלוקת שעליו "נסיעתו וישיבתו באומן"(שקצת נכתב למעלה רכ' רכא' שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבלינו לבד,כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עיין שיחות הר"ן רט) כדי שידע כבודו מה מדבר ועל מי מדבר. ואיני יכול להתאפק מלהעתיק כמה דיבורים קדושים כטיפה מין הים מחיי מוהר"ן ועוד: "אני ענו מכל המפורסמים"(חיי מוהר"ן רס"ט). "אני נהר המטהר מכל הכתמים" "שיודע כל הצדיקים מאדם ראשון עד עכשיו מאיזה מקום היו" ומאיזה מקום משכו תורה. "הסור מרע שלי הוא חידוש נפלא וגם העושה טוב שלי הוא נפלא מאד כי אני עושה טוב הרבה באמת והתורה שלי עושה הרבה מאד בעולם כי ע"י התורה שלי נמשכות כל ההשפעות שבעולם". "אמר:"פעם אחת דיבר עמי מעניין שאי אפשר להיות איש כשר באמת כי אם שמתקרבים להצדיק האמת שבדור.ענה ואמר קודם שנמצא הצדיק האמת בעולם יכולים להתקרב להשם יתברך מעצמו..אבל אחר שכבר נמצא הצדיק האמת בעולם אי אפשר להתקרב להשם יתברך באמת בשום אופן כי אם כשזוכין להתקרב אליו ויש לי בעז'ה שיחה נאה בזה "על שתי כיתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם על אלו האנשים שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים ועל אלו המקורבים אליי ואינם מקיימים את דבריי כי אני יודע שיהיה עת בעת שיהיה אדם מונח על הארץ עם רגליו אל הדלת אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאד מאד על שלא זכה להתקרב אלי או שלא קיים את דבריי". אמר "שהשיג יחידה בתכלית מדרגה עליונה".יחידה שביחידה אמר:"זה פעלתי אצל השם יתברך שהגואל צדק יהי מיוצאי חלציי". "פעם אחת דיבר עימי ואמר כמתגעגע איך לוקחין חבריא כמו שהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי וכיוצא ואני הייתי גם כן תוחב ראשי בניהם וכו'... ענה ואמר:איפה שהיה נמצא חבריא הייתי אני הרבי שלהם מן הסתם". אמר רבי נתן:"שמעתי מפיו הקדוש שאמר אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת שום (ברכות נח) רק שאין לי החוץ וחצי דבר איני רוצה לומר". פרוש כי בן עזאי אמר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה ואמר רבנו זצ"ל שיש לו כח לומר זאת שהם דומין לפניו כנ"ל, רק שאין לו החוץ לומר עליו חוץ מזה והבן. גם נראה מכוונתו שיש לו בזה העניין ,רק שאין יכול לגמור המאמר הנ"ל בשלמותו על כן איני רוצה לאומרו." אמר:"שהכוח שהיה לדוד המלך ע"ה לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני וע"י זה העלה אותו משבעה מדורי גהנום והכניסו לגן עדן כמו שאמרו חז"ל זה הכוח יש לו גם כן שהוא יכול להעלות בדיבור בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גהנום ולהכניסו לגן עדן". "אמר הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול כמו של עכשיו וכו' ויקנא מאד את המקורבים אליו מכל שכן את מי שזוכה להושיט לו יד וכו' "אמר עם הקטן שבאנשי שלומנו יהיה נעשה עימו בעולם מה שלא נעשה עם המפורסמים של עכשיו(כבודו יראה מי היו הצדיקים המפורסמים בזמן רבנו ויבין כח רבנו) "אמר הספר הקדוש ליקוטי מוהרן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולתא" "אמר אפילו אם היה הבע'שט והאר"י ז"ל וכו" בעולם לא היה יכול להשתוות עימי" "אמר:איך אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך אדם בו מעולם מזמן קבלת התורה וכו'..אף על פי שהוא דרך ישן מאד אף על פי כן הוא חדש לגמרי ועכשיו לציטוט אולי החשוב ביותר לענייננו "כמה פעמים חזר בעצמו דברי העולם שאומרים עליו שאין כאן ממוצע,רק או שהוא חס ושלום כמו שהמתנגדים בודים עליו וכו' הדוברים על צדיק עתק רחמנא לצלן וכו, או אם הוא להפך שהוא צדיק אמתי,אזי הוא חידוש נפלא ונורא ונשגב שאי אפשר לשער במח אנושי כלל.כי כך היו רגילים רב העולם לומר עליו זכרונו לברכה.והוא זצ"ל חזר בעצמו דיבורים אלו כמה פעמים ורמז לנו שהאמת הוא כן שאין כאן ממוצע.והבוחר יבחר לו האמת כי האמת הוא אחד.(ועיין בסימן נ"א בליקוטי א) ומזאת השיחה בעצמה יוכל להבין מעט גדולתו,כי על ידי עוצם ההתנגדות והמחלוקת יוכל להבין האמת בהפך ממש, ויתפלא על עוצם גדולתו בלי שעור כי אין כאן ממוצע כנ"ל והבן היטב האמת לאמיתו וצרפתי לכבודו דף מה אומרים על רבנו כל הגדולים של הדור הקודם וקצת בני דורנו ואיך עדיין יוכלו אותם "גדולי הדור שדיבר איתם הרב לצאת כנגד רבותם? "אמר אני קנקן חדש מלא ישן...אני זקן שבקדושה וכו' שמגלה דברים שכיסה עתיק יומין וכו', "אמר כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות,רק שהחילוק היא שמשיח יגזור אמר ויקום אבל אצלי עדין יש בחירה,אבל אצל משיח כבר לא יהיה בחירה כלל" "אמר אני אשיר שיר לעתיד שזה יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים" ואולי נראה לכבודו שאלה הדיבורים הם גאווה? ראה חיי מוהר"ן רסט "אמר אני ענו מכל המפורסמים כי כל אחד יש לו עבודתו ואני ענו.....וכן במשה רבנו זצ"ל .....מה שכתוב שהיה ענו מאד מכל האדם איך שיך מאחר שכולם תלמידיו איך היה ענו כנגדם?...." יראה כבודו שם את התשובה והחי ייתן אל ליבו ועוד תמיד שואלים איך אתה יודע שרבי נחמן הוא הצדיק האמת? יש הרבה צדיקים והתשובה היא שרבנו אמר על עצמו שהוא הצדיק האמת! ואז שואלים מה זה לא גאווה? אם לא יגיד תשאל איך אתה יודע שהוא צדיק האמת? ואם יגיד אז חס ושלום אומרים זה לא גאווה? נניח שיש רופא בעל תרופה לכל מחלה האם הוא צריך לספר ולפרסם שהוא הרופא? או להשאיר את כולם חולים העיקר שיהיה ענו? ברור שצריך לפרסם עצמו וכן כתוב במעשיה "ממלך עניו" שהעניו האמיתי ככל שמהללים אותו רק מתבייש ונהיה ענו יותר ראה שם איזה פלאות ספר סיפורי מעשיות כל סודות התורה שם. דע שמי שענו באמת בתכלית הענווה יכול לפאר עצמו כי אינו מרגיש כלל שום גאות מזה ההפך זאת הראיה אצל הצדיקים הגדולים שהוא ענו באמת ושום דבר לא יכול לפגום בו כי נקי לגמרה ממידה רעה זאת,כפי שנראה מצדיקים כגון הילל שאמר "אם אני כאן הכל כאן" והגמרא מספרת איך ניסו להכעיס אותו ואיך עמד בניסיון(שכלל לא היה ניסיון כי מהותו ענוה) וראו הכל שהוא ענו באמת והלכה כמותו ,ורשב'י אם יש בעולם ..צדיקים..אני ובני אלעזר הצדיקים,וכמובן שיש סודות ומדרשים אבל לימוד הפשט,הלימוד למעשה תמיד נשאר.. וכן כתוב "באורחות צדיקים "גאות האדם יש בה שני חלקים הגאווה הרעה שיבזה בנ"א בליבו ובפיו וכו'...והגאווה הטובה כמו שנאמר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי ויודה להשם שיאמר אשרינו מה טוב חלקנו ועל זה נאמר ויגבה ליבו בדרכי השם וכו'...ובעיניו ימעט מעשהו בעבודת השם וזאת הגאווה אינה מזקת לענווה אלא מסייעתו וגורמת לו לשמוח במעלות הטובות אמר"אני סבא דסבין..ואם תסתכל מעשיה שבעה בעטלערס הבעטליר הראשון שהיה עוור...(חיי מוהר"ן רעב עיין שם הכל)וזאת אותה נשמה שלימדה את התנא האלוקי רשבי סודות תורה(סבא דסבין בחינת עתיק כידוע ליודעי חן) ואחרון חביב חיי מוהר"ן רעא' גודל המעלה של המתקרבים אליו אי אפשר לשער כי כבר נתפשטו דיבורים כאלו בין העולם שהם מתפארין גם כן בדיבורים כאלו ...אבל באמת המקורבין שלי ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאד מאד.כי אף על פי שהוא בעצמו הינו המקורב אינו כלום,ואינו מתנהג וכו' וכל זה רק טיפה מין הים אנא תקרא את הספרים הקדושים "חיי מוהר"ן"ושיחות הר"ן"ושבחי הר"ן" כולם מלאים עצות נפלאות לעבודת השם "ליקוטי עצות" קיצור ליקוטי מוהרן" ומגודל "ליקוטי מוהר"ן" "סיפורי מעשיות" "וספר המידות" של רבנו אי אפשר לדבר כלל מגודל היופי והיראת שמיים והעצות לעבודת השם שיש שם ואחרי זה "ליקוטי הלכות על כל השולחן ערוך" "וליקוטי תפילות" שהכל יחד מהוה דרך שלמה ומושלמת לעבודת השם דבר אשר לא נראה מעולם גל עיני והביטה נפלאות מתורתך ממש כל הקורא בהם נהיה אדם חדש ומחוזק לאין שעור בעבודת השם ויראת שמיים ממצבו הקודם ואפילו אם למד את כל התורה 101 פעמים, יעמוד משתומם איך העולם לא רצים אחרי רבנו הכל מוכן וניכרים דיברי אמת. הציטוט האחרון הובא כי ידוע שהשומעים פעם ראשונה דיבורים כאלה ישר מנסים לדחוק בתרוצים של שטות כגון "הרבה צדיקים כבר אמרו כל מיני דברים" "ובטח זה סוד ולא פשט"" וצריך להבין ןלא מבינים" וכו', וכל שקר אחר העולה על דעתם העיקר לא להודות באמת, ועל רבנו מפחדים לחלוק אז דוחקים בדברים בלתי מתקבלים על הדעת כלל, אין כאן אמצע! אין כאן אמצע!.מאמין, או לא ואם חס ושלום התשובה היא לא אז גם לא מאמין בכל הצדיקים המובאים בדף הצילום הנספח אנא ראה איך דיברו גדולים אמיתיים על רבנו(דברים שלא רוצים שתדע) "כי שאל נא לימים ראשונים ...הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו" האם יש איזה צדיק אחר בכלל שאמר שהוא הצדיק האמת איזה שהוא צדיק אמר פעם דיבורים כאלה כמו רבנו שאמר כל התיקון שלכם עד שיבוא משיח תלוי בי אמר "ממני עד משיח לא יהיה חידוש" הכוונה שנשמת משה רבנו לא תבוא עוד פעם עד משיח(למרות שרבנו כותב שעתידים להיכתב ספרים ואסור ללעוג להם וכו' עיין שיחות הר"ן) יסלח לי כבודו על האריכות אך צריך פעם אחת ולתמיד בעזרת השם לגלות לעולם את האמת ולתת לעם ישראל וליהודים בעולם כולו בחירה כי לעניות דעתי כפי שרוב החילונים היום בבחינת תינוקות שנישבו לעניין השם יתברך והתורה כך החרדים(כולל הגדולים הנ"ל) הם תינוקות שנישבו לעניין רבי נחמן (נשמת משה משיח) ודרכו הקדושה שהרי רבנו אומר שהוא דרך חדשה(שהלכו בה אבותינו) כפי שהובא למעלה נחזור להרצאה הנ"ל השאלה השניה מה אומר כבוד הרב על הדרך של ברסלב? עונה הרב לאותו השואל: "מה זה דרך?אם שומרים "שולחן ערוך" הכל בסדר אבל אם רוקדים ברחובות- זה לא טוב, אם הולכים לאסוף "ניצוצות" (בלעג) מדיסקוטקים- זה לא טוב, אם כל הזמן אומרים: "אורות אורות"- זה לא טוב, ועוד מוסיף בליצנות מילים כמו:" ג'ננה" ואם אומרים שרק הרבי אמת וכולם שקרנים- זה לא טוב וגובל בכפירה" עד כאן דברי הרב בהרצאה הנ"ל, והציג אותי ואת חברי כמשוגעים(שמירת הלשון פוסק שלשון הרע אפילו בדרך רמז אסור ועל רבים ברבים הדבר חמור מאד) אז קודם כל צריך הרב להסביר איך רבנו שטוען שהוא דרך כמובא בציטוטים הנ"ל טועה(חס ושלום) הרי כל דברי רבנו הכל מורה הפך תשובת הרב בהרצאה הנ"ל (והשם הטוב יכפר).שהרב יגיד לא זכיתי להבין את דרכו הקדושה של רבי נחמן אם ריק הוא מכם ריק וכו' קצת כבוד לפחות, בכל זאת יש את ליקוטי מוהר'ן וסיפורי מעשיות ספר המידות וכו' כבר בעולם נכון זה לא כמו הקלטות העמוקות של כבוד הרב אבל בכל זאת יש שם משהו לא?(סליחה על הציניות הרב אוהב לצחוק לא?) כבודו גם אוהב הומור כפי הנראה הרבה בהרצאותיו. באמת כבוד הרב לא שמעתי תשובה כזאת רדודה מעולם ובטח לא ציפיתי מגאון כמו כבודו שענה יפה לחב"ד הסביר נימק וצדק שזה שקר הרבי שלהם לא משיח ונטורי קרתא לא תעמוד על דם רעך אפילו את הנצרות הסביר הרב בצורה רחבה יחסית אני זוכר את נבואות הזעם של כבודו שערפת ישלוט בנו תשעה חודשים ועכשיו דרך הפחד החדשה ריבוי המוסלמים ופצצות אטום, ההוכחות על מציאות השם ותורה משמיים דרך פילוסופיה של הרמב"ם זצ"ל והצחוק על שקר המדענים יפה ואמת אבל לא אמת לאמיתה ומה ההבדל בין האמת לאמת לאמיתה הרי אמת זה אחד? וכו' (ראה חומש עם ליקוטי הלכות על בראשית פרוש השני) יש לי בקיאות שמעתי הרבה. ולכן הדבר המקומם ביותר בתשובה של הרב בהרצאה הנ"ל (ואני יוכיח שכל התשובה בהרצאה הנ"ל טעות)הנורא מכל היה שהרב אמר רק מה לא טוב זה לא טוב וזה לא טוב הרב לא מצא דבר אחד טוב לומר על רבנו ותלמידיו חסידי ברסלב? רק רע כל היום שום דבר טוב? אוי לאוזניים שכך שומעות אפילו לשיטת הרב שכל הדברים שהוא מזכיר לא טובים לדעתו מה אם העובדה שרבנו צדיק, והספרים הקדושים, וכמה ישיבות של ברסלב יש שיושבים ועוסקים בתורה כל היום, ותיקון חצות, ותפילה בכוונה, והתבודדות, וקרוב רחוקים, ולקיים מצוות בשמחה, למה הרב לא דיבר על שום דבר טוב.והרי כולם שרים את הדיבורים של רבנו:" כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר לא להיתפחד כלל "ברוב רגש כידוע,"ומצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" וכו'. מתשובת הרב בהרצאה הנ"ל מוכח איך המשל המספר מאברהם אבינו ונמרוד, שעל כל עבודה זרה אפילו כשנוגדת את שלו הסכים נימרוד ורק כאשר הגיע אברהם אבינו לנקודת האמת "השם אחד" זרק אותו נמרוד לכבשן האש אותו משל נכון גם לגבי רבנו נקודת האמת לאמיתה אפשר לדבר על כל הצדיקים אבל שמזכירים את הצדיק האמת רבנו,שבאמת יכול לעזור לדורנו היצר הרע מתעורר ומפחד וכפי שהובא למעלה בציטוטים שמגודל המחלוקת אפשר להבין ההפך ממש פשוט רואים את זה ממש מוחשי אצל הרב בהרצאה הנ"ל לא יתכן שכבודו לא מצא מכל ספרי ודבריי רבנו וחסידות ברסלב דבר אחד טוב לומר ועכשיו אני מדבר קצת ללב לנשמה כמו שאומרים ולא לראש שיחוש הרב בתוך ליבו מה קורה לו בתוכו כאשר מדברים מברסלב ומזה עצמו יכול להבין כמה הקדושה כאן גבוה אבל צריך לב ולהיות איש אמת ואני מאמין שכבוד הרב אכן כזה. נחזור להרצאה בקשר לניצוצות והדיסקוטקים. ובתחילה ברצוני לספר לרב איזה השגחה נפלאה עשה עמי השם יתברך שאחרי שראיתי את הרצאתו של הרב ממש אחר כך ראיתי תוכנית ארוח של יאיר לפיד(השם ירחם עליו שישוב בתשובה, מה יעשה הבן ולא יחטא?) שמארח את הרב של מגדל העמק הרב גרוסמן שליטא המכונה:" הרב של הדיסקוטקים" ושואל אותו מה אומרים החרדים על זה שהלכת לדיסקוטקים ומגרשי כדורגל(הוא הלך לקרב נפשות כמובן)? והרב(שאהבת ישראל שלו צריכה להוות דוגמא לכולם) עונה:" יש משל מרבי נחמן מברסלב ומספר את משל האינדיק(מין תרנגול) על הבן מלך שחשב שהוא אינדיק וכו'(אני חושב שהרב מכיר את המשל המפורסם הזה) הדבר הראשון היוצא מפיו זה ברסלב.(וכפי שרבנו הקדוש אמר "כל מקום שיש טוב ראוי שיתקרב אלינו", ואכן יש בהרב גרוסמן טוב). קודם כל אני מחכה לתגובה החמורה ולצעקה והמחאה של כבודו איך הלך הרב גרוסמן לאסוף "ניצוצות" או לעשות נפשות שהכוונה בשניהם שוה מדיסקוטקים ועוד נשען על רבי נחמן ונוהג בדיוק כמונו. וכן כבודו בעצמו עוזב כל יום את הלימוד בכולל וכל עסקיו לאולמות מלאים בחילונים ומצלם נשים שואלות שאלות ומעלה אותם על במה לעיני כל לכיסוי ראש וכו'(טוב שלא צועק: רחל, כמו ציון גולן השם ירחם עליו שיחזור בתשובה שלמה, עד פעם קצת צחוק). אז על מה הרעש על המילה" ניצוצות" הרי זאת השפה דיבר הזהר הקדוש והאר"י הקדוש וזוהי שפת רבנו הקדוש,ידוע שבחטא האדם הראשון שאכל מעץ הדעת וכן שהיה פרוש מאישתו 130שנה התפזרו הניצוצות...וכל תפקידנו בעולם זה לתקן את אותם הניצוצות כידוע ,וזה שאנחנו נכנסים ,יותר נכון עומדים בכניסה לרוב (חוץ ממקרים יוצאי דופן) כדי לקרב יהודים ולהפיץ ספרים(הבעש"ט הקדוש "ושאלתי את פי משיח אימתי אתי מר והשיב...שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם "ויפוצו מעוינותך החוצה" וכן הצואה של רבי נתן עיין מה ציוה אותנו) זאת גדולה ועבודה שצריך להלל ולשבח שיש מי שעושה את זה כמו שאמר "דוד המלך אמר ידיי מלוכלכות מדם ושלייה לטהר אישה לבעלה" האישה זה עם ישראל ובעלה זה השם ורבנו השדכן ובכוחו ובזכותו ישמור עלינו השם יתברך מכל רע אמן. היה פעם מלך שהחזיק את אוצרו שק מלא יהלומים בידו ובא שונא של המלך והכה בשק וכל היהלומים התפזרו בכל העולם היו שרים חשובים שהם לא יצאו מהארמון הם לא רצו להתלכלך "רחצתי את רגלי איככה אטנפם"...ושרי המלך הפחות חשובים הלכו לחצר וכן על זה הדרך עד אותם הפשוטים שנכנסו לתוך הזבל והטינופת להוציא יהלומים מגודל אהבתם למלך(ואולי לזה כיון התנא שאמר "עולם הפוך ראיתי").והרב גרוסמן אמר יפה אם אני יצטרך לחכות שהם יבואו אלי עד עכשיו הייתי מחכה. וכן בזמנו שלא זכינו לדעת מגדולת רבנו עשינו אותו הדבר בשביל כבוד הרב עצמו כפי שסיפרתי שהייתי שותף במבצע המיליון והשלוש מיליון והרב מספר איך הוקם מפעל הקלטות שלו ע"י יהודים כמוני שעמדו בצמתים וברחובות ובכניסה למקומות בילוי של חילונים וזרקו קלטות לתוך מכוניות, אבל שנוהגים בדרך זו לכבוד הצדיק האמת זה לא טוב? רבנו אמר "כל הרהור תשובה נימשך ממני" הרב עצמו שחזר בתשובה זה בזכות רבנו שגילה רחמים של השם שלא התגלו מעולם איפה הכרת הטוב, כל יהודי בדורנו שמצליחים לקרב ולא משנה מי המקרב אם יתקרב זה נמשך מרבנו(ואני יסביר יותר בהמשך) בכל מקרה גם כאן רואים שיש שני דרכים האם מותר לצאת לרחוב לקרב יהודים בתנאי שלא עושים עברות כמובן או שאסור וצריך להביא אותם אליך וכו' ורבנו הקדוש לימד אותנו שצריך להיות ליהודי שני בקאיות בעייל ונפיק בתוך הכול'ל ובחוץ וצריך להיות בקי בעליה וירידה אם אסק שמיים שם אתה והציעה שאול הינך וכו' ורבנו הקדוש אומר שהצדיק האמת הוא שיכול להראות לגדולים שלא השיגו כלום ולקטנים שהשם עדיין איתם ואצלם זה גדולת צדיק האמת (עיין ליקוטי מוהר"ן תורה ז' כי מרחמם ינהגם ז') "וכשרוצה אדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה,וצריך להיות לו שני בקיאות היינו בקי ברצוא בקי בשוב וכו (עיין ליקוטי מוהר"ן הראשון תורה ו' "קרא את יהושע").ועיין ליקוטי הלכות שכל הפגם של נח ותיקונו הכל בעניין בקיאות,שלא היה בקי בהלכה זאת של דרכי התשובה כמו משה רבנו והצדיקים הגדולים שממשיכים דרכי התשובה בבקיאות נפלא מאד,כי נח היה צדיק תמים,אבל לא השיג שאפשר לצאת ולהוריד עצמו להסתכל על רשעים כאלו לעסוק עימהם למצוא בהם איזה זכות וכו' (עיין "ליקוטי הלכות" הלכות שבת ז'-ס"ט) רואים מכאן שני דברים א' שלרדת כדי לקרב או לעלות ניצוצות כל אחד בשפתו הוא, זה טוב מאד בתנאי שלא חוטאים ב' רואים שיש דרכים שונות בעבודת השם ולומר שאין דרך לברסלב (שכך מובן מדברי הרב בהרצאה הנ"ל) זה ממש מחלוקת על רבנו כפי דברינו למעלה."שאומר שהוא דרך חדשה" והרב חייב הסבר על מה דיבר רבנו שזאת בעצם הייתה השאלה ויפה נאמר "למד לשוני לומר איני יודע" או ועדיף שיברר לעצמו הרב מה היא דרך ברסלב ע"י עיון בספרים הקדושים ויבין בע"ה, כי ברור שטעה כאן. ולפלא היה לי שרב חכם וחריף לא יודע שיש דרכים ביהדות ויש שורשי נפשות ואין תלמיד לומד אלא איפה שליבו חפץ ויש חסידים וליטאים ותנועת המוסר ופרושים והרב בעצמו ראה דרך אחרת של הנטורי קרתא שהרב אומר אתה גורם שפיכות דם והוא טוען שדווקא להתרפס לרגלי הגויים ימח שמם ימנע שפכות דם ולומד מיעקב אבינו וכו' וחב"ד שיטת השלוחים ובגמרא היה הר סיני ועוקר הרים ויודעי דינים ובעלי אגדתא ואיך מתעלים גם אותם "השומרים" כבר"שולחן ערוך" ואיך מעלים אנשים שנפלו מקיום "שולחן ערוך" כידוע שיש שעושים מצות אנשים מלומדה ויש דרגות רבות בקיום המצות יש במעשה דיבור ומחשבה ויש יראת החטא ויש יראת הרוממות ויש שעובדים מאהבה יש מספרים מגדולת השם ויש מגדולת האדם וכמה כל מצווה שהאדם עושה חשובה וכמה עבירה חמורה ו12 שבטים ושבילים ונוסח התפילות וכו' ואיזה ספרים מחיים אותך נותנים חיות בקיום המצות. יש קירוב של הרב נויגרשל ויש הרב אמנון יצחק, סגנון כזה ואחר וכולם רוצים לקרב יהודים שישמרו "שולחן ערוך" רק זה פונה לראש וזה פונה ללב בדרך צחוק, ופחד ויש ע"י מדע כמו הרב זמיר כהן. וכבוד הרב לא יודע את זה?, לתשובה כפי שענה הרב בהרצאה הנ"ל אנחנו קוראים" ראש קטן", פשוט רואים ברור איך יצר הרע מנהל את תשובת הרב בהרצאה הנ"ל. יש משל של הבעל שם טוב זצ"ל שמסביר מה תפקיד הצדיק האמת שבכל דור? כאשר אדם לא עלינו טובע בנהר פעם ידו יוצאת לחוץ ופעם ראשו רגלו וכו' שרוצים להצילו יש הבדל בין שידו בחוץ כי כך יכול לעזור גם לעצמו וראשו שהשערות יכולות להיתלש ושמחזיקים ברגלו יש להזדרז כי ראשו במים וכו' כך בכל דור יש בעיות אחרות ויצר רע אחר (יש שבעה שמות ליצר הרע ורבנו אומר שמאז שהוא בעולם צריך שם חדש ליצר הרע כי זה כנגד זה ברא השם ושמו היום הוא כוח המדמה) והצדיק האמת יודע מאיזה איבר להציל וכו' וקל להבין וחזרה לעניין שאלת הדרך של ברסלב כמובן שכולם צרכים לשמור ולקיים שולחן ערוך אני מאמין שאותו שואל את זה ידע השאלה הייתה האם הדרך והספרים של ברסלב מחזקת ותביא אותי לשמור "שולחן ערוך"? האם הדרך של ברסלב טובה ומחזקת? והתשובה היא כמובן שכן שיש דרך לברסלב שהרי חסידי ברסלב בוערים לשם כמו אש כפי שאמר רבי נתן" בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי" ושחיבר את הליקוטי הלכות על "שולחן ערוך" ומסביר ומפרש ונותן טעם של אמת מלביש את תורת הסוד וכל הפ'ר'ד'ס בתוך "שולחן ערוך"בדרך פלא כזה שיהודי פשוט יכול ללמוד ולקיים "שולחן ערוך" כמו מקובל וצדיק אמיתי ובשלמות והכל על פי דרך רבנו הקדוש ה -נ'חל נ'בע מ'קור ח'כמה שאמר שמשך את כל התורות שלו ממקום שהוא שורש כל התורה וכל מה שיש בגרעין יש בעץ לכן כל מצוה שמקיימים עם לימוד הליקוטי הלכות זה שלמות על דרך ההשתלשלות מהאין סוף דרך כל העולמות עד נקודת עולם הזה וקשה להסביר כל זה בכתב ודי לחכימא וכו'. אין דרך סלולה וברורה יותר מברסלב ויפה אמר ר' יואל מסטמר (שהיה בקי מאד בספרי ברסלב כבר בהיותו בן עשרים) "שראה ברוח קודשו שמוהר"ן יותר גבוה מכל הצדיקים כולם ואמר שרואים אצלו רוח הקודש יותר מאצל שאר הצדיקים,ושהוא מדבר ממש לבני דורנו,יותר משאר ספרי תלמידי הבעש"ט,ושבדורות הללו,אי אפשר להיות יהודי כשר,מבלי ללמוד ספרי ברסלב(מר' שלמה וייס).ופעם אמר,שאפילו אצל הצדיקים הגדולים,בהכרח שיישאר מעט שלא נזדכך לגמרי,וזה נובע מחטא אדם הראשון,אבל מוהר"ן השיג,שהיה מזוכך בתכלית גם מזה לכן מתקיים לפעמים הנאמר ביוסף "ויקנאו בו אחיו",שאף שגם הם היו צדיקים,לא השיגו מעלתו,ולכן חלקו עליו.ובעניין זה נדבר בהמשך בע"ה. רואים שלא בלבד שיש כאן דרך זוהי הדרך האמת של תורת משה כי הבעל שם טוב(נפש משיח נשמת משה) ירד להזכיר וללמד את העולם שנשכח מהם דרך האמת שהעיקר הוא קיום התורה ולא חכמת התורה" וקודשא בריך הוא ליבע בעי" ואי אפשר להגיע לתיקון באמת בלי הצדיק האמת ,כמו שסיפר "התולדות יעקב יוסף" כיצד התקרב לבעל שם טוב, ראה בספרו את סיפור ההתקרבות שלו ורבנו גמר וסלל את הדרך בשלמות בפרט ,לדורנו,דרך חדשה אבל היא דרך ישנה שהלכו בה אבותינו, וכל הצדיקים ידעו זאת ועיין בצילום המצורף.ואם כך למה לא צעקו על זה הצדיקים להתקרב לברסלב? ולמה לא יתבטלו לגמרי עד שיקרא עליהם שם חסיד ברסלב?, התשובה מונחת בדבריו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב סנגורם של ישראל "אם הייתי יודע שישמעו בקולי,הייתי צועק מסוף העולם ועד סופו,שכל מי שרוצה להיות כשר וצדיק ועובד השם באמת,יהיה זריז להתקרב למוהר"ן ...אך ידעתי נאמנה כי לא די לי שלא ישמעו בקולי,אף גם יתעורר על ידי זה מחלוקת גדול גם עלי.ואולי יש אחד שמהרהר בתשובה על ידי ואפסיד גם את זאת על כן אני מוכרח לשתוק בענין זה.(חיי מוהר"ן שלו') ועל ר' לוי יצחק מברדיטוב אמר רבנו שהוא פאר הדור בחינת תפילין שבדור. ויש עוד הרבה מה לדבר מזה ועל מה שאמר רבנו "שאם היה מתקרב ר' לוי יצחק זצ"ל הייתי עושה אותו כמו ר' נתן וכו'.(אז מובן שמגדולתו של ר' נתן אי אפשר ככלל לדבר ועל רבנו לך דומיה תהילה ועל זה כתוב ב"שחות הר"ן" שמגדולת הצדיק האמת אפשר להבין גדולת השם כי קל וחומר ודי לחכם) רואים מכאן שצדיקים פחדו שעדין אין העולם מוכן לקבל את האור של רבנו,ור' ישראל דב אודסר אומר שטעו בזה. (ויש דיון ארוך בזה כי רבנו אמר שהוא מכין דרך לדורות הבאים וכו'). והבנתי מסבא ישראל שעכשיו שכבר קיבל את הפתק מרבנו שזה שיר פשוט כפול משולש מרובע הנאמר בזוהר ובהאר"י הקדוש על שם הויה באחוריים(בחינת גילוי כידוע ליודעי חן) שהוא עשרה מיני נגינה שהם תיקון הכללי שגילה רבנו(ליקוטי מוהר"ן מט סימן ה)וזה השם של הצדיק האמת מלובש ומשותף בשמו יתברך כי שמו משותף בשמנו.נמצא כשנתגדל שם הצדיק,נתגדל שמו יתברך,וכל מה שנתגדל יותר שם הצדיק,נתגדל יותר שמו יתברך,כביכול,כי שמו משותף בשמנו כנ"ל(ליקוטי מוהר"ן תנינא סז) אז עכשיו שכבר קיבל את הפתק זה סימן שהאור של רבנו מתחיל להתגלות לזרוח ולכבוש את העולם,וכך כתב "כי ברוך השם דייקא בדור היתום הזה בזמן החושך של עכשיו,מאיר בעולם אור כזה חידוש שבחידושים שלא היה מימות עולם,שיכול לתקן את כל העולם.(אב"י הנחל) ולכן גם אותו הפחד של הצדיקים בזמנו,לא שייך לימנו,והיום כבר אפשר לדבר בחופשיות על גדולת רבנו ועל הזוכים להתקרב אליו ללכת בדרכו ולשמור עצותיו כי כבר יש גילוי- נ נח נחמ נחמן מאומן(ועל הפתק יש הסכמה מהרב פיינשטיין זצ"ל כי סבא זצ"ל ידע שיהיה למתנגדים קטני האמונה קושי להאמין שקיבל פתק מרבנו אבל הפתק זה שיחה אחרת) וכעת חזרה לתשובת הרב בהרצאה הנ"ל על הריקודים ברחובות קודם כל , רבנו ציווה אותנו להיות בשמחה תמיד כידוע ומפורסם הדיבור "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" וכן כתוב בשיחות הר"ן :"שאדם בשמחה אזי בנקל לו לייחד לו שעה ביום לשבר את ליבו ולהסיח וכו'... ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד לאדם לזכות לזה יותר משאר עבודות ענה ואמר כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות ורק על ידי זה באים לשמחה כשאדם זוכה לשמחה אזי השם יתברך בעצמו שומר אותו ומציל אותו .... וכו' " (עיין ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' מב, רפב ח"ב ס' י כד,מח, וכן כתוב "בשמחה תצאו" שכל היציאה מהגלות תלויה בקיום המצוות והיהדות בשמחה וגם הרב בעצמו אוהב להצחיק ולשמח בדרכו כנראה מהרצאותיו ויודע שזה הכוח של שמחה עוזר מאד בקירוב רחוקים. כמו שהגמרא מביאה מאותם השני בדחנים שזכו לעולם הבא וכו'. ורבי ישראל בער אודסר ציווה אותנו להפיץ ולפרסם את רבנו וספרי רבנו ותלמידיו הקדושים בעולם בצמתים וברחובות ואנחנו מקדשים שם שמיים ברבים שרואים אותנו רוקדים שרואים יהודים שמחים ושהיהדות דבר שמח ועם כל הצרות והבעיות שעוברים כולם בדור זה אנשים צריכים מאד שמחה , אז אנחנו מושכים אותם ע"י שמחה וריקודים לקנות ספרי רבי נחמן ותלמידיו הקדושים והספרים מחזירים אותם בתשובה והתוצאות מדברות בעד עצמם - אלפים כבר חזרו בדרך זאת ועוד מאות אלפים הירהרו בתשובה בארץ ובעולם והרבה מהם יושבים בישיבות ולומדים תורה בכוללים של ברסלב בארץ ובעולם כולו, ובכלל אין מובן על מה הצעקה? איזה איסור נעשה פה? איפה כתוב שאסור לרקוד ברחוב? איזה עברה גדולה אנו עושים בכך שאנו רוקדים ברחוב? ע"פ דברי הרב בהרצאה נדמה היה שלרקוד ברחוב בשביל מטרה מקודשת של קירוב רחוקים היא אסורה איסור חמור שעונשו לפחות מלקות או כרת . אך לדעתי חוקי החברה החרדית ולא דעת תורה מציגים את הדבר כ"חילול השם" וזהו ההפך הגמור מדעת תורה שכן ידוע הסיפור על דוד המלך שרקד ופיזז עם ארון הקודש וספר תורה ברחוב גם אז מיכל אמרה עליו כאחד הריקים והיא נענשה על זה, וכי עדיף לוותר, על כל אותם בעלי תשובה בגלל ראיה שטחית של אנשים שכל דבר היוצא קצת מגבולות הנורמות החברתיות המוכרות להם נראה בינהם כאסון? הרי אין ספק שהמצב פה הוא בדיוק הפוך והריקוד ברחוב הוא קידוש השם מאין כמותו. כל החדשות ועיתונים החילוניים היו מלאים בכתבות חיוביות על הברסלבים ששימחו את החיילים במלחמת לבנון השניה ובמבצע "עופרת יצוקה" . וצריך עיון גדול מה באמת על פי דעת תורה מוגדר כחילול השם, כי אם זה חילול השם אז בודאי גם שכבוד הרב רוקד באצטדיון טדי לבוש בשמלה "תימנית" במקום שכולו מוקדש לחילול שבת המוני למשחקי ספורט במסורת יון העתיקה ועוד שספר תורה בידו גם זה חילול השם,וכן המשאית של "שופר" המסתובבת בשווקים ומקרינה זאת על גבי מסך ברחובות ובשווקים זהו חילול השם באותה מידה לפחות. איך יצר הרע מצליח להוציא מפרופורציות כל דבר שקשור לברסלב? מתמיהה שרבנים עושים את אותם דברים בדיוק אף אחד אינו פוצה פה, ושוב לא עומד במשקל התועלת לעומת החיסרון ושוב אינו מובן איך הרב לא אמר לפחות את המטרה של חסידי ברסלב בדרך זו, ושוב דאג שנראה כמשוגעים רשעים המחריבים את העולם, באמת הרב חושב שכל כך נורא שאנחנו שמחים שזכינו להיות יהודים? שמחים שאנחנו דתיים ?שמחים שאנחנו ברסלב? שמחים שאנחנו זכינו לאמת לאמיתה כל יום אומרים בתפילה אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו אנחנו מתפללים באמת מרגישים וחיים את זה, מצער לראות שיהודים הקוראים לעצמם שומרי תורה ומצוות לא מרגישים כמה הזכות הזאת של לחזור בתשובה, וברוך שלא עשני גוי היא משמחת, ומקנאים שחוזר בתשובה שמח בחלקו וחי את מה שהם רק מדברים עליו מהשפה אל החוץ "תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב מרב כל". במקום לומר סוף סוף רואים יהודים שבאמת שמחים ביהדותם זה מה שאומרים: "זה לא טוב" השם ישמור. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו,והבדילנו מן התועים. ונחזור להרצאה הנ"ל לעניין האמירה של הרב :"אורות אורות אורות זה לא טוב" – כפי שכבודו יודע כתוב : "טעמו וראו כי טוב ה'" וכן כתוב "נר מצווה ותורה אור" וכן אמרו חז"ל על התורה הקדושה :"האור שבה מחזירו למוטב" כותב רבנו הקדוש בשיחות הר"ן ממש בהתחלה : "כי אני ידעתי כי גדול השם ואדוננו מכל אלוקים " – דוד המלך עליו השלום אמר:"כי אני ידעתי". – אני ידעתי דייקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו .... וכו' עיין שם. אני בטוח שכבודו טעם את עוצם התחושה הנפלאה הממלאת את האדם כשמרגיש קרבה להשם יתברך והרגשה זאת אי אפשר לספר לחברו ואפילו לא לעצמו כך אומר רבנו בשיחות הר"ן אין מילים שיכולות לבטא את ההרגשה הזאת מלבד "אור" - אור השם אותו אור גדול המופיע וזורח על כל בעל תשובה בפרט בתחילת דרכו כפי שחז"ל אומרים על פסח וכן כתוב באר"י הקדוש ובשאר ספרים קדושים שביציאת מצרים ירד אור גדול שלא על פי סדר הבריאה וכמו שאומר הבעל שם טוב במשל עם הילד שלומד ללכת שבתחילה אביו עוזר לו ואוחז בידו ואח"כ לאט לאט מלמד אותו ללכת לבד כידוע. שאדם מדבר מ"אורות " הכוונה שהוא מרגיש טעם של קדושה ,גילוי אלוקות שהשם מגלה את השגחתו, ותחושה זאת נקראת בכל הספרים הקדושים בשם – "אור" . מה שהרב אולי כיוון בדבריו זה למצב שלילי המכונה – "ריבוי אור" שהביא לשבירת הכלים (ככתוב בספרי הקבלה, ובליקוטי מוהר"ן ) ועל זה כולם מסכימים שזהו מצב מסוכן ואינו טוב ואסור ליהודי לקפוץ מדרגות. אבל הלוואי שע"פ צדיק האמת והתורה הקדושה נזכה להרגיש תמיד את אור השם יתברך ולעלות במתינות ובהדרכה נכונה מדרגה לדרגה שזאת בעצם השאיפה של כל יהודי המתקרב אל השם באמת. ומי שזוכה להתקרב לצדיק האמת וזכה להיות אצלו באומן בפרט בראש השנה הצדיק מגלה לו שהשם הוא האלוקים ברמת גילוי שמי לא חווה וטעם זאת לא יוכל להבין לעולם! בברסלב בוער אש! חסידי ברסלב לא ישנים עטופים בטלית ,תפילין,ולומדים גמרא כמצוות אנשים מלומדה בזכות רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן בן פייגא הם זוכים להרגיש ולחיות תפילין וטלית , לימוד התורה עם רבנו זה עניין אחר לגמרי ואי אפשר להסביר כי מי שאינו טעם לא יודע. לעניות דעתי אצל רוב הלומדים וכן לאחר כמה שנים אצל הבעלי תשובה מכיוון שאינם מקורבים לצדיק האמת איבדו את ההתגלות האלוקית בעשיית המצוות והלימוד ועוד צוחקים ומזלזלים במי שעדיין חי את המצוות. כפי שרבנו כותב בשיחות הר"ן פ' :"בני אדם יש להם כח למנוע ולהסית את האדם לרחקו מעבודת הבורא ומצדיקי האמת יותר מן היצר הרע "עיין שם. וכן כתוב בשיחות הר"ן קיט :"כמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו שלפני כמה שנים התחילו קצת בעבודת השם ואח"כ נפלו למה שנפלו כל אחד לפי נפילתו רחמנא לצלן.ואח"כ שראו בני הנעורים הרכים בשנים שנתעוררו בעבודת השם והתחילו להתפלל בהתלהבות בלב שלם ולהתמיד ולימודו וכו' כאשר מצוי עכשיו כמה בני הנעורים הכשרים המשתוקקים מאד מאד להשם יתברך ומתחילים להתפלל בכל לב בכוונה גדולה וכו'. וכשרואים אלו החסידים הנפולים אותם הם שוחקים מאד מהם ומבזים אותם ומחלישים את דעתם מאד מאד ואומרים להם שאין ממש בעבודתם וכו'. כל זה מחמת קנאה,מחמת שהם נפלו הם רוצים חס ושלום שגם השאר יהיו כמותם רחמנא לצלן,ובאמת צריך שיהיה בהפך כנזכר לעיל". מכל זה מובן כמה מטריד תשובתו של הרב בהרצאה הנ"ל שכן כיצד יודע אם אותם המדברים מ"אורות" הם באמת "משוגעים ומג'נונים " כפי שכינה אותם הרב, או והנכון באמת לאמיתה שהם זוכים להיות במצב של התעוררות רוחנית של אהבת תורה ויראת שמיים בזכות רבנו הקדוש והיו צריכים כולם ללמוד דוגמא מהם ולבקש ולחפש את אותו ה"אור" הנפלא הזורח עליהם באמת. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות כפי שאומר רבנו וכן כתוב "באבות". ושוב מדאיגה ומצערת העובדה שהרב לא הסביר את כל הנ"ל בהרצאתו ונראה שאינו יכול לסבול את זה שיש שמרגישים אורות בעבודת השם ובמיוחד שזוכים לכך לא בדרך של הנורמות החברתיות שמכיר ואין זה דעת תורה כי אם חוסר ידע וחוסר אמונה בנקודת האמת של יהודים שלא מתקרבים דרך ארגון שופר ובשיטת ה"גדולים" הנ"ל. ונחזור להרצאה הנ"ל "הרב אמר אם אומרים שרק הרבי אמת וכל השאר שקרנים זה לא טוב וגובל בכפירה".קודם כל לא הסביר הרב מה הפרוש גובל מהמילה גובל נראה שיש לרב איזה הבנה בכוונת האומרים הנ"ל. חסידי ברסלב לא אומרים כפי שאמר הרב אלא שרבנו רבי נחמן הוא נקודת האמת שבין הצדיקים וזה דבר אחר לגמרי מלומר כל השאר שקרנים.וכי שכתבתי למעלה יש אמת ויש אמת לאמיתה והרי זה פלא כי עצם המושג אמת הוא אחד כפי שאומר רבנו בליקוטי מוהר"ן ח"א אמר רבי עקיבא נא' "שפת אמת תיכון לעד כי יהיה אז כלו אחד כלו טוב.כי אמת הוא אחד למשל:על כלי כסף,כשאומרים עליו כלי כסף,הוא האמת אבל כשאומרים עליו שהוא כלי זהב הוא שקר" וכו'... או נחושת ברזל שקר הרבה אמת אחד כידוע אז מה היא האמת לאמיתה ומהי נקודת האמת שבין הצדיקים?. ואני ינסה לעניות דעתי ללקט מספרי רבנו את התשובה וגם ינסה להסביר למה צריך את צדיק האמת?הרי העקר לעשות רצונו יתברך כפי שהרב אמר "שולחן ערוך"(ועל זה עניתי קצת למעלה) וכן איך אפשר לזהות את צדיק האמת? וגם ינסה לענות על שאלות הנשאלות על ברסלב כגון האם חס ושלום זה לא עבודה זרה? ואולי עוברים חס ושלום על שיתוף? ושורש המחלוקת שבין החסידים למתנגדים הקרואים ליטאים? ולמה לנסוע עד אוקראינה הרי צדיקים בארץ ישראל?(שעל זה קצת עניתי כבר קצת למעלה) ועל שאלות אלה ראוי היה לעשות קונטרס בפני עצמו ובע"ה אולי עוד נעשה אבל הכל כבר כתוב בספרי רבנו ותלמידיו לכן מספיק בעצם פשוט להפיץ ספריו וע"י זה תהיה גאולת ישראל בב"א כמו שכתוב בספר המידות עקר הגאולה תלוי בהתקרבות לצדיקים אמיתיים ואומר ר' ישראל בער אודסר זצ"ל מי הם רבנו ואנשיו. אבל אני יביא כאן קצת מתחילת הקונטרס רק התחלה כי גם ככה ארוך מאד והלוואי שכבודו יקרא לפחות את שני המכתבים האלה על הרצאה א והרצאה ב של כבודו. קודם כל צריך לדעת שתכלית הבריאה היא שתתגלה מלכותו יתברך כמו שכותב הזהר והאר"י הקדוש "שעלה ברצונו לגלות שמותיו כינויו ופעולותיו השלמות שזה תכלית הבריאה וכן כותב הרמח"ל וכותב רבנו בליקוטי מוהר"ן ח"ב עז' דהנה הכלל הוא ,שכל מה שעושים הן תפילה והן לימוד,כדי שיתגלה מלכותו יברך ובתורה מט' ח"א "כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף,ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו ואין מלך בלא עם,והוצרך לברא בני אדם שיקבלו על מלכותו.והדברים ידועים. מובן מכאן שכל שאנחנו יותר עבדים כך מתגלה מלכות השם יותר ויותר. וכל תפקידנו בעולם הוא להמליך את השם יתברך ע"י שאנו עושים רצונו רצון המלך מתגלה מלכותו. וכל הצדיקים מתחילת הבריאה עסקו בזה להכניס לעולם אמונה בשם שיקבלו מלכותו. הראשון היה אדם הראשון שחטא וכן נפלה מלכות השם פעם נוספת אחר שבירת הכלים וכן הדורות אחריו לא עמדו במבחן עד נח שהיה איש צדיק רבי נתן (תמיד על פי דעת רבנו נחמן) אומר עיקר הפגם של הדורות שקודם מתן תורה היה גם כן רק ע"י שחלקו על הצדיקים שבדורותיהם כגון נח ומתושלח וכו' כי אז היה כל הלימוד רק בעל פה שהיו הצדיקים לומדים בבית מדרשיהם וכמו שאמרו רז"ל בית מדרשו של שם ועבר אבל רוב העולם חלקו עליהם ולא רצו לשמוע להם ולהתבטל אליהם בשלמות עד שמחמת זה הפכו דברי אלוקים חיים,וכל הלימודים הקדושים נעשו אצלם סם המות בבחינת "ופושעים יכשלו בם" אך מי שנגע יראת השם בלבו,היה מקבל גם אז דרכים ישרים מצדיקים אמיתיים להתקרב אליו יתברך. אבל נח לא היה לו כוח לתקן את העולם להציל את העולם כפי שאומר ר' נתן "צא מן התיבה" כל כניסת נח אל התיבה זה בחינת עיל,שמחמת שלא היה יכול להציל את עצמו עם העולם כי לא היה בקי בהלכה של דרכי התשובה והעקר שלא היה בקי בבחינת נפיק,ששם עיקר הבקיאות,על כן צווהו ה' יתברך שיכנס לתוך התיבה שהוא בחינת עייל ושם יסתיר עצמו עם בניו ועם החיות וצמחים וכו' בשביל קיום העולם.ולכן היה צריך לציווי השם להיכנס אל התיבה כמו כן הוכרח להצטוות מהשם לצאת בחנת נפיק שעל ידי שהסתיר עצמו בהתבה עד שנמתק הדין הקשה של דור המבול כמו שכתוב "וזכור אלוקים את נח וכו' ע"י זה רחם השם על עולמו וציוהו לצאת בעל כורחם וזה רמז שבודאי מי שרוצה לשוב היה מרוצה לשבת תמיד בבית המדרש במקום קדוש ולעסוק בתורה ותפילה,אבל השם יתברך רוצה בקיום העולם ומסבב עם האדם שמוכרח כמה פעמים לצאת מהבית המדרש לעסוק בצרכי הגוף ופרנסה וכו' בחינת נפיק וזה קשה על האדם מאד,כי יודע שכשיוצא לחוץ הוא בסכנה גדולה,אבל לא סגי בלאו הכי,כי השם יתברך רוצה שהאדם יעבוד אותו בזה העולם דיקא,שהוא בכללו בחינת נפיק כנגד העולמות הקדושים העליונים ועל כן גם בזה העולם ההכרח שתהיה עבודתו בבחינת עיל ונפיק דיקא,וזה בחינת וישלח את הערב,שמבאר בזהר חדש שזהו דוד שהיה קורא תמיד כעורב וכו' ושלחהו השם ממלכותו והוציאו מביתו ועיין שם וישלח את שהיונה שלוש פעמים שמרמז על הגלויות עד הגלות האחרון הזה וכו' עיין שם. מכאן רואים שני דברים שהם בעצם אחד למבין שנח לא ידע איך להחזיר את העולם בתשובה ולא היה לא את הכוח לבטל את מידת הדין ולהמתיק אותו לרחמים.וכן רואים שעיקר הבעיה הייתה שהדור לא התבטלו לצדיק שבדורם. וזה המקום להסביר את ההבדל בן האמת לאמת לאמיתה כפי ששאלנו למעלה וגם יסביר את כוח הצדיק וחיוב בני הדור להתבטל אליו. עיין תשובה ו' במכתב השני על ההרצאה השנייה של כבודו שגם שם מדבר על רבנו הנחל נבע מקר חכמה רבי נחמן. תודה מקרב לב, עופר. המייל שלי הואo1@bezeqint.net האות הראשונה במייל היא O באנגלית כמו Ofer . , .דווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > רוחניות > עולם הגאולה והעידן החדש > על הטעות של הרב אמנון יצחק (1)
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר